Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

24.10.2022 Znepokojujúce dokumenty EÚ odhaľujú, že nič nekončí!!

VKontakte

 Nové dokumenty ukazujú, že EÚ upadá do ortodoxie biologickej bezpečnosti

EÚ sa „právne záväznou“ zmluvou o globálnych pandémiách zaväzuje k zablokovaniu, očkovacím preukazom a požiadavkám na masky! Odporúčam prečítať si tento článok: Tu klikni - Rada Eúropy o očkovaní detí, rúško, očkovacie pasy.

Európska únia sa zaviazala nielen na túto zimu pokračovať v uplatňovaní blokád, požiadaviek na masky, osvedčení o očkovaní a iných obmedzení s cieľom zastaviť šírenie COVID-19 a tiež sa zaviazala vytvoriť „právne záväznú“ globálnu pandemickú zmluvu s „posilnenou WHO“. v jeho srdci.“ „použitý.

Dokument zverejnený 2. septembra s názvom „ Ktorý nájdete TU - Reakcia EÚ na COVID-19: príprava na jeseň a zimu 2023 “ pripravila Európska komisia (exekutíva EÚ) a predložila ho Európskemu parlamentu. Ukazuje, ako sú lídri EÚ závislí na novej ortodoxii biologickej bezpečnosti, a je zlým znamením pre budúcnosť manažmentu prenosných chorôb v EÚ a na celom svete.

Pokiaľ ide o výluky a iné obmedzenia, navrhuje sa posúdiť rámec kľúčových ukazovateľov pri rozhodovaní o opätovnom zavedení nefarmaceutických opatrení“. Tieto ukazovatele zahŕňajú údaje o závažných ochoreniach a obsadenosti nemocníc. Dôležité je, že sa týkajú nielen COVID-19, ale aj chrípky, takže tieto opatrenia môžu byť súčasťou bežného manažmentu zimných chorôb a budú pokračovať na neurčito.

Požiadavka na masku sa navrhuje ako „prvá možnosť na obmedzenie komunitného prenosu“, pričom sa uprednostňujú masky FFP2.

Používanie tvárových masiek v uzavretých verejných priestoroch vrátane verejnej dopravy môže byť prvou možnosťou na obmedzenie prenosu v komunite. Nedávne dôkazy ukazujú, že tvárové masky FFP2, ktoré sú ľahko dostupné v EÚ/EHP, majú v komunite silnejší ochranný účinok ako lekárske masky alebo látkové masky. Členské štáty sa preto vyzývajú, aby zvážili ich použitie v špecifických situáciách.

Ďalšie veci ohľadom reakcie Eú hore v uvedenom linku, alebo TU.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli, alebo dole pod článkom. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie - budete veľmi prekvapení!! A toho sa veľmi boja, že sa o tom verejnosť dozvie!! A sa aj dozvie veľmi rýchlo!!

Podporte nás. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

A teraz prejdime k dokumentom a k takým, o ktorých sa hlasovalo ešte v minulom roku v jednom výbore Eú parlamentu a v októbri 2022 to schválili v EÚ parlamente. Odporúčam si prezrieť celý dokument a informovať celú verejnosť a hlavne sa konečne zapojiť do našej reálnej petície!!

Je to všetko o tom, že nič nekončí, hľadali právne legislatívne veci, ako to zaviesť. Zaviesť to, čo ste prežívali predošlú jeseň a zimu! Veď preto schválili vakcínu od Moderna pre štandardné používanie, čo znamená, že povinné očkovanie už môžu zaviesť - tu klikni na článok. 

Členské štáty môžu využiť digitálny certifikát EÚ Covid, ak si epidemiologická situácia túto jeseň a zimu vyžiada dočasné opätovné zavedenie cestovných obmedzení. Nariadenie EÚ o digitálnom certifikáte Covid, ktoré bolo predĺžené do júna 2023, poskytuje potrebný rámec na zvládnutie vplyvu obmedzení na voľný pohyb a na uľahčenie cestovania. Zabezpečuje, aby občania mohli využívať interoperabilné a vzájomne uznávané osvedčenia o očkovaní, testovaní a uzdravovaní COVID-19. Držitelia platných digitálnych certifikátov EU Covid by v zásade nemali podliehať žiadnym dodatočným obmedzeniam pri cestovaní v rámci EÚ.

Digitálny certifikát EÚ Covid je veľkým úspechom, pretože poskytuje verejnosti nástroj, ktorý je akceptovaný a dôveryhodný v celej EÚ (a v niekoľkých tretích krajinách), a keďže znižuje fragmentáciu rôznych vnútroštátnych systémov, ktorým sa predchádza. Od augusta 2022 je k systému digitálnych certifikátov EÚ pripojených 75 krajín a území z piatich kontinentov (30 členských štátov EÚ/EHP a 45 krajín a území mimo EÚ) a niekoľko ďalších krajín má záujem pripojiť sa k oznámenej bráne alebo už vedie technické diskusie s Komisiou. Vďaka tomu je digitálny certifikát EU Covid celosvetovým štandardom.

Dokumenty tiež odkazujú na budúcu „globálnu stratégiu EÚ v oblasti zdravia“, ktorá „poskytne politický rámec s prioritami, riadením a nástrojmi, ktoré umožnia EÚ hovoriť vplyvným hlasom a schopnosť Team Europe chrániť a podporovať zdravie na celom svete, optimálne využiť“.

Dokonca v dokumente nájdete o Eú orgáne EÚ HERA, o ktorom som upozorňoval pred niekoľkými mesiacmi. O tom máte podrobnejšie rozpísané TU - S novým orgánom EÚ HERA do diktatúry

Alebo o pandemickej zmluve s WHO, ktorá jej dá právomoci a bude nad naše zákony. Tu sa dočítate viac, že o čom je tá zmluva s WHO je a podobne

Tento dokument dokazuje, že o všetkom vedeli a hlavne všetci do jedného. No hlavne aj tí, čo boli členovia politickej strany Slovenský Patriot (asistentka europoslanca M. Radačovského, a to J. Laššáková, potom predsedovia za BB kraj R. Huliak, predseda ZA kraja P. Zacharovsky - v tých časoch boli v strane Slovenský Patriot, v súčasnosti títo páni sú v strane NK/NEKA). Predseda strany NK/NEKA tvrdil v jednom vysielaní, že čo zverejňujeme, že je to tajné. Tak vážený pán R. Huliak klamete verejnosť a doslovne! Všetko je verejne dostupné, len treba hľadať tu: https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes

Ďalší europoslanec M. Uhrík a jeho slávni asistenti ako sú: 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197763/MILAN_UHRIK/assistants#detailedcardmep

 

SPRÁVA
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných
cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD)) - "
tieto dokumenty dokazujú, že to vedeli ešte v roku 2020"

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0322(COD)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0727&from=EN

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. mája 2021 a ďalšie 

V tomto dokumente nájdete aj hlasovanie, veľmi dobre si to prezrite. No hlavne si pozrite, že čo to pre nás schválili, čo myslel a ako  myslel europoslanec M. Uhrík 1.9.2021 v Košiciach, keď povedal, že do roku 2025 nebude možné sa právne brániť. V tomto dokumente nájdete a na to odpoveď. 

V Eú parlamente sa hlasovalo o tom a potichúčky dňa 4.10.2022 v 17 bodoch. Len sa spýtajte europoslancov, že ako sa im hlasovalo. 

Nájdete tu všetko. O očkovaní, rúško, kontakt so zvieratami, dohľadanie kontaktov, testovanie a podobne. A keďže máme vyhlášku o povinnom očkovaní, ako je príklad vtáčia chrípka a podobne, tak hádam už viete o čom je reč. Tu klikni, že ako môžu zaviesť povinné očkovanie. Dohľadanie kontaktov na Slovensku schválili koncom minulého roka 2021, až teraz vieme, že prečo také divadlo v minulom roku s Ficom a políciou. Teraz všetko sadlo ako zadok na šerbeľ. Dokonalé divadlo a všetkých. 

Ďalší zvrátený úrad a dokument: O tom sa v Eú parlamente hlasovalo 4.10.2022, a vo výbore to mali ešte v roku 2020, hlasovanie vo výbore bolo - to už máte v dokumente. 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)) Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My sme ľuďom otvorene a verejne hovorili, že od tejto jesene už nepomôže žiaden právnik. 

 

Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa zákona č.85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov vyjadrujeme súhlas:
1) Súhlasím s vystúpením Slovenskej republiky z medzinárodného spoločenstva Európska únia a z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a následne s vyhlásením neutrality Slovenskej republiky.
2) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zaviazal Národnú radu SR neratifikovať zmluvy s medzinárodnými organizáciami (ako sú napríklad WHO, EÚ) týkajúcich sa boja proti pandémii, ak obsah takýchto zmlúv predstavuje zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.
3) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zakázal Národnej rade SR a výkonným orgánom moci SR do praxe implementovať povinné očkovanie (príklad: ako sú respiračné choroby – chrípka, Covid-19 a iné).
4) Súhlasím so sprísnením financovania politických strán a zrušením finančných príspevkov od štátu za volebné výsledky.
5) Súhlasím, aby Národná rada SR a výkonné orgány moci SR boli Ústavou SR zaviazané neimplementovať do praxe monitorovacie a kontrolné nástroje (QR kód, digitálny očkovací preukaz), ktoré predstavujú zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.

Alebo tu na stiahnutie
 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes