skcsnlendehuplrusr

  10.10.20 CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EU

  ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII (KONSOLIDOVANÉ ZNENIE) CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE 7.6.2016 Úradný vestník Európskej únie C 202/391 SK

   

  Európsky parlament, Rada a Komisia slávnostne vyhlasujú za Chartu základných práv Európskej únie
  tento text: Otvoriť dokument PDF

   

   

  O nás

   

  Cieľ a idea

  O nás

  Stanovy

   

   

  Info o politike

   

  Československý blog

  Nezávislá kontrolná činnosť politkov

  Zaujímavosti

   

   

  Kontakt

   

  OZ Dôstojnosť Slovenska

  Napíšte nám

   

   

  © DostojneSlovensko.eu 2021
  Všetky práva vyhradené.

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska