Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Eú HERA - Aj bez WHO hrozí občanom EÚ ďalšie zrušenie ich základných práv
Featured

Eú HERA - Aj bez WHO hrozí občanom EÚ ďalšie zrušenie ich základných práv

VKontakte

 Pamätáte sa na článok a vysielanie o Eú HERA zverejnené ešte v apríli 2022, kde sme varovali verejnosť pred týmto orgánom "tu čítaj"?? Po takej dobe zrazu píšu nejaké média ? Ale no táááááák, veď to bola iba akože konšpirácia od nás? 

Agentúra EÚ HERA – regionálna napodobenina WHO a na to som upozorňoval verejnosť dosť dlho !! 

Zatiaľ čo stále viac ľudí vyjadruje svoj nesúhlas s plánovanými zmluvami WHO, veľmi kontroverznému „zdravotníckemu orgánu“ sa doteraz venovala malá pozornosť. Približne pred dvoma rokmi bola v Európskej únii spustená malá sestra WHO: HERA (Úrad pre pohotovostnú pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia). Slúži na celoeurópsku koordináciu „zdravotných núdzových situácií“ a je odmietnutím suverenity a základných práv, pretože rovnako ako Svetová zdravotnícka organizácia, aj EÚ presadzuje nadnárodný zdravotný diktát a otvára dvere monitorovaniu a kontrole obyvateľstva. Stačí si ešte prečítať článok tu , a pochopíte za päť minút, že čo sa tu chystá a deje.

HERA – malá sestra WHO?

Európska komisia bola a je jedným z najradikálnejších zástancov zdraviu škodlivých opatrení, akými sú očkovanie genetickým inžinierstvom, ktoré spôsobuje rakovinu, infarkty a autoimunitné ochorenia. EÚ je tiež najradikálnejšou svetovou organizáciou pri presadzovaní očkovacích pasov, digitálnej identity a zhromažďovania údajov občanov na predaj veľkým medzinárodným korporáciám. EÚ vymenovala bývalého výkonného riaditeľa Európskej farmaceutickej lobistickej asociácie za šéfa lekárskej agentúry EÚ EMA.

EÚ tiež zohráva vedúcu úlohu pri poskytovaní čo najširších právomocí WHO ako diktátorskej a nevolenej svetovej vlády. Zjavne však existujú obavy, že by sa mohol postaviť odpor zo strany Afriky a iných nezápadných krajín a že by plány mohli byť zmarené. Preto sa na úrovni EÚ zriaďuje akási náhradná WHO a dáva si diktátorské právomoci. Novozriadený orgán HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) bude pôsobiť cezhranične a okrem iného vyhlasovať „zdravotnú pohotovosť“ v celej EÚ a koordinovať lekárske a nelekárske protiopatrenia v celej EÚ.

aké sú plány EÚ s HERA

HERA – malá sestra WHO?

Európska únia (EÚ) sa považuje nielen za hospodársku a menovú úniu, ale teraz aj za „Európsku úniu zdravia“. Spustená koronakrízou komisia na jeseň 2021 založila nový zdravotnícky orgán: HERA. V prípade skutočných pandémií alebo kríz môže teraz EÚ nezávisle vyhlásiť „zdravotnú pohotovosť“ vo svojich členských štátoch a nariadiť opatrenia. 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Európska únia (EÚ) sa považuje nielen za hospodársku a menovú úniu, ale teraz aj za „Európsku úniu zdravia“. Spustená koronakrízou komisia na jeseň 2021 založila nový zdravotnícky orgán: HERA. V prípade skutočných pandémií alebo kríz môže teraz EÚ nezávisle vyhlásiť „zdravotnú pohotovosť“ vo svojich členských štátoch a nariadiť opatrenia. Deklarovaným cieľom je pôsobiť cez hranice a   premeniť nástroje riadenia pandémie vytvorené ad hoc na úrovni EÚ počas pandémie Corona na trvalú štruktúru. Zvýšený dohľad a elektronické zdravotné záznamy ešte viac narušia ochranu údajov. Oznamovacie povinnosti členských štátov otvárajú dvere kontrolám a možným obmedzeniam – so slepými argumentmi „ochrana zdravia“ a „ochrana klímy“.

Deklarovaným cieľom je pôsobiť cez hranice a premeniť nástroje riadenia pandémie vytvorené ad hoc na úrovni EÚ počas pandémie Corona na trvalú štruktúru. Zvýšený dohľad a elektronické zdravotné záznamy ešte viac narušia ochranu údajov. Oznamovacie povinnosti členských štátov otvárajú dvere kontrolám a možným obmedzeniam – so slepými argumentmi „ochrana zdravia“ a „ochrana klímy“.

Oficiálna zodpovednosť za záležitosti týkajúce sa zdravia ľudí a zvierat je rozsiahla a siaha od rakúskeho ministerstva zdravotníctva a orgánov v spolkových krajinách až po Európsku úniu a globálne aktívne organizácie, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Takmer bez povšimnutia médií – a tiež obyvateľstva – bol v Európe približne pred dvoma rokmi založený ďalší zdravotnícky úrad . Ako vyplýva z verejných oznámení Komisie z jesene 2020, spustili to udalosti Corona . Novozriadený úrad HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) je orgánom pre krízovú pripravenosť a reakciu na zdravotné núdzové situácie .

Profil HERA

  • Založená 16. septembra 2021 oznámením a rozhodnutím komisie
  • Priama služba Európskej komisie. Organizácia a riadenie HERA : komisárka Stella Kyriakides (na obrázku vyššie [Julien Warnand/EPA-EFE]), zástupca generálneho riaditeľa Laurent Muschel
  • Rozpočet 6 miliárd eur do roku 2027 na prevenciu a pripravenosť, vrátane 1,3 miliardy eur v prvom roku činnosti v roku 2022
  • Okrem koronavírusu sa najprv zamerajte na tri zdravotné hrozby: antimikrobiálnu rezistenciu, chrípku a bioterorizmus

Cieľom HERA je pôsobiť cezhranične a okrem iného vyhlasovať „zdravotnú pohotovosť“ v celej EÚ a koordinovať lekárske a nelekárske protiopatrenia v celej EÚ . Takéto sily sú od Corony dobre známe mnohým ľuďom, pretože sú individuálnou pripomienkou (!) ďalekosiahleho úsilia WHO. WHO a jej darcovia pracujú na rozšírení svojich právomocí. V súčasnosti sa so zástupcami 194 členských štátov WHO rokuje o rozsiahlych zmenách v Medzinárodných zdravotných predpisoch (IGV2005) ao novej zmluve o pandémii; Dokončenie a vyriešenie plánované na máj 2024.

Cieľom Komisie je posilniť schopnosť Európy predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať zabezpečením vývoja, výroby, obstarávania a spravodlivej distribúcie základných lekárskych protiopatrení. Medzi hlavné úlohy HERA patria opatrenia núdzovej pomoci v prípade krízy, výskum a vývoj, porovnávanie výrobných kapacít, riadne obstarávanie alebo bezpečné dodávateľské reťazce pre „lekárske protiopatrenia“, ako sú lieky, vakcíny, diagnostické testy alebo osobné ochranné prostriedky (rukavice, masky). Ako kvázi tretí pilier je HERA určený na podporu práce Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej agentúry pre lieky (EMA). Komisia zároveň posilnila aj mandáty ECDC a EMA.

Kritika a obavy sú rozšírené

Koordinácia, koordinácia či dokonca zväzovanie spoločného úsilia členských štátov EÚ pri zdravotných krízach je určite vhodné. Čo však treba odmietnuť, je absolútne tvrdenie a zdravotný diktát, ktorý Európska komisia – podobne ako WHO – teraz stanovuje v otázkach zdravia.
Osobná zodpovednosť za zdravie a vedomé posilnenie postavenia ľudí? Vôbec nie!

  • Rovnosť a technokracia za každú cenu

Na druhej strane má HERA zabezpečiť, aby EÚ a jej členské štáty mohli v prípade ohrozenia zdravia rýchlo prijať najmodernejšie lekárske a iné opatrenia.

Tisíce rokov vedomostí o zdraví, regionálne a etické podmienky, ako aj holistický prístup k zdraviu sú úplne ignorované ! Rovnako aj prístup verejného zdravotníctva a prevencie ( verejné zdravie ). Ich základná kompetencia spočíva v prehľade najrozmanitejších odborných disciplín. Pohľad na široké spektrum podoblastí ako epidemiológia, sociálne lekárstvo, podpora a prevencia zdravia, zdravotná politika a lekárska etika vedie ku komplexnému pochopeniu šírenia a prevencie chorôb v populácii.
Celkový pohľad, riadenie nákladov a udržanie jednoty spoločnosti, nie sú toto tie kľúčové ponaučenia z troch rokov neúspešnej politiky Corona?

Nebola by absolútne potrebná komplexná a etická diskusia o výskume ziskovosti funkcie (GoF). GoF je oblasť biomedicínskeho výskumu, v ktorej vedci vybavujú organizmus (napríklad baktérie alebo vírusy) novými schopnosťami a urýchľujú mutačné procesy. Cieľom tohto výskumu je prispôsobiť prenosnosť, virulenciu (stupeň patogenity, najmä agresivita a toxicita) alebo antigenicitu . V pozitívnom prípade to umožňuje lepšie predpovedať vznikajúce infekčné choroby a vyvíjať vakcíny, no v negatívnom prípade to umožňuje aj vývoj úplne nových patogénov a dokonca aj biologických zbraní.
Prečo WHO a EÚ v týchto dôležitých otázkach aktívne nespolupracujú? Prečo sa nevedie potrebná etická a morálna diskusia so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane kritických odborníkov a občanov – o potenciáli, ale aj rizikách?

  • Dohľad verzus ochrana údajov

Veľké znepokojenie vyvoláva plánované vytvorenie posilneného integrovaného systému dohľadu na úrovni EÚ založeného na elektronických zdravotných záznamoch a harmonizovaných súboroch údajov, environmentálnych údajoch, analýze údajov a umelej inteligencii, ako aj sociálnych médiách. Nechýba ani systém včasného varovania v reálnom čase. Vyžaduje sa komplexná výmena údajov a členské štáty sú povinné rozšíriť svoje podávanie správ o ukazovateľoch zdravotného systému. Oslabenie ochrany údajov je nevyhnutné! Vytvorené monitorovacie systémy a IT nástroje otvárajú dvere všetkým elektronickým, sociálnym a finančným kontrolám a obmedzeniam! Dokonca celosvetovo!

  • Ignorovanie zdravotného sebaurčenia

Prečo EÚ vyhlasuje, že všetky tieto lekárske protiopatrenia (od vakcín, diagnostických testov až po ochranné opatrenia) musia byť vždy prospešné pre „všetkých občanov“, či už ide o zdravie, alebo nie, či existuje riziko alebo nie?
Odvážni ľudia a kritici nie sú vypočutí. Prístupy Európskej komisie úplne ignorujú akúkoľvek individuálnu zodpovednosť ľudí v otázkach zdravia ! Základné práva a právo na fyzickú integritu sa však musia presadzovať všetkými prostriedkami – smerom k EÚ – a najmä s rakúskou vládou a poslancami.

  • Žiadna oficiálna nezávislosť

Na rozdiel od ECDC a EMA nebude HERA schopná pracovať nezávisle, keďže je organizovaná ako generálne riaditeľstvo v rámci Európskej komisie.

[1]  Vytvorenie Európskej únie zdravia: Posilnenie odolnosti EÚ voči cezhraničným zdravotným hrozbám“. KOM(2020) 724 v konečnom znení (11. 11. 2020)

[2]  KOM(2021) 576 v konečnom znení. HERA: nový Európsky úrad pre núdzovú pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia – ďalší krok k dokončeniu Európskej únie zdravia (16. septembra 2021)

[3]  Rozhodnutie Komisie zo 16.9.2021 K(2021) 6712 v konečnom znení

[4] ROZHODNUTIE KOMISIE z 16. septembra 2021, ktorým sa zriaďuje Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (2021/C 393 I/02)

[5]  Organizácia a riadenie HERA

 

 

Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes