Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Šéf WHO varuje pred pandemickou katastrofou a vyzýva na rýchlejšie podpisovanie zmlúv a väčšiu cenzúru
Featured

Šéf WHO varuje pred pandemickou katastrofou a vyzýva na rýchlejšie podpisovanie zmlúv a väčšiu cenzúru

VKontakte

 Generálny riaditeľ WHO Tedros ľutuje pomalý pokrok v dohode o pandémii a oprávňuje WHO, aby podnikla kroky proti „dezinformáciám“ a „informačnej demokracii“. A tu si je potrebné konečne uvedomiť, že prečo všetci politici so svojimi médiami mlčia, zavádzajú pri svojich dohodnutých divadelných scénach. Ľudia im naleteli!! Vôbec nepochopili, že všetky Ficové hlúposti ohľadom petícií boli spracované tak, aby sa dokončil plán Eú federácie a dokončenie WHO zmluvy s MZP (naschvál zle položené otázky, pretože ľudia sa vôbec nerozumejú právu, a tak ich Fico podviedol aj s Dankom, s Pellegrinim, Laššákovou a s ďalšími !!

Na to som upozorňoval, že táto zmluva môže byť prijatá ešte v tomto roku. Povedal som to verejne na samite v Nitre november 2022. Síce prevzatie moci pre WHO nemôže prebehnúť dostatočne rýchlo. Lenže Výbor pre monitorovanie globálnej pripravenosti (GPMG) – orgán zriadený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou bankou – zverejnil svoju výročnú správu za rok 2023 (čítaj dole). 

Vyjadril sa k tomu generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hlavným záverom správy a jej komentárov je, že práca na navrhovanom dohovore o pandémii postupuje príliš pomaly.

WHO má veľký záujem na tom, aby táto zmluva vstúpila do platnosti čo najrýchlejšie a bola by rada, keby členské štáty OSN veci urýchlili, pretože by to dalo WHO nielen nové právomoci v oblasti zdravotnej politiky, ale aj nové politické právomoci – ako napr. cielený boj proti tomu, čo nazýva „dezinformácie“ a dokonca aj sledovanie.

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

tu klikni pre podporu

Spôsob, akým šéf WHO predáva potrebu čo najrýchlejšie dokončiť a prijať dokument, je samozrejme odlišný: Tedros hovorí, že je to všetko o príprave a reakcii na zdravotné núdzové situácie. A používa Covid ako dôkaz a odôvodnenie, že táto zmluva je potrebná.

Ghebreyesus vyzýva krajiny, aby sa poponáhľali s finalizáciou dokumentu: „Kedykoľvek môže dôjsť k ďalšej pandémii alebo globálnej zdravotnej núdzi, ako sa to stalo v roku 2019.“

A je „znepokojený, že rokovania napredujú príliš pomaly a dohoda nemusí byť pripravená včas na budúcoročné Svetové zdravotnícke zhromaždenie“.

GPMB bola založená len rok pred „poslednou pandémiou“ – 2018. Skupina sa opisuje ako nezávislý (a zhodou okolností zvolaný WHO a Svetovou bankou) monitorovací a „zodpovedný“ orgán.

Nová správa popisuje globálnu pripravenosť ako „krehkú“, zjavne napriek „najlepšiemu úsiliu GPMB“ poskytnúť politikom na celom svete hodnotenia a „cestovnú mapu pre bezpečnejší svet“.

Aby sa tento svet stal možným, WHO zverejnila takzvaný „Nový nástroj na riadenie infodémie“. Ale čo je to preboha „infodémia“?

Podľa WHO ide o „nadbytok informácií vrátane falošných alebo zavádzajúcich informácií v digitálnom a fyzickom prostredí počas vypuknutia choroby“.

Okrem toho je „infodémia“ vykresľovaná ako choroba, ktorá môže viesť ľudí k „rizikovému správaniu“, nehovoriac o tom, že podkopáva dôveru v (zdravotné) orgány.

Zdá sa celkom jasné, že módne slovo bolo vyvinuté a definované v reakcii na kritiku a skepticizmus voči opatreniam Covid a že WHO pokračuje v ceste, ktorou sa vydala počas pandémie – pripravuje sa na „ďalšiu“, pričom sa zameriava na to, ako informácie a správy môžu byť lepšie kontrolované.

WHO zverejnila najnovší návrh pandemickej zmluvy na boj proti „dezinformáciám“

Svetová zdravotnícka organizácia OSN (WHO) zverejnila nový návrh svojej pandemickej dohody, ktorú sme nedávno zverejnili tu

Najnovší návrh rokovacieho textu, ktorý v pondelok zverejnilo Predsedníctvo medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB), musí byť preskúmané na zasadnutí INB 6. až 10. novembra, kde bude formalizovaný.

Táto verzia dokumentu obsahuje niektoré záväzky zamerané na „účinnú a medzinárodnú spoluprácu v boji proti falošným, zavádzajúcim alebo dezinformáciám“. Skeptici by to mohli ľahko nazvať „cezhraničnou cenzúrou“.

A potom je tu dohľad: takzvaný prístup jedného zdravia k prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu, ktorý sa má podporovať a implementovať podľa návrhu. One Health je nástroj dohľadu určený na vývoj nových metód kontroly chorôb.

Ďalším bodom návrhu je „rozvoj a posilnenie kapacít na prevenciu a dohľad nad pandémiou“.

Kritici majú k tomu všetkému veľa obáv a výhrad, vrátane toho, že WHO zvoláva takzvanú Konferenciu zmluvných strán – najvyšší riadiaci orgán medzinárodnej dohody – okolo dohovoru o pandémii.

Existuje obava, že ide o ďalší nástroj, ako odobrať rozhodovaciu právomoc a súhlas národným vládam a obyvateľstvu a preniesť rozhodovacie procesy, v tomto prípade v sektore zdravotníctva, na svetovú organizáciu, konkrétne na WHO.

V kapitole návrhu o inštitucionálnych opatreniach sa však ustanovuje zriadenie takejto konferencie zmluvných strán ako súčasť dohody.

Množstvo zainteresovaných strán z celého sveta už vyjadrilo svoju nespokojnosť s návrhom z rôznych hľadísk, vrátane dopadu, ktorý by zmluva mala v prípade prijatia na menej rozvinuté krajiny, pričom samotný návrh sa považuje za „nevyvážený“.

Táto posledná námietka vyplýva z pôvodu návrhu, konkrétne z diskusií medzi Radou INB a Sekretariátu, a nie zo zasadnutí samotnej INB.

V tomto zmysle sa za jednostranné považuje aj to, ak sa ignorujú návrhy všetkých krajín, ktoré by mali zmluvu implementovať, a tón udávajú krajiny s najväčším vplyvom (v prezídiu).

 Krehký stav pripravenosti: Správa z roku 2023 o stave pripravenosti sveta

Prehľad Správa GPMB 2023, „Krehký stav pripravenosti“, ktorá je po prvýkrát založená na analýze s použitím monitorovacieho rámca GPMB, uvádza, že globálna pripravenosť na pandémie a iné prepuknutia chorôb zostáva nedostatočná. Od COVID-19 došlo v niektorých oblastiach k pokroku, ale tento pokrok je naďalej krehký a niektoré oblasti sa znížili, čo poukazuje na naliehavú potrebu politického záväzku a zvýšenia zdrojov. Rada predkladá štyri kľúčové odporúčania na urýchlené posilnenie globálnej pripravenosti.

Všetky informácie nájdete tu , povinné očkovanie bude !!

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

tu klikni pre podporu

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes