Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Vyžaduje sa 90 % zaočkovanosť - EÚ presadzuje očkovanie rizikovými vakcínami

Vyžaduje sa 90 % zaočkovanosť - EÚ presadzuje očkovanie rizikovými vakcínami

VKontakte

Mainstream je v zmätku: WHO očakáva nárast prípadov rakoviny do roku 2050 o neuveriteľných 77 percent. "Prečo?" myslí si kritický pozorovateľ, nie bez cynizmu. Európska komisia zároveň zverejnila opatrenia zamerané na prevenciu „rakovín, ktorým možno predchádzať očkovaním“. Napríklad by sa mala dosiahnuť 90-percentná zaočkovanosť dievčat kontroverznými vakcínami proti HPV, ktoré sú spojené so závažnými vedľajšími účinkami. A ak si ešte niekto spomína, tak sme predsa o tom už varovali verejnosť, že o čom sa už hlasovalo v EP (viď dole). 

Vyhlásenie zastúpenia Európskej komisie aj na Slovensku znie:

Európska komisia podporuje štáty EÚ v ich úsilí predchádzať rakovine očkovaním. Prijala odporúčanie, ktoré sa zameriava na zvýšenie zaočkovanosti dvoch dôležitých vakcín proti vírusovým infekciám, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, ľudskému  papilomavírusu  (HPV) a  vírusu hepatitídy B  (HBV). Zaočkovanosť by sa mala tiež lepšie sledovať. Komisárka EÚ pre zdravie  Stella Kyriakides  povedala: „ Prevencia je vždy lepšia ako liečba. Každý rok si rakovina krčka maternice v EÚ vyžiada 14 000 životov a je hlásených 16 000 nových infekcií hepatitídou B. Bezpečné a účinné vakcíny nám ponúkajú historickú príležitosť poraziť rakovinu krčka maternice a iné rakoviny spôsobené týmito vírusmi. “

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Pokiaľ ide o HPV, EÚ chce do roku 2030 dosiahnuť 90-percentnú zaočkovanosť dievčat proti HPV a zároveň zaočkovať výrazne viac chlapcov (konkrétna kvóta sa ešte musí stanoviť). Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov zahŕňajú monitorovanie a podávanie správ o zaočkovanosti s cieľom identifikovať medzery (= neočkovaní?) a „robustné elektronické registre očkovaní“. Okrem toho by sa malo vykonať viac „vzdelávacej práce“. Pre EÚ to znamená: cenzúra negatívnych informácií – v podmienkach EÚ: boj proti „falošným a dezinformáciám“.

ďalej sa uvádza:

 • poskytovať bezplatné očkovanie a/alebo úplnú náhradu nákladov naň,
 • zabezpečiť jednoduchý prístup k vakcínam, predovšetkým pre cieľové skupiny a vysokorizikové zraniteľné skupiny obyvateľov,
 • začleniť imunizáciu proti onkologickým ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, do vnútroštátnych plánov boja proti rakovine,
 • posilniť komunikáciu a predovšetkým rodičom, mladým ľuďom a cieľovým skupinám prízvukovať výhody vakcinácie, ako aj bojovať proti misinformáciam a dezinformáciám,
 • zlepšiť monitorovanie a podávanie správ o zaočkovanosti, aby bolo možné určiť, kde sú medzery, ktoré treba riešiť,
 • stanoviť konkrétnu cieľovú hodnotu zaočkovanosti chlapcov proti HPV,
 • najmä v súvislosti s HBV posilňovať národné úsilie zamerané na to, aby sa do roku 2030 dosiahli ciele, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia:
  • 95 % zaočkovanosť (treťou dávkou) v rámci očkovania proti HBV v detskom veku,
  • 95 % tehotných žien absolvuje skríning na hepatitídu B,
  • 95 % novorodencov dostáva včasnú novorodeneckú dávku očkovacej látky proti HBV (do 24 hodín od narodenia) – okrem iného aj vďaka lepším systémom monitorovania vývoja pri dosahovaní týchto cieľov a v prípade potreby aj dostupnej podpore od ECDC.
 • zaviesť spoľahlivé elektronické registre očkovania,
 • výmena najlepších postupov s ostatnými členskými štátmi na zlepšenie úsilia na vnútroštátnej úrovni.

Komisia takisto poskytne podporu členským štátom pri realizovaní odporúčania. Predovšetkým zabezpečí model komunikačných kampaní, ktoré bude možno upraviť podľa vnútroštátnych potrieb tak, aby sa pri nich zohľadnili národné osobitosti. Cieľom je zvýšiť informovanosť o význame týchto vakcín. Okrem toho Komisia pomôže aj pri práci na zlepšovaní monitorovania v celej EÚ.

Prejav komisára Kyriakidesa na konferencii Plán boja proti rakovine Európy viac tu.

Prvý škandál v klinických štúdiách

Existujú nejaké informácie o týchto očkovaniach, ktoré by snáď mali byť utajené, aby nebola ohrozená ochota očkovať sa? Áno. Report24 v roku 2022 informoval o pochybnej účinnosti očkovania proti HPV a vážnych vedľajších účinkoch s tým spojených: Ďalšia vakcinačná katastrofa? Od očkovania proti HPV došlo k masívnemu nárastu rakoviny krčka maternice .

Klikni na:

Ďalšia katastrofa s vakcínami? Masívny nárast rakoviny krčka maternice od očkovania proti HPV

V Európe ohlásené očkovacie kampane proti HPV – čas, aby boli rodičia informovaní!

Expertný tím WHO sa stretol s hlavným hygienikom SR na Úrade verejného zdravotníctva

Je zvláštne, že krajiny s vysokou zaočkovanosťou najrozšírenejšou HPV vakcínou Gardasil od Mercku stále zaznamenávajú rýchly nárast prípadov rakoviny. V USA už existujú právnici, ktorí verejne zastupujú žalobcov proti spoločnosti Merck , u ktorých sa po očkovaní vyvinula práve rakovina, ktorej sa chceli v skutočnosti vyhnúť - pravdepodobne očkovaním.

Toto môže byť neoficiálne. V skutočnosti boli klinické štúdie očkovacej látky vždy silne kritizované : skupine s placebom nebol jednoducho podaný fyziologický roztok, ale do roztoku bola pridaná kontroverzná pomocná látka amorfný hydroxyfosfát síran hlinitý (AAHS) , hoci to narušilo interpretovateľnosť štúdie. výsledky. Kritickí pozorovatelia začali mať podozrenie, že sa snažia zamaskovať nedostatky prípravku: v skutočnosti sa vyskytli vedľajšie účinky v skupine „placebo“ aj v skupine očkovacej látky, takže bolo ľahké predpokladať, že vakcína je rovnako istá ako vakcína. „neškodné“ placebo. Aké by však bolo porovnanie so skutočne neškodným fyziologickým roztokom ako placebom? Hliníkové adjuvans boli vždy kritizované za spôsobovanie nežiaducich reakcií.

Mimochodom, bol to Peter Doshi, ktorý v roku 2019 vyjadril ostrú kritiku v BMJ vo svetle nových zistení o tejto veľmi pochybnej metodológii. Bol to tiež Doshi, ktorý neskôr kriticky analyzoval klinické štúdie vakcíny Covid. Väčšinou sú to tí istí osvietenci, ktorí opakovane odsudzujú tie isté krivdy, no nie sú dostatočne vypočutí.

Domnievame sa, že vynechanie akéhokoľvek zdôvodnenia výberu kontrolnej skupiny obsahujúcej AAHS v článkoch v časopisoch predstavuje formu neúplného vykazovania (dôležitých metodických detailov) a je potrebné uviesť odôvodnenie. Tiež sa domnievame, že použitie termínu „placebo“ na opis aktívneho komparátora, akým je AAHS, nepresne popisuje formuláciu, ktorú dostala kontrolná skupina, a predstavuje dôležitú chybu, ktorú je potrebné opraviť. Keď bolo účastníkom štúdie povedané, že môžu dostať „placebo“ (ktoré je všeobecne definované ako „neaktívna“[10,11] alebo „inertná“[4] látka) bez toho, aby im bolo povedané o akýchkoľvek neinertných zložkách kontrolnej skupiny injekcie, čo tiež vyvoláva etické otázky týkajúce sa vykonávania štúdie.

P. Doshi, 2019

Neurologické poruchy, autoimunitné ochorenia

Okrem obáv, že očkovanie proti HPV by mohlo zvýšiť riziko lézií a v konečnom dôsledku rakoviny krčka maternice u ľudí, ktorí sú už HPV infikovaní, existuje vo vedeckej literatúre množstvo solídnych dôkazov o ďalších vedľajších účinkoch údajne neškodnej vakcíny. Epoch Times informovali v sérii článkov o veľkých štúdiách, ktoré zistili závažné neurologické poruchy a autoimunitné ochorenia spojené s HPV injekciou:

 • Dánska štúdia so 79 102 ženami a 16 568 mužmi zistila, že vakcíny proti HPV významne zvyšujú frekvenciu závažných porúch nervového systému . Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS) a syndróm komplexnej regionálnej bolesti (CRPS) boli klasifikované ako „určite spojené“ s očkovaním proti HPV.
 • Veľká dánska a švédska štúdia s takmer 300 000 dievčatami zistila významnú súvislosť medzi očkovaním proti HPV a zisteným zvýšeným výskytom Bechetovho syndrómu (pomer miery 3,37), Raynaudovej choroby (1,67) a diabetu 1. typu (1,29).
 • Vo veľkej štúdii zahŕňajúcej 3 milióny dánskych a švédskych žien vo veku 18 až 44 rokov bolo identifikovaných sedem nežiaducich udalostí so štatisticky významným zvýšeným rizikom po očkovaní proti HPV: Hashimotova tyreoiditída, celiakia, lupus erythematosus, pemphigus vulgaris, Addisonova choroba, Raynaudova choroba a encefalitída, myelitída alebo encefalomyelitída.
 • Francúzska štúdia z roku 2017 , na ktorej sa zúčastnilo viac ako 2,2 milióna mladých dievčat, našla dôkazy o 3,78-násobnom zvýšení rizika Guillain-Barrého syndrómu (GBS) . Štúdia v USA z roku 2011 zistila takmer dva a pol až desaťnásobne zvýšené riziko vzniku GBS do šiestich týždňov po očkovaní vakcínou Gardasil.
Epoch Times

Očkovanie je tiež niekedy podozrivé z narušenia plodnosti .

Vyhnúť sa rakovine očkovaním? Toto je hrubé zavádzanie

Teraz má každá účinná účinná látka aj vedľajšie účinky. Ale funguje očkovanie skutočne? Toto je prinajmenšom kontroverzné. V prvom rade treba povedať: Neexistuje len jeden HP vírus, ale viacero kmeňov, z ktorých dostupné vakcíny pokrývajú len tých pár, ktoré sú v súčasnosti podozrivé z podpory rakoviny krčka maternice a niektorých ďalších typov rakoviny.

Často rozšírené tvrdenie, že očkovanie môže eliminovať riziko, je zavádzajúce a nebezpečné, pretože ľudia sú ukolísaní falošným pocitom bezpečia, že žiadna vakcína – ani účinná! – skutočne dokáže vyrobiť. Rakovina je vždy multifaktoriálne ochorenie. Pár injekcií nezbavuje ľudí zodpovednosti viesť zdravý životný štýl, vyhýbať sa jedom a škodlivým vplyvom a čo najlepšie sa starať o svoje telo. Ani účinná vakcína proti HPV nedokázala ľuďom zabrániť v rozvoji nejakej formy rakoviny krčka maternice. Tvrdenie Kyriakidesa, že chorobu možno „poraziť“ očkovaním, je preto úplný nezmysel.

Recenzia: Výrobcovia potvrdzujú ich účinnosť - dlhodobá účinnosť je nejasná

Akoby to nestačilo, skutočné údaje o účinnosti vakcín sú v skutočnosti tenké. Dôležité by tu boli výsledky nezávislých štúdií, ktoré skúmajú dlhodobú účinnosť prípravkov. Presvedčivé dôkazy však chýbajú. Soliman a kol. 2021 v recenzii:

Stručne povedané, literatúra hodnotená v tejto práci klasifikuje vakcíny Gardasil® HPV ako bezpečné a účinné. Je však dôležité poznamenať, že z 30 štúdií, ktoré sme hodnotili, 60 % odhalilo malé až veľké zapojenie výrobcov vakcín. Keďže ide o nové vakcíny, dlhodobú účinnosť a súvisiace dlhodobé nepriaznivé účinky treba ešte potvrdiť. Napriek tomu mnohé štúdie uvádzali znepokojujúce nežiaduce účinky , ako je nevoľnosť, horúčka, bolesť brucha, bolesť hlavy a reakcie v mieste vpichu, z ktorých niektoré viedli k predĺženým pobytom v nemocnici. Vzhľadom na to, že tieto vakcíny sú prevažne indikované pre deti, môže byť vhodné vykonať hlbšie analýzy závažnosti a prevalencie týchto nežiaducich účinkov, pokiaľ možno bez zásahu výrobcov. Toto je obzvlášť dôležité, ak sa tieto vakcíny majú podávať aj tehotným ženám a ľuďom s oslabenou imunitou. Okrem toho všetky štúdie, ktoré sme skúmali, uvádzali určitú úroveň účinnosti, aj keď sa výrazne líšili, pokiaľ ide o determinanty účinnosti alebo koncové body. Preto by sa mala stanoviť univerzálna hodnota a, čo je dôležitejšie, jednotná definícia účinnosti, najmä pre vakcíny určené na prevenciu rakoviny.

Aktualizácia o bezpečnosti a účinnosti HPV vakcín: Zamerajte sa na Gardasil

Stručne zhrnuté: Do štúdií, ktoré zistili účinnosť, boli zapojení predovšetkým samotní výrobcovia; Okrem toho neexistuje stála definícia tejto „účinnosti“. V skutočnosti nemožno povedať o dlhodobej účinnosti. Napriek zapojeniu výrobcov už tieto štúdie poukazujú na vedľajšie účinky, pre ktoré museli byť očkovaní ľudia niekedy dlhodobo liečení v nemocnici. Znie to tak, že by sme sa mali zamerať na úplné zaočkovanie týmito vakcínami?

Trestné by tu bolo aj povinné očkovanie

Dúfajme, že roky Corony budú z dlhodobého hľadiska ľuďom otvárať oči. Záujem farmaceutického priemyslu nie je liečiť ľudí alebo ich účinne chrániť pred chorobami. Ide o ekonomické záujmy. Bohužiaľ to tiež znamená, že aj nezdravé produkty sa vrhajú na trh, pokiaľ nájdu neskúsených kupcov.

Regulačné orgány dostatočne dokázali, že bezpečnosť liekov pre nich nie je taká dôležitá, ako sa vždy tvrdilo. Každý sa preto musí kedykoľvek sám rozhodnúť, či chce vkladať svoje nádeje do účinnosti vakcíny, alebo či nechce riskovať vedľajšie účinky a namiesto toho sa spoľahnúť na prirodzenú prevenciu rakoviny (napr. zdravý životný štýl a zdravá strava). Čokoľvek iné by bolo protiľudským a základným právam. Očkovanie proti HPV sa poskytuje predovšetkým deťom a tínedžerom: rozhodnutie musí byť na rodičoch v záujme ich dieťaťa. K zodpovednosti zákonných zástupcov samozrejme patrí aj získavanie komplexných informácií o výhodách a rizikách liečby.

Nové informačné panely očkovania do konca roka 2024

Žiaľ, plány EÚ na sledovanie stavu zaočkovanosti a „medzier v očkovaní“ naznačujú, že ďalšie priame alebo nepriame povinné očkovanie by sa mohlo blížiť, aby sa do roku 2030 dosiahla požadovaná miera zaočkovanosti. Takto sa oznamuje:

Komisia podporí aj prácu na  zlepšení dohľadu v celej EÚ  , zatiaľ čo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) do konca roku 2024 vyvinie nový informačný panel národnej miery zaočkovanosti proti HPV a HBV s cieľom poskytnúť lepší prehľad. situácie.

Ďalšie informačné panely očkovania – ďalší tlak očkovania? Čo sa stane, ak sadzby zostanú príliš nízke?

Roky Corony ukázali, že každý, kto vloží svoje zdravie do rúk eurokratov ovládaných lobby, je odsúdený na zánik. Najlepšia zdravotná starostlivosť je a zostáva osobná zodpovednosť: Tak ako každý človek môže dať zaočkovať seba alebo svojich potomkov, každý musí mať vždy možnosť odmietnuť očkovanie pre seba alebo svoje dieťa. Nakoniec, každý musí žiť vo svojom tele: Bohužiaľ, škody spôsobené očkovaním nemôžete preniesť na osobné údaje, ktoré vám poskytli prostredníctvom svojich kampaní a nariadení...

Legislatívne observatórium (tu)

2023/2075 (INI) Neprenosné choroby

15.06.2023 V parlamente bolo oznámené odporúčanie výboru

Správa - A9-0366/2023

so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/522 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje akčný program Únie v oblasti zdravia („program EU4Health“) na obdobie rokov 2021 – 2027,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/123 z 25. januára 2022 o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2371 z 23. novembra 2022 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1082/2013/EÚ,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore [2019/2956(RSP)] a na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskom ekologickom dohovore [COM(2019) 0640],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o stratégii pre chemické látky v záujme udržateľnosti a oznámenie Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti – Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok [COM(2020) 0667],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2021 o farmaceutickej stratégii pre Európu a oznámenie Komisie z 25. novembra 2020 s názvom Farmaceutická stratégia pre Európu [COM(2020) 0761],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2022 o posilnení Európy v boji proti rakovine – smerom ku komplexnej a koordinovanej stratégii a oznámenie Komisie z 3. februára 2021 s názvom Európsky plán na boj proti rakovine [COM(2021) 0044],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2022 o prevencii, liečbe a lepšej starostlivosti o diabetes v EÚ pri príležitosti Svetového dňa diabetu,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2023 o pandémii ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. mája 2021 s názvom Cesta k zdravej planéte pre všetkých – Akčný plán EÚ: Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy [COM(2021) 0400],

 so zreteľom na iniciatívu Komisie z decembra 2021 s názvom Spoločne zdravšie – iniciatíva EÚ v oblasti neprenosných ochorení,

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2023 názvom Komplexný prístup k duševnému zdraviu [COM(2023) 0298],

 so zreteľom na rozhodnutie Komisie zo 16. septembra 2021, ktorým sa zriaďuje Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie,

 so zreteľom na návrh nariadenia o európskom priestore pre zdravotné údaje z 3. mája 2022 vypracovaný Komisiou [COM(2022) 0197],

 so zreteľom na návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú postupy Únie pri povoľovaní liekov na humánne použitie a vykonávaní dozoru nad nimi a určujú pravidlá platné pre Európsku agentúru pre lieky z 26. apríla 2023 vypracovaný Komisiou [COM(2023) 0193], ako aj na návrh smernice o kódexe Únie o liekoch na humánne použitie [COM(2023) 0192],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2022 s názvom Stratégia EÚ v oblasti globálneho zdravia – Lepšie zdravie pre všetkých v meniacom sa svete [COM(2022) 0675],

 so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, a najmä na ciele č. 3, 4 a 8,

 so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv,

 so zreteľom na akčný plán EÚ na boj proti detskej obezite na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na stratégiu EÚ v oblasti globálneho zdravia z 30. novembra 2022,

 so zreteľom na dokument Svetovej zdravotníckej organizácie z 18. mája 2023 s názvom Health service delivery framework for prevention and management of obesity (Rámec poskytovania zdravotníckych služieb na prevenciu a manažment obezity),

 so zreteľom na plán Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2022 s názvom Acceleration plan to support Member States in implementing the recommendations for the prevention and management of obesity over the life course (Urýchlenie podpory členským štátom pri vykonávaní odporúčaní na prevenciu a manažment obezity počas celého života),

 so zreteľom na správu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) z 8. decembra 2022 s názvom Zero pollution monitoring assessment (Hodnotenie monitorovania nulového znečistenia),

Očkovanie – najlepší spôsob, ako dosiahnuť 14 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN Agendy 2030

Celý dokument:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0366_SK.html

Hlasovanie:

https://mepwatch.eu/9/?

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162319&country=sk

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162319&country=cz

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes