Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Nové právne predpisy EÚ počítajú s hromadnou konfiškáciou áut!!

Nové právne predpisy EÚ počítajú s hromadnou konfiškáciou áut!!

VKontakte

 Brusel sa chystá obnoviť svoju smernicu o vozidlách po dobe životnosti. Súčasné plány by neviedli len k vyvlastňovaniu vozidiel. Štát vám potom môže auto zhabať a v budúcnosti zošrotovať. 

EÚ má stále (pre mnohých vysoko nereálny) plán na zákaz spaľovacích motorov od roku 2035. To by bol koniec súkromnej dopravy – v mene šetrenia klímy. Teraz EÚ pracuje na novom zákone, ktorý štátom umožní skonfiškovať vaše auto a zošrotovať ho. Ibaže auto už nespĺňa (svojvoľne?) stanovené smernice.

Preukaz pre auto

Konkrétne ide o rozšírenie a obnovenie „smernice o starých autách“, ktorá sa má teraz rozšíriť o množstvo nových kritérií. Toto je prvý krok. Druhý krok: Ak vaše auto už nespĺňa tieto kritériá, majiteľ bude vyvlastnený, auto skonfiškované a zošrotované. V mene klímy.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

 Švédsky časopis Tekniksen v polovici novembra informoval o plánoch na obnovenie usmernení z roku 1975: „Návrh obsahuje sériu pravidiel a varovaní, ktoré ovplyvňujú výrobcov vozidiel aj aktérov v štádiu plytvania, no zároveň kladie nové požiadavky na majiteľov vozidiel. spôsobom sú definované jasné kritériá, kedy vozidlo dosiahne „koniec životnosti“ a „aké požiadavky“ sú kladené na majiteľa. Vozidlo musí byť ihneď odovzdané na zošrotovanie, ak spĺňa kritériá pre status odpadu. Kto to neurobí, bude stíhaný. Príklad: Ak auto nebolo dva roky pristavené na pravidelnú ročnú kontrolu, je považované za odpad a musí byť zošrotované.

V súlade s tým – pre nevyhnutnú komplexnú kontrolu – by každé auto malo dostať „preukaz na obeh“. Nič viac ako „občiansky preukaz“ do auta. Digitálne, samozrejme. S QR certifikátom.

EÚ proti základným právam

Plány idú ešte ďalej: Ak náklady na opravu vášho auta prekročia hodnotu vášho auta – napríklad v prípade nehody alebo každoročnej kontroly – EÚ chce auto v budúcnosti zabaviť. EÚ potom prevezme šrotovné. Pekné, však?

Ale samozrejme sú plánované výnimky. Napríklad pre klasické autá, teda autá, ktoré sú staršie ako 30 rokov. Ale iba ak sú originálne. Ak nainštalujete iný motor, auto musí spĺňať zoznam kritérií.

To znamená, že mnohé staršie autá – vrátane veteránov – bude EÚ čoskoro považovať za „odpad“, skonfiškovať a zošrotovať.

Nepredstaviteľné a neuveriteľné plány? Poďme si opäť vypočuť mainstreamový švédsky technologický magazín. Tam hovoria:

„Takže by ste to už nemali byť vy ako majiteľ vozidla, kto rozhoduje, kedy je čas zošrotovať svoje auto, ale rozhodnutie by sa malo robiť na základe zoznamu s odrážkami. Ak je splnený niektorý z bodov, majetok prepadá.“

V mene klímy. Zdá sa, že nové autá sú z hľadiska klímy oveľa lepšie ako ojazdené autá. Aspoň o tom ľudia v Bruseli fantazírujú.

K tomu existuje odpor. Švédsky autoklub reagoval na plány na jeseň, keď boli otvorené na konzultáciu vo Švédsku: „Právo jednotlivcov na ich majetok by malo prevážiť zamýšľanú sociálnu výhodu.“ Návrh Komisie je preto v rozpore s článkom 17 Charty základných práv EÚ. V tomto článku sa uvádza:

„Každý má právo vlastniť svoj zákonne nadobudnutý majetok, používať ho, nakladať s ním a odkázať ho. Nikto nesmie byť zbavený svojho majetku okrem dôvodov verejného záujmu v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom a proti včasnej primeranej náhrade za stratu majetku. Užívanie majetku môže byť upravené zákonom v rozsahu nevyhnutnom pre verejné blaho.“

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes