Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

31.10.21 Údaje o programe kompenzácie zranení (CICP) ohľadom nielen očkovania na Covid-19

VKontakte

Súhrnné údaje k 1. októbru 2021

Správa zdravotníckych zdrojov a služieb

Program kompenzácie zranení v rámci protiopatrení (CICP) poskytuje odškodnenie za kryté vážne zranenia alebo úmrtia, o ktorých sa na základe presvedčivých, spoľahlivých, platných, lekárskych a vedeckých dôkazov zistí, že sú priamo spôsobené podaním alebo použitím krytého protiopatrenia, alebo sa rozhodne, že spĺňajú požiadavky tabuľky protiopatrení pri poranení. Dočasná súvislosť medzi podaním alebo použitím krytého protiopatrenia a nástupom poranenia (t. j. zranenie nastane určitý čas po podaní alebo použití) sama osebe nestačí na preukázanie, že zranenie je priamym výsledkom krytého protiopatrenia. . 

Je dôležité poznamenať, že údaje CICP zachytávajú iba údajné protiopatrenia a údajné zranenia, ktoré žiadatelia CICP uvádzajú vo svojich formulároch žiadosti o dávky (RFB) alebo žiadosti. Protiopatrenie alebo zranenie uvedené žiadateľom v RFB môže, ale nemusí byť v súlade so zdravotnou dokumentáciou žiadateľa alebo so zranením, ktoré má za následok odškodnenie. Zatiaľ čo žiadatelia sú povinní uviesť údajné protiopatrenie vo svojom formulári RFB, nemusia vo svojom formulári RFB uviesť konkrétneho výrobcu alebo obchodné meno.

Okrem toho, zatiaľ čo žiadatelia musia predložiť svoj formulár RFB do 1 roka od podania alebo použitia krytého protiopatrenia, žiadatelia môžu predložiť potrebné zdravotné záznamy a inú dokumentáciu, ako je napríklad kópia záznamu žiadateľa o očkovaní proti COVID-19, po RFB je podaný. V prípade väčšiny tvrdení o protiopatrení COVID-19 vrátane tvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 CICP stále čaká na predloženie záznamov a dokumentácie.

Upozorňujeme, že je to zoznam iba tých čo žiadajú/li o kompenzáciu poškodení či buď po očkovaní, alebo poškodenie zdravia počas opatrení. Sú uvedené všetky poškodenia od malého poškodenia až po smrť.

Teraz sa skúsme pozrieť na celý zoznam chorôb a úmrtí, ktoré sú aj v Slovenskej republike. Samozrejme, že takýto zoznam v SR neexistuje a vôbec nikto ani nežiada odškodné spôsobené očkovaním, alebo nesprávnym postupom liečby či žiadnej liečby.

Vakcína proti ochoreniu covid-19  Smrť  53

Tabuľka 1. Nároky na protiopatrenie COVID-19 podané od 1. októbra 2021!!

Táto tabuľka zobrazuje údajné protiopatrenie a údajné zranenie/úmrtie pre každý nárok na protiopatrenie COVID-19 podaný k 1. októbru 2021. Z 3 158 protiopatrení proti ochoreniu COVID-19 1 357 uvádza zranenia/úmrtia spôsobené vakcínami COVID-19 a 1 801 údajných zranení/úmrtia od iných protiopatrení COVID-19.

CICP neuchováva svoje súhrnné údaje týkajúce sa údajných protiopatrení vrátane vakcín podľa konkrétneho výrobcu alebo obchodného názvu.

Údajné protiopatrenie Údajné zranenie / smrť Počet nárokov
Neschopnosť zaviesť programy na kontrolu infekcií, absencia primeranej kontroly infekcií, nedostatočná odborná príprava personálu, neposkytnutie dostatočného počtu zamestnancov, zlyhanie kohorty infikovaných a neinfikovaných jedincov, neposkytnutie OOP personálu a obyvateľov, neschopnosť zaškoliť sa v oblasti správneho používania OOPP, absencia primeraných postupov na zvládnutie infekcie, nedostatočná kontrola obyvateľov na príznaky infekcie, neprevedenie obyvateľov na vyššiu úroveň starostlivosti v prípade potreby , nedostatočná liečba obyvateľov s COVID, neposkytnutie primeraného odstupu medzi obyvateľmi, nesprávne nahlásenie počtu prípadov COVID-19 a úmrtí úradom a iné. Smrť 296
Anakinra Smrť 1
Antivírusový Smrť 1
azitromycín Smrť 12
Azitromycín / BiPAP / Ivermektín / Remdesivir Smrť 1
Azitromycín / Cefdinir / G-Tube Smrť 1
Azitromycín / Cefdinir / Ibuprofen Smrť 1
Azitromycín/ceftriaxón/plaquenil Smrť 1
Azitromycín / CiPAP Smrť 1
Azitromycín / CiPAP / BiPAP Smrť 1
Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dexametazón / Remdesivir Smrť 1
Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dexametazón / Remdesivir / Solu-Medrol Smrť 1
Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Hydroxychlorochín / Ivermektín Smrť 1
Azitromycín / Dexametazón / Remdesivir Smrť 1
Azitromycín / dexametazón / steroid Smrť 1
Azitromycín / dialýza / metylprednizolón Smrť 1
Azitromycín/hydroxychlorochín Smrť 10
Azitromycín / Hydroxychlorochín / BiPap / Heparín Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Bolus / Ceftriaxón / Zosyn Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Dexametazón Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Dialýza Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Dialýza / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Fentanyl / intubácia Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Intubácia Smrť 5
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Metylprednizolón / Tocilizumab Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Remdesivir Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Respirátor Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Rocephin Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Solu-Medrol Smrť 1
Azitromycín / Hydroxychlorochín / Solu-Medrol / Steroidy Smrť 1
Azitromycín / ivermektín / metylprednizolón Smrť 1
Azitromycín / Ivermektín / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 22
Azitromycín/metoprolol Smrť 1
Azitromycín / Ondansetron / Cefdinir Smrť 1
azitromycín/remdesivir Smrť 5
BiPap / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir Smrť 1
BiPap / Lieky na COVID-19 / Nebulizér Smrť 1
Lieky BiPAP / CPAP / COVID-19 Smrť 1
BiPAP / vysokoprietokový kyslík / remdesivir Smrť 1
BiPap / Hydroxychlorochín / Doxycyklín / Ceftriaxón / Heparín Smrť 1
BiPAP / Hydroxychlorochín / Ivermektín Smrť 1
BiPAP / Hydroxychlorochín / Ivermektín / Remdesivir Smrť 3
BiPap / Hydroxychlorochín / Remdesivir Smrť 1
BiPAP / Ivermektín / Remdesivir / Vapotherm Smrť 1
Kompresia hrudníka / epinefrín / intubácia Smrť 1
Kompresie hrudníka / epinefrín Smrť 1
Kontrast Poranenie obličiek 1
Rekonvalescenčná plazma Smrť 4
Rekonvalescentná plazma / Remdesivir Smrť 4
Rekonvalescentná plazma / Tocilizumab / Zithromax Smrť 1
Antivirotiká COVID-19 / Antibiotiká / Protizápalové lieky / Kyslíková terapia Smrť 1
Infekcia spôsobená ochorením covid-19 Smrť 1
Lieky na COVID-19 Smrť 10
Lieky na COVID-19 / intubácia Smrť 1
Lieky na COVID-19 / Remdesivir Smrť 1
Test na COVID-19 Smrť 1
Test na COVID-19 Perforovaná etymoidálna artéria 1
Test na COVID-19 Prepichnutý mozog / CSF 1
Test na COVID-19 / heparín / doplnkový kyslík / ultrazvuk (duplex) Poranenie mozgu / kvadruplégia 1
Test na COVID-19 / Kyslík Smrť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť brucha 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť brucha / zimnica / točenie hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť brucha / Hnačka / Nevoľnosť / Zvracanie / Nadúvanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť brucha / Bolesť nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť brucha / Bolesť svalov a kĺbov / Triaška / Skreslenie videnia / Zvrásnenie sietnice 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti / Dehydratácia / Zvracanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútna porucha mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútne kongestívne srdcové zlyhanie / poškodenie obličiek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútna strata sluchu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútna zápalová demyelinizačná polyneuropatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútna ITP 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútne poškodenie obličiek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútne netraumatické poškodenie obličiek / perikardiálny výpotok / zvýšená AST 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútna pankreatitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútne zlyhanie obličiek / rabdomyolóza / myozitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Akútna sedlová pľúcna embólia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kríza Addisonovej choroby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Adhezívna kapsulitída 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nepriaznivá reakcia 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 AIDP / GBS 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alergická reakcia 44
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alergická reakcia / Popáleniny na koži 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alergická reakcia / precitlivenosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alergická reakcia / záchvat paniky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alergická reakcia / periférna neuropatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alergická reakcia / tachykardia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Alopecia areata 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Anafylaktická reakcia 10
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Anafylaktický šok 10
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Anafylaktický šok / Opuch tváre / Angioedém 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Anafylaxia 22
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Anafylaxia / Vasovagálna synkopa / AIDP / AMAN 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Anémia / Problémy so srdcom / Problémy s dýchaním / Slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Úzkosť / Nedostatok spánku / Nepokoj 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Úzkosť / pretrvávajúci zmätok 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Úzkosť / Rýchly tep / Depresia / Bolesť na hrudníku / Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Úzkosť / dýchavičnosť / búšenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal slepého čreva 6
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Paralýza rúk a tváre / sťažené dýchanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť/bolesť paží a rúk 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Brnenie rúk a nôh / pálenie záhy / bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie ruky a krku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie ruky a ramena 6
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie ruky 15
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie ruky / horúčka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie ramena / roztrhnutie manžety rotátora 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť nôh a pŕs / opuchnuté lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť paží / mravčenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť a bolesť paží 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť paží 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť a necitlivosť paží / Zdurené lymfatické uzliny / Strata spánku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch ramennej jamky a hrudníka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch ramennej jamky a hrudníka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch jamky na pažiach 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Arytmia / Mŕtvica / Tachykardia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Arytmia / tachykardia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Aseptická meningitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Astma 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Astmatický záchvat/únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Fibrilácia predsiení 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Flutter predsiení 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Autoimunitné ochorenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 AV blok 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť chrbta / opuchnuté lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť chrbta a hrčky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bakteriálna pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bellova obrna 20
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bellova obrna / Neuropatia 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvácajúce vredy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvná zrazenina / krvácanie do mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvná zrazenina / tekutina v srdci a pľúcach 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvná zrazenina / mŕtvica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny 37
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny / kolaps pľúc 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny / srdcový šelest 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny / Kŕče v nohách / Závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny / hlien 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny / Krvácanie z nosa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvné zrazeniny / OVA 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvný tlak / Bolesť na hrudníku / Dýchavičnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pokles krvného tlaku / nízka srdcová frekvencia / vracanie / mdloby / závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zlomenie krvných ciev v mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Rozmazané videnie / Žihľavka / Svrbenie / Tras 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti tela 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť kostí / Nevoľnosť / Problémy s myslením 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Črevná obštrukcia / opuchnuté lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Brachiálna neuritída 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Brachiálna plexopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Aneuryzma mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvácanie z mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvácanie do mozgu / Krvné zrazeniny / Pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krvácanie do mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal mozgu / encefalitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Rozpad životne dôležitých orgánov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zlomený členok / otras mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horiace ústa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Burzitída 5
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Burzitída / Synovitída / Roztrhnutie rotátorovej manžety 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Prasknutie krvných ciev / zúžených tepien 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Srdcová arytmia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Srdcová Fibrilácia predsiení 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Srdcové problémy / únava / systémový lupus erythematosus 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kardiogénny šok / Perikardiálny výpotok / Fibrilácia predsiení 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kardiomyopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Celulitída 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Centrálny a periférny demyelinizačný syndróm 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Oklúzia centrálnej retinálnej artérie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Oklúzia centrálnej sietnicovej žily 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Centrálna venózna sinusová trombóza 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trombocytopénia centrálnej Venuše 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zrazenina cefalickej žily 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / Zápal hrudnej dutiny okolo srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / horúčka / bolesť hlavy / triaška 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / Bolesť kĺbov / Opuch 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / Nízky obsah kyslíka / Pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / rýchly tlkot srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť na hrudníku / dýchavičnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hrudníka 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti na hrudníku / horúčka / triaška / boľavé kolená / nespavosť / strata chuti do jedla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tlak na hrudníku / rýchly tep srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tlak na hrudníku / dýchavičnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hrudníka a krku / potenie / rozmazané videnie / prudký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Triaška / Bolesť tela / Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zimnica / Trasenie / Neschopnosť dýchať a chodiť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Chronický kašeľ / Bolesť hlavy / Tlak na hrudníku / Bolesť hrudníka a hrdla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Chronická ITP 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Chronická lymfocytová leukémia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 CIDP 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kognitívna strata / zápal v nohách / nepravidelná srdcová frekvencia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Studený pot / Boľavé svaly / Bolesti hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kolitída / Crohnova choroba 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kóma 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Otras mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Otras mozgu / mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Otras mozgu / Záchvaty / Rozbité zuby / Bolesť hlavy a krku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kongestívne srdcové zlyhanie / zväčšené srdce / búšenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Konštantná hnačka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neustála bolesť a necitlivosť v prstoch a ramenách 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápcha / Porucha trávenia / Bolesť brucha / Únava / Závraty / Bolesť hlavy / Nevoľnosť / Zvracanie / Bolesti na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myelopatia s kompresiou šnúry 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Transplantácia rohovky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Príznaky kašľa / prechladnutia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kašeľ s krvou / silná bolesť na hrudníku / silný pocit pálenia / krvné zrazeniny / ťažkosti s dýchaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 COVID paže / extrémna únava / bolesť kĺbov a svalov / vysoký krvný tlak / nepravidelnosti srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 COVID Pneumónia 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Creutzfeldt-Jacobs 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hluchota 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hluchota (pravá strana) 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Smrť 53
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Smrť / Guillain-Barrého syndróm (GBS) 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Smrť / Trombocytopénia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Znížená srdcová frekvencia / nízky krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hlboká žilová trombóza (DVT) 9
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hlboká žilová trombóza (DVT) / pľúcna embólia (PE) 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dermatomyozitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažké dýchanie 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažkosti s dýchaním / kašeľ s krvou / opuchnuté nohy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchacie ťažkosti / Migréna / Triaška / Bolesť svalov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažkosti s dýchaním / svalové napätie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchacie ťažkosti / Nevoľnosť / Závraty / Slabosť / Strata chuti do jedla / Vyrážka / Bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchacie ťažkosti / Nevoľnosť / Paralýza / Závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažkosti s dýchaním / Necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchacie ťažkosti / Pneumónia / Bolesti tela / Bolesti hlavy / Rozmazané videnie / Závraty / Slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažkosti s dýchaním a rečou / Dezorientácia / Svalová slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dezorientovaný/nereagujúci 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Divertikulitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Zlomená noha a členok 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Dýchacie ťažkosti / Hmlisté myslenie / Dehydratácia / Necitlivosť / Mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Poranenie tela hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Bolesť hlavy / Letargický / Tlak v hlave a mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / bolesti hlavy / paralýza tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / bolesti hlavy / strata rovnováhy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závrat / točenie hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / strata citlivosti 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Necitlivosť / Vyrážka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / dýchavičnosť / pocit pálenia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Tachykardia / Vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / vracanie / vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závraty / Zlomenina lebky / Otras mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 DVT / sérová reakcia / parestézia / obličkový kameň / hrubá hematúria 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pukanie v ušiach / zmätenosť / nesúvislý / ťažko sa sústrediť a sústrediť sa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšený krvný tlak 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšený krvný tlak / tras / závrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšený krvný tlak a srdcová frekvencia 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšená srdcová frekvencia / horúčka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšená srdcová frekvencia / nízky krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšený troponín 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšené hladiny troponínov / znížené hladiny krvných doštičiek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Emocionálna tieseň / Psychiatrické zrútenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Encefalopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zväčšené lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zväčšené lymfatické uzliny / mdloby / závraty / nevoľnosť / únava / bolesti svalov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Eozinofily / hypoalbuminémia / trombocytóza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Eozinofília / Systémový zápal 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Erytém 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Erythema nodosum 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Exacerbácia už existujúceho stavu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna bolesť rúk a nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémne závraty / únava / zlomený chrbát 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna únava / hmla mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna únava / nepravidelnosti srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna únava / búšenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna únava / Nevoľnosť / Závraty / Bolesť nervov / Bolesť brucha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna únava / Dýchavičnosť / Zvýšený krvný tlak / Kardiomalológia ľavej komory 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna únava / opuchy a bolesti dolných končatín 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémna bolesť a opuch kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Extrémne opuchy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Očná mŕtvica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kŕče tváre / hypertenzia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch tváre / Zápal / Modriny nôh / Necitlivosť na krku, hlave, tvári a prstoch ľavej ruky / Silná bolesť obličiek / Bolesť prsníkov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pokles tváre / chvenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť tváre / Migréna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť tváre / tieseň v hrudníku / vysoká srdcová frekvencia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Paralýza tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kŕče tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kŕče tváre a paralýza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch tváre / Slabosť / Závrat / Problémy so zrakom / Ťažká hypertenzia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch a pálenie tváre / Peeling kože / Únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Upadol do bezvedomia 13
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Alergická reakcia / Žihľavka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / krvné zrazeniny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby/zlomený nos 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby/zlomené zuby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / zimnica / bolesť kĺbov / vyrážka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Kŕče / Zmätenosť / Opuch hrdla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / závraty / slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloba / zranenie lakťa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Bolesť hlavy / Bolesť na hrudníku / Svalové kŕče / Dýchavičnosť / Slabosť / Úzkosť / Vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / hematóm / otras mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby/záchvat 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloba / záchvat / strata kontroly nad močovým mechúrom 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Subdurálny hematóm 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / vracanie / kŕče 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby 8
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Zlomený členok 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Tržná rana na brade 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / sťažené dýchanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / únava / závraty / nevoľnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Poranenie hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / vysoký krvný tlak / nízka hladina cukru v krvi / ťažké migrény 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Zranenie tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Poranenie úst 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mdloby / Zvracanie / Kŕče 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Bolesť chrbta / Bolesť hrudníka / Silná bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Bolesť tela / Bolesť hlavy / Nekontrolovateľný krvný tlak a srdcová frekvencia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / hmla mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / závraty / nevoľnosť / hnačka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Závraty / Nevoľnosť / Halucinácie / Mozgová hmla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / závraty / silná bolesť nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Horúčka / Malátnosť / Dehydratácia / Akútne poškodenie obličiek / Strata chuti do jedla / Nevoľnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / búšenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / strata chuti do jedla / zmätenosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Nevoľnosť / Bolesť brucha / Slabosť nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / nevoľnosť / bolesť hlavy / horúčka / bolesť tela / potenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Bolesť / Nevoľnosť / Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / vyrážka / bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Únava / Boľavé podpazušie / Bolesť hlavy / Zvýšená srdcová frekvencia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pocit mdloby/závrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pocit choroby / skoky krvného tlaku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / bolesť brucha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Bolesti 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Poranenie ruky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / zimnica / bolesť hlavy / bolesť rúk / slabosť / strata chuti do jedla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / zimnica / nevoľnosť / závraty / únava / tmavá stolica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / zimnica / silná bolesť na hrudníku / dýchavičnosť / zmätenosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / zimnica / trasenie / slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / zimnica / dýchavičnosť / vyrážka / strata chuti do jedla / dehydratácia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Zápcha 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / bludy / zlyhanie orgánov / extrémne chudnutie / neschopnosť chodiť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Ťažkosti s chôdzou 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Bolesť hlavy / Bolesť tela / Zvracanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Migréna / Zvracanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Nevoľnosť / Zimnica / Krvné zrazeniny Zväčšené lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / nevoľnosť / ťažkosti s dýchaním / bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / nevoľnosť / mdloby / únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Septik / Dehydratácia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Silná bolesť kostí a kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / silná bolesť hlavy a krku / bolesti tela / búšenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Trasenie / Zlomené zuby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Opuch / Zvracanie / Edém mandlí / Dehydratácia / Nepravidelnosti srdca / Svalová únava / Únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Zvracanie / Bolesti tela 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Horúčka / Zvracanie / Dehydratácia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyprážané svaly na ramenách a nohách / Opuchnuté ruky / Bolesť členkov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vzplanutie reumatoidnej artritídy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Príznaky podobné chrípke / Dehydratácia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zmrznuté rameno 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zmrznuté rameno / Tendinóza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Gastritída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Grand Mal Seizure 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Guillain-Barrého syndróm (GBS) 30
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Guillain-Barrého syndróm (GBS) / smrť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť rúk a paží / Uzly pod kožou / Bolesť kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť a mravčenie rúk a paží / rýchly tlkot srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / bilaterálna neuropatia / zmena farby kože 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / slepota 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / pokles krvného tlaku / závrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / únava / tlak na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / Opuch nôh / Bolesť / Krvné zrazeniny / Zriedkavé ochorenie krvi / Pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / bolesť svalov / vyrážka / rýchly tlkot srdca / horúčka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / Nevoľnosť / Hnačka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / Zvracanie / Ketoacidóza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť hlavy / Slabosť / Tinnitus 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / Bolesti tela / Krvné zrazeniny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / extrémna slabosť nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / svalové kŕče 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / vyrážka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / vyrážky / vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / Tinnitus / Extrémna únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti hlavy / Tinnitus / Točenie hlavy / Rozmazané videnie / Závrat / Slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata sluchu 13
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata sluchu / Vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata sluchu / Paralýza hlasiviek / Únava / Bolesť krku / Necitlivosť / Tlak hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Infarkt 6
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Infarkt / Smrť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zástava srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Srdcové zlyhanie / Fibrilácia predsiení 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zlyhanie srdca / zlyhanie obličiek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Fibrilácia srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Srdcové problémy / Mŕtvica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Búšenie srdca 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Búšenie srdca / pálenie záhy / bzučanie / bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Búšenie srdca / točenie hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Búšenie srdca / trasenie / dýchavičnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Búšenie srdca / Búšenie srdca / Chvenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silné vaginálne krvácanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hemoragická mŕtvica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Herpes zoster / supraklavikulárna lymfadenopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Herpes zoster / transverzálna myelitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hidradenitis suppurativa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / Tlak na hrudníku / Bolesti hlavy / Neschopnosť sústrediť sa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / Chronické bolesti hlavy / Vertigo / Bolesti na hrudníku / Bolesť ucha a tlak / Bolesť očí / Zmeny videnia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / závraty / ťažkosti s dýchaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / opuch tváre a necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / Horúčka / Záchvat / Krátkodobá strata pamäti / Necitlivosť a bolesti 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / Bolesť krku, hrudníka, chrbta a rúk 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / silné závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký krvný tlak / tachykardia / dýchavičnosť / silná bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoká srdcová frekvencia / hmla mozgu / chronická únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vysoký zvuk v ušiach / Nespavosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Úle 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žihľavka / Obtiažne dýchanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žihľavka / Únava / Bolesť hlavy / Tras / Slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žihľavka / Únava / Zvracanie / Triaška 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žihľavka / Bolesť hlavy Opuch / Závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žihľavka / Zmena farby kože 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žihľavka / Urtikária / Angioedém 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hypertenzia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hypertenzia/tachykardia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hypoglossálna nervová obrna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hypotenzia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Idiopatická intrakraniálna hypertenzia / esotropia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Idiopatická/imunitná trombocytopénia purpura (ITP) 8
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neschopnosť stáť / chodiť / robiť každodenné rutiny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvýšená srdcová frekvencia / kŕče / silná bolesť hlavy / neschopnosť chodiť alebo stáť / citlivosť na svetlo 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Infekčná celulitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zapálené lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zapálená rotátorová manžeta 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal / Vysoký krvný tlak a srdcová frekvencia / Vyrážka / Žihľavka / Problémy s dýchaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal / Opuch / Extrémna bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal v rukách a zápästiach 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápalová artritída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápalová myelitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nespavosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Intenzívne bolesti na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vnútorné krvácanie / Pľuzgiere v ústach 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Intersticiálna choroba pľúc / chronické respiračné zlyhanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nepravidelný srdcový tep/zlyhanie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nepravidelný srdcový rytmus / Tachykardia / Silná bolesť na hrudníku / Necitlivosť ľavej strany 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ischemická kolitída 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Cievna mozgová príhoda 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Svrbenie / vyrážka / nevoľnosť / vracanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 ITP / Chronická porucha krvácania 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Žltačka / Letargia / Strata chuti do jedla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť čeľuste, hrudníka a krku / Tlak na hrudníku / Dýchavičnosť / Extrémna nevoľnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal kĺbov / Bolesť kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť a opuch kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie obličiek / Poranenie ruky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Obličkové kamene 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť ľavej / pravej nohy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť ľavej ruky a ruky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ľavá perilymfatická fistula / pravá perilymfatická fistula / zvýšený intrakraniálny tlak / bilaterálna dysfunkcia Eustachovej trubice 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť na ľavej strane / bolesť chrbta / bolesť ucha / slintanie / hmla mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť na ľavej strane / mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť na ľavej strane / Bolesť kolien a nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Paralýza ľavej strany 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Slabosť na ľavej strane 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ľavá strana slabosť / ťažkosti s dýchaním / migréna / búšenie srdca / sipot / závrat / bolesť kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť nohy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť nôh / Bolesť hrudníka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Lézie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Leukoyktoklastická vaskulitída s dermálnymi neutrofilmi 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Lichen Planus 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Točenie hlavy / extrémna únava / slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Točenie hlavy / studený pot / zimnica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Točenie hlavy / závraty / nevoľnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Točenie hlavy / opuch hrdla / ťažkosti s dýchaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Lipóm podkožného tkaniva (ľavá ruka) 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poškodenie pečene 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie pečene 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 LLE / LUE Slabosť / Necitlivosť tváre / Ťažkosti s rozprávaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata funkcií tela 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata zraku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata citlivosti končatín / Tinnitus / Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Stratené vedomie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízky krvný tlak / bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízky krvný tlak / ťažkosti s dýchaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízky krvný tlak / tekutina v pľúcach / pankreatitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízka hladina cukru v krvi / nízky krvný tlak / nízka energia / pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízky hemoglobín 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízka saturácia O2 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízky obsah kyslíka / únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nízky počet krvných doštičiek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Infekcia pľúc 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pľúcne uzliny / Migréna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Hmotnosť lymfatických uzlín 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata pamäti / Halucinácie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Meningitída / Syringomyelia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mezenteriálna venózna trombóza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Migréna / chronická únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mezenteriálna venózna trombóza / septická tromboflebitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Migréna / Bolesť kĺbov / Únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Migréna Bolesť hlavy 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Migrénové bolesti hlavy / vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mierny infarkt 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Potrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Multisystémový zápalový syndróm 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesti svalov / Opuch / Kašeľ / Triaška / Nočné potenie / Závraty / Zvýšené WBC / Bolesť žalúdka / Únava / Ťažkosti s chôdzou 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť svalov / Bolesti tela 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Svalové kŕče / Abnormality dýchania / Bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myasthenia Gravis choroba 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myokarditída 19
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myokarditída / srdcový záchvat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myokarditída / Perikarditída 5
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myokarditída / pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myoklonus záchvaty / nekontrolovateľný smiech / únava / bolesti hlavy / strata chuti, chuti do jedla, hmotnosť / vysoký krvný tlak / tinitus / zarastené nechty / rozmazané videnie / zápcha / dehydratácia / zmätenosť / necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Myoperikarditída 5
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Bolesti na hrudníku / Migrény / Necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Hnačka / Bolesť hlavy / Potenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / závraty / ťažkosti s dýchaním / horúčka / potenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Bolesť tváre / Problémy s myslením / Bolesť v ramenách a kolenách / Chvenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Únava / Opuch jazyka / Bolesť krku a ramien 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Horúčka / Dýchavičnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / žihľavka / trasenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Slabosť pravej končatiny / Zvracanie / Strata pamäti / Zmätenosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Zvracanie / Hnačka / Bolesť nôh a kolien / Encefalopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Zvracanie / Hnačka / Strata chuti do jedla / Chudnutie / Podvýživa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Zvracanie / Bolesť hlavy / Sťažené dýchanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľnosť / Zvracanie / Letargia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poškodenie nervov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poškodenie nervov / svalová atrofia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť nervov / slabosť zraku / svalová únava / bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neurologické / Kardiovaskulárne / Gynekologické problémy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neurologická porucha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neurologické symptómy 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neurologické poškodenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neurologická reakcia/parestézia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neuropatia / Bolesť kĺbov / Palpitácie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nočné potenie / Únava / Nevoľnosť / Zvracanie / Hnačka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nešpecifická parestézia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nešpecifikované 58
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť / modriny / bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť / bolesť / mravčenie / neschopnosť stáť alebo chodiť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť / Opuch / Bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť / slabosť v nohách 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť a modriny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť v nohách 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť na celej ľavej strane 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Otvorené rany / ruky a nohy / COVID pneumónia / zväčšené lymfatické uzliny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Optická migréna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť / bolesť hlavy / deformácia tváre 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť / Infekcia úst 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť / nevoľnosť / závrat / mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť / Necitlivosť / Slabosť v ramene 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť / kožné lézie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť v holeniach a členkoch 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť v celom tele 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pankolitída / C. Dif. Infekcia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pankreatitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pancytopénia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Paralýza 6
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Paralýza / Bolesť / Bolesti hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ochrnuté hlasivky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Parestézia 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Parestézia / Bolesť nervov / Bolesť svalov a kĺbov / Slabosť / Brnenie jazyka / Podráždenie očí 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Parsonage Turnerov syndróm (PTS) 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Odpadol 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Perikardiálne vylepšenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Perikarditída 17
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Cysta osrdcovníka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Periférna neuropatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Petchiae / Nízke trombocyty / Splenektómia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Petechiae 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Petechie / Krvácanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Petechie / Bolesť hlavy / Nevoľnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Fantomia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal pľúc 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pneumónia / Bronchitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pneumónia / Znížený draslík 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Otrava vakcínou a biologickými látkami 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Polymyalgia Rheumatica 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Polymyozitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Polyneuropatia / Kritická choroba Myopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Recudencia po mozgovej príhode 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zadná leukoencefalopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS) 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tlak v hlave a krku / bolesť na hrudníku / krvné zrazeniny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Primárna sklerotizujúca cholangitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Psoriáza / stredne ťažká osteoartritída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Psoriáza / Onycholýza / Edém / Xeróza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Psychóza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ptóza / obrna 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pľúcna embólia 19
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pľúcna embólia / Krvné zrazeniny / Napätie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pľúcna embólia / hypotyreóza / generalizovaná bolesť kĺbov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pľúcna embólia / Infarkt pľúc / Hyperkoagulabilita 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nevoľný pocit 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Quinckeho edém / Poranenie v mieste vpichu / Horúčka / Opuch 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Radiálny arteriálny trombus / angína 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Rýchla srdcová frekvencia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Rýchla srdcová frekvencia / sťažené dýchanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Rýchly tlkot srdca 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka 15
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka / Alergická reakcia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka / zvýšená srdcová frekvencia / bolesť na hrudníku / závrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka / žihľavka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka / bolesť nervov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka / Dýchavičnosť / Rýchly tlkot srdca / Závraty / Mdloby / Bolesť kĺbov / Bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážka / opuch 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vyrážky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opakujúca sa epistaxa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Respiračné zlyhanie / Chrípka A / Nekrotizujúca pneumónia / Akútne poškodenie obličiek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Rabdomyolýza / Závraty / Bolesť na hrudníku / Blok pravého zväzku vetvy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Reumatoidná artritída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trombóza pravej duralovej venuše 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť na pravej strane / strata hlasu / problémy s pohybom čriev 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Necitlivosť na pravej strane / Nevoľnosť / Závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Paralýza pravej strany 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Robustné reakcie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Roztrhnutie manžety rotátora 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Roztrhnutie rotátorovej manžety / Pokročilá tendinopatia / Kapsulitída ľavého ramena 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pretrhnutá šľacha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Záchvat / dysfágia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Záchvaty 11
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Sepsa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť brucha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Závažná alergická reakcia 14
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká anafylaxia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká aplastická anémia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť paží 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť ramena / mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť paží / rýchly tlkot srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť chrbta, krku a hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná modrina / bolesť rúk 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť hrudníka a brucha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť hrudníka a hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť na hrudníku / dýchavičnosť / bolesť podobná migréne / záchvat / závrat / citlivosť na svetlo / sucho v ústach / chrapľavé hrdlo / mravčenie / necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná zimnica / bolesť / horúčka / vracanie / mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká chronická bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká únava / horúčka / zimnica / bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Príznaky podobné ťažkej chrípke 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť slabín, kolien, lakťov a rúk 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť hlavy / bolesti tela / ťažkosti s koncentráciou / citlivosť na fotografie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť hlavy / zimnica / nevoľnosť / vracanie / únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť hlavy / zvýšený krvný tlak a pulz / bolesť brucha 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silné bolesti hlavy / mravčenie / necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silné svrbenie / alergická reakcia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silné svrbenie / pľuzgiere 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť kĺbov / horúčka / astma 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť nôh a chrbta / extrémna únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť nôh 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť dolnej časti chrbta / závraty / bolesti hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká migréna / bolesť / únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť svalov / vnútorné krvácanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká nevoľnosť / závraty / dehydratácia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť a únava 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silná bolesť a slabosť v ramene a paži 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká vyrážka/žihľavka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažké vyrážky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká reakcia / nízka srdcová frekvencia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažký tinitus/závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažké vaginálne krvácanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ťažká vaskulitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Silné vertigo / kŕče v nohách / vyčerpanie / nočné potenie / bolesti hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trasenie / svalová slabosť / bolesť nervov / symptómy podobné GBS 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trasenie / Necitlivosť / Opuch / Silný tlak na hrudníku a tlak / Potenie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trasenie / Opuch / Bolesti hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pásový opar 6
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pásový opar / COVID-19 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Pocit šoku v tepnách alebo žilách / Únava / Príznaky podobné chrípke / Bolesť v žalúdku a nohách 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / Poranenie ruky 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / Bolesti na hrudníku / Extrémne opuchy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / tlak na hrudníku / mravčenie v rukách a nohách 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / zmätenosť / silná bolesť hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / rýchly tlkot srdca / záchvat paniky / bolesť ramena / úzkosť / omrznuté končatiny / závrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / únava / COVID pneumónia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / únava / horúčka / bolesť hlavy / bolesť tela 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / únava / ťažké končatiny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / horúčka / triaška / bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / Závodný tlkot srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / rýchly tlkot srdca / závrat 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / vyrážka / migréna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / triaška / bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / boľavé svaly / bolesti na hrudníku / príznaky podobné chrípke 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / Opuch / Vysoký krvný tlak / Problémy so srdcom / Úzkosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / sipot / bolesť na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dýchavičnosť / Búšenie srdca / Bolesť nôh / Závraty 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Poranenie ramena / ruky 9
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zranenie ramena 25
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Bolesť ramena 8
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Sínusitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 SERVE 7
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Šiesta nervová obrna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Citlivosť kože a ďasien / análne fistuly 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kožná vyrážka / svalová slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nezreteľná reč / ovisnutá tvár / mravčenie v tvári 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Neuropatia malých vlákien 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Kŕče / Kŕče / Opuchnutý jazyk / Pásový opar 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Spinálna meningitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Spongiotická dermatitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Stevensov Johnsonov syndróm 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Stuhnutý krk / migréna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mŕtvica 28
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mŕtvica / krvné zrazeniny 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mŕtvica / Smrť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Príznaky podobné mŕtvici 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Symptómy podobné mŕtvici / kolaps pľúc 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Subakromiálna burzitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Subarachnoidálne krvácanie / Záchvat / Traumatické poranenie mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Subkutánna sarkoidóza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Náhla strata sluchu (SSHL) / náhla hluchota 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Chuť a vôňa síry 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Supraventrikulárna tachykardia 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch / Pálenie / Zápal 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch / Bolesti hlavy / Zlé sny / Ospalosť / Mŕtvica / Nízky krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch / Žihľavka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch / vyrážka / olupovanie kože 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch / problémy s dýchaním 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuchnuté a zapálené lymfatické uzliny/cystický uzlík 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuchnutý členok 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuchnuté nohy, ruky a jazyk 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuchnutý prst 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuchnuté ruky / mravčenie / bolesť nervov / ekzém 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zdurené lymfatické uzliny 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zdurené lymfatické uzliny/astma 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Synkopa 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Synkopa / Otras mozgu / Zlomeniny lícnych kostí a zubov 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Synkopa / Zmätenosť / Bolesti hlavy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Synkopa / Poranenie hlavy a nosa 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Synkopa / Hypertenzia / Ischemická tachykardia / Neischemická kardiomyopatia / Nepretrvávajúca komorová tachykardia / Fibrilácia predsiení / Pľúcny intersticiálny edém 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tachykardia 5
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tachykardia / diaforetika 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tachykardia / hypertenzia / palpitácia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tachykardia / Dýchavičnosť / Tremor / Návaly tepla / Parestézia / Rozmazané videnie / Blízka synkopa / Svalové napätie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zápal hrdla / bolesť svalov / horúčka 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch hrdla 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch hrdla / Svrbenie / Sčervenanie / Silný menštruačný tok / Bolesť hlavy / Únava / Necitlivosť / Bolesť rúk 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch hrdla / Tachykardia / Búšenie srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Krk Jazyk Opuch rúk a paží / Lézie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trombocytopénia 3
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trombocytopénia/celulitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Trombóza 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Drozd / Opuchnutý jazyk, platničky a ďasná 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Drozd / Symptómy syndrómu systémovej zápalovej odpovede 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Búrka štítnej žľazy 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Mŕtvica TIA 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Brnenie / Necitlivosť / Paralýza 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 mravčenie / vyrážka / rýchly tlkot srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tinnitus 9
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tinnitus/Strata sluchu 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tinnitus / Vertigo / Zvracanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Tonzilitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Prechodná globálna amnézia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Transverzná myelitída 8
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Transverzálna myelitída / GBS 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Spúšťací prst 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 TTS 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Ulcerózna kolitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nemôže dýchať / nereaguje 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nemožno chodiť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nereaguje / pena v ústach / nízky krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Nereaguje / Tachykardia / Nízka srdcová frekvencia / Bolesť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 UTI 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vakcínou indukovaná axilárna lymfadenopatia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vaskulitída 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vaskulitída / Problémy s prehĺtaním jedla / Slabosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vasovagálna synkopa 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vertigo / hmla mozgu 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vertigo / Závrat / Točenie hlavy / Nízka energia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vertigo / Migréna 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vertigo / vracanie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Prijímacia skúška neuritída 4
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vestibulárna neuritída / Migrény / Ťažký zápal 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vestibulárna neuritída / Tinnitus 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata zraku 5
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata zraku / mdloby 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata zraku / svalové kŕče / vysoký krvný tlak 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Strata zraku / Problémy s rovnováhou / Bolesti hlavy / Únava / Vertigo / Tlak na hrudníku 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Dysfunkcia hlasiviek 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Vracanie / horúčka / dehydratácia / rýchly tlkot srdca 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvracanie / dýchavičnosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Zvracanie / Dýchavičnosť / Tachykardia 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 VTE / DVT 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Slabosť / Ťažkosti s dýchaním / Ťažkosti s prehĺtaním a žuvaním / Dvojité videnie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Slabosť / Obtiažnosť chôdze 2
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Slabosť / ťažkosti s chôdzou / extrémne bolesti tela 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Slabosť / únava / horúčka / bolesť svalov / bolesti hlavy / zimnica / studený pot / kognitívne problémy / tlak na hrudníku / dýchavičnosť / necitlivosť 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Slabosť / únava / problémy so srdcom a krvným tlakom 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Sipot / Kašeľ / Dýchavičnosť / Rozmazané videnie 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Sipot / Točenie hlavy / Závrat / Kovová chuť v ústach 1
Vakcína proti ochoreniu covid-19 Sipot / Svalová slabosť / Migréna / Hypertenzia 1
Vakcína proti COVID-19 / Remdesivir Smrť 1
Decadron / Remdesivir Smrť 1
Oneskorenie alebo neposkytnutie správnej medikácie a liečby Smrť 1
dexametazón Smrť 1
Dexametazón/doxycyklín/piperacilín-tazobaktám Smrť 1
Dexametazón/Remdesivir Smrť 1
Extrakorporálny membránový okysličovač Smrť 1
Nedodržiavanie nariadení COVID-19 Smrť 1
Hydroxychlorochín Smrť 18
Hydroxychlorochín/azitromycín Smrť 1
Hydroxychlorochín / Dexametazón / Dialýza Smrť 1
Hydroxychlorochín / Fentanyl / Intubácia Smrť 1
Hydroxychlorochín / Medrol Smrť 1
Hydroxychlorochín/Odansetron Smrť 1
Hydroxychlorochín / Remdesivir Smrť 5
Hydroxychlorochín / Remdesivir / Rekonvalescentná plazma Smrť 1
Hydroxychlorochín/sarilumab Smrť 1
Hydroxychlorochín / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 2
Intubácia Smrť 4
meflochín Závraty / Strata sluchu / PTSD / Tinnitus / Citlivosť na teplotu 1
Maska n95 Zranenie ramena 1
N-95 maska ​​/ OOP COVID 1
N-95 maska ​​/ ventilátor Smrť 1
Nešpecifikované Bellova obrna 1
Nešpecifikované Smrť 133
Nešpecifikované DVT / Bolesť na hrudníku / Neurologické symptómy 1
Nešpecifikované Nešpecifikované 3
Nešpecifikované Pankreatitída 1
Nešpecifikované Mŕtvica TIA 1
Nešpecifikované Vred / Myopatia 1
Nešpecifikované Slabosť / Obtiažnosť chôdze 1
Kyslík/prednizón Smrť 1
Kyslík / Remdesivir Smrť 1
Permavir / Remdesivir / Steroidy Smrť 1
Remdesivir Smrť 29
Remdesivir Renálne zlyhanie / pľúcna embólia / pneumónia 1
Remdesivir/Tocilizumab Smrť 1
Objednávka zostaňte doma / masky / žiadne elektívne operácie Pokus o vraždu / napadnutie / poškodenie viacerých častí tela 1
Tylenol Smrť 1
Ventilátor Zrútené pľúca 1
Ventilátor Smrť 138
Ventilátor / Akútna strata krvi / Transfúzia krvi Smrť 1
Ventilátor / Anakinra / Ceftriaxón / Rekonvalescentná plazma / Heparín / Medrol / Steroidy / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Antibiotiká / Intubácia / Sedácia Smrť 1
Ventilátor / Antivírusové lieky Smrť 2
Ventilátor / Antivirotiká / Rekonvalescentná plazma / Zanedbávanie / Zápal pľúc Smrť 1
Ventilátor / azitromycín Smrť 10
Ventilátor / azitromycín Respiračné zlyhanie / zlyhanie obličiek 1
Ventilátor / Azitromycín / BiPap / Dialýza / Plaquenil / Tocilizumab Smrť 2
Ventilátor / Azitromycín / BiPap / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / azitromycín / ceftriaxón Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Ceftriaxón / Dialýza / Heparín / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / azitromycín / ceftriaxón / dialýza / heparín / vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dekadrón / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dexametazón / Medrol / Remdesivir Smrť 2
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dexametazón / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dexametazón / Remdesivir / Tocilizumab Smrť 2
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dialýza / Remdesivir / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir Smrť 3
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir / Steroidy Smrť 2
Ventilátor / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Decadron / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dekadron / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Decadron / Remdesivir / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dekadron / Remdesivir / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón Smrť 4
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón / Dialýza / Solumedrol Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón / Medrol / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 2
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón / Remdesivir Smrť 6
Ventilátor / Azitromycín / Dexametazón / Remdesivir / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Dialýza / Remdesivir / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / azitromycín / heparín Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Ivermektín / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Ivermektín / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / azitromycín / metylprednizolón Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Remdesivir Smrť 7
Ventilátor / Azitromycín / Sedácia Smrť 1
Ventilátor / Azitromycín / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / BiPap Smrť 2
Ventilátor / BiPAP / Lieky na COVID-19 Smrť 1
Ventilátor / BiPAP / Lieky na COVID-19 / Kyslík Smrť 1
Ventilátor / BiPap / Remdesivir Smrť 4
Ventilátor / BiPap / Soliris / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Ceftriaxón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma Smrť 6
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Lieky na Covid-19 Smrť 1
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Dekadron / Intubácia / Lorazepam Smrť 1
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Dexametazón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Intubácia Smrť 1
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir Smrť 6
Ventilátor / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / lieky na Covid-19 Smrť 666
Ventilátor / Lieky na COVID-19 / Test na COVID-19 Smrť 1
Ventilátor / Lieky na COVID-19 / Kyslík Smrť 1
Ventilátor / Vakcína na COVID-19 Smrť 6
Ventilátor / CPAP Smrť 1
Ventilátor / dexametazón Smrť 1
Ventilátor / Dexametazón / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Dexametazón / Dialýza / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Dexametazón / Remdesivir Smrť 3
Ventilátor / Dexametazón / Remdesivir / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Endotracheálna trubica Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín Smrť 20
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Antibiotiká / Intubácia / Linka PIC / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Antibiotiká / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín Smrť 49
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Aztreonam / Dexametazón / Linezolid Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / BiPap / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / BiPap / Dialýza / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Rekonvalescentná plazma / Doxycyklín / Heparín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Dialýza / Heparín / Tocilizumab / Vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Heparín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Medrol / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Medrol / Steroidy / Vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Ceftriaxón / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / CPAP / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Rekonvalescentná plazma / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dexametazón Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dexametazón / Dialýza / Solu-Medrol / Steroidy / Tocilizumab Smrť 2
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dexametazón / Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza Smrť 11
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Heparín / Vasopresín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Medrol Smrť 2
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Metylprednizolón Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Metylprednizolón / Remdesivir Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Metylprednizolón / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Solu-Medrol Smrť 2
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Steroidy / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Dialýza / Tocilizumab Smrť 3
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Heparín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Heparín / Medrol / Vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Medrol / Vankomycín Smrť 2
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Metylprednizolón Smrť 5
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Metylprednizolón / Remdesivir / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Metylprednizolón / Tocilizumab Smrť 3
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Plaquenil Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Plaquenil / Zithromax Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Remdesivir Smrť 19
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Remdesivir / Tocilizumab / Vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Solu-Medrol Smrť 2
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Steroidy / Medrol / Ceftriaxón / Heparín / Vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Steroidy / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Azitromycín / Tocilizumab Smrť 5
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Ceftriaxón / Rekonvalescentná plazma / Heparín / Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Ceftriaxón / Heparín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Ceftriaxón / Heparín / Medrol / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Rekonvalescentná plazma Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Rekonvalescentná plazma / Dialýza / Metylprednizolón / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Test na Covid-19 Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Dexametazón / Dialýza Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Dexametazón / Metylprednizolón / Remdesivir / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Dialýza / Heparín / Vankomycín Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Dialýza / Solu-Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Heparín / Medrol / Steroidy / Vankomycín / Ventilátor Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Medrol Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Metylprednizolón Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Metylprednizolón / Remdesivir / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Remdesivir Smrť 7
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Solu-Medrol / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Hydroxychlorochín / Steroidy / Tocilizumab Smrť 2
Ventilator / Hydroxychloroquine / Z-Pac Smrť 1
Ventilátor / intubácia Smrť 3
Ventilátor / Lovenox Smrť 1
Ventilátor / Permavir / Relenza Smrť 1
Ventilátor / Plaquenil Smrť 1
Ventilátor / Remdesivir Smrť 31
Ventilátor / Remdesivir / Rekonvalescentná plazma Smrť 3
Ventilátor / Remdesivir / Metylprednizolón Smrť 1
Ventilátor / Remdesivir / Vakcína proti sezónnej chrípke / Midazolam Smrť 1
Ventilátor / Remdesivir / Steroidy Smrť 1
Ventilátor / Remdesivir / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / Tamiflu Nešpecifikované 1
Ventilátor / Tocilizumab Smrť 1
Ventilátor / sedatívum Smrť 1
Celkový počet COVID-19   3,158

 

Údajné protiopatrenia COVID-19

číslo Údajné protiopatrenie Údajné zranenie
225  Ventilátor Smrť
226  Vakcína proti ochoreniu covid-19 Opuch jazyka a hrdla, ťažkosti s rozprávaním a prehĺtaním a závraty
227  Vakcína proti ochoreniu covid-19 SERVE

 zdroj https://www.hrsa.gov/about/organization/bureaus/index.html

31.10.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes