Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

01.2.2023 EÚ ešte v 2018 - 2019 rokoch pripravilo observatórium digitálnych médií na boj proti falošným správam

VKontakte

Predchádzajúce európske iniciatívy ešte pred rokom 2018 proti dezinformáciám sa ukázali ako úplné prepadáky. 

V tomto článku chceme poukázať na skutočnosť, že takzvaný boj proti dezinformáciám bolo v skutočnosti pripravené a prijaté ešte v skorších rokoch (2018 - 2019) a nie, tak ako to predkladajú verejnosti politici a podobne. V jednom článku už sme toho viac dávali "TU čítaj". V skratke povedané, že všetko prikazuje Brusel. Ale otázka na verejnosť. Prečo politici chránia Brusel??

Slobodná tlač sa často uvádza ako jeden zo základných základov silnej demokracie. V digitálnom veku sa však vlády na celom svete pokúšajú kontrolovať voľný tok informácií online prostredníctvom rôznych iniciatív, ktoré podľa nich budú bojovať proti „falošným správam“ a „dezinformáciám“.

Európska komisia (EK) je najnovším vládnym orgánom, ktorý navrhuje jednu z týchto iniciatív, a vyhlásila  ešte výzvu na vytvorenie Európskeho observatória digitálnych médií . EK žiadala o ponuky do 2,5 milióna eur na vytvorenie „európskeho centra na boj proti dezinformáciám online“ a vyzvala na predkladanie ponúk, ktorá bola otvorená do 16. januára 2020.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Publikácia

Európske observatórium digitálnych médií

„Európske observatórium digitálnych médií umožní overovateľom faktov a akademickým výskumníkom spojiť svoje úsilie a aktívne spolupracovať s mediálnymi organizáciami a odborníkmi na mediálnu gramotnosť. Platforma poskytne odborníkom v oblasti médií, učiteľom a občanom informácie a materiály zamerané na zvýšenie povedomia, budovanie odolnosti voči online dezinformáciám a podporu kampaní zameraných na mediálnu gramotnosť.“

EK ďalej uvádza, že vytvorenie tohto „observatória“ je súčasťou širšieho „ akčného plánu boja proti dezinformáciám (1)“. Tento širší plán zahŕňa systém rýchleho varovania Európskej únie (2) (EÚ) – systém, prostredníctvom ktorého si členské štáty EÚ vymieňajú informácie o tom, čo považujú za „zahraničné dezinformačné kampane“ a koordinujú reakcie. V rámci tohto systému rýchleho varovania sa spoločnosti sociálnych médií so sídlom v USA vrátane Facebooku , Google a Twitteru prihlásili k dobrovoľnému kódexu postupov, v rámci ktorého sa od nich očakáva, že prerušia toky príjmov a odstránia účty tých, ktorí sú EÚ klasifikovaná ako „dodávatelia dezinformácií“.

Zatiaľ čo predchádzajúce správy naznačovali, že tento systém rýchleho varovania je prepadák a hrozí mu zrušenie , oznámenie tohto nového Európskeho observatória digitálnych médií je odrazom mrazivého vzoru vlád, ktoré využívajú podobné iniciatívy, aby sa etablovali ako jediní rozhodcovia pravdy. V tomto článku "TU" tiež máte všetko uvedené. 

Singapur na jeseň 2019 začal presadzovať svoj zákon o falošných správach, ktorý sa trestá až 10 rokmi väzenia za „zlomyseľné“ šírenie toho, čo vláda považuje za falošné správy. V septembri 2019 americké ministerstvo obrany tiež uviedlo, že plánuje začať skenovať články, fotografie, videá a zvuk s cieľom bojovať proti falošným správam .

Iniciatívy, ktorých cieľom je určiť, či sú správy pravdivé alebo nepravdivé, len zriedka dopadnú dobre, pričom do procesu sa často vkrádajú zaujatosti a bizarné rozhodnutia. Generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg nedávno priznal ešte v roku 2019, že v nedávnej Facebookovej kontrole faktov pro-life neziskovej Live Action „jasne došlo k zaujatosti“. A hoci správy naznačovali, že Facebook čoskoro oslobodí názory a satiru od overovania faktov , už predtým čelil kritike za overovanie faktov a potláčanie vtipov na svojej platforme . No teraz už vieme, že ako to je s tým Facebookum a s Tweeterom . 

(1) Tlačová správa z 5. decembra 2018 Brusel

Európa, ktorá chráni: EÚ zintenzívňuje opatrenia proti dezinformáciám

Európska komisia a vysoká predstaviteľka zhodnotili doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018, aby sa zabezpečila ochrana demokratických systémov Únie, stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. Ich súčasťou je vytvorenie systému včasného varovania a podrobné sledovanie dodržiavania kódexu postupov, ku ktorému sa zaviazali online platformy. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla: „V zdravej demokracii prebieha otvorená, slobodná a spravodlivá verejná diskusia. Je našou povinnosťou chrániť tento priestor a nikomu nedovoliť, aby šíril dezinformácie, ktoré podnecujú nenávisť, nezhody a nedôveru v demokraciu. Ako Európska únia sme sa rozhodli konať spoločne a posilniť našu odpoveď, presadzovať naše zásady a zvyšovať odolnosť našich spoločností tak v rámci našich hraníc, ako aj v našom susedstve. To je európsky spôsob reagovania na jednu z hlavných výziev našich čias.“ 

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Musíme byť jednotní a spoločne chrániť naše demokracie pred dezinformáciami. Boli sme svedkami pokusov o zasahovanie do volieb a referend, pričom podľa dôkazov je hlavným zdrojom týchto kampaní Rusko. V záujme riešenia týchto hrozieb navrhujeme zlepšiť koordináciu s členskými štátmi prostredníctvom systému včasného varovania, posilniť naše tímy odhaľujúce dezinformácie, zvýšiť podporu médií a výskumných pracovníkov a požadovať, aby online platformy plnili svoje záväzky. Boj proti dezinformáciám vyžaduje kolektívne úsilie.“

Posilnenie odhaľovania, reakcie a informovanosti

Akčný plán – pripravený v úzkej spolupráci s komisárkou pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou; komisárom pre bezpečnostnú úniu Julianom Kingom a komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyou Gabrielovou – sa zameriava na štyri oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ:

  • Lepšie odhaľovanie:
  • Koordinovaná reakcia:
  • Online platformy a odvetvie:
  • Zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov:

Zdroj:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_6647

(2) Systém rýchleho varovania EÚ, ktorý zdieľa informácie o „falošných správach“ medzi členskými štátmi, je teraz v činnosti

Marec 2019 Európska komisia tiež požiadala o pomoc „nezávislých overovateľov faktov a výskumníkov, aby odhalili a odhalili dezinformačné kampane na sociálnych sieťach.
 

Európska únia (EÚ) sa snaží zaviesť prísnejšiu kontrolu online informácií pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Toto úsilie si vyžaduje spoluprácu zo strany Big Tech a inzerentov – ktorí musia držať na uzde „falošné správy“ alebo riskovať reguláciu EÚ – a spoluprácu s partnermi, ako sú NATO a G7.

Systém rýchleho varovania, ohlásený koncom roka 2018, ktorého deklarovaným cieľom je umožniť členským štátom EÚ „vzájomne si vymieňať informácie o prebiehajúcich zahraničných dezinformačných kampaniach a koordinovať reakcie“, teraz vstúpil do platnosti.

Konkrétne zahraničnou informačnou hrozbou, pred ktorou sa EÚ snaží chrániť, je Rusko a „prokremeľské“ dezinformácie. Po prezidentských voľbách v USA v roku 2016 kampaň a priaznivci Hillary Clintonovej nikdy neprijali jej porážku ako voľbu amerických voličov – ale skôr výsledok manipulácie amerických voličov Ruskom.

Rusko tieto obvinenia naďalej popiera, no od veľkého volebného rozruchu v USA, v ktorom sa prezidentom stal Donald Trump, došlo k pokusom, v rôznej miere úspešným, určiť výsledok každých volieb a referenda v západnom svete, ktoré neboli celkom úspešné. ísť cestou establishmentu o zlom vplyve Ruska. To zahŕňa Brexit, hlasovanie Spojeného kráľovstva za odchod z EÚ.

Komisárka EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel teraz na Európskej konferencii o ochrane údajov a súkromia ponúkla určitý pohľad na spôsob, akým je nový systém nastavený a má fungovať.

Gabriel spomenul, že americkí giganti v oblasti technológií a sociálnych médií a inzerenti podpísali Kódex postupov . Podľa kódexu sa od týchto spoločností očakáva, že prerušia toky príjmov podozrivým páchateľom, odstránia ich účty, propagujú správy z priaznivo vnímaných zdrojov a zabezpečia väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o politickú reklamu.

„Vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu Google a Facebook poskytujú kandidátom, politickým stranám a aktivistom školenia o tom, ako spravovať svoju online prítomnosť a ako chrániť svoje kampane,“ prezradila Gabriel vo svojom hlavnom prejave.

To však nie je všetkood konca roka 2018 spoločnosti Twitter , Facebook a Google každý mesiac podávajú správy EÚ o pokroku, ktorý dosiahli pri implementácii tohto dobrovoľného a samoregulačného kódexu. Posledná takáto „správa o pokroku“ bola sľubná, povedal predstaviteľ EÚ – ale varoval, že „ešte tam nie sme“. A hoci všetky tieto spoločnosti implementovali „nástroj na monitorovanie politických reklám“ – nie každý postupuje dostatočne rýchlo na to, aby odstránil nechcené účty.

YouTube napríklad len vo februári informoval o odstránení 600 000 ľudí – komisár však priznal, že EÚ si nie je istá, či ich prehrešok bol politického alebo komerčného charakteru. Facebook ešte neoznámil svoje najnovšie čísla – zatiaľ čo Twitter nehlásil „nič“ – povedal Gabriel.

Európska komisia tiež požiadala o pomoc „nezávislých overovateľov faktov a výskumníkov, aby odhalili a odhalili dezinformačné kampane na sociálnych sieťach,“ povedal Gabriel.

Na strane členských štátov boli zavedené „siete volebnej spolupráce“ s cieľom rýchlo odhaliť „potenciálne hrozby,“ vysvetlila.

V kontexte iniciatívy komisár kládol osobitný dôraz na ochranu údajov a súkromia, pričom túto otázku prepojil s politickými dezinformačnými kampaňami. Inzerenti, poskytovatelia internetových služieb, poisťovatelia a iní, ktorí zhromažďujú a zneužívajú osobné údaje na predaj „obuv a áut“ je jedna vec – ale čo ak rovnaké techniky používajú (zlé) vlády a tí, ktorí majú vlastný politický záujem?

Gabriel rozlišoval medzi „legitímnym“ politickým spracovaním údajov používateľov online a tým, ktoré so sebou prináša „vážne riziká“ pre súkromie a dôveru v demokratický proces.

Podľa Gabriela sú občania EÚ chránení v oboch scenároch prostredníctvom GDPR a nariadenia o elektronickom súkromí. GDPR je skratka pre „General Data Protection Regulation“ – legislatíva platná od roku 2018, ktorá má dobrý zámer poskytnúť používateľom väčšiu ochranu a kontrolu nad ich vlastnými údajmi, no zároveň sa jej kritika zdalo zložitá pri implementácii .

Gabriel však ocenil, že sa za necelý rok stal celosvetovým štandardom a dôrazne sa vyslovil za „transparentný, spravodlivý a zákonný“ spôsob zberu a spracovania údajov.

Je ťažké posúdiť, aký efektívny môže a bude krok EÚ na zavedenie týchto opatrení, ale zdá sa nepravdepodobné, že by sa to obrátilo ako politická iniciatíva. Ak voľby do EP prinesú status-quo, EÚ by mohla viniť Rusko z pokusu, pričom by sa potľapkala po pleci za dobre vykonanú prácu pri blokovaní zasahovania Moskvy. V opačnom prípade by EÚ mohla viniť Rusko z úspechu – a presadzovať ešte väčšiu reguláciu, väčšiu samoreguláciu zo strany technologických spoločností a viac peňazí, ktoré členské štáty EÚ platia do rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) – implementátorom systému rýchleho varovania.

 
 Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

 

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

 

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes