Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

9.4.2023 EÚ spúšťa novú očkovaciu kampaň a večnú politiku Covid

VKontakte

 Zdravotnícky úrad EÚ od stredy odporúča novú očkovaciu kampaň pre starších ľudí (zatiaľ pre starších). V predošlých článkoch sme informovali a upozorňovali verejnosť, že nič nekončí. Len nedávno sme informovali verejnosť, že Eú úrady požadujú opatrenia, ktoré by prinútili obyvateľstvo dať sa zaočkovať - tu čítaj. V ďalšom článku Eú odhalila celkový plán očkovania - tu čítaj.

Takzvaná „pandémia“ sa skončila. Lenže očkovanie by však malo pokračovať. Zdravotnícky úrad EÚ dokonca odporúča novú očkovaciu kampaň proti Covidu najneskôr na jeseň. Starší ľudia a „rizikové skupiny“ (dúfam, že rozumiete výrazu - rizikové skupiny) by mali dostať ďalšiu posilu.

Očkovanie navždy

Ani pre ECDC sa „pandémia“ neskončila, len v inej fáze. Takto je to formulované v správe zverejnenej v stredu, ktorá má byť „usmernením“. Teraz by „hlavným cieľom imunizačných kampaní COVID-19 zostalo znížiť počet hospitalizácií, vážnych chorôb a úmrtí na COVID-19 a chrániť zdravotnícke systémy.“ Takže na najvyššej úrovni neexistuje žiadny ústup od počtu vakcín.

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Dokument: Click to Open PDF

 

Pre ľudí vo veku 80 a viac rokov sa dokonca na jar 2023 odporúča „imunizačná kampaň“ (liečba mRNA neponúka žiadnu imunitu). Počítačový model potom tvrdí, že by sa tak zabránilo až 44 percentám hospitalizácií s Covidom. S „veľmi vysokou zaočkovanosťou“.

Zhrnutie z dokumentu

Ťažká choroba COVID-19 naďalej neúmerne postihuje starších dospelých a jednotlivcov so základnými komorbiditami. Zakaždým, keď dôjde k novej vlne infekcie, údaje z dohľadu krajín EÚ/EHP od roku 2022 naznačujú najväčší nárast počtu hospitalizácií, jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) a úmrtí vo vekových skupinách 65–79 a 80 rokov a starších. Výška vrcholov pre tieto ukazovatele je však nižšia ako v období pred Omikronom. Podobne sa dĺžka pobytu v nemocnici zvyšuje s vekom a je najdlhšia u jedincov vo veku 65 rokov a viac a najmä u osôb vo veku 80 rokov a viac.

V tejto fáze pandémie sú hlavnými cieľmi očkovacích kampaní proti COVID-19 naďalej zníženie počtu hospitalizácií, závažných ochorení a úmrtí a ochrana systémov zdravotnej starostlivosti.

V roku 2022 všetky krajiny EÚ/EHP odporučili podávanie posilňovacích dávok COVID-19, väčšinou starším skupinám populácie, ako sú ľudia vo veku 60 rokov a viac, jednotlivcom so základným zdravotným stavom a iným vybraným skupinám. U osôb vo veku 60 rokov a starších sa príjem základnej série a prvej posilňovacej dávky za posledný rok vo všetkých krajinách ustálil (> 90 %, resp. > 40 %). Príjem druhej posilňovacej dávky vykazuje menej evidentný vzor a väčšiu heterogenitu medzi krajinami. Vo všeobecnosti každá ďalšia posilňovacia dávka pridaná do očkovacích kampaní vykazuje nižšiu absorpciu.

Napriek tomu, že bol zistený iba zlomok infekcií, hlásené prípady COVID-19 kolíšu okolo úrovní porovnateľných s tými, ktoré boli nahlásené koncom rokov 2020 a 2021 – pred cirkuláciou Omicron a keď bolo dostupné rozsiahle bezplatné testovanie populácie. To naznačuje vysokú úroveň prebiehajúceho prenosu SARS-CoV-2 v EÚ/EHP, a teda súvisiace vysoké riziko expozície pre skupiny ohrozené závažným ochorením COVID-19.

Predvídateľný model sezónnosti COVID-19 zatiaľ nebol stanovený. Časové rady závažných následkov COVID-19 (nemocnica, úmrtia na COVID-19 na JIS) od začiatku pandémie však ukazujú, že vplyv ochorenia bol oveľa vyšší v období zodpovedajúcom tradičnej chrípkovej sezóne.

Podvarianty vírusu Omicron SARS-CoV-2 naďalej dominujú vo virologickom prostredí SARS-CoV-2 v EÚ/EHP a na celom svete. V EÚ/EHP sa niekoľko variantov, ktoré sa skúmajú (VUI), vrátane XBB.1.5, iných línií XBB a CH.1.1, úmerne zvyšuje a XBB.1.5 sa do marca 2023 stala dominantnou líniou bez toho, aby došlo k zhoršeniu epidemiologických situáciu.

Od septembra 2022 predstavujú bivalentné vakcíny zamerané na podrady BA.1 a BA.4/BA.5 spoločnosti Omicron približne 94 % z celkových podaných dávok vakcín podľa údajov hlásených v EÚ/EHP (18 krajín uvádza).

V súčasnosti dostupné údaje o účinnosti vakcíny (VE) monovalentných a bivalentných posilňovacích dávok naznačujú dodatočnú ochranu pred závažnými následkami u predtým očkovaných jedincov. Vo väčšine prípadov sa štúdie bivalentných vakcín BA.4/5 mRNA COVID-19 uskutočnili v čase, keď boli dominantnými kmeňmi Omicron BA4/5 alebo sublínie variantov Omicron. Pre účinnosť bivalentných vakcín je potrebné dlhšie sledovanie, aby sa určil dlhodobý ochranný účinok bivalentnej posilňovacej dávky proti závažným následkom.

Dôkazy naznačujú, že hybridná imunita poskytuje silnú ochranu pred závažným ochorením COVID-19, pričom vysoká úroveň ochrany môže trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Je však pravdepodobné, že hybridná imunita sa nevyvinula rovnomerne medzi populáciami, pričom u starších ľudí je údajne najnižšia miera.

V ECDC sa vykonalo matematické modelovanie na základe pozorovanej epidemiológie COVID-19 v krajinách EÚ/EHP, pozorovanej spotreby posilňovacej vakcíny v krajinách EÚ/EHP, prehľadu literatúry o účinnosti vakcín, slabnúcej a hybridnej imunite. Modelovanie scenárov kampaní obmedzených na raz/dvakrát ročne a s modelovaním obmedzeným na populáciu vo veku 50 rokov a viac a 80 rokov a viac v hlavnej analýze naznačuje nasledovné:

 • Očakáva sa , že očkovacia kampaň na jeseň 2023 s optimistickým scenárom vysokej absorpcie vakcín medzi jednotlivcami vo veku 60 rokov a staršími ako cieľovou skupinou zabráni odhadom 21–32 % kumulatívneho celkového počtu hospitalizácií všetkých vekových skupín súvisiacich s COVID-19 v celej EÚ/ Krajiny EHP do 28. februára 2024. Prírastkové zisky v prevencii sú väčšie, keď sa zameriavajú na jednotlivcov vo veku 60 rokov a viac namiesto 80 rokov a viac. Prínosy v oblasti prevencie sú podobné, bez ohľadu na to, či sú cielené osoby vo veku 50 rokov a viac alebo 60 rokov a viac.
 • Spojenie očkovacej kampane z jesene 2023 zameranej na osoby vo veku 60 rokov a starších s očkovacou kampaňou z jari 2023 zameranej na osoby vo veku 80 rokov a starších môže viesť k podstatnému zvýšeniu vplyvu očkovania (odhadované zníženie počtu hospitalizácií o 36 – 44 %), ale iba v prípade, ak je príjem vakcíny vysoký v jesennej aj jarnej kampani. Nízka miera očkovania v kampani na jar 2023, po ktorej nasleduje vysoká miera očkovania v kampani na jeseň 2023 v rovnakých vekových skupinách (80 a 60 rokov), sa len okrajovo líši od samotnej kampane na jeseň 2023. To naznačuje, že na to, aby bola jarná kampaň účinná na úrovni populácie, je dôležité dosiahnuť vysokú mieru zaočkovanosti.
 • Podobné výsledky boli pozorované pre predchádzanú úmrtnosť a roky života prispôsobené zdravotnému postihnutiu (DALY).
 • Pri porovnaní celkového vplyvu s účinnosťou rôznych scenárov očkovacích kampaní sa účinok na dávku zvyšuje s vekom cieľovej populácie. Pri porovnaní jesenných a jarných kampaní však nie je pozorovaný žiadny podstatný rozdiel v účinnosti.

V súčasnosti štyri krajiny EÚ/EHP zverejnili svoj prístup/odporúčania k očkovacím kampaniam COVID-19 na rok 2023. V štyroch krajinách sa odporúčajú jarné očkovacie kampane zamerané na zraniteľné skupiny (jednotlivci vo veku nad 75 rokov, osoby s oslabenou imunitou a obyvatelia zariadenia dlhodobej starostlivosti). Na jesenné očkovanie ohlásili dve krajiny kampane zamerané na zraniteľné skupiny, ako sú jednotlivci vo veku 65 rokov a viac a jednotlivci so základnými komorbiditami.

Na základe prvkov zhrnutých vyššie, aby sa znížil vplyv COVID-19 a súvisiace hospitalizácie a úmrtnosť očakávaná v roku 2023, krajiny by mali naplánovať pokračovanie zavádzania vakcín proti COVID-19, najmä počas jesennej/zimnej sezóny, a vziať do úvahy nasledujúce úvahy:

 • vakcinačné úsilie by sa malo zamerať na ochranu osôb vo veku nad 60 rokov a iných zraniteľných osôb bez ohľadu na vek (ako sú osoby so základnými komorbiditami a imunokompromitované osoby) počas jesennej/zimnej sezóny 2023;
 • s cieľom maximalizovať individuálnu ochranu by sa mala zvážiť aj ponuka očkovania proti COVID-19 počas jari 2023 jednotlivcom starším ako 80 rokov a iným zraniteľným dospelým bez ohľadu na vek. To by mohlo mať podstatný vplyv aj na populačnú úroveň, ak sa predpokladá vysoká spotreba;
 • v prípade jesenných/zimných očkovacích kampaní by krajiny mali zvážiť kombinované očkovacie kampane proti COVID-19 a chrípke, keďže tento prístup by mohol byť efektívnejší z hľadiska administratívy, logistiky a nákladov.
 • Ak sa uskutoční jarná očkovacia kampaň proti COVID-19, medzi jarnou a jesennou kampaňou by mal byť dostatočný čas.
 • Vyššie uvedené úvahy sú v súlade s nedávnymi vrcholmi prezentovanými Strategickou poradnou skupinou expertov na imunizáciu WHO (SAGE), ktorá definovala skupiny s vysokou, strednou a nízkou prioritou pre pokračovanie očkovania proti COVID-19 s ohľadom na súčasný epidemiologický scenár. Vo svojom aktualizovanom pláne odporúča SAGE ďalšiu posilňovaciu dávku pre skupiny s vysokou prioritou, a to buď šesť alebo 12 mesiacov po poslednej dávke, pričom časový rámec závisí od faktorov, ako je vek a imunokompromitujúci stav. SAGE uvádza, že tieto odporúčania by sa nemali považovať za nepretržité ročné posilňovacie dávky vakcíny COVID-19.
 • Celkovo budú rozhodnutia na úrovni krajín týkajúce sa očkovania proti COVID-19 v roku 2023 naďalej závisieť od viacerých kľúčových vyvíjajúcich sa faktorov, ako je špecifická národná epidemiologická situácia, možný vývoj vírusu, dostupnosť vakcín (vrátane aktualizovaných vakcín), účinnosť vakcín a ochrana v priebehu času, dôkazy o účinku opakovaných posilňovačov, stupeň hybridnej imunity v populácii, predpokladaný príjem vakcíny v rôznych vekových skupinách, akceptácia vakcíny a kapacita zdravotníckych systémov poskytovať vakcíny v kontexte iných konkurenčných priorít verejného zdravia počas postpandemickej fáze.
 • Podpora prijatia a prijatia očkovania proti COVID-19 sa stáva výzvou v kontexte klesajúceho záujmu populácie o očkovanie a vnímania „návratu do normálu“. Je potrebné identifikovať faktory vedúce k poklesu absorpcie, a to aj v populáciách, ktoré boli predtým ochotné dať sa zaočkovať. Budúce očkovacie kampane môžu zvážiť rozvoj cielenej komunikácie, zameranie úsilia na oslovenie skupín s vysokou prioritou prostredníctvom dôveryhodných kanálov a poslov a poskytovanie jasných informácií o tom, ktorým skupinám sa očkovanie odporúča, o type dostupných vakcín a načasovaní. Ľuďom by sa tiež malo pripomenúť, prečo je dôležité držať krok s očkovaním (najmä v rizikových skupinách pre závažný COVID-19). Zdroj

Príklad: Rakúsky minister zdravotníctva Johannes Rauch výstižne sformuloval, čo sa práve deje: Momentálne ide o „integráciu krízových štruktúr do kontrolného systému zdravotníctva.“ To znie jednoznačne ako „permanentná pandémia“. Rauch hovorí: „Pandémia pokračuje, vírus zostáva.“ Opäť sa zdá, že Rakúsko je pre Brusel vzorovým študentom. 

„ Zákon o prenose COVID-19 “ sa reviduje od štvrtka. Ide napríklad o „trvalé ukotvenie osvedčených pandemických pravidiel“, píše minister zdravotníctva. Očkovanie, testy, lieky a monitoring odpadových vôd sú „zabezpečené“. Zákon je predmetom revízie do 3. mája. Okrem množstva zmien v epidemickom zákone zákon zabezpečí, aby sa v očkovaní usilovne pokračovalo. Pokiaľ je dostatok rúk. Takéto návrhy sa budú implementovať vo všetkých krajinách Eú!!

 

V každom prípade sa dá očakávať, že aj Slovensko bude najneskôr do jesene opäť robiť propagandu na liečbu mRNA.

Nedávno sme tiež informovali, že Prezidentka EMA Emer Cookeová ďalej tvrdí, že RNA z „transfekčných injekcií“ zostáva v mieste vpichu a veľmi rýchlo sa degraduje... koktá a musí si prečítať vopred pripravenú odpoveď...

Riaditeľ EMA s dezinformáciami o očkovaní proti Covid-19 pred výborom EÚ

Emer Cooke, riaditeľ Európskej liekovej agentúry (EMA) a bývalý farmaceutický lobista, robí technicky nesprávne vyhlásenia o bezpečnosti a mechanizme účinku vakcín proti Covid-19 pred Osobitným výborom EÚ pre pandémiu Covid-19 (COVI). Navyše ich odôvodnenie schválenia prípravkov na Covid-19 pre deti a dospievajúcich je nesprávne a odhaľuje zjavné medzery vo vedomostiach o Sars-Cov2.

https://youtu.be/HAEnY76hpK8 odysee: https://odysee.com/@bastianbarucker:c/ema-covid-19-eu:0


Profesor BURKHARDT a jeho kolegovia už viac ako rok reprodukovateľne DOKÁZALI OPAK!
https://twitter.com/sonia_elijah/status/1641531550700322816?t=_mFptX4jABYUrIp5oC-DxQ&s=09

V týchto rukách leží bezpečnosť liekov pre Európanov a od roku 2021 vieme, že pani Cookeová je vyštudovaná farmaceutická lobistka.
Definuj: Poburujúce sprisahanie! https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ema-praesidentin-emer-cooke-war-years-lang-lobbyist-der-groessten-europaeischen-pharmaorganisation-a3486580.html

 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes