Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Rada EÚ zavádza nariadenie o renaturácii hlasovaním Tomášom Tarabom !!
Featured

Rada EÚ zavádza nariadenie o renaturácii hlasovaním Tomášom Tarabom !!

VKontakte

 Tento klamár hrajúci sa na kresťana spolu s Kuffovcami a Huliakom klamal ľudí, kde pred pár mesiacmi tvrdil, že nepodporí tento zákon, ktorý je súčasťou agendy OSN 2030 (pozri dole dokument). 

Takže kto tu je iba ten progresívec? Nie náhodou celá vláda SR, celá NR SR a všetci Europoslanci ?!

Európska rada oznámila: „ Rada 17.6.2024 formálne prijala prvé nariadenie o obnove prírody. Cieľom tohto nariadenia je prijať opatrenia na obnovu aspoň 20 % pevninských a morských oblastí EÚ do roku 2030 a všetkých ekosystémov, ktoré potrebujú obnovu do roku 2050.

Predošlý článok, ktorý je pokračovaním tohto nového článku. Hlasovanie v EP bolo ešte v júli 2023 a následne posledné po dohode národných parlamentov vo februári 2024. Uhrík mlčal ako vždy do dnešných dní, ktorí kričí až po schválení!! Prečo nekričal ešte predtým ?! Uhrík tiež hlasoval v EP za Zelenú Európsku dohodu, Ciele udržateľného rozvoja OSN 2030, proti mäsu, proti mlieku, za očkovanie, Konferenciu o budúcnosti Eú a mnoho ďalších zvrátenosti !! Uhrík so svojou Republikou už ťahaj k čertom !!!

13.7.2023 Európsky parlament rozhodol o - Renaturalizácii Európy - pre Zelenú dohodu

Predošlé výzvy !!

14.9.2022 Po poľnohospodárstve idú velitelia EÚ zničiť aj lesníctvo - koniec lesníctva

7.8.2022 Výzva poľnohospodárom, pestovateľom, starostom, primátorom a občanom SR

Špecifické, právne záväzné ciele a záväzky obnovy prírody sú stanovené pre každý z uvedených ekosystémov – od suchozemských po morské, sladkovodné a mestské ekosystémy.

Nariadenie o renaturácii schválili v parlamente EÚ najtesnejším možným pomerom hlasov 336 ku 300 hlasom, pričom 13 sa zdržalo, hoci vo výbore pre životné prostredie došlo dokonca k jednému zamietnutiu.

Počas hlasovania v Európskom parlamente došlo k masívnym protestom farmárov , pretože sú to predovšetkým oni, ktorých sa to týka. Okrem neustále sa zvyšujúceho šikanovania a prehnaných regulácií zo strany byrokratov v Bruseli voči farmárom majú teraz dostať ďalšie požiadavky a predovšetkým budú môcť využívať poľnohospodársku pôdu len do 20 alebo 30 %. v zníženej miere alebo ho musia úplne odstaviť.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

EÚ zároveň z peňazí z daní podporuje fabriky na výrobu laboratórneho mäsa, umelého mlieka, hmyzej múčky a podobne. Farmári sú pre tieto firmy otravnou konkurenciou svojimi prírodnými produktmi. O tom je v podstate tento spor.

Hovädzie mäso vo forme laboratórnych burgerov vyrába spoločnosť Mosa Meat, ktorá sa nachádza na nemeckých hraniciach v Holandsku a ktorá už získala viac ako 500 miliónov eur od investorov, ako sú spoluzakladateľ spoločnosti Google Sergey Brin a klimatický veľvyslanec OSN Leonardo die Caprio. Nedávno bolo oznámené nové kolo investícií vo výške 40 miliónov eur :

„ Prostriedky budú použité na ďalšiu optimalizáciu našich výrobných procesov, zníženie výrobných nákladov a prípravu na vstup na trh.

Kolo s nadmerným financovaním viedli spoločnosti Lowercarbon Capital a M Ventures . Vítame aj Invest-NL , holandského investora s vplyvom na verejnosť, ktorý čiastočne podporuje InvestEU , program Európskej komisie na podporu iniciatív v súlade s prioritami politiky EÚ, a LIOF , regionálnu rozvojovú agentúru pre provinciu Limburg, ako aj Limburský energetický fond ( LEF) , regionálny fond na podporu znižovania emisií skleníkových plynov.

Vidíme, že zničenie európskeho roľníctva aktívne financujú štáty Nemecko a Holandsko, ako aj EÚ a región Limburg. To je presne v súlade s „politickými prioritami EÚ“, ako hrdo vysvetľuje Mosa Meat.

V Nemecku štát podporuje spoločnosti ako Formo Bio GmbH , ktorá svoju prácu vysvetľuje na svojej webovej stránke takto :

„ Formo je prvou európskou bunkovou poľnohospodárskou spoločnosťou, ktorej cieľom je priniesť na trh mliečne výrobky budúcnosti. Pomocou biotechnológie vytvárame skutočné mliečne bielkoviny, aby sme vyrobili prvý syr na svete bez kráv. Ale to je len začiatok! Prijímame výzvu revolúcie vo výrobe potravín.“

Toto sú skutočné pozadie a ciele takzvaného nariadenia EÚ o renaturácii.

A to nie je všetko. Medzi priority Vlády SR patrí práveže aj Obnova prírody, NATURA 2000, LULUCF - schválila to vláda SR v Rade Eú ešte v roku 2018 a v NR SR v roku 2019(pozri článok s dôkazmi - tu

Všetky programy sú za ukončenie lesníctva, poľnohospodárstva .... !!

Naturu 2000 ako súčasť agendy OSN 2030 schválila vláda SR už v roku 2018 !!
https://www.minzp.sk/natura2000/prioritny-akcny-ramec-financovania-natura-2000-slovenskej-republike/

Ďalšie z RADA Eú aj s hlasovaním SR ZA !!

14. 05. 2018 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zahrnutí emisií skleníkových plynov a odstraňovaní z využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva do klimatického a energetického rámca do roku 2030 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie. (LULUCF, BAUHAUS, NATURA 2000...)

Následne to zmenili na ešte prísnejšie 

V Bruseli14. 7. 2021 COM(2021) 554 final 2021/0201(COD)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0554

Následne sa mení táto smernica ešte na prísnejšiu !!

V Bruseli 30. 11. 2022 COM(2022) 672 final 2022/0394(COD)                                    nový LULUCF - brutálny zákon - tu

Všetky dokumenty nájdete na stránke

https://www.enviroportal.sk/dokument/dohovor-o-biologickej-diverzite

Dôkaz 

Tu klikni pre je verejné priznanie sa v NR SR

Odkaz na postup 2022/0195 (COD)

Legislative Observatory - tu

návrh správy výboru ešte v 06/12/2022 EP

Celý dokument schválený národnými parlamentami v tomto roku - tu, sú to brutálne veci a Taraba s vládou SR a s europoslancami klamú !! 

Hlasovanie v EP február 2024 !!

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=164800&country=sk

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=164499&country=sk

Traja hlasovali správne

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=164799&country=sk

V apríli 2024 schválili zákon, kde občanovi môžu zobrať alebo zbúrať dom, nehnuteľnosť pre dobro NATO, Bruselu, Ukrajiny:

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete

Zákony na ochranu medveďa poslúžili na vyhnanie ľudí z lesa, a nový zákon od Huliaka a Tarabu vôbec neslúži na reguláciu medveďa, keďže zákon o Obnove prírody/renaturalizácia to jednoznačne zakazuje !!

Aj pre toto bol atentát a následne Lex Atentát, aby politikov ľudia nevešali, keď začnú ľuďom brať a búrať nehnuteľnosť, lebo verejný záujem pre Brusel, NATO, OSN a WHO ?!

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes