Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Zverejňuje sa najnovší návrh Pandemickej zmluvy s WHO, nové MZP WHO a Harabin klame, že už bola podpísaná zmluva !!
Featured

Zverejňuje sa najnovší návrh Pandemickej zmluvy s WHO, nové MZP WHO a Harabin klame, že už bola podpísaná zmluva !!

VKontakte

 „Ľudská dôstojnosť už nebude hrať rolu“

„Hrozia nám podmienky masívneho porušovania ľudských práv na celom svete!“ 

Naliehavé varovanie: Kým sa slučka utiahne, zostáva už len krátke okno, aby sa zabránilo reštrukturalizácii spoločnosti!

V centre pozornosti zmlúv WHO: „Ľudská dôstojnosť už nebude hrať rolu“

„Hrozí nám masívne porušovanie ľudských práv na celom svete,“ hovorím neustále o zmluvách WHO. Ďalší môj známy odborník na medzinárodné právo sa podrobne zaoberal pandemickou zmluvou WHO a zmenami Medzinárodného zdravotného poriadku. Prijatie oboch zmlúv je naplánované na Svetové zdravotnícke zhromaždenie koncom mája. Kým sa slučka utiahne, existuje krátke okno 10 alebo 18 mesiacov, aby sa zabránilo reštrukturalizácii spoločnosti. „Ak sa to nepodarí, ľudská dôstojnosť už nebude hrať žiadnu rolu,“ tiež varuje Pfeil.

Čítaj odpoveď z Ministerstva:

Odpoveď z Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom MZP (2005) WHA75

Podarilo sa aspoň dočasne ukončiť zmätok okolo Medzinárodných zdravotných predpisov ( skrátene IHR  ), ktoré boli roky prísne tajné: „dostal som“ najnovšiu verziu dokument IHR vo verzii z 9. januára 2024 (oficiálne „ negociačný text “, t. j. akýsi negociačný dokument, ktorý však odráža zamýšľanú rezolúciu), ktorý do určitej miery predstavuje vykonávacie predpisy k pripravovanej pandemickej zmluve WHO . Tieto MZP sú oveľa toxickejšie ako samotná zmluva – pretože o nich rozhoduje iba jednoduchá väčšina, aj keď zahŕňajú všetky „nástroje na mučenie“, ktoré poznáme z rokov Covidu: požiadavky na testovanie, uzatváranie verejných priestranstiev, zákazy kontaktu, vzdialenosť. požiadavky, karanténa, zákaz cestovania, požiadavky na priame a nepriame očkovanie atď. Okrem toho majú zavedené ďalšie opatrenia, ktoré môže WHO nariadiť v prípade medzinárodnej, regionálnej alebo dočasnej zdravotnej núdze a ďaleko presahujú obmedzenia „pandémie“ koróny: cenzúra, povinnosti výroby a distribúcie, povinnosti identifikácie. , cestovné predpisy atď. Uvoľnenie duševného vlastníctva, prísnejšie nariadenia o karanténe, opatrenia dohľadu a mnohé ďalšie.

Nezabúdajte: ak budú tieto dokumenty podpísané, WHO už nebude vo veľmi krátkej budúcnosti vydávať odporúčania, ale bude vydávať príkazy. Pretože členské štáty sú potom povinné dodržiavať. A dôvod na vyhlásenie takejto zdravotnej núdze ( PHEIC ) je možný skôr a skôr po podpísaní dokumentov - prostredníctvom zavedenia včasného varovania (EEA), akejsi úrovne včasného varovania. A stáva sa stále viac svojvoľným a neurčitým – pretože už ani nemusí existovať konkrétna hrozba; Stačí aj len potenciálna hrozba. V budúcnosti bude dokonca stačiť vyhlásenie zdravotnej pohotovosti, ak nemožno vylúčiť prenos choroby z človeka na človeka alebo nemožno určiť príčiny akútnych pľúcnych ochorení. Takmer neobmedzený priestor na rozhodovanie.

Časové okno sa zatvára

To nie je všetko: Tento rozhodovací monopol je tiež zverený do rúk jediného muža, generálneho riaditeľa WHO, aj keď stále existuje pro forma „ revízna komisia “ (ktorej účinnosť by sa mohla skúmať už v roku 2023 počas pandémia opičích kiahní). Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa WHO a predovšetkým opatreniam prijatým na jeho základe neexistuje žiadne národné ani medzinárodné právo na odvolanie, žiadny právny opravný prostriedok a žiadna možnosť parlamentnej alebo politickej intervencie. Už nič nepomáha. Slovensko – ako všetky členské štáty – by stratilo svoju suverenitu, alebo by muselo vystúpiť z EÚ a následne z WHO. Podporte našu petíciu, ktorú nájdete dole pod článkom. 

Oznámenie! začnite šíriť uniknutú verziu verejne. Pretože každý by si mal vedieť prečítať, čo nás čaká, a nám ostávajú už len dva mesiace na to, aby sme zastavili toto šialenstvo a – ako v súčasnosti čoraz viac krajín – na 77. valnom zhromaždení VZ skoncovali s MZP aj s pandemickou zmluvou. WHO máj 2024 odmietnuť súhlas. MZP sú v zásadných bodoch úplne neprijateľné, a to nielen pre nás: na celom svete sa vznášajú námietky nielen proti zmluve, ale predovšetkým proti MZP. 94 krajín podalo 307 námietok proti plánovaným nariadeniam na 197 stranách. Tento katastrofálny súbor pravidiel ešte nebol úplne prediskutovaný, ale okno príležitostí sa zatvára. Preto musíme teraz zvýšiť hlas . Ďalšie a pravdepodobne posledné stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v Ženeve od 22. do 26. apríla 2024; Je určený na prípravu podkladov na valné zhromaždenie od 27. mája do 1. júna 2024. V rozpore s medzinárodným právom – pretože WHO nedodržiava termíny predkladania. Je iróniou, že to porušuje samotný článok 55 MZP.

Nebezpečenstvo zneužitia moci

Existuje obava, že bude nastolený totalitný systém. „Nové zmluvy dávajú generálnemu riaditeľovi WHO neuveriteľnú moc. Je mu daná akási zákonodarná právomoc,“. Neexistuje však žiadny dozorný orgán, ktorý by ho kontroloval. 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Prístup „Jedno zdravie“ predstavuje veľké riziko zneužitia moci. V budúcnosti by mohol šéf WHO podľa vlastného uváženia vyhlásiť núdzový stav medzinárodného záujmu z dôvodu chorôb, klímy alebo ochrany životného prostredia a udržiavať ho tak dlho, ako bude chcieť. Odporúčania WHO, ako sú povinné rúška, povinné očkovanie, lekárske ošetrenie, sledovanie kontaktov, cestovné obmedzenia a ďalšie opatrenia, sa stanú povinnými.

Čítaj !!

Európska komisia robí zdravie globálnym a nie individuálnym konceptom „Jedno zdravie“.

Štátne karantény, testy, očkovanie, ale koho to bola politika, kto to schválil, prijal a hlavne kedy !?

Boj proti „dezinformáciám“

Veľkú úlohu v oboch zmluvách zohráva aj boj proti takzvaným dezinformáciám. „Potrebujeme vedeckú diskusiu o účinnosti takzvaných vakcín, čo sú génové injekcie. "Sú pre nás na niečo užitočné a akú škodu spôsobujú?" hovorí Dr. Šípka. WHO predpokladá, že pozná jedinú pravdu. „Občania by sa mali prevychovať,“ varujem o prevýchove ľudí. Akýkoľvek nesúhlasný názor, ktorý stojí v ceste tejto pravde, by mal byť cenzúrovaný a v budúcnosti možno aj sankcionovaný.

Sloboda tlače môže skončiť aj trestom odňatia slobody. "Nezabudnime na Juliana Assangea!" 

Tento názor zastáva aj švajčiarsky právnik Philipp Kruse. Pripravované dohody WHO predstavujú presadzovacie dohody so záväzkami podľa medzinárodného práva pre jednotlivé štáty.

Zdravotná zmluva záväzná podľa medzinárodného práva

Philipp Kruse komentuje skutočnosť, že väčšina nemeckých politikov je za prenesenie týchto právomocí na WHO: „Rozhodne musíte týmto politikom protirečiť. Nemajú právo ani kompetencie odovzdať WHO naše základné právo na sebaurčenie, pretože v minulosti dokázali, že WHO vôbec nepreverujú!“

Pochybný šéf WHO

V rámci aspektu Jedno zdravie môže generálny riaditeľ WHO Tedros kedykoľvek v budúcnosti vyhlásiť medzinárodnú zdravotnú pohotovosť. Tedros nemusí dodržiavať odporúčania poradného výboru. „Mali sme to s opičím kiahňam v júli 2022! Poradný personál neodporúčal vyhlásiť pandémiu, ale Tedros to aj tak urobil.

Tedros je muž na čele WHO, ktorý bol vo svojej domovskej Etiópii zapojený do organizácie TPLF, ktorá je zodpovedná za genocídu, hovorí lekár.

Žaloba proti WHO

WHO so sídlom v Ženeve má imunitu voči jej činom. To bolo stanovené nielen v ústave WHO, ale garantovala to aj slovenská vláda prostredníctvom vlastnej zmluvy. Otázkou je, či chce Šlovensko slúžiť ako ochranný štát pre porušovanie zákonov,  "Ak WHO namiesto ochrany zdravia trvalo a vedome poškodzuje zdravie, nemôže sa dovolávať imunity."

Čítaj:

Možné dôsledky zmlúv WHO: Vyhostenie z vlastnej krajiny pod zámienkou ochrany pred infekciou!!

Vedeli ste, že WHO si udelila trestnoprávnu imunitu?

Ak ste ochotní zapojiť sa do tohto boja za odhalenie pravdy o Svetovej zdravotníckej organizácii, TERAZ JE ČAS PODNIKNÚŤ VEĽKÉ AKCIE a prestať slepo veriť politikom, poslancom, europoslancom ale aj budúcim !! Prejdite nadol, kde nájdete podrobné dôkazy, najnovšie dokumenty, dokonalý rozbor.

Snažil som sa to urobiť čo najjednoduchšie. Všetko, o čo vás žiadam, je zdieľať tento článok s každým, koho môžete.

77. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) je naplánované na 27. mája až 1. júna 2024. Majú byť prijaté dve dôležité zmluvy, ktoré udeľujú WHO takmer neobmedzené právomoci zakotvené v medzinárodnom práve. Týkajú sa najmä zmien Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) a tiež doplnkovej novej zmluvy s názvom Pandemická zmluva.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Samozrejme, že Štefan Harabin verejne klame na sociálnych sieťach, že Pandemická zmluva už bola podpísaná!! Je to najväčšie klamstvo a pritom on chce byť prezidentom, keď pri takejto závažnej veci už klame!? Jeden deň povie aj s madam le France - Krajníkovou tak, a na ďalší už zasa inak, len preto, lebo ľudia už začínajú chápať veci !? Koho tým chránia? Chránia novú vládu, keďže je verejne známe, že ju podporujú, a nová vláda chce prijať všetko (klikni tu). Ľudia už sa zobuďte a neverte týmto politikom, ľuďom. 

Klame dokonca aj ohľadom OSN !! Dôkaz z OSN a poriadne čítať !!

OSN vydáva konečný návrh vyhlásenia proti „dezinformáciám“ a schvaľuje zmluvu WHO o pandémii

A teraz prejdime k veci

Zmeny v MZP dávajú WHO predovšetkým rozsiahle autoritárske právomoci. MZP už existujú a o zmenách už nemusia konkrétne rozhodovať členské štáty. Nadobudnú platnosť záväzne, pokiaľ proti nim nebude do 10 mesiacov od uznesenia vznesené veto.

Pandemická zmluva je iná. Je to nové a tiež oveľa ďalekosiahle. Pred nadobudnutím platnosti ho musia najprv ratifikovať jednotlivé členské štáty. Lenže máme tiež veľký problém a to:

Čítaj tu:

Štvrtý list najvyšším politikom: odmietnite nové zmluvy WHO

Kompletné návrhy a atď nájdete tu, a povinne aj čítať:

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/who-zmluvy

Najdôležitejším krokom, ktorý môžete podniknúť, je skontrolovať si informácie uvedené nižšie, aby ste si boli vedomí toho, čo sa v týchto rokovaniach skutočne deje a ako klamú politici .

UPRAVTE SI FAKTY. ZDIEĽAJTE, PROSÍM, PRESNÉ INFORMÁCIE. Prečítajte si informácie uvedené nižšie a zdieľajte tento článok s každým, koho môžete, aby si každý mohol lepšie uvedomiť, čo sa skutočne deje.

Najnovšie Navrhované zmeny a doplnenia Medzinárodného zdravotného poriadku

Prv si otvor článok

Otvorený list - TERMÍN NA ZAMIETNUTIE POZMEŇOVANIA MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOV JE 1. DECEMBER 2023

Kliknutím na PDF nižšie si ho stiahnete do počítača, telefónu alebo tabletu. Zdieľajte to široko-ďaleko.

V PDF na stiahnutie

 

Stiahnite si a prečítajte si PDF:

 

Najnovšie doplňujúce MZP WHO

Najnovší návrh - "Pandemická zmluva"The “Pandemic Treaty”

Prv si otvorte tento článok

Pandemická zmluva WHO: máme najnovšie ustanovenia zmluvy "traste sa"

Kliknutím na PDF nižšie si ho stiahnete do počítača, telefónu alebo tabletu. Zdieľajte to široko-ďaleko.

 PDF leták na stiahnutie

Oficiálna verzia:

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes