Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

03.4.2023 Hlasovanie na vyslovenie súhlasu NR SR s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy.......

VKontakte

 Poznáte to, keď poniektorí poslanci jedno vykrikujú a druhé konajú? Potom Vás idú ich sfanatizovaní v "úvodzovkách voliči, aktivisti, právnici a podobne" presviedčať, že koho máme voliť, lebo iba oni jediní bojujú za slobodu slova a podobne?? 

Určite ste postrehli, ako títo hore uvedení tvrdili verejnosti, že sloboda slova a mnoho ďalších vecí okolo lgbt a podobne. Nie sme xenofóbni a podobne, lenže nikto predsa nemôže mi zobrať moje názory. Veď názory môžu byť aj iné......., že , a určite sa chápeme. 

Mnoho politikov zvlášť z opozície a ich prívrženci tvrdia, že sa tu schvaľuje protizákonne a podobne. Myslíte si, že minulá vláda s podporou minulej opozície robili čo? Zvláštne je, že Ľsns keď boli v roku 2019 poslancami (Mazurek, Uhrík a ďalší vtedy boli ešte s Kotlebom) prečo mlčali, a prečo aj dnes všetci mlčia??? Uhrík ty do kedy vydržíš mlčať ohľadom SmeroHlasu? Ďalší Bombic, ktorý ospevuje Smer-SD - dúfam, že aj o tom bude hovoriť!!

Ukážka všetkého toho, o čom sa tu píše. Vodu kážu a víno pijú!? 

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov

Parlamentná tlač 1421 

Dátum doručenia 6. 2. 2023

 Pri každom návrhu zákona si je vždy potrebné pozrieť nielen hlasovanie, ale aj dôvodovú správu, predkladaciu správu, doložku vplyvov .... .

Ak si otvoríte predkladaciu správu (tu), tak Vás zosadí zo stoličiek. Zistíte nakoniec, že v skutočnosti  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúcim sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov (ďalej len „dodatkový protokol“) 

Dodatkový protokol bol otvorený na podpis 28. januára 2003 v Štrasburgu signatárom Dohovoru o počítačovej kriminalite (oznámenie MZV SR č. 137/2008 Z. z.) a nadobudol platnosť 1. marca 2006. K dnešnému dňu má 33 zmluvných strán.
Dodatkový protokol prvýkrát v európskom právnom priestore ustanovuje právne záväzné normy zamerané na trestnoprávny postih činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov. Ukladá zmluvným stranám prijať legislatívne a iné opatrenia potrebné na to, aby vo svojom vnútroštátnom systéme mohli trestne stíhať konania, akými šírenie rasových a xenofóbnych materiálov prostredníctvom počítačových systémov (článok 3), rasovo a xenofóbne motivované vyhrážanie (článok 4), rasovo a xenofóbne motivované urážanie (článok 5), popieranie, hrubé zľahčovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie zločinov proti ľudskosti (článok 6), ako aj napomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z uvedených činov.
Protokol je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy SR, na vykonanie ktorej je potrebný zákon a ktorá si pred ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady SR. Existujúci právny stav umožňuje ratifikáciu dodatkového protokolu SR bez potreby prijatia ďalších legislatívnych opatrení.

Uznesením č. 458 z 25. septembra 2019 vláda SR vyslovila súhlas s uzavretím dodatkového protokolu. Vzhľadom na prezidentský charakter zmluvy bol návrh predložený Národnej rade SR, ktorá uznesením č. 2224 z 28. októbra 2019 s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas. Dňa 17. decembra 2019 bol protokol v mene SR podpísaný. Pred ratifikáciou protokolu bolo zistené, že vnútroštátny schvaľovací proces má vadu týkajúcu sa postupnosti realizácie jednotlivých krokov v ratifikačnom procese. Následkom toho v súčasnosti existujú pochybnosti o tom, či Národná rada SR v októbri 2019 vyslovila ústavnoprávne relevantný súhlas s dojednanou (podpísanou) medzinárodnou zmluvou, ktorý je podmienkou jej ratifikácie!! V záujme právnej istoty predložilo ministerstvo spravodlivosti nový materiál s návrhom na ratifikáciu protokolu. S cieľom odstránenia duplicity sa novým uznesením vlády zrušili niektoré body uznesenia vlády SR č. 458. Po vyslovení súhlasu Národnej rady SR bude protokol predložený na ratifikáciu prezidentke SR

 

Z návrhu:

sa dohodli takto:  
 
 
 
Na základe tohto prebehlo už hlasovanie v NR SR 15. 3. 2023 17:32
 
 
 
 
 
 
Legislatívny proces - TU
 
 Z Slov-Lex tu a tu
 
Dátum začiatku MPK: 19.11.2021
Dátum konca MPK: 09.12.2021
 

Prosím Vás vážení fanatici a platení aktivisti týchto strán: už nikdy sa nás nesnažte presviedčať!

 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme 

 

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes