Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

24.10.2022 Znepokojujúce dokumenty EÚ odhaľujú, že nič nekončí!!

VKontakte

 Nové dokumenty ukazujú, že EÚ upadá do ortodoxie biologickej bezpečnosti

EÚ sa „právne záväznou“ zmluvou o globálnych pandémiách zaväzuje k zablokovaniu, očkovacím preukazom a požiadavkám na masky! Odporúčam prečítať si tento článok: Tu klikni - Rada Eúropy o očkovaní detí, rúško, očkovacie pasy.

Európska únia sa zaviazala nielen na túto zimu pokračovať v uplatňovaní blokád, požiadaviek na masky, osvedčení o očkovaní a iných obmedzení s cieľom zastaviť šírenie COVID-19 a tiež sa zaviazala vytvoriť „právne záväznú“ globálnu pandemickú zmluvu s „posilnenou WHO“. v jeho srdci.“ „použitý.

Dokument zverejnený 2. septembra s názvom „ Ktorý nájdete TU - Reakcia EÚ na COVID-19: príprava na jeseň a zimu 2023 “ pripravila Európska komisia (exekutíva EÚ) a predložila ho Európskemu parlamentu. Ukazuje, ako sú lídri EÚ závislí na novej ortodoxii biologickej bezpečnosti, a je zlým znamením pre budúcnosť manažmentu prenosných chorôb v EÚ a na celom svete.

Pokiaľ ide o výluky a iné obmedzenia, navrhuje sa posúdiť rámec kľúčových ukazovateľov pri rozhodovaní o opätovnom zavedení nefarmaceutických opatrení“. Tieto ukazovatele zahŕňajú údaje o závažných ochoreniach a obsadenosti nemocníc. Dôležité je, že sa týkajú nielen COVID-19, ale aj chrípky, takže tieto opatrenia môžu byť súčasťou bežného manažmentu zimných chorôb a budú pokračovať na neurčito.

Požiadavka na masku sa navrhuje ako „prvá možnosť na obmedzenie komunitného prenosu“, pričom sa uprednostňujú masky FFP2.

Používanie tvárových masiek v uzavretých verejných priestoroch vrátane verejnej dopravy môže byť prvou možnosťou na obmedzenie prenosu v komunite. Nedávne dôkazy ukazujú, že tvárové masky FFP2, ktoré sú ľahko dostupné v EÚ/EHP, majú v komunite silnejší ochranný účinok ako lekárske masky alebo látkové masky. Členské štáty sa preto vyzývajú, aby zvážili ich použitie v špecifických situáciách.

Ďalšie veci ohľadom reakcie Eú hore v uvedenom linku, alebo TU.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli, alebo dole pod článkom. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie - budete veľmi prekvapení!! A toho sa veľmi boja, že sa o tom verejnosť dozvie!! A sa aj dozvie veľmi rýchlo!!

Podporte nás. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

A teraz prejdime k dokumentom a k takým, o ktorých sa hlasovalo ešte v minulom roku v jednom výbore Eú parlamentu a v októbri 2022 to schválili v EÚ parlamente. Odporúčam si prezrieť celý dokument a informovať celú verejnosť a hlavne sa konečne zapojiť do našej reálnej petície!!

Je to všetko o tom, že nič nekončí, hľadali právne legislatívne veci, ako to zaviesť. Zaviesť to, čo ste prežívali predošlú jeseň a zimu! Veď preto schválili vakcínu od Moderna pre štandardné používanie, čo znamená, že povinné očkovanie už môžu zaviesť - tu klikni na článok. 

Členské štáty môžu využiť digitálny certifikát EÚ Covid, ak si epidemiologická situácia túto jeseň a zimu vyžiada dočasné opätovné zavedenie cestovných obmedzení. Nariadenie EÚ o digitálnom certifikáte Covid, ktoré bolo predĺžené do júna 2023, poskytuje potrebný rámec na zvládnutie vplyvu obmedzení na voľný pohyb a na uľahčenie cestovania. Zabezpečuje, aby občania mohli využívať interoperabilné a vzájomne uznávané osvedčenia o očkovaní, testovaní a uzdravovaní COVID-19. Držitelia platných digitálnych certifikátov EU Covid by v zásade nemali podliehať žiadnym dodatočným obmedzeniam pri cestovaní v rámci EÚ.

Digitálny certifikát EÚ Covid je veľkým úspechom, pretože poskytuje verejnosti nástroj, ktorý je akceptovaný a dôveryhodný v celej EÚ (a v niekoľkých tretích krajinách), a keďže znižuje fragmentáciu rôznych vnútroštátnych systémov, ktorým sa predchádza. Od augusta 2022 je k systému digitálnych certifikátov EÚ pripojených 75 krajín a území z piatich kontinentov (30 členských štátov EÚ/EHP a 45 krajín a území mimo EÚ) a niekoľko ďalších krajín má záujem pripojiť sa k oznámenej bráne alebo už vedie technické diskusie s Komisiou. Vďaka tomu je digitálny certifikát EU Covid celosvetovým štandardom.

Dokumenty tiež odkazujú na budúcu „globálnu stratégiu EÚ v oblasti zdravia“, ktorá „poskytne politický rámec s prioritami, riadením a nástrojmi, ktoré umožnia EÚ hovoriť vplyvným hlasom a schopnosť Team Europe chrániť a podporovať zdravie na celom svete, optimálne využiť“.

Dokonca v dokumente nájdete o Eú orgáne EÚ HERA, o ktorom som upozorňoval pred niekoľkými mesiacmi. O tom máte podrobnejšie rozpísané TU - S novým orgánom EÚ HERA do diktatúry

Alebo o pandemickej zmluve s WHO, ktorá jej dá právomoci a bude nad naše zákony. Tu sa dočítate viac, že o čom je tá zmluva s WHO je a podobne

Tento dokument dokazuje, že o všetkom vedeli a hlavne všetci do jedného. No hlavne aj tí, čo boli členovia politickej strany Slovenský Patriot (asistentka europoslanca M. Radačovského, a to J. Laššáková, potom predsedovia za BB kraj R. Huliak, predseda ZA kraja P. Zacharovsky - v tých časoch boli v strane Slovenský Patriot, v súčasnosti títo páni sú v strane NK/NEKA). Predseda strany NK/NEKA tvrdil v jednom vysielaní, že čo zverejňujeme, že je to tajné. Tak vážený pán R. Huliak klamete verejnosť a doslovne! Všetko je verejne dostupné, len treba hľadať tu: https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes

Ďalší europoslanec M. Uhrík a jeho slávni asistenti ako sú: 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197763/MILAN_UHRIK/assistants#detailedcardmep

 

SPRÁVA
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných
cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD)) - "
tieto dokumenty dokazujú, že to vedeli ešte v roku 2020"

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0322(COD)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0727&from=EN

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. mája 2021 a ďalšie 

V tomto dokumente nájdete aj hlasovanie, veľmi dobre si to prezrite. No hlavne si pozrite, že čo to pre nás schválili, čo myslel a ako  myslel europoslanec M. Uhrík 1.9.2021 v Košiciach, keď povedal, že do roku 2025 nebude možné sa právne brániť. V tomto dokumente nájdete a na to odpoveď. 

V Eú parlamente sa hlasovalo o tom a potichúčky dňa 4.10.2022 v 17 bodoch. Len sa spýtajte europoslancov, že ako sa im hlasovalo. 

Nájdete tu všetko. O očkovaní, rúško, kontakt so zvieratami, dohľadanie kontaktov, testovanie a podobne. A keďže máme vyhlášku o povinnom očkovaní, ako je príklad vtáčia chrípka a podobne, tak hádam už viete o čom je reč. Tu klikni, že ako môžu zaviesť povinné očkovanie. Dohľadanie kontaktov na Slovensku schválili koncom minulého roka 2021, až teraz vieme, že prečo také divadlo v minulom roku s Ficom a políciou. Teraz všetko sadlo ako zadok na šerbeľ. Dokonalé divadlo a všetkých. 

Ďalší zvrátený úrad a dokument: O tom sa v Eú parlamente hlasovalo 4.10.2022, a vo výbore to mali ešte v roku 2020, hlasovanie vo výbore bolo - to už máte v dokumente. 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)) Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My sme ľuďom otvorene a verejne hovorili, že od tejto jesene už nepomôže žiaden právnik. 

 

Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa zákona č.85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov vyjadrujeme súhlas:
1) Súhlasím s vystúpením Slovenskej republiky z medzinárodného spoločenstva Európska únia a z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a následne s vyhlásením neutrality Slovenskej republiky.
2) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zaviazal Národnú radu SR neratifikovať zmluvy s medzinárodnými organizáciami (ako sú napríklad WHO, EÚ) týkajúcich sa boja proti pandémii, ak obsah takýchto zmlúv predstavuje zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.
3) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zakázal Národnej rade SR a výkonným orgánom moci SR do praxe implementovať povinné očkovanie (príklad: ako sú respiračné choroby – chrípka, Covid-19 a iné).
4) Súhlasím so sprísnením financovania politických strán a zrušením finančných príspevkov od štátu za volebné výsledky.
5) Súhlasím, aby Národná rada SR a výkonné orgány moci SR boli Ústavou SR zaviazané neimplementovať do praxe monitorovacie a kontrolné nástroje (QR kód, digitálny očkovací preukaz), ktoré predstavujú zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.

Alebo tu na stiahnutie
 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes