Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

WHO nalieha na vyhlásenie „celosvetovej zdravotnej núdze“ v dôsledku „klimatickej krízy“!
Featured

WHO nalieha na vyhlásenie „celosvetovej zdravotnej núdze“ v dôsledku „klimatickej krízy“!

VKontakte

 Na toto upozorňujeme veľmi dlhú dobu, že čo chcú spraviť !!

Možno konečne pochopíte našu reálnu petíciu proti týmto zvrátenostiam. 

Vedci financovaní Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) presadzujú, aby Zdravotný výbor OSN vyhlásil „globálnu zdravotnú pohotovosť“.

Korporátne médiá uvádzajú, že viac ako 200 zdravotníckych publikácií vyzýva WHO, aby vyhlásila „globálnu zdravotnú pohotovosť“ kvôli takzvanej „klimatickej kríze“.

Tvrdia, že „globálne otepľovanie“ spôsobilo „zdravotnú krízu“ a požadujú, aby globalistická WHO využila svoju autoritu a zasiahla vyhlásením globálnej núdzovej situácie.

Naposledy WHO vyhlásila globálnu zdravotnú pohotovosť počas pandémie vtáčej chrípky.

Čo korporátne a alternatívne médiá nezmieňujú je, že vedci vyvíjajúci tlak na WHO sú financovaní OSN.

WHO je organizácia Organizácie Spojených národov.

BMJ, britský recenzovaný lekársky týždenník, v stredu vyzval na „spoločnú akciu“ v súvislosti s týmito údajnými problémami.

Časopis tvrdí, že podpísanie globálnej dohody je „nevyhnutné pre zdravie planéty a ľudí“.

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Tu klikni pre podporu . 

 

Podľa BMJ výskumné komunity, ktoré radia na konferencii zmluvných strán OSN (COP), varujú, že „klíma a biodiverzita“ sú problémy, ktoré si od roku 2020 vyžadujú globálnu pozornosť.

Začiatkom decembra sa v Dubaji uskutoční 28. konferencia zmluvných strán OSN o „zmene klímy“.

V roku 2024 sa v Turecku uskutoční 16. konferencia zmluvných strán na tému „Biologická diverzita“.

Pred týmito udalosťami vedci financovaní WHO teraz naliehajú na globalistickú skupinu, aby vyhlásila výnimočný stav.

Samozrejme, že práve kvôli týmto stavom máme ešte veľmi závažný problém, a to Medzinárodné zdravotné predpisy WHO, ktoré musíme zastaviť ešte v tomto mesiaci štrajkom cez týždeň (budete v krátkej dobe informovaní ohľadom termínu) o predpisoch viac tu a šír ďalej .

Ako jeden z používateľov Twitteru/X výstižne poznamenal: „Vedci financovaní WHO chcú, aby WHO vyhlásila „krízu klímy a prírody“.

"WHO chce v podstate vyhlásiť krízu."

Informuje o tom verejnoprávna televízia Deutschland Funk :

Vyhlásenie stavu núdze v oblasti verejného zdravia je najvyšším stupňom výstrahy, ktorý môže WHO vyhlásiť.

Všetky členské štáty sú potom povinné vymieňať si informácie, aby dostali problém pod kontrolu.

"Naposledy sa to stalo počas pandémie koróny."

Nie je náhoda, že generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus minulý týždeň vyzval na rýchlu ratifikáciu najnovšej pandemickej zmluvy WHO.

DR. Tedros Ghebreyesus tvrdí, že zmluva musí byť prijatá čo najrýchlejšie s cieľom bojovať proti „online dezinformáciám“, ktoré podkopávajú dôveru medzi svetovými občanmi a ich vládami.

Realita je však taká, že občanmi volení politici podpisujú zmluvy, ktoré postúpia suverenitu svojich národov nikým nevolenej skupine globalistických byrokratov.

Najnovšia dohoda o pandémii navrhovaná WHO vyzýva zúčastnené krajiny, aby integrovali technológie „globálneho dohľadu“.

Krajiny by však nemali konečné slovo o legislatíve, keďže za iniciovanie legislatívy by bola zodpovedná WHO.

Všetky zákony by boli založené na výsledkoch výskumu odborníkov WHO.

Tí istí ľudia stáli za blokádami Covidu, núteným očkovaním a inými dystopickými opatreniami.

Všetky údaje o národnom dohľade by sa tiež zdieľali s WHO a inými krajinami, ktoré podpísali zmluvu.

Článok 12 zmluvy popisuje, ako bude skupina speňažovať údaje o sledovaní tým, že dostane 20 percent z predaja vakcín Big Pharma distribuovaných počas núdzového stavu.

Z najnovšej pandemickej zmluvy WHO PDF, ktorú za SR ratifikuje Brusel, keďže Europoslanci dali mandát Bruselu pekne potichu "viac tu:9.5.2023 Nové nariadenie umožňuje Európskej komisii vyhlásiť pandémiu z dôvodu - zdravotnej núdze!" "tu:24.10.2022 EÚ sa zaviazala k blokovaniu, očkovacím pasom, maskám FFP2 mandátom a právne záväznej globálnej pandemickej zmluve s WHO" a tu: 13.3.2023 Návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia V „Propagácii nášho európskeho spôsobu života“

Najnovšia aktualizácia zmluvy WHO o pandémii zo 16. októbra 2023 má niekoľko znepokojujúcich aspektov. Nie je to len vytvorenie Konferencie zmluvných strán, ktoré sa snažia ešte viac oddeliť ľudí od mocenských pák. Znepokojujúce sú však aj špecifiká One Health. Samozrejme, že ako vždy, politici neinformujú a pritom vo WHO sedia Slovenskí diplomati, ktorých menovala ešte vláda Smeru-SD - ministerstvo zdravotníctva pod vedením JUDr. Ing. Tomáš Drucker a doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., menovali takých ako je Jozef Šuvada (dnes veľvyslanec Slovenska pre globálne zdravie)

„Opätovne potvrdzujúc dôležitosť multisektorovej spolupráce na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom chrániť ľudské zdravie, odhaľovať a predchádzať zdravotným hrozbám na rozhraní medzi zvieratami a ľuďmi, prelievaniu zoonóz a mutácií a udržateľne vyvažovať a optimalizovať zdravie ľudí a zvierat a ekosystémy v prístupe One Health...“ Čítaj tu !!

Vo voľnom preklade to znamená, že vzťah medzi ľuďmi a zvieratami – vzťah medzi ľuďmi, ktorý je považovaný za vážne napätý v dôsledku využívania pôdy a vody človekom – potrebuje rovnováhu. A ak naše potreby ovplyvnia ekosystém ako celok, potom bude potrebné, aby sa naša stopa znížila – čo sa premietlo buď do nižšej životnej úrovne, alebo do oveľa menšieho počtu z nás.

Článok 5 – Jedno zdravie – uvádza, že strany (národy) súhlasia s (5.3) začlenením zásahov do inej legislatívy, (5.4b) implementujú celospoločenský prístup a (5.7) podniknú kroky na integráciu laboratórií a globálneho dohľadu do riadok s -

Článok 16 – Medzinárodná spolupráca a spolupráca – „Zmluvné strany budú spolupracovať a spolupracovať s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi medzivládnymi organizáciami a inými orgánmi“, kde orgány budú uvedené neskôr, prostredníctvom –

Článok 21 – Konferencia zmluvných strán – načrtáva vytvorenie tejto organizácie (COP) s cieľom globálnej implementácie a udržiavania Pandemického plánu a následne – prostredníctvom Jednoho zdravia – vyváženia a optimalizácie zdravia ekosystémov.

Článok 28 – Zmeny a doplnenia – môžu navrhnúť zmluvné strany Pandemického plánu WHO, ale prijatie je výhradnou zodpovednosťou COP. Hlasovanie v prípade zlyhania konsenzu znamená trojštvrtinovú väčšinu prítomných a hlasujúcich strán.

Článok 24 – Sekretariát – podrobne popisuje, ako bude WHO zabezpečovať funkcie takto vyhláseného Sekretariátu Pandemickej dohody WHO, ktorý bude mať administratívne povinnosti pre COP, čo v konečnom dôsledku znamená, že WHO bude zodpovedná za legislatívnu iniciáciu.

A to je podobné, ako funguje Európska únia, kde europoslanci nemajú legislatívnu iniciačnú právomoc, namiesto toho spočívajú na Komisii, čo znamená, že aj keď celá komora súhlasí, ak Komisia nepovolí hlasovanie, vyhrala nestanú sa legislatívou. Je to neuveriteľne nedemokratické.

Zvolenie Tedrosa (a Margaret Chan) bolo poznačené obvineniami z podvodu. A obvinenia z toho nie sú cudzie ani samotnému Tedrosovi. Dodatky k Zmluve o pandémii WHO by mohli byť hypoteticky schválené na základe toho, kto predloží väčší fúrik dolárových bankoviek. A strany (národy) sú zo zákona povinné implementovať uvedené dodatky.

COP ďalej vytvorí pomocné orgány vrátane (21.9) Výboru pre implementáciu a dodržiavanie predpisov, Panel expertov poskytujúcich vedecké poradenstvo (zastúpený tými istými odborníkmi, ktorí vám priniesli zablokovanie a tvrdenia o pôvode zoonózy) a Systémového experta WHO PABS Poradná skupina, ktorá vám povie, ako interpretovať údaje sledovania, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom -

Článok 12 – Prístup a zdieľanie prínosov – podrobne popisuje vytvorený systém WHO pre prístup k patogénom a systém zdieľania prínosov, ktorý bude organizovať a speňažiť zhromaždené údaje z dohľadu prostredníctvom (12.4.b) 20 % zníženia predaja výsledných vakcín veľkých farmaceutických spoločností. údaje zhromaždené prostredníctvom -

Článok 4 – Prevencia pandémie a dohľad nad verejným zdravím – integrácia antimikrobiálnej rezistencie, dohľadu nad zvieratami a environmentálnych faktorov do (4.5) integrovaného dohľadu, ktorý zahŕňa nielen 60+ v súčasnosti sledovaných chorôb, ale aj determinanty zdravia a – ako je uvedené v spoločný akčný plán Jedno zdravie na roky 2022 – 2026 – zásobovanie potravinami, odpadová voda, zásobovanie vodou, kvalita ovzdušia, klimatické údaje a akákoľvek chemikália, ktorú považujú za environmentálne nevhodné.

To, že naši volení údajní zástupcovia túto diskusiu vôbec zabávajú, by vám malo úprimne povedať všetko, čo potrebujete vedieť.

Pretože toto je plán pre Planetárny manažment.

V nasledujúcom videu Dr. Meryl Nass „mäkký prevrat“, ktorý v súčasnosti prebieha.

Poznamenáva, že globalisti vo svetových vládach predávajú suverenitu svojich národov WHO/OSN pod zámienkou pripravenosti na pandémiu a biologickej bezpečnosti.

AJ DR. Nass vysvetľuje, že zmluva WHO zruší ochranu ľudských práv, ktorá je v súčasnosti zakotvená v medzinárodnom práve, presadí dohľad a cenzúru a zruší slobodu prejavu.

Táto globalistická dohoda bude vyžadovať, aby vlády cenzurovali a iba „propagovali naratív“, pričom umožní masovú distribúciu vakcín vyrobených za menej ako 100 dní "viac tu18.3.2023 Vakcíny za 100 dní – súčasť hroziacej zdravotnej diktatúry WHO".

Samozrejme, dohoda zabezpečuje, že ani farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny, ani vlády, ktoré ich vnucujú občanom, nemôžu byť brané na zodpovednosť.

Ako už skôr informovali Slay News, Organizácia Spojených národov pomaly tlačí na to, aby sa stala celosvetovou vládou.

Podpísanie pandemickej zmluvy WHO by bolo veľkým krokom týmto smerom.

Nie nadarmo schválili kódex Schengenských hraníc - čítaj tu.

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Tu klikni pre podporu . 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes