skcsnlendehuplrusr

  27.5.21 Naši pronárodní tajnostkári

  Tak ako vždy naša opozícia niečo tají a tají v podaní riadených štrajkov

  v zakrytí  schvaľovania zákonov, vyhlášok, uznesení a podobne. Tak sa pozrime na tých hercov ( pronárodných hercov ), že čo to nám znova zatajili. 

  Tak predsa sa vytvára Super štát a nejaká EÚ armáda ( nemecko francúzska ) !?

                                                                                                                     
   
                                                                                              NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
                                                                                                     VIII. volebné obdobie
                                                                                                     (N Á V R H)
   
                                                                                                     UZNESENIE
                                                                                                     Národnej rady Slovenskej republiky
   
                                                                                                                        z ............
   
  k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ
  Národná rada Slovenskej republiky
   
   
  na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky
   
  vyslovuje súhlas
   
  s aktualizáciou vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a vyslaním príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ
   
   
  Návrh
  na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky
  pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR
  do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ
  a do vojenských štruktúr NATO/EÚ
   
  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1846 z 23. septembra 2005, v znení neskorších aktualizácií, vzala na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (ďalej len „vojenské zastúpenie“) a vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
  Predmetná aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v nadväznosti na zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí, pričom odráža potreby SR v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov SR voči partnerom v NATO a EÚ. Okrem toho reaguje aj na adaptáciu veliteľskej štruktúry NATO, implementáciu Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a bilaterálne dohovory s partnermi.
  Aktualizácia sa určuje:
  1)Zrušenie vojenského zastúpenia (2) pre:
  a)Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť velenia a riadenia (C2 COE Utrecht) v Utrechte, Holandské kráľovstvo;
  b)Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany (CCD COE Tallinn) v Talline, Estónsko;
  Vojenské zastúpenie Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ sa určuje takto:
   
  A.1) vojenské zastúpenie Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a a národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO
   
  a)vojenské zastúpenie v rámci Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO a v rámci Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ:
  1)Úrad vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO s poverením zastupovať Slovenskú republiku aj pri Vojenskom výbore Európskej únie v rámci Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli/Belgické kráľovstvo;
  2)Úrad národného vojenského predstaviteľa pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Monse/Belgické kráľovstvo;
  2
  3)Národný styčný tím ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve pre transformáciu (ACT) v Norfolku/Spojené štáty americké s poverením zastupovať Slovenskú republiku aj v Koaličnom koordinačnom centre (CCC) v Tampe, Spojené štáty americké, s možnosťou pôsobenia na leteckých základniach v rámci Spojených štátov amerických v podriadenosti Veliteľstva pre vzdelávanie a výcvik vzdušných síl Spojených štátov amerických;
  b) národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO:
   
  1)Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve spoločných síl (HQ JFC Brunssum) v Brunssume, Holandské kráľovstvo;
  2)Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve vzdušných síl (HQ AIRCOM Ramstein) v Ramsteine, Nemecká spolková republika;
  3)Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Výcvikovom stredisku spoločných síl (JFTC Bydgoszcz) v Bydgošti, Poľská republika;
  4)Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Veliteľstve Mnohonárodného zboru Severovýchod (HQ MNC NE Szczecin) v Štetíne, Poľská republika.
   
  Celkové počty v štruktúrach uvedených v bode A.1) sa určujú do 43 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
  A.2) vojenské zastúpenie vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ
   
  Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky plnia vo vojenskom zastúpení Slovenskej republiky vo vojenských štruktúrach NATO a povinnosti v súlade s opisom funkčnej náplne (Job description/Job specification), právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
   
  a) vojenské štruktúry NATO:
   
  1.Medzinárodný vojenský štáb (IMS) v Bruseli, Belgické kráľovstvo;
  1.1Divízia pre spoluprácu s Ukrajinou v Kyjeve, Ukrajina;
   
  2.Agentúra NATO pre komunikácie a informácie (NCIA) v Bruseli, Belgické kráľovstvo vrátane odlúčených súčastí v Monse, Belgické kráľovstvo, v Haagu, Holandské kráľovstvo, v Brunssume, Holandské kráľovstvo, v Ramsteine/ Nemecká spolková republika, v Uedeme/ Nemecká spolková republika;
  2.1 Úrad programovania a služieb pre systémy velenia a riadenie vzdušných síl v Haagu, Holandské kráľovstvo;
  3
  3.Veliteľská štruktúra NATO:
   
  3.1 Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Monse, Belgické kráľovstvo;
   
  3.1.1Spojenecké veliteľstvo spoločných síl (HQ JFC Brunssum) v Brunssume, Holandské kráľovstvo;
  3.1.1.1. Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny (HQ JLSG Brunssum) v Brunssume, Holandské kráľovstvo;
  3.1.2Spojenecké veliteľstvo vzdušných síl (HQ AIRCOM Ramstein) v Ramsteine, Nemecká spolková republika;
   
  3.1.2.1.Spoločné operačné stredisko letectva (CAOC Uedem) v Uedeme, Nemecká spolková republika;
   
  3.1.3Veliteľstvo Skupiny komunikačných a informačných systémov NATO (NATO CIS Group HQ Mons) v Monse, Belgické kráľovstvo;
   
  3.1.3.1 3-tí spojovací prápor NATO (3. NSB Bydgoszcz) v Bydgošti, Poľská republika;
  3.1.4 Veliteľstvo stálej spoločnej logistickej podpornej skupiny (SJLSG HQ)
  v Ulme, Nemecká spolková republika;
  3.1.5 Spojenecké veliteľstvo pozemných síl (HQ LANDCOM) v Izmire,
  Turecko.
   
  3.2 Najvyššie spojenecké veliteľstvo pre transformáciu (HQ SACT) v Norfolku, Spojené štáty americké a jeho Štábny prvok v Európe (SEE Mons) v Monse, Belgické kráľovstvo;
   
  3.2.1 Výcvikové stredisko spoločných síl (JFTC Bydgoszcz) v Bydgošti, Poľská republika.
  4. Ostatné štruktúry pôsobiace v rámci NATO:
   
  Predmetné štruktúry zahŕňajú najmä medzinárodné štruktúry pôsobiace v rámci NATO na základe Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy podpísaného v Paríži 28. augusta 1952, v ktorých pôsobia príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe osobitných zmluvných dokumentov.
   
   
  4.1Veliteľstvo Mnohonárodného zboru Severovýchod (HQ MNC NE Szczecin) v Štetíne, Poľská republika;
   
  4.1.1 Tím pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU) vo Vilniuse, Litovská republika;
  4
   
  4.1.2 Tím pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU) v Székesféhervári, Maďarsko;
  4.1.3 Veliteľstvo Mnohonárodnej divízie Severovýchod (HQ MND NE
  Elblag) v Elblagu /Poľská republika.
  4.2 Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej chemickej, biologickej, radiačnej a nukleárnej obrany (JCBRN COE Vyskov) vo Vyškove, Česká republika;
   
  4.3 Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť spravodajstva ľudských zdrojov (HUMINT COE Oradea) v Oradea, Rumunsko;
   
  4.4 Spravodajské centrum (IFC Molesworth) v Molesworthe, Veľká Británia;
  4.5 Veliteľstvo špeciálnych operácií NATO (NSHQ Mons) v Monse, Belgické kráľovstvo;
   
  4.6 Mnohonárodné logistické koordinačné centrum (MLCC Prague) v Prahe, Česká republika;
   
  4.7 Škola NATO (NATO School Oberammergau) v Oberammergau, Nemecká spolková republika;
   
  4.8 Centrum výnimočnosti NATO vojenskej polície (MP COE) v Bydgošti, Poľská republika;
   
  4.9 Mnohonárodné letecké výcvikové centrum (MATC) vo Vyškove, Česká republika;
  4.10 Mnohonárodná divízia juhovýchod (MND SE) v Bukurešti, Rumunsko;
   
  4.11 Zbor rýchleho nasadenia NATO (NRDC) v Istanbule, Turecká republika;
  4.12 Centrum výnimočnosti NATO vojenského zdravotníctva (MilMED COE) v Budapešti, Maďarsko;
  4.13 Mnohonárodná divízia Central (MND-C) v Szekesfehervári, Maďarsko;
  4.14 Koordinačné centrum dopravy v Európe (MCCE) v Eindhovene, Holandské kráľovstvo;
  4.15 Stály štáb Koncepcie rámcových krajín pre oblasť RCHBO (FNC/RCHBO) v Bruchsale, Nemecko;
  4.16 Veliteľstvo pre špeciálne operácie USA (US SOCOM) v Tampe, Spojené štáty americké;
  4.17 Medzinárodné koordinačné centrum pre poskytovanie výcviku (MCC) v Kyjeve, Ukrajina.
   
  5
  5. Ostatné agentúry, veliteľstvá, centrá a školy v rámci NATO. Ide o pozície klasifikované ako dobrovoľný národný príspevok, do doby schválenia oficiálneho pridelenia členskej krajine.
   
  5.1 Vysoká škola NATO (NATO Defence College) v Ríme, Talianska republika.
  b) vojenské štruktúry EÚ:
   
  Výbory a agentúry Európskej únie, Vojenský štáb Európskej únie a vojenské štruktúry podliehajúce Rade Európskej únie v Bruseli, Belgické kráľovstvo.
  Celkové tabuľkové počty v štruktúrach uvedených v rámci bodu A.2) sa určujú do 81 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom zastúpenie v ostatných agentúrach, veliteľstvách, centrách a školách v rámci NATO podľa odseku 5 sa určuje do 10 osôb.
   
   

  Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

  Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

  Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

  V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

  Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

  Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

  Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

  Neziskový sektor: SLSP

  Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

  SK28 0900 0000 0051 7971 8989

  Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

   


   

  Pridať komentár

  Bezpečnostný kód
  Obnoviť

  © DostojneSlovensko.eu 2021
  Všetky práva vyhradené.

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska