Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

19.11.2022 Výročné správy o členstve SR v Európskej únii - Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi

VKontakte

Názov článku už napovedá, že o čom bude a hlavne o kom a o čom. Bude o úplne inom než si mnohí z Vás myslí, alebo...... ?

Veľa ľudí si myslí, že čo je dnes, tak za to môže iba jediná vláda a už nikto iný. Určite sa nezastávame tejto vlády, nezastávame sa žiadnej od roku 1989. Máme na to svoje dôvody, ktoré sme vo všetkom dokázali, že čo robili a robia. 

No.....tento článok bude hlavne o tom, že to, čo je dnes ohľadom Priemyslovej revolúcie Eú, LGBT, Zelená Dohoda, Spoločná obrana, spoločné cvičenie, Dekarbonizácie, Biodiverzita, Nová Azylová politika o ktorej tvrdí Kotleba s Mazurekom a s Ficom, že nič nevedia, alebo ešte tu, a atď, atď...... . Bolo to v skutočnosti tak, ako sa to dnes prezentuje? Ako sme už uviedli TU a TU?? Lenže veľa ľudí tomu nechce veriť, lebo vždy sú len otázky a otázky. Každý si bude môcť overiť v dokumentoch a to priamo z Slove-Lex (odpovede sú dole). 

Po ďalšom pátraní aj na stránkach Slov-Lexu sme našli také dokumenty, ktoré dokazujú na všetkých a na všetko. 

Hlavne čo sa týka zmlúv, priorít SR ohľadom Bruselu. Samozrejme, že dnes opoziční politici, mimoparlamentné strany a hnutia napojené, alebo spojené s parlamentnými stranami sa snažia presvedčiť verejnosť o tom, že oni o ničom nevedia, lebo za tým je iba táto vláda a už nikto iný. Ale určite je to tak? 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie 

Začiatkom roka 2022 sme spomínali ale aj vyzývali verejnosť nech dávajú otázky členom výboru NR SR pre Európske záležitosti ohľadom výročnej správy SR v EÚ za rok 2021 (zvlášť na Mazureka, lebo je členom a zatajuje to verejnosti). Členovia tohto výboru a dokumenty: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=166. Tento výbor má k dispozícii všetky nariadenia, zákony, uznesenia z Bruselu (dá sa povedať, že ako prvý, pretože je to pravá ruka Bruselu v NR SR!! Samozrejme, že ešte aj Zahraničný Výbor NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=163 K tomuto roku sa ešte vrátime. 
 
Tieto výročné správy dokazujú aj to, že všetci o tom vedia, ale aj to, že čo sa bude diať v najbližších rokoch, aké zmluvy a kto ich prijal, aké priority a atď, atď, atď . 
 
Dnes je najväčší krik ohľadom Azylovej politiky, LGBT, Zelenej dohody a podobne. Politici sa snažia presviedčať verejnosť, že to čo dávame von, že to sú tajné dokumenty z Bruselu a podobne, "(tak tu sa musíme všetci zasmiať)" samozrejme keď také reči podporujú alternatívne médium "infovojna aj s kápom od NK/NEKA, tak potom v čom ešte môžu zavádzať, že.  Je to čisté klamstvo, pretože všetko je dostupné pre verejnosť či z Bruselu, alebo z NR SR, alebo Úradu vlády!! 
 
Začneme teda rokom 2019 - 2020
Členovia výboru pre Európske záležitosti: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=148,predsedom bol samotný Blaha. Zahraničný výbor NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=144

LP/2020/64 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2020

Rezortné číslo: 041868/2020-EUKO
Uznesenia vlády SR č. 118 zo dňa 7. marca 2013
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/64
Dátum začiatku MPK: 13.02.2020
Dátum konca MPK: 19.02.2020
 
Táto doložka s prepáčením (...), ktorú prijala minulá vláda Smeru-SD, SNS, Most-Híd nás zapredala, a dnes Fico s Kotlebom, s Mazurekom, s Uhríkom, s Tarabom, s Pellegrinim, s Dankom, s Marčekom idú tvrdiť opak?? 
 
Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi. Tak tento dokument dokazuje úplný opak toho, čo opoziční poslanci NR SR vykrikujú po sociálnych sieťach!! Ohľadom Priemyslovej revolúcie Eú, LGBT, Zelená Dohoda, Spločná obrana, spoločné cvičenie, Dekarbonizácie, Biodiverzita, Nová Azylová politika, z farmy na stôl, a atď, atď...... bolo to v skutočnosti tak, ako sme už uviedli TU. Lenže veľa ľudí tomu nechce veriť, lebo vždy sú len otázky a otázky. Každý si bude môcť overiť v dokumentoch a to priamo z Slov-Lex. Na základe toho, čo prijala predošlá vláda, máme to, čo sa dnes deje!! Takže pán Kotleba, pán Mazurek, pán Fico, pán Taraba, pán Pellegrini, pán Blanár, pán Uhrík, pán Heger, pán Danko, pán Bugár,.....ako to je vlastne?? 
 
Toto sa má všetko prijať, lebo ak NIE, tak máme sankcie!? Veď koľko sa toho prijalo hlavne vďaka Ficových vlád, ale o tom sa nesmie dozvedieť verejnosť. Preto také útoky na naše OZ? 
Vážení priatelia príjemné čítanie, a dúfame, že konečne sa Vám otvoria vaše krásne a krvavé oči. V tomto dokumente máte úplne všetko, a hlavne to, že to bolo prijaté v roku 2019!!
 
 
Predsedovia vlád a hlavy štátov na zasadnutí Európskej rady v júni 2019 schválili Strategickú  agendu na roky 2019-2024

EK program formuje s ambíciou viesť tranzíciu smerom k „spravodlivej, klimaticky neutrálnej a digitálnej“ Európe. Tento motív, ktorý nazýva „twin transition“ tvorí horizontálnu líniu programu vo všetkých oblastiach.

Medzinárodné zmluvy

V priebehu roku 2019 nadobudli platnosť tri zmiešané zmluvy, a to:

  • Dohoda medzi členskými štátmi Európskej únie o postavení vojenského a civilného personálu vyslaného do inštitúcií Európskej únie, veliteľstiev a síl, ktoré môžu byť k dispozícii Európskej únii v kontexte príprav a plnenia úloh uvedených v článku 17 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, aj v rámci cvičení, ako aj vojenského a civilného personálu členských štátov, ktorý je Európskej únii k dispozícii s cieľom pôsobiť v tomto kontexte (EU SOFA) - Dohoda, ku ktorej Slovenská republika pristúpila prostredníctvom zmluvy o pristúpení k EÚ, nadobudla platnosť 1. apríla 2019;
Spoločná bezpečnostná a obranná politika SBOP

ďalšieho posilňovania európskej obrannej spolupráce a ďalšej integrácie EÚ v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP), ktorá je súčasťou SZBP. Oblasť obrany je tak už od roku 2016 jednou z oblastí, v ktorých aktuálne najrýchlejšie napreduje európska integrácia. SR podporuje hlbšiu obrannú spoluprácu v rámci EÚ, ako aj intenzívnejšie budovanie a posilňovanie európskych obranných kapacít a spôsobilostí.

že každý ČŠ EÚ má len jeden súbor síl (tzv. single set of forces), teda jedny ozbrojené sily, ktorých kapacity môže ponúknuť na plnenie svojich záväzkov v rámci rôznych medzinárodných zoskupení, aliancií a organizácií, ktorých je členom, teda EÚ, NATO, OSN, OBSE alebo V4. Z rovnakého dôvodu SR kládla dôraz na pokračovanie spolupráce medzi EÚ a NATO, ktorá pomôže európskym štátom vyhnúť sa možným duplicitám v oblasti obrany.

Pozitívny pokrok nastal v niektorých oblastiach spolupráce medzi EÚ a NATO. Zintenzívnil sa politický dialóg, dosiahnutý bol pokrok v oblasti vojenskej mobility, čelenia hybridným hrozbám, kybernetickej bezpečnosti a obrany, budovania vojenských spôsobilostí  členských štátov a v podpore posilňovania kapacít partnerských štátov. Pozitívne je vnímaný takisto pokrok v paralelných a koordinovaných cvičeniach, ktoré sú jednou z kľúčových oblastí praktickej spolupráce. SR sa v roku 2019 zamerala na plnenie prvých záväzkov v rámci vojenskej mobility, ktoré deklarovala na úrovni EÚ a NATO, konkrétne určenie národného kontaktného bodu pre vojenskú mobilitu, schválenie národného plánu na vykonávanie vojenskej mobility alebo precvičovanie vojenskej mobility v rámci vybraných cvičení na území SR. Do budúcna je potrebné zaistiť koherenciu výstupov z procesov obranného plánovania

Európskym konsenzom o rozvoji a Agendou 2063 Africkej únie. SR sa aktívne zapojila aj do spoločného programovania EÚ v oblasti stabilizácie a posilňovania miestnych komunít, ako aj prevencie neregulárnej/nútenej migrácie. V roku 2019 prispelo Slovensko sumou 625 000 eur do programu AgriFi v Keni

SR pokračovala aj v roku 2019 v poskytovaní finančných príspevkov do Nástroja EÚ pre utečencov v Turecku (FRIT). SR uhradila poslednú šiestu splátku prvej tranže FRIT 1 vo výške vyše 450 000 EUR, čím celková suma vyplatená SR v rámci prvej tranže FRIT 1 v rokoch 2016 - 2019 dosiahla približne 10,5 mil. EUR. SR tiež previedlo prvé dve splátky druhej tranže FRIT 2, každú vo výške 620 807 EUR. V roku 2020 budú nasledovať ďalšie dve splátky do FRIT 2, každá vo výške približne 807 000 EUR. 

Celková čistá finančná pozícia SR voči EÚ za obdobie od vstupu do EÚ do 13. decembra 2019 týmto dosiahla úroveň takmer 15 mld. eur.

 
 
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/64

LP/2021/20 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021

Z roku 2019 - 2020 je platné do dnes.
 
 
 

LP/2022/50 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021

Zahraničný Výbor NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=163

Výbor NR SR pre Európske záležitosti https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=166

Z roku 2019 - 2020 je platné do dnes. 

Zoznam poslancov NR SR za 7. obdobie: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/zoznam_abc&ListType=0&CisObdobia=7

Zoznam poslancov NR SR za 8. obdobie: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=poslanci/zoznam_abc

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes