Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

V EP schválili Kódex schengenských hraníc - brutalita totalita a klamstvo politikov !!
Featured

V EP schválili Kódex schengenských hraníc - brutalita totalita a klamstvo politikov !!

VKontakte

 Ak ste skončili z toho falošného ošiaľu výhry globalistov Smeru-Sd, Hlasu-Sd, SNS, KDH, PS, SaS, Oľano tak teraz sa láskavo zobuď do tvrdej reality!! 

Pamätám sa veľmi dobre keď Fico pred voľbami v roku 2016 kričal proti migrácii a po voľbách už kričal tvrdé jadro ! Veľmi krátka pamäť Slovákov. Samozrejme, že do dnes sa opakovalo to isté ako v roku 2016. Taký Danko tiež sa zastával migrácie a podobne, no dnes s krátkou pamäťou Slovákov ho znovu zvolili . Ďalšiu Šimkovičovú.. . 

Za ten čas, čo sa ľudia zbytočne dohadujú o tom, že ako bude vyzerať vláda, tak v pozadí v EP schválili brutalitu s covidom a využívajú na to utečencov a migráciu! Plán je jasný !! Očkovať, očkovať, totalita , totalita !! Prv sa dokončí plán a až tak bude nová vláda...možno budúci rok . 

Viete vôbec koho ste si to vlastne zvolili ? Populistov a klamárov. Našťastie sa do NR SR nedostali liberáli od Republiky a podobne . Je jedno, že kto bude vláda, keď všetci so všetkým súhlasia. 

Ľudia sa bijú a hádajú na sociálnych sieťach úplne zbytočne. Chvália stranu Smer-SD a pritom nemajú ani tušenia, že za čo včera v EP hlasovali. Ale čo je zvláštne? Hlasovali spoločne s PS proti vlastným občanom SR a nielen za Eú Federáciu !! 

Ale prečo sú aj tie úžasné média o tom ticho ako je príklad Smerácka Infovojna, Tv Slovan a podobne. Pretože chránia Brusel !

Viete veľmi dobre, že vždy sledujeme EP, NR SR, WHO, OSN a atď. , no politici aj tak budú verejne klamať ? Je po voľbách a už sa nič nerieši? Zrazu Danko Šimkovičová Fico Pellegrini Huliak už neburcujú proti migrácii ?  

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 

O včerajšom dni v EP nejako je veľmi ticho a majú na to svoje veľké dôvody ! Totiž schválili brutalitu v migrácii a covidu s povinnou digitálnou kontrolou a nielen to. Upozorňoval som na to všetko dosť dlho na to všetko!! Z dokumentu jasne vyplýva, že migrácia je vážne riadená a dohodnutá v inom zmysle, tak ako sme iba jediní tvrdili po toľké roky. Nechceli ste veriť

Včera v EP sa odhlasoval brutálny Kódex schengenských hraníc a podľa tohto dokumentu dáva to aj súvis so súčasným stavom na hraniciach. Mnohým sa zdá, že niečo kazíme ohľadom hraníc, lenže my v skutočnosti vás chránime a po dnešnom rozhovore s organizátorom na hraniciach konečne došlo k pochopeniu, že prečo status na Fb ohľadom štrajkov na hraniciach. V skratke povedané, že nesmie dôjsť k vyhláseniu výnimočného stavu, pretože utečenci sú chránení prijatím deklarácie o utečencoch na pôde OSN vládou Smer-Sd SNS Most-Híd !! Stačí malý problém voči utečencom a máme problém . K tomuto činu nesmie nikdy dôjsť !! Človek chápe situáciu, chce to zastaviť, lenže nie takýmto spôsobom, lebo to môže vyhrotiť situáciu k niečomu, čo môže spustiť aj uzavretie hraníc ohľadom Covidu a podobne.
Jediné riešenie je pred NR SR cez týždeň a od rána ! Súčasný stav utečencov má aj jeden významný cieľ, a to prijatie Medzinárodných zdravotných predpisov WHO, ktoré sa práve schválili - tu čítaj !!
 
Druhý cieľ o ktorom záhadne Róbert Fico, Uhrík, Progresívci a podobne mlčia .
Totiž v EP sa odhlasovalo: 
Schengen Borders Code  (Kódex schengenských hraníc)
 
Predstavený bol ešte v roku 15/12/2021 Legislative proposal published COM(2021)0891 
27.09.2023 Správa výboru predložená do pléna, 1. čítanie A9-0280/2023

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/399 o Kódexe Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice

Kódex Schengenských hraníc . Na prvý pohľad sa to môže zdať akoby nič, lenže ak si otvoríte tento dokument, tak sa nestačíte diviť, že koho ste si to vlastne zvolili . 

27.9.2023 - ( KOM(2021)0891 – C9‑0473/2021 – 2021/0428(COD) ) - ***I

Celý legislatívny postup tu . 15.12.2021 Legislatívny návrh zverejnený a všetci sú ticho !? 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (v tomto výbore sedí aj liberál Uhrík a za záhadných okolností je ticho aj so svojim asistentom Huďom) . 

Totiž utečenci, migranti sú v skutočnosti chránení, majú voľný pohyb a .........   

Európsky parlament ,

 so zreteľom na návrh Komisie Parlamentu a Rade ( KOM(2021)0891 ),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. b) ae) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Komisia predložila návrh parlamentu (C9‑0473/2021),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. mája 2022[1],

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. októbra 2022[2],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0280/2023),

1. prijíma svoju ďalej uvedenú pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby vec znovu predložila Parlamentu, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pár schválených bodov:
 
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016 („Kódex schengenských hraníc“) 42 ustanovuje neexistenciu hraničnej kontroly osôb prekračujúcich vnútorné hranice členských štátov Únie a stanovuje pravidlá upravujúce hraničnú kontrolu osôb prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov únie (poznámka: ako vidíte, ustanovuje sa neexistencia hraničnej kontroly)
 
(3) v tomto bode sa uvádza, že : Výzvy, ktorým čelia členské štáty, a skutočnosť, že členské štáty sa rýchlo uchýlili ku kontrole vnútorných hraníc na riešenie týchto výziev, poukázali na ťažkosti - existujúce pravidlá, ktorými sa riadi fungovanie schengenského priestoru a presadzovanie týchto pravidiel na vonkajších aj vnútorných hraniciach. Zdôraznila tiež potrebu jasnejšieho a pevnejšieho rámca s cieľom posilniť vzájomnú dôveru a solidaritu a zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť pri prekračovaní vnútorných hraníc a zároveň umožniť členským štátom účinne reagovať na výzvy
 
(5) Tak v tomto bode sa zasa uvádza: Pandémia COVID-19 ukázala, že ohrozenie verejného zdravia si môže vyžadovať jednotné pravidlá týkajúce sa cestovných obmedzení pri cestovaní do Európskej únie štátnymi príslušníkmi tretích krajínS cieľom pripraviť schengenský priestor na budúce výzvy v rozsahu porovnateľnom pandémiou Covid-19 by sa mal zriadiť nový mechanizmus , ktorý by umožnil včasné prijatie a zrušenie koordinovaných opatrení na úrovni ÚnieNový postup na vonkajšej hranici by sa mal uplatňovať vo veľkom - núdzová situácia v oblasti verejného zdravia so závažným cezhraničným ohrozením zdravia, ktorú uznala Komisia na úrovni Únie v súlade s nariadením (EÚ) 2022/2371 - tu čítaj . (poznámka: pre pochopenie , že sa budú vyžadovať jednotné pravidlá aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín a znamená to, že cestovné obmedzenia budú platiť aj pre občanov krajín Eú !!) Táto časť tiež dokazuje, že niečo veľké chystá práve dohodnutou utečeneckou krízou. Ako môžeš spustiť proces ? Predsa utečencami, pretože inak by nemali žiaden dôvod . 
 
(6) Ak dôjde k rozsiahlej núdzovej situácii v oblasti verejného zdravia s vážnou cezhraničnou hrozbou pre zdravie, Komisia by mala mať možnosť prijať delegované akty stanovujúce dočasné obmedzenia cestovania do členských štátov vrátane obmedzení vstupu a akýchkoľvek iných potrebných opatrení cestovanie do Európskej únie a podmienky zrušenia týchto obmedzení a iných opatrení . (poznámka: bude to na úrovni celej Eú a preto už tie hraničné kontroly, uzavreté priechody a atď, samozrejme, že ľudia si myslia, že kvôli utečencom, je to omyl a veľký)
 
(7) Podobne v súlade s právom Únie a medzinárodným právom sa osobám pod medzinárodnou ochranou a osobám žiadajúcim o azyl nezakazuje vstup do Únie. ..... od epidemiologickej situácii. Zákon by mohol špecifikovať podmienky, za ktorých možno povoliť cestovanie, ako je testovanie, karanténa, samoizolácia alebo akékoľvek iné vhodné opatrenia, ako je potreba vyplniť formulár na vyhľadávanie cestujúcich alebo iný nástroj na sledovanie kontaktov, pričom treba brať do úvahy najmä: na akékoľvek systémy Únie vyvinuté na uľahčenie cestovania za bezpečných podmienok, ako sú digitálne certifikačné systémy. V riadne odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú naliehavé dôvody, by Komisia mala prijať okamžite uplatniteľný delegovaný akt podľa postupu pre naliehavé prípady stanoveného v tomto nariadení . (poznámka: súčasný stav ohľadom utečencov je v skutočnosti to, na čo som upozorňoval tri roky) . 
 
(15) Ak členský štát považuje za potrebné posilniť hraničnú kontrolu a ak zvažuje použitie moderných technológií vrátane bezpilotných lietadiel a snímačov pohybu, ako aj mobilných jednotiek , je dôležité, aby používanie akýchkoľvek takýchto technológií schopných zhromažďovať osobné údaje ..... (poznámka: vďaka utečencom, spustia totálnu kontrolu)
 
(16) V súlade s pravidlami EÚ o využívaní umelej inteligencie (poznámka: toto schválili - tu čítaj) Počas takéhoto sledovania by štátni príslušníci tretích krajín nemali podliehať rušivým biometrickým technológiám. (poznámka: podliehať budú iba príslušníci krajín Eú !!)
 
(17) V priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach by osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť mali mať možnosť voľne a bezpečne sa pohybovať medzi členskými štátmi .... . Predovšetkým by sa malo objasniť, že príslušné vnútroštátne orgány vrátane zdravotníckych orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní sú naďalej v zásade oprávnené vykonávať verejné právomoci ustanovené vnútroštátnym právom za predpokladu, že účinok týchto právomocí nie je rovnocenný kontrole vnútorných hraníc a nevedie k žiadnej forme diskriminácie 
 
(18) Zatiaľ čo zákaz kontrol na vnútorných hraniciach sa vzťahuje aj na kontroly s rovnocennými účinkami, kontroly vykonávané políciou alebo inými verejnými mocnosťami sa nemusia považovať za rovnocenné vykonávaniu hraničných kontrol, ak nemajú za cieľ kontrolu hraníc, ak sú založené na všeobecných informácie a skúsenosti v oblasti presadzovania práva týkajúce sa možných hrozieb pre verejnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, ak sú zamerané najmä na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, zníženie nelegálnej migrácie alebo obmedzenie šírenia infekčnej choroby s epidemickým potenciálom, ako to identifikovalo Európske centrum pre kontrolu chorôbak sú navrhnuté a vykonávané spôsobom jasne odlišným od systematických kontrol osôb na vonkajších alebo vnútorných hraniciach a ak sa vykonávajú v dopravných uzloch, ako sú prístavy, vlakové alebo autobusové stanice a letiská alebo priamo na palube osobnej dopravy a kde sú založené na analýze rizík. Zároveň, ak príslušné orgány vykonávajú policajné právomoci v pohraničnej oblasti, sú oprávnené tak urobiť len za dodržania prísnych podrobných pravidiel a obmedzení stanovených členskými štátmi, aby sa neohrozilo dosiahnutie cieľa, ktorým je zrušenie vnútorných hraničné kontroly. (poznámka: tento bod snáď nie je potrebné ani rozpisovať, stačí sa pozrieť do roku 2020 až 2022)
 
(19) Migrácia a prekračovanie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretích krajín by sa samy osebe nemali považovať za hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.
 
(21) Využívanie moderných technológií na monitorovanie dopravných tokov, najmä na diaľniciach a iných dôležitých cestách určených členskými štátmi, môže byť nápomocné pri riešení hrozieb pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. Zákaz kontrol na vnútorných hraniciach by sa nemal chápať ako bránenie zákonnému výkonu policajných alebo iných verejných právomocí na vykonávanie kontrol, ktoré zahŕňajú používanie monitorovacích a sledovacích technológií, ktoré sa bežne používajú na území alebo ktoré sú založené na hodnotení rizika pre cieľom ochrany vnútornej bezpečnosti. (poznámka: Total control)
 
(25a) Ak v rámci spoločných policajných hliadok v rámci cezhraničnej policajnej operačnej spolupráce vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní zadržia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú právo zdržiavať sa v blízkosti vnútorných hraníc, a ak tento členský štát Ak štát neobnovil kontrolu vnútorných hraníc, tieto orgány by potom mali mať možnosť odovzdať týchto štátnych príslušníkov tretích krajín do členského štátu, z ktorého vstúpili, pričom orgány presadzovania práva tohto posledného členského štátu sa zúčastňujú na spoločných policajných hliadkach. Členský štát, z ktorého osoba priamo prišla, by mal byť zase povinný prijať zadržaných štátnych príslušníkov tretích krajín.
 
(34) S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou proporcionality by sa delegovaný akt mal prijímať na obmedzené obdobie do šiestich mesiacov, ktoré možno predĺžiť na základe pravidelného preskúmania , vo výnimočných prípadoch maximálne na obdobie dvoch rokov . Prvotný delegovaný akt by mal zahŕňať posúdenie očakávaného vplyvu prijatých opatrení vrátane jeho nepriaznivých vedľajších účinkov s cieľom určiť, či sú kontroly na vnútorných hraniciach opodstatnené alebo či by sa namiesto nich mohli účinne uplatniť menej reštriktívne opatrenia. spôsobom. Akýkoľvek následný delegovaný akt predlžujúci kontrolu vnútorných hranícby mal zohľadňovať vývoj identifikovanej hrozby. (poznámka. patrí sem aj plandémia)
 
(36a) Ak členské štáty znovu zavedú kontroly na vnútorných hraniciach pre predvídateľné hrozby, mali by mať možnosť tak urobiť počas obdobia troch mesiacov, ktoré možno predĺžiť maximálne na obdobie 18 mesiacov.
 
(43) dočasného obnovenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach v naliehavých situáciách alebo na riešenie predvídateľných hrozieb by mal zaväzovať Komisiu organizovať konzultácie medzi členskými štátmi, a to aj na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu. Do tohto procesu sa môžu v prípade potreby zapojiť príslušné agentúry Únie (poznámka: Eú HERA, EMA a atď tu čítaj)
 
(44a) Ak sa členský štát domnieva, že existujú výnimočné situácie odôvodňujúce pretrvávajúcu potrebu kontroly vnútorných hraníc prekračujúcu maximálne obdobie 18 mesiacov na základe rovnakej predvídateľnej vážnej hrozby, mal by mať možnosť požiadať Komisiu, aby navrhla Rade implementáciu rozhodnutie, ktorým sa povoľuje predĺženie kontroly vnútorných hraníc na obdobie troch mesiacov. (poznámka: v každom bode vždy sa uvádza veľmi dlhé obdobie na kontrolu vnútorných hraníc, lenže prečo? Kvôli utečencom určite to nebude, keďže schválili MZP WHO - tu čítaj, a čaká sa na Pandmickú zmluvu s WHO - tu čítaj , tu a tu)
 
(46) Pri vykonávaní tohto nariadenia členské štáty nebudú diskriminovať osoby na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu , genetických čŕt, jazyka , náboženstva alebo viery , politického alebo akéhokoľvek iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia. , zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia.
 
(47) Príslušné orgány uvedené v tomto nariadení pri všetkých svojich činnostiach vykonávaných v súlade s týmto nariadením plne rešpektujú pravidlá o ochrane údajov podľa práva Únie. (poznámka: toto sa používalo aj pri covid pasoch !!)
 
Článok 2 – odsek 1 – bod 27a (nový)
27a. „ mimoriadna situácia v oblasti verejného zdravia veľkého rozsahu“ je mimoriadna situácia v oblasti verejného zdravia, keď si vážne cezhraničné ohrozenie zdravia vyžaduje koordináciu na úrovni Únie , aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany verejného zdravia, ktorú uznala Komisia na úrovni Únie v súlade s nariadením; (EÚ) 2022/2371 (poznámka: tu čítaj
 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 13 – odsek 2

2. Príslušníci pohraničnej stráže využívajú na vykonávanie hraničného dozoru všetky potrebné zdroje vrátane stacionárnych alebo mobilných jednotiek.

 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 13 – odsek 4

4. Dozor vykonávajú stacionárne alebo mobilné jednotky, ktoré plnia svoje povinnosti hliadkovaním alebo umiestnením na miestach, ktoré sú známe alebo vnímané ako citlivé ...... Dohľad sa môže vykonávať aj technickými prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov, zariadení a sledovacích systémov , ak sa vykonáva v súlade s článkom 5 budúceho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú harmonizované pravidlá o umelej inteligencii (umelá inteligencia zákon) .
 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 21a – odsek 1

1. Tento článok sa vzťahuje na rozsiahlu núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia, keď si vážne cezhraničné ohrozenie zdravia vyžaduje koordináciu na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, ktorú uznala Komisia na úrovni Únie v súlade s nariadením ( EÚ) 2022/2371 Európskeho parlamentu a Rady z 23. novembra 2022 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ .

Zmena a doplnenie 67  

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 21a – odsek 2

2. V situáciách rozsiahlej núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 ustanovujúce dočasné obmedzenia cestovania do členských štátov.

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 21a – odsek 2 – pododsek 2

Takéto dočasné obmedzenia cestovania môžu zahŕňať obmedzenia vstupu do členských štátov a iné opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné na ochranu verejného zdravia v oblasti bez kontrol na vnútorných hraniciach, ako je testovanie, karanténa a sebaizolácia.

Zmena a doplnenie 71   

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 21a – odsek 5a

5a. Ak si to v situácii rozsiahlej núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia vyžadujú vážne naliehavé dôvody, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa vzťahuje postup ustanovený v článku 37a.

Zmena a doplnenie 72  

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

a) výkon policajných alebo iných verejných právomocí príslušnými orgánmi členských štátov na ich území vrátane oblastí na ich vnútorných hraniciach, ktoré im boli zverené podľa vnútroštátneho práva, pokiaľ výkon týchto právomocí nemá účinok rovnocenný účinku hraníc kontroly. ento výkon policajných alebo iných verejných právomocí príslušnými orgánmi členských štátov na ich území, najmä v ich pohraničných oblastiach, nebude mať neprimeraný vplyv na plynulosť premávky na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach, najmä vedie k nadmerným čakacím dobám. V zmysle prvého pododseku sa výkon ich právomocí príslušnými orgánmi nemôže považovať za rovnocenný s vykonávaním hraničných kontrol ... (poznámka: v každej oblasti)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

ii) sú založené na všeobecných informáciách a skúsenostiach príslušných orgánov v oblasti presadzovania práva v súvislosti s možným ohrozením verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku a ich cieľom je najmä: 

Zmena a doplnenie 74  

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a – bod ii – zarážka 2

znížiť nelegálnu migráciu; alebo

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a – bod ii – zarážka 3

zabrániť šíreniu infekčnej choroby s epidemickým potenciálom, ktorú identifikovalo Európske centrum pre kontrolu chorôb;

To boli vybraté zvrátené body, ktoré sa schválili v EP. V skutočnosti ako vidíte sami, tak utečenci a migranti slúžia na jednu totalitnú vec, a to na očkovanie, digitálne očkovacie preukazy, digitalizáciu, umelú inteligenciu, testovanie, karantény, pandemická zmluva s WHO a atď. . 

 

O tomto sa hlasovalo v EP 5.10.2023 !! Smeráci s PS a s Liberálmi hlasovali ZA (veľké množstvo eu poslancov chýbalo) a Hajšel kandidoval pod stranou Smer-SD !! 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
   

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes