Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Potvrdené: Množstvo digitálnych eur, ktoré môžete vlastniť, bude obmedzené!!
Featured

Potvrdené: Množstvo digitálnych eur, ktoré môžete vlastniť, bude obmedzené!!

VKontakte

Všetkých som vás varoval !! Pamätáte sa, keď som kričal ohľadom digitálneho eura, alebo máte krátku pamäť !? Pamätáte sa, keď som vás volal pred parlament na 9.4.2024, že idú hlasovať o digitálnom a ja som sa zúčastnil zasadnutia vo výbore NR SR pre financie a rozpočet, a že poďme to zastaviť ?? Dokonca som položil aj dve otázky šéfovi z NBS a týkalo sa aj tohto článku, čo aj šéf dokonca nič nevylúčil !! V ten deň sa hlasovalo o dvoch bodoch: digitálne euro a o takzvanom práve na hotovosť, ktoré v skutočnosti ho aj ukradli!! Je to vaša vina a nie moja !!

pozri článok

Že právo na hotovosť? A aké prosím vás? Všetky dokumenty z Bruselu, o ktorých sa nedávno hlasovalo v NR SR, plus dokument z NR SR..!!  

Dôkaz o hlasovaní, kde som bol aj ja prítomný a dával otázky pánovi z NBS!!
Sledovať od: 1hod:45 min. Sledovať od: 1hod:45 min.
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11369?termNr=9


Moja otázky na pána z NBS - týkali sa:

Klikni na:
Nemecký dokument dokazuje konšpiračné teórie: vyčlenené digitálne euro !!


Moja druhá otázka na pána z NBS:.

Klikni na:
Nebezpečné rozšírenie mandátu: Európska centrálna banka sa plne angažuje v klimatickom šialenstve

Vysielanie na sociálnych sieťach:

https://t.me/dostojneslovensko/3523

https://fb.watch/rrBQu4gbUs/

Ochrana hotovostných platieb v ústave - Čo je možné podľa európskeho práva?

20.3.2023 Šéfka ECB Lagardeová v rozhovore - Digitálne euro na dohľad nad občanmi EÚ

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Samozrejme, že infovojna s madam le Laššákovú (ktorú ste si zvolili :) ) aj s madam le France Krajníkovú to obhajovali. Máte presne to, čo ste chceli ?!

Samit eurozóny, 27. októbra 2023 - Fico súhlasí s digitálnym eurom !!

Závery Európskej rady, 26. a 27. októbra 2023 - Povedal Fico ľuďom pravdu?

Keď bude spustené digitálne euro, nazývané aj digitálna mena centrálnej banky (CBDC), bude existovať limit (1.)na množstvo, ktoré môže človek vlastniť. Oznámila to Európska centrálna banka v priebežnej správe (2.) o CBDC.

V súčasnosti nie je jasné, koľko digitálnych eur môžete vlastniť. Ekonómovia ECB už skôr presadzovali hornú hranicu 3 000 eur, nemecká Bundesbank sa zasa usiluje o sumu medzi 1 500 až 2 500 digitálnymi eurami.

Hneď ako bude jasné, kedy bude zavedené digitálne euro, padne rozhodnutie, píše sa v správe. To znamená, že limit je možné prispôsobiť príslušnej ekonomickej situácii.

Ide o to, že zabezpečením toho, aby ľudia nedržali veľké množstvo peňazí v digitálnej peňaženke, ktorú chce ECB vydať, sa banka vyhne „prílišnej konkurencii s komerčnými bankami“.

ECB sa v roku 2025 rozhodne, či bude pokračovať v ďalšej fáze projektu.

Médiá musia pripraviť verejnosť na CBDC. NRC zverejnilo názorový článok s názvom „S digitálnym eurom pripravujeme našu menu na budúcnosť“. Člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone v článku tvrdí, že mnohé krajiny eurozóny – vrátane Holandska – sa pri digitálnych platbách spoliehajú na strany mimo EÚ a zavedenie digitálneho eura je preto „rozhodujúce“.

(1.) 

24.6.2024 ECB: Digitálne euro bude zadarmo, ale množstvo bude obmedzené

Používatelia digitálneho eura, nazývaného aj digitálna mena centrálnej banky (CBDC), nebudú čeliť nákladom na platby, ale budú obmedzení v tom, koľko digitálnych eur môžu vlastniť. Oznámila to Európska centrálna banka v prvej priebežnej správe o vývoji novej platobnej metódy. 

Stále nie je jasné, koľko digitálnych eur môžu používatelia vlastniť. Ekonómovia ECB predtým obhajovali zavedenie limitu 3000 eur, zatiaľ čo nemecká centrálna banka verí, že najoptimálnejšia suma je medzi 1500 a 2500 digitálnymi eurami. V správe ECB sa uvádza, že o konečnom čísle sa rozhodne hneď, ako bude jasné, kedy bude zavedené digitálne euro. Takto možno limit prispôsobiť vtedajšej ekonomickej situácii.

Spolupráca s komerčnými bankami

V každom prípade používatelia digitálneho eura nebudú musieť riešiť náklady, ak budú mať účet na digitálne euro. Zarážajúce, pretože komerčné banky si účtujú peniaze za to, že majú bežný účet. Centrálna banka tiež sľubuje, že digitálnu peňaženku je možné prepojiť s účtami, ktoré majú zákazníci v komerčných bankách. Cez digitálnu peňaženku sa tak dajú platiť aj väčšie sumy, a to aj napriek želanému limitu stanovenému ECB. To znamená, že používatelia nemusia pred platením najprv doplniť svoju digitálnu peňaženku.

Predtým sa k vývoju CBDC vyjadrila aj Inge van Dijk, riaditeľka divízie platieb a trhovej infraštruktúry v De Nederlandsche Bank. V rozhovore pre BNR podcast Cryptocast uviedla, že by uprednostnila, aby bol platobný účet pre digitálne euro dostupný v jednej aplikácii spolu s účtami komerčných bánk. „Potom máte dva kredity. Jedna je pohľadávka voči centrálnej banke, a preto je vždy zaručená, zatiaľ čo druhá je pohľadávka voči vašej banke, ktorá je obklopená systémom ochrany vkladov.“

konkurencia

Podľa ECB je za týchto podmienok zachovaná finančná stabilita a nedochádza ani k porušeniu menovej politiky banky. Zabezpečením toho, že ľudia nebudú držať veľké sumy peňazí v digitálnej peňaženke, ktorú chce ECB vydať, ECB zabraňuje prílišnej konkurencii s komerčnými bankami. "Nie je žiaduce, ak sa príliš veľa peňazí z bankových vkladov pohybuje týmto smerom," povedal Van Dijk predtým pre BNR.

Pravidlá

Priebežná správa ECB tiež objasňuje, že koncom tohto roka bude vydaná aktualizácia „súboru pravidiel“, akejsi bielej knihy o digitálnom eure. To poskytuje jasnejšie informácie o infraštruktúre, na ktorej je digitálne euro postavené, a o tom, ako bude vyzerať identifikácia používateľov. Dovtedy bude viac jasné o spoločnostiach, ktoré prispejú k rozvoju digitálneho eura. Amazon, talianska banka Nexi, španielska CaixaBank, francúzsky spracovateľ platieb Worldline a konzorcium bánk a spracovateľov platieb sú teraz v pretekoch o účasť.

(2.)

ECB zverejňuje prvú správu o pokroku vo fáze prípravy digitálneho eura

Tlačová správa 

24. júna 2024

  • ECB navrhuje vysoké štandardy ochrany súkromia, aby sa online a offline digitálne platby čo najviac približovali hotovostným transakciám
  • ECB začala pracovať na návrhu metodiky kalibrácie digitálnych limitov držby eura
  • ECB naďalej poskytuje technické vstupy do legislatívnych diskusií s európskymi spoluzákonodarcami

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila svoju prvú správu o pokroku vo fáze prípravy digitálneho eura , ktorá sa začala 1. novembra 2023 s cieľom položiť základy pre potenciálne vydávanie digitálneho eura.

V správe sa uvádza pokrok dosiahnutý v kľúčových aspektoch návrhu digitálneho eura a predpokladané ďalšie kroky projektu.

Limity držby digitálneho eura

Koncepcia digitálneho eura musí zabezpečiť, aby bolo možné ho vo veľkej miere používať ako platobný prostriedok a zároveň zachovať finančnú stabilitu a prenos menovej politiky. Z tohto dôvodu by držba digitálneho eura fyzických osôb nebola odmeňovaná a podliehala by limitom držby.[3]Používatelia by navyše mali možnosť prepojiť svoju digitálnu eurovú peňaženku s účtom v komerčnej banke, čo by im umožnilo uskutočňovať platby prostredníctvom digitálnej eurovej peňaženky bez toho, aby ju museli vopred naplniť finančnými prostriedkami.

ECB začala pracovať na metodológii kalibrácie na definovanie limitov držby, čo zahŕňa komplexné menové a ekonomické hodnotenie.[4]Novovytvorený pracovný tok zahŕňajúci odborníkov z národných centrálnych bánk Eurosystému a príslušných národných orgánov začal identifikovať faktory, ktoré by mohli ovplyvniť kalibráciu limitov držby. V tejto súvislosti ECB začala dialóg a zber údajov s cieľom získať podrobné údaje potrebné na vykonanie hodnotenia. Keďže ide o kolektívne úsilie, ECB organizuje pravidelné výmeny názorov so spoluzákonodarcami a účastníkmi trhu (spotrebiteľmi, obchodníkmi a finančnými inštitúciami), aby ich informovala o technickej práci a získala spätnú väzbu. Prvé záväzky sa už uskutočnili a ďalšie budú nasledovať v nadchádzajúcich mesiacoch vzhľadom na význam tejto práce pre všetky zainteresované strany zapojené do projektu digitálneho eura.

Zistenia z tohto počiatočného hodnotenia sa použijú pri návrhu metodiky kalibrácie. Presné limity držby by vychádzali z tejto metodiky a definovali by sa bližšie k času emisie, berúc do úvahy prevládajúce ekonomické podmienky. Pokračovanie tu .

22.6.2024: Riaditeľ ECB Piero Cipollone vyzval listom predsedníčku Výboru pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu (ECON) Irene Tinagli, aby urýchlene dokončila legislatívu v EÚ. verejné platobné prostriedky v celej eurozóne a posilniť kolektívnu odolnosť a autonómiu,“ napísal Cipollone.

"Dať ľuďom slobodu"...

Dokonca aj niektorí čitatelia Krone (komentáre tam) sa vzmáhajú - len trochu neskoro.

Zdroj: https://www.krone.at/3432327 (25.6.2024)

Takmer celá EÚ je teraz v pilotnom režime: cbdctracker.org (http://cbdctracker.org/) – Podľa môjho pozorovania je najväčší pokrok medzi voľbami do EÚ a začiatkom majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2024 – kde sú všetci rozptýlení.

Zavedenie digitálneho eura (https://cbdctracker.org/) sa očakáva v novembri 2025
Môže mať priložený dátum vypršania platnosti
Môže to byť účelové alebo lokalizačné
Hrozí systém sociálneho kreditu
Najväčšie centrálne banky sveta majú hlavného poradcu: Blackrock (+ AI ​​"Aladdin")
Skutočný „diktátor“ v pozadí je teraz Blackrock
Prevzatie moci digitálno-finančným komplexom
Stredne veľké podniky sú zvádzané do priepasti + viac sily pre veľké korporácie
Tento model nebude fungovať
Historická fáza s paralelnými spoločnosťami (veľa ľudí nebude akceptovať CBDC)
"Platobná karta": "Ľudia netušia, že to v konečnom dôsledku nie je namierené proti utečencom, ale proti nim samým."
Nová pandémia alebo klimatická hystéria ako pomôcka
Je naliehavo potrebné, aby sa ľudia postavili proti celej veci (a pochopili plán)

Ďalšie články:

Digitálne ID EÚ môže vytvoriť spoločnosť s kódom QR, ktorá vedie k spoločenskému kreditu

Európsky parlament zavádza úplnú občiansku kontrolu zadnými dvierkami. BIOMETRICKÝ DIKTÁTOR podľa čínskeho vzoru!

EÚ presadzuje útok na anonymné platby !!!

Mobilizujte všetky úspory Európanov!

EÚ chce stanoviť platobný strop: boj proti hotovosti neúnavne pokračuje

Nová európska peňaženka digitálnej identity: bezpečnosť alebo tyrania?

Nariadenie o digitálnom eure: Cieľom donucovacích opatrení je prinútiť na trh náhradu hotovosti

Exkluzívne!! Totalitné znaky odhalené v brazílskej mene CBDC

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes