Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Europoslanci odhaľujú volebné podvody pri preberaní moci WHO (MZP a Zmluva s WHO)
Featured

Europoslanci odhaľujú volebné podvody pri preberaní moci WHO (MZP a Zmluva s WHO)

VKontakte

 Tesne pred vyjadrením ministerstva zdravotníctva sa dalo krátke vysielanie o tejto závažnej skutočnosti - https://fb.watch/oH81mTBEbn/ , ďalšie podrobnosti z NR SR nájdete tu a tu . Dnes sa odoslala aj požiadavka ministrovi zdravotníctva SR. A predtým v septembri - viac tu.

Hlasovanie o reforme WHO sa v roku 2022 pravdepodobne uskutočnilo nezákonne. 12 poslancov EÚ teraz požaduje od WHO ďalšie dôkazy, inak by boli časti reformy WHO neplatné.

Skupina 12 europoslancov protestuje proti reforme WHO (pozri dokument dole). Obviňujú špecializovanú agentúru OSN so sídlom v Ženeve z podvádzania pri hlasovaní v máji 2022 o zmenách Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) z roku 2005. Listom šéfovi WHO Tedrosovi požadujú rýchle objasnenie. 

Neplatné hlasovanie

Hlasovanie na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2022 zahŕňalo dve kľúčové zmeny. Zmeny MZP, ktoré sú podľa medzinárodného práva záväzné, by preto už nemali nadobudnúť platnosť 24, ale 12 mesiacov po kladnom hlasovaní. Skrátila sa aj lehota na podanie námietky z 18 na 10 mesiacov. O týchto hlasovaniach sa podľa poslancov nehlasovalo v súlade s predpismi. Lehota na podanie námietky voči zmenám z roku 2022 je 1. decembra.

Táto zmena by mohla nadobudnúť účinnosť len vtedy, ak by sa hlasovalo správne a ak by bola prítomná a hlasovala väčšina členských štátov. Na webovej stránke WHO však nie sú žiadne informácie ani dokumentácia o tomto hlasovaní.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Poslanci preto požadujú do štvrtka informácie o tom, koľko členských štátov bolo prítomných na hlasovaní a koľko členských štátov hlasovalo za zmeny. Ak WHO nemôže poskytnúť vhodné dôkazy o tom, že hlasovanie prebehlo správne, zmeny budú pre poslancov neplatné.

Podľa ďalších novinárov a právnikov z medzinárodného diania WHO nemá šancu poskytnúť dôkazy, ktoré sa požadujú. 

O predmetných zmenách sa na ôsmom plenárnom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 28. mája 2022 vôbec nehlasovalo. Deň predtým na plenárnom zasadnutí nebola prítomná väčšina. Zmeny v MZP od roku 2022 by sa preto mali chápať ako „neplatné“.

Krok poslancov by preto mohol mať „významný následok“ pre reformu WHO, analyzuje právnička Kirstin Murfitt.

List podpísali: Rob Roos, Rob Rooken, Marcel de Graaff (všetci Holandsko), Ladislav Ilcic (Chorvátsko), Cristian Terhes (Rumunsko), Virginie Joron (Francúzsko), Francesca Donato (Taliansko), Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrion (Španielsko), Joachim Kuhs (Nemecko), Emmanouil Fragkos (Grécko).

Takže ste si mysleli, že Spojené štáty majú "problémy" s volebnou integritou? Svetová zdravotnícka organizácia prišla na to, ako predstierať prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bez toho, aby sa vôbec hlasovalo.

Treba konštatovať, že zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov neboli NIKDY riadne prijaté Výborom A 75. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 27. mája 2022.

O tých istých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa počas ôsmeho plenárneho zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 28. mája 2022 NIKDY NEHLASOVALO.

PRETO MUSIA BYŤ ZMENY A DOPLNENIA MEDZINÁRODNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PREDPISOV (2022) POVAŽOVANÉ za NEPLATNÉ.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdfhttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

PORUŠENIE #1:

Výbor A Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 27. mája 2022 „prijal“ zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov.

KLIKNITE TU a sledujte „prijímanie“ zmien a doplnení. Bola to veľmi surrealistická udalosť.

Ako môžete vidieť na snímke obrazovky vyššie, stretnutie bolo málo navštevované. To je trochu problém, pretože článok 85 (strana 194 základných dokumentov) jasne stanovuje, že na hlasovanie o otázke je potrebná väčšina členov výboru.

 

Nemyslím si, že predseda výboru A Svetového zdravotníckeho zhromaždenia dodržal článok 85. Zdá sa, že neexistuje žiadny záznam o účasti tesne pred „prijatím“ pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov výborom A 27. mája 2022 .

Keďže účasť väčšiny členov výboru A nebola potvrdená, o otázke týkajúcej sa navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nebolo možné právoplatne hlasovať v rámci usmernení uvedených v článku 85.

Pokiaľ ide o zmeny a doplnenia z roku 2022, dňa 27. mája 2022 sa nehlasovalo ani sa nerobil záznam o tom, ktorí zástupcovia boli prítomní na zasadnutí výboru A.

Neprebehlo žiadne hlasovanie, žiadny záznam o tom, kto bol prítomný, nekontrolovalo sa, či je prítomná väčšina, a preto neexistuje žiadny dôkaz o súhlase členov WHO so schválením dodatkov z roku 2022.

Ide o vážne porušenie pravidiel Ústavy WHO.

Zmeny a doplnenia z roku 2022 preto neboli platne prijaté.

Meike Terhorst

PORUŠENIE #2:

Po tom, čo výbor A 27. mája 2022 nelegitímne „schválil“ dodatky, sa zdá, že počas ôsmeho plenárneho zasadnutia nasledujúci deň členovia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia ÚPLNE NEVEDLI HLASOVANIE o zmenách a doplneniach Medzinárodných zdravotných predpisov.

O nasledujúcom dokumente sa počas 8. plenárneho zasadnutia 75. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vôbec nehlasovalo:

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdfhttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

Revízia ôsmeho plenárneho zasadnutia v videozázname udalostí z 28. mája 2022 odhalila, že ŽIADNE OFICIÁLNE HLASOVANIE V TEJTO ZÁLEŽITOSTI BOL VÔBEC VYKONANÝ. 

„BUDÚ“ ZNAMENÁ, ŽE MUSIA HLASOVAŤ PODÁVANÍM RUKY.

Desať poslancov Európskeho parlamentu žiadalo, aby Svetová zdravotnícka organizácia predložila dôkaz o tom, že prijatie zmien Medzinárodného zdravotného poriadku prebehlo v súlade s pravidlami.

Desať poslancov Európskeho parlamentu vyhlásilo, že ak nebude do 30. novembra 2023 na poludnie stredoeurópskeho času predložený dôkaz o riadne vykonanom hlasovaní (ako sa vyžaduje podľa článku 60 Ústavy WHO), potom navrhované zmeny Medzinárodnej zdravotníckej organizácie Nariadenia budú nimi považované za NEPLATNÉ. To znamená, že aj Vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR koná a bude konať protizákonne, proti ústavne !!

Estónsko už zamietlo . 11 opozičných poslancov estónskeho parlamentu poslalo list WHO, v ktorom uviedli, že Estónsko nesúhlasí so zámermi WHO. V liste sa uvádza, že odmietnu pandemickú zmluvu aj zmeny Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP). Podľa kritického estónskeho média Telegram je oprávnenie Európskej komisie rokovať v mene Estónska stále platné (dôkaz nájdeš tu a tu). Poslanci však teraz zaujali stanovisko – zvrátiť toto povolenie, aby Estónsko mohlo vystúpiť proti reforme WHO. To však bolo protiústavné a malo sa o tom hlasovať v parlamente, tvrdia oponenti vlády. Je otázne, či by takéto hlasovanie v parlamente bolo proti reforme WHO. V každom prípade list nepredstavuje konečné odmietnutie reformy WHO Estónskom.

Na Novom Zélande nová vláda, ktorá zložila prísahu, v pondelok oznámila odklon od úplnej podriadenosti OSN a WHO a zaradila to do vládneho programu. Ako uvádza NZ Herald , politika New Zealand First vyžaduje „ upozornenie na prijatie zmien zdravotných predpisov WHO, aby ich vláda mohla posúdiť na základe „testu národného záujmu“ . Tento rozpor bol jedným z prvých aktov novovytvorenej vlády. 

Snemovňa reprezentantov Filipínskej republiky v utorok schválila rezolúciu, ktorou zamietla zmeny a doplnenia Svetovej zdravotníckej organizácie k Medzinárodným zdravotným predpisom (IHR), ktoré prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) 27. mája 2022. Okrem toho rezolúcia zamietla navrhované zmeny a doplnenia, o ktorých v súčasnosti WHA „rokuje tajne“ a ktoré majú byť členskými štátmi prijaté v máji 2024.

Ihneď po schválení tejto rezolúcie poslanec S. Dan Fernandez, ktorý rezolúciu predstavil v Snemovni reprezentantov a je tiež predsedom Výboru pre verejný poriadok a bezpečnosť, písomne ​​oznámil WHO, že filipínska Snemovňa reprezentantov odmieta IHR zmeny prijaté v roku 2022 .

V utorok holandský poslanec Wybren van Haga napísal generálnemu riaditeľovi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aby ho informoval, že zmeny medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) na rok 2022 si vyžadujú formálny súhlas holandského parlamentu. 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes