Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Možné dôsledky zmlúv WHO: Vyhostenie z vlastnej krajiny pod zámienkou ochrany pred infekciou!!
Featured

Možné dôsledky zmlúv WHO: Vyhostenie z vlastnej krajiny pod zámienkou ochrany pred infekciou!!

VKontakte

 Hneď na začiatku verejne skritizujem všetkých aktivistov, rôznych akože právnikov a podobne, že prečo zrazu tak stíchli? Žeby preto, lebo sú súčasťou globalistov? Dva dni pred odvolaním sa ministerstvom zdravotníctva veľké reči, a pritom ešte sabotovali štrajk proti WHO? Teraz si verejnosť myslí, že všetko skončilo! Presný postup ako to bolo pri zmluve s USA !!

Nič neskončilo a je to len začiatok, a MY O.z. Dôstojnosť Slovenska naďalej bojujeme proti totalite z WHO, Bruselu, OSN, WEF!

Generálny tajomník OSN vidí potrebu zlepšenia prípravy na pandémiu. Ako je dobre známe, koronová „pandémia“ sa má použiť na udelenie mimoriadne ďalekosiahlych právomocí WHO prostredníctvom „pandemickej zmluvy“ a drastického rozšírenia jej právomocí s rozšírením záväzných medzinárodných zdravotných predpisov (IHR -  odporúčam článok z Ministerstva zdravotníctva SR: Odpoveď z Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom MZP (2005) WHA75). Suverenita štátov by mala prejsť na WHO, ak vyhlási pandémiu.

„ Musíme urobiť viac ,“ povedal generálny tajomník OSN v Medzinárodný deň pripravenosti na epidémie, ako uvádza Ärzteblatt . Toto by malo byť regulované globálnou zmluvou o pandémii a MZP – rokovania o tom prebiehajú vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a teraz vstupujú do horúcej fázy.

Sťažuje sa, že je veľa kritiky že stále existuje veľa problémov. V článku sa ďalej uvádza, že spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach (SPD) uistil WHO o plnej podpore plánovaného kontraktu. Niet divu, že to dostalo aj od Spolkového ústavného súdu, ktorý nedávno zamietol jednu z mnohých podaných sťažností. Zamietnutie bolo založené na úplne absurdnom dôvode, že budúcou účasťou Nemecka na zmluve neboli porušené práva sťažovateľa.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Podporte petíciu dole v článku

Niečo opäť povedal aj šéf WHO. Po troch rokoch „krízy, utrpenia a strát“ spôsobených koronavírusom vyzval šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na dohodu o medzinárodnej dohode o pripravenosti na pandémiu.

Stále existujú medzery v medzinárodnej pripravenosti zabrániť ďalším pandémiám, uviedol koncom roka vo videoposolstve. Rok 2024 ponúka „jedinečnú príležitosť“ na riešenie týchto problémov. Prvá doterajšia dohoda o pripravenosti na pandémiu, o ktorej sa v súčasnosti rokuje, je určená na riešenie nedostatkov v globálnej spolupráci a spravodlivosti, zdôraznil Tedros.

Faktom však je, že „krízu, utrpenie a stratu“ nespôsobil vírus, ale činy WHO a politikov. Zákaz riadnej liečby pneumónie antibiotikami, ako bol lekársky štandard pred rokom 2020, spôsobil utrpenie a nespočetné množstvo úmrtí. Povinné masky, zablokovanie, zatváranie škôl a podnikov, očkovacia kampaň a predovšetkým škodlivý strach a panická propaganda tiež spôsobili choroby a smrť.

Ale presun moci na WHO má oveľa širšie dôsledky. Koniec koncov, ide o „jedno zdravie“. Práca z roku 2004, na ktorej sa podieľal hlavný mozog pandémií a laboratórne generovaných vírusov Peter Daszak, nám ukazuje, čo nás čaká a čo sa plánuje a pripravuje už desaťročia. Už názov „ Nezdravá krajina: Politické odporúčania týkajúce sa zmeny využívania pôdy a výskytu infekčných chorôb “ ukazuje smer, ktorým sa veci uberajú. Dokonca sa už vtedy spomínalo o Jedno zdravie: viac tu 05.12.2022 Európska komisia robí zdravie globálnym a nie individuálnym konceptom „Jedno zdravie“29.3.2023 Pandemická zmluva dáva WHO kontrolu nad dobytkom a zásobovaním potravinami , 05.12.2022 One Health for Great Reset so 4 medzinárodnými organizáciami: WHO, FAO, OIE a UNEP . 

Tu je časť abstraktu:

„Antropogénne zmeny vo využívaní pôdy sú príčinou mnohých ohnísk a vzniku infekčných chorôb a menia prenos endemických infekcií. Medzi tieto faktory patrí zasahovanie do poľnohospodárstva, odlesňovanie, výstavba ciest a priehrad, zavlažovanie, úprava mokradí, ťažba, koncentrácia alebo rozširovanie mestských oblastí, degradácia pobrežia a iné činnosti. Tieto zmeny zase spôsobujú kaskádu faktorov, ktoré zhoršujú výskyt infekčných ochorení, ako sú: B. fragmentácia lesov, zavlečenie chorôb, znečistenie životného prostredia, chudoba a migrácia ľudí.“

Viac ľudí na Zemi potrebuje viac poľnohospodárstva, ciest, priehrad atď. V zásade môže pomôcť iba znižovanie populácie, čo je konzistentná téma medzi miliardárskymi organizáciami, ako sú WEF a správcovia aktív BlackRock and Co. Je to tiež o vlastníctve pôdy.

Preto boli už v roku 2004 identifikované súvislosti medzi obyvateľstvom a využívaním pôdy pri infekčných chorobách:

„Faktory výskytu infekčných chorôb súvisiace s využívaním pôdy

Infekčné choroby (EID) vyplývajúce zo zmeny využívania pôdy môžu byť úplne nové v určitej lokalite alebo v určitom hostiteľskom druhu. Môže k tomu dôjsť buď prostredníctvom „prelievania“ alebo medzidruhového prenosu, alebo jednoducho rozšírením geografického rozsahu do nových alebo upravených biotopov. Viac ako 75 % ľudských chorôb je zoonotických a súvisí s divokými a domácimi zvieratami (Taylor et al. 2001).

Pracovná skupina vytvorila rozsiahly zoznam procesov, ktorými využívanie pôdy ovplyvňuje ľudské zdravie (najmä vznik infekčných chorôb) a ďalšie faktory, ktoré prispievajú k tomuto vzťahu: rozvoj poľnohospodárstva, urbanizácia, odlesňovanie, presuny obyvateľstva, rast populácie, zavádzanie nových druhov/ patogény, znečistenie vody a ovzdušia, strata biodiverzity, fragmentácia biotopov, výstavba ciest, makro- a mikroklimatické zmeny, hydrologické zmeny, úpadok infraštruktúry verejného zdravotníctva, systémy náročné na zvieratá, eutrofizácia, vojenské konflikty, monokultúry a erózia ( zoradené podľa účastníkov stretnutia z od najvyššieho po najnižší vplyv na verejné zdravie). Štyri mechanizmy, o ktorých sa účastníci domnievajú, že majú najväčší vplyv na verejné zdravie, sú zmeny vo fyzickom prostredí, pohyb obyvateľstva, patogény a obchod, poľnohospodárstvo a urbanizácia. Vojny a občianske nepokoje boli tiež spomenuté ako potenciálne akútne a prierezové faktory. Pôvodcovia infekčných chorôb s najsilnejšími zdokumentovanými alebo podozrivými súvislosťami so zmenou využívania pôdy sú uvedené v tabuľke 1.

Pokryté je v podstate všetko, čo je mysliteľné. A to umožňuje opatrenia vrátane rozsiahleho vyvlastnenia, ako to už vidíme v Holandsku a pomaličky aj na Slovensku. 

Aký je najlepší spôsob, ako to urobiť? „Začlenením využívania pôdy do zdravotnej politiky“:

„Odporúčania pracovnej skupiny

Koncepčný model: Začlenenie využívania pôdy do zdravotnej politiky. Odporúčania medzinárodného kolokvia majú veľký význam pre Millennium Ecosystem Assessment (MEA), široké, multiinštitucionálne a nadáciami sponzorované vedecké hodnotenie vplyvov degradovaných ekosystémov na ľudské blaho. Koncepčný rámec MEA už ponúka prístup k optimalizácii príspevku ekosystémov k zdraviu ľudí (MEA 2003). Tento rámec poskytuje mechanizmus na a) identifikáciu možností na lepšie dosiahnutie cieľov ľudského rozvoja a udržateľnosti, b) lepšie pochopenie kompromisov spojených s environmentálnymi rozhodnutiami a c) možnosti reakcie na všetkých úrovniach, od lokálnej po globálnu, kde môže byť najefektívnejšia. Tento koncepčný rámec sa zameriava na ľudské blaho a zároveň uznáva vnútorné hodnoty, ktoré sú s ním spojené. Podobne ako v prípade MEA sa tu kladie osobitný dôraz na prepojenia medzi ekosystémovými službami a ľudským zdravím. Účastníci workshopu vypracovali koncepčný model (obrázok 1). Podobne ako MEA predpokladá dynamickú interakciu medzi ľuďmi a ekosystémami, čo si vyžaduje hodnotenie na viacerých úrovniach (priestorovej a časovej).

Tento rámec umožňuje tvorcom politík zvážiť rozvoj a zdravie na rôznych úrovniach. Tieto úrovne zahŕňajú špecifické zdravotné rizikové faktory, zmeny krajiny alebo biotopov a inštitucionálne (ekonomické a behaviorálne) úrovne. Pre zdravú politiku v oblasti verejného zdravia sa už nesmieme primárne zaoberať špecifickými rizikovými faktormi, ale skôr sa pozerať „proti prúdu“ na základné determinanty využívania pôdy pri infekčných chorobách a v konečnom dôsledku na ľudské správanie a zavedené inštitúcie, ktoré sú škodlivé pre udržateľné zdravie populácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyvinula podobný model DPSEEA (hnacie sily, tlaky, stav, expozícia, účinok, akcie), ktorý podobne opisuje vzťah medzi ľudským zdravím a rôznymi hybnými silami a zmenami životného prostredia (WHO 1997).

A to nás privádza späť k WHO, ktorá môže vyhlasovať pandémie podľa ľubovôle a potom môže tiež nariadiť akékoľvek opatrenia na boj proti nim. Rovnako ako zmeny vo využívaní pôdy a teda v malých pozemkových úpravách, ktoré sú dlhodobo tŕňom v oku miliardárov a finančného kapitálu.

 

 

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes