Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Je pre „Jedno zdravie“ potrebná zmluva WHO? Dlho zavedené v EÚ !!
Featured

Je pre „Jedno zdravie“ potrebná zmluva WHO? Dlho zavedené v EÚ !!

VKontakte

Verte, že o tomto vám samozvaný akože vyšetrovateľ Kotlár nepovie aj so svojím Dankom a Ficom !!

Hneď na začiatok poviem iba pár slov k údajnému odmietnutiu zmluvy s WHO. Kde je písomné podanie k odmietnutiu voči MZP WHO a Pendemickej zmluve s WHO vážený samozvaný vyšetrovateľ Kotlár, pričom si do dnešných dní vôbec nič nevyšetril !? Nič si neodmietol v skutočnosti!! 

Takéto veci sa môžu udiať len písomne a nie ústne, ako to už urobilo ministerstvo zdravotníctva SR v Decembri 2023 a tu je dôkaz !!

Odpoveď z Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom MZP (2005) WHA75

Odpor voči prevzatiu moci WHO rastie, najnovším príkladom je Spojené kráľovstvo, po parlamente Holandska a 49 senátoroch USA - dokonca aj generálnymi prokurátormi, na Slovensku vďaka O.z. Dôstojnosť Slovenska z dňa 29.11.2023, 9.4. a 16.4.2024 v NR SR (klikni na: tu je dôkaz z NR SR aj s hlasovaním). Ale aj keď zmeny v Medzinárodných zdravotných predpisoch WHO (IHR) nezískajú jednoduchú väčšinu a zmluva o pandémii nezíska dvojtretinové uznesenie – v EÚ už máme „Jedno zdravie“.

Samozrejme, že ďalší problém je Eú HERA, o ktorom sa tiež mlčí a samozvaný vyšetrovateľ Kotlár nepovie o tom ani slovo !!

Eú HERA - Aj bez WHO hrozí občanom EÚ ďalšie zrušenie ich základných práv

21.4.2022 S novým orgánom EÚ HERA do diktatúry

EÚ si už dávno udelila príslušné právomoci a obišla všetky demokratické pravidlá vďaka vládam v Eú a Europoslancom. Ako som informoval v novembri 2022 , tlačová správa sa objavila na tlačovom portáli EÚ 30. novembra 2022 , v ktorej sa uvádza, že Komisia „ prijala novú stratégiu EÚ pre globálne zdravie s cieľom posilniť globálnu zdravotnú bezpečnosť a zlepšiť ju v meniacom sa svete Dosiahnutie zdravia pre všetkých. Touto stratégiou EÚ posilňuje svoju vedúcu úlohu a opätovne potvrdzuje, že považuje za svoju zodpovednosť riešiť hlavné globálne výzvy a nerovnosti v oblasti zdravia priamo: výzvy, ktoré sú pred nami v oblasti globálneho zdravia a boja proti zdravotným hrozbám v období pandémie.

Odporúčam aj tento článok, na ktorý upozorňujem celú verejnosť, pretože aj tu už vložili tento koncept "Jedno zdravie" a osloboditelia z Republiky, Patriotu, Smeru-SSD a s ďalšími to podporili vlastným hlasovaním !!

Varovanie! V EP schválili brutálny zákon :"O Kódexu Únie týkajúci sa liekov na humánne použitie"

Uhrík, Radačovsky, Smer-SSD podporili program: spojme sily v záujme lepšej tvorby právnych predpisov"(LGBTIQ, AGENDA OSN 2030, Zelená Eú dohoda...)"......

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Navrhuje širokú škálu opatrení na riešenie týchto hrozieb:

 • spravodlivejší prístup k vakcínam a liečebným postupom posilnením miestnych liekových systémov a výrobných kapacít

 • pevné, záväzné medzinárodné pravidlá pre pandémie

 • silnejší dohľad a lepšia detekcia patogénov

 • celkový koncept, ktorý zohľadňuje všetky súvislosti medzi životným prostredím, zdravím zvierat/rastlín a ľudským zdravím (koncept „jedno zdravie“)

Ako už "klikni na bolo uvedené", One Health bolo riadené Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE), Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Existuje aj spoločný globálny akčný plán jedného zdravia (2022 – 2026) (OH JPA), ktorý Komisia EÚ následne zaviedla pre EÚ.

„ Potrebuje WHO zmluvu? „One Health“ je už v Amerike pevne zavedené, píše Patrick Wood , analytik a autor, ktorý pokrýva technokratov a elity od roku 1977.

Federálne úrady USA už vytvorili infraštruktúru pre „One Health“, keď sa nikto nepozeral. Nemecká líderka EÚ Ursula von der Leyen, ktorej Gates udelil ocenenie „ Global Goalkeeper Award “ za plnenie svojich globálnych cieľov, verne implementuje usmernenia z USA v EÚ.

Takže Leyen napĺňa ciele Gatesa a ostatných amerických oligarchov. Preto je užitočné vidieť, čo sa tam deje. Prispieva tiež k pochopeniu toho, čo sa v súčasnosti deje s vtáčou chrípkou u hovädzieho dobytka a prečo EÚ masívne podporuje továrne na laboratórne mäso a umelé mlieko financované z rizikových peňazí od miliardárov z našich daní.

Wood na tému „Jedno zdravie v USA:

Komisia One Health Commission (pozri nižšie), ktorú pôvodne spustila World Wildlife Conversation Association v roku 2004, bola financovaná Rockefellerovou nadáciou v roku 2009 s cieľom rozšíriť túto koncepciu. Fungovalo to.

V roku 2013 sa NIH (Národný inštitút pre zdravie) podieľal na štúdii s názvom Smerom k dôkazu koncepcie jedného zdravotného prístupu k predpovedaniu chorôb a ich kontrolnej úlohe meniaceho sa prostredia vo vzťahu k rizikám infekčných a chronických chorôb pre ľudí a zvieratá. a „Predpovedanie a kontrola chorôb“. Potom…

Našli dôkazy pre každý z týchto konceptov, ale poukázali aj na potrebu lepšieho začlenenia environmentálnych a ekosystémových faktorov do hodnotenia a kontroly chorôb.

V roku 2023 CDC a HHS (Department of Health and Human Services) vykonali štúdiu, ktorá nie je prekvapujúca: Národný rámec jedného zdravia na riešenie zoonóznych chorôb a pripravenosť na verejné zdravie v Spojených štátoch: Rámec pre koordináciu v oblasti zdravia a „spoluprácu naprieč Federálne agentúry“ .

A vyrazili sme: infekcia (ako fakt, nie ako fakt!) sa rozšírila do niekoľkých vládnych agentúr.

Rozsah One Health

One Health Commission je nezisková organizácia 501(c)(3) financovaná inými neziskovými organizáciami vrátane Rockefellerovej nadácie.

Podľa webovej stránky komisie sú do Jednoho zdravia zoskupené tieto oblasti:

 • Poľnohospodárska výroba a využívanie pôdy
 • Zvieratá ako strážcovia na detekciu a kontrolu environmentálnych patogénov a kontaminantov
 • Boj proti antimikrobiálnej rezistencii
 • Biodiverzita/medicína na ochranu
 • Klimatické zmeny a vplyvy klímy na zdravie zvierat, ekosystémov a ľudí
 • Klinická medicína – potreba vzájomných vzťahov medzi zdravotníckymi profesiami
 • Komunikácia a vzťahy s verejnosťou
 • Porovnávacia medicína: podobnosti medzi chorobami u ľudí a zvierat, ako je rakovina, obezita a cukrovka
 • Pripravenosť a riadenie na katastrofy
 • Dohľad nad chorobami, prevencia a kontrola infekčných chorôb (zoonóz), ako aj chronických/neprenosných chorôb
 • Ekonomika / Komplexné systémy, občianska spoločnosť
 • Životné prostredie a zdravie
 • Bezpečnosť a ochrana potravín
 • Globálny obchod, ekonomika a bezpečnosť
 • Puto medzi ľuďmi a zvieratami
 • Zachovanie prírodných zdrojov
 • Zdravotné riziká na pracovisku
 • Zdravie rastlín a pôdy
 • Profesionálne vzdelávanie a školenia pre ďalšiu generáciu odborníkov One Health
 • Verejná politika a regulácia
 • Výskum, základný aj translačný
 • Choroby prenášané vektormi
 • Bezpečnosť a ochrana vody
 • Welfare/well-being zvierat, ľudí, ekosystémov a planéty

One Health chce v podstate kontrolovať všetky oblasti života: ekonomiku, vodu, verejnú politiku, zdravotné riziká na pracovisku, poľnohospodárstvo, globálny obchod, obchod, životné prostredie a zdravie, ekosystémy, komunikáciu, zmenu klímy a popri tom aj pandémie a ľudské zdravie. .

Vidíte tu plán? To zahŕňa 100 % živej a anorganickej hmoty na planéte.

Celovládny prístup

CDC má celú webovú stránku venovanú tejto téme:

One Health je kolaboratívny, medzisektorový a transdisciplinárny prístup – na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni – s cieľom dosiahnuť optimálne zdravotné výsledky pri zohľadnení vzájomných vzťahov medzi ľuďmi, zvieratami, rastlinami a ich spoločným prostredím .

One Health je prístup, ktorý uznáva, že ľudské zdravie je úzko spojené so zdravím zvierat a nášho spoločného životného prostredia. One Health nie je novinkou, no v posledných rokoch naberá na obrátkach. Je to preto, že mnohé faktory zmenili interakcie medzi ľuďmi, zvieratami, rastlinami a naším prostredím.

Aké sú „veľa faktorov“, ktoré sa zmenili? Vraj žiadne. To jej však nezabránilo spojiť svoje zdravie so zvieratami a ekosystémami. Rétorika je zákerná:

Úspešné zásahy v oblasti verejného zdravia si vyžadujú spoluprácu medzi partnermi v oblasti zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Profesionáli v oblasti zdravia ľudí (lekári, sestry, verejní zdravotníci, epidemiológovia), zdravia zvierat (veterinári, poloprofesionáli, pracovníci v poľnohospodárstve), životného prostredia (ekológovia, odborníci na divokú zver) a iných disciplín musia komunikovať, spolupracovať a koordinovať svoje aktivity. Ďalšie kľúčové zainteresované strany v prístupe jedného zdravia by mohli zahŕňať presadzovanie práva, tvorcov politík, poľnohospodárstvo, komunity a dokonca aj chovateľov dobytka . Žiadna jednotlivá osoba, organizácia alebo priemysel nemôže vyriešiť problémy na rozhraní medzi zvieratami, ľuďmi a životným prostredím sám.

Možno si myslíte, že Centrum pre kontrolu chorôb prekročilo svoje hranice. Teraz sú zahrnutí aj orgány činné v trestnom konaní, veterinári, poľnohospodári, politici, odborníci na voľne žijúce zvieratá, ekológovia a dokonca aj majitelia hospodárskych zvierat.

Bidenova administratíva má k One Health celovládny prístup. [Mimochodom, ako aj tí, ktorí sú pri moci v EÚ, v lojálnej vernosti.]

USDA [americké ministerstvo poľnohospodárstva] má svoju vlastnú webovú stránku , rovnako ako CDC :

Zdravie zvierat, ľudí a životné prostredie sú vzájomne prepojené. Prístup „Jedno zdravie“ je spoločným úsilím zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Prostredníctvom tejto spolupráce USDA dosahuje optimálne zdravotné výsledky pre zvieratá a ľudí.

So svojimi partnermi vrátane US Fish and Wildlife Service, US Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , National Institutes of Health (NIH), Environmental Protection Agency a kmeňových krajín, o ktoré sa USDA usiluje zachovať alebo znížiť zdravotné riziká pre zvieratá, ľudí, životné prostredie a spoločnosť.

FDA má svoju vlastnú webovú stránku :

Iniciatíva One Health uznáva túto prepojenosť a obhajuje komplexný prístup k zdravotným a environmentálnym problémom, na rozdiel od kusého prístupu. Budovaním mostov medzi lekármi, veterinármi, environmentálnymi vedcami a odborníkmi v oblasti verejného zdravia sa iniciatíva zameriava na „podporu, zlepšenie a obranu zdravia a blahobytu všetkých druhov“.

EPA [Environmental Protection Agency] má svoju vlastnú webovú stránku :

One Health je holistický prístup k podpore ľudského blahobytu, ktorý uznáva, že ľudské zdravie je úzko spojené so zdravím zvierat a nášho spoločného životného prostredia: keď chránime jedno, chránime všetkých.

US Fish and Wildlife Service najala „One Health Coordinator“.

Donekonečna.

Nepotrebujete na to zmluvu

Organizácia Spojených národov a Svetová zdravotnícka organizácia prišli neskoro na Stranu jedného zdravia. Bez ohľadu na hádky medzi národmi môžem zaručiť, že One Health bude aj naďalej stredobodom záujmu. Pozrime sa na návrh pandemickej dohody WHO z apríla 2024 .

V kapitole 1, Úvod, Článok 1, Používanie výrazov, čítame definíciu One Health použitú v dokumente:

„Jeden prístup k zdraviu“ znamená integrovaný, zjednocujúci prístup, ktorého cieľom je trvalo udržiavať rovnováhu a optimalizovať zdravie ľudí, zvierat a ekosystémov. Uznáva, že zdravie ľudí, domácich a voľne žijúcich zvierat, rastlín a širšieho prostredia (vrátane ekosystémov) je úzko prepojené a vzájomne závislé.

Základné ustanovenia možno vidieť v článku 5.

Článok 5. Jedno zdravie

1. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať prístup jedného zdravia k prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu, ktorý uznáva vzájomný vzťah medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím a ktorý je koherentný, integrovaný, koordinovaný a integrovaný, berúc do úvahy vnútroštátne okolnosti Spolupráca so všetkými príslušnými organizáciami , sektorov a aktérov.

2. Strany sa zaväzujú identifikovať a riešiť príčiny pandémií a vzniku a opätovného výskytu chorôb na rozhraní človeka, zvieraťa a životného prostredia zavedením a integráciou opatrení do príslušných plánov prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu.

3. Každá zmluvná strana bude v súlade so svojimi vnútroštátnymi podmienkami as podporou WHO a iných príslušných medzinárodných organizácií chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín:

a) vykonáva a pravidelne prehodnocuje príslušné vnútroštátne politiky a stratégie odrážajúce prístup jedného zdravia týkajúci sa prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu;

b) podporovať účinné a zmysluplné zapojenie komunít do rozvoja a implementácie politík, stratégií a opatrení na prevenciu, odhaľovanie a reakciu na vypuknutie pandémie a

(c) Podporovať alebo vytvárať spoločné programy vzdelávania a odbornej prípravy One Health pre pracovníkov v oblasti zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia s cieľom vybudovať relevantné a doplnkové zručnosti, kapacity a zručnosti.

4. Modality, podmienky a prevádzkové rozmery prístupu jedného zdravia budú ďalej definované v nástroji, ktorý zohľadní ustanovenia MZP (2005) a bude pripravený na použitie do 31. mája 2026.

Tu nájdete najnovšie znenie pandemickej zmluvy s WHO:

Pandemická zmluva WHO: plazivá militarizácia pandemickej politiky

Všetky slová šalát vo zvyšku pandemickej dohody sú pre hlavný plán zjednotiť všetko s konceptom One Health nadbytočné.

Ale počkajte, federálna vláda [EÚ] je už takmer 20 rokov ponorená do Jednoho zdravia!

Zatiaľ čo všetci sú naštvaní zo straty suverenity, kôň je už vonku zo stajne. Namiesto toho by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako môžeme túto burinu vykoreniť z našej pôvodnej pôdy.

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes