Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

9.3.2023 Európske úrady požadujú opatrenia, ktoré by prinútili obyvateľstvo dať sa zaočkovať proti Covidu

VKontakte

 Hoci Covid už rok nie je problémom verejného zdravia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) žiada štáty EÚ, aby prijali opatrenia, ktoré prinútia obyvateľov dať sa zaočkovať. Inštitúcia sa domnieva, že krajiny Európskej únie musia vo svojich stratégiách použiť nátlak na prijatie očkovania proti Covidu v roku 2023, ako aj v nasledujúcich rokoch. Veď zmluvy na výrobu sú platné "Tu čítaj". 

Teraz sme veľmi zvedaví, že kde teraz máte tých slávnych bojovníkov z EP ako je je Uhrík (Republika), Beňová (Smer) liberálov, KDH a ďalších Smerákov , potom z výboru NR SR pre eú záležitosti a pre zdravotníctvo? Ako je možné, že o tom všetci mlčia??? 

Tu si je potrebné uvedomiť, a to sme verejnosť informovali ešte v minulom roku, že v EÚ schválili tieto vakcíny z podmieneného na štandardné schválenie "TU čítaj"!! Len nedávno aj v USA schválili pre deti na štandardné "TU čítaj", a vo Švajčiarsku už idú na to schváliť tiež " Swissmedic povoľuje bivalentný Covid-19 Original / Omikron BA.4-5 "booster" od Moderny "na neurčito" - bez právneho základu". 

Okrem použitia chrípkového trhu ako modelu Bancel pre Bloomberg povedal , že Moderna by mohla už predstaviť kombináciu chrípky a COVID. Spoločnosť by mohla predstaviť trojkombináciu s komponentom RSV najskôr v roku 2025, dodal. 

Chceme ešte verejne poďakovať za každú podporu, ktorú sme dostali, "že vydané články ohľadom vakcín majú veľkú čitateľnosť, kde dosahujú až pol miliónové publikum u vybraných článkov počas plandémie až po súčasnosť". 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

ECDC, agentúra Európskej únie, žiada štáty, aby predstavili svoje nové očkovacie stratégie proti Covid-19 na rok 2023. Agentúra tvrdí, že úspešný očkovací program proti Covid-19 môže byť postavený len na porozumení a adekvátnej reakcii na presvedčenia, obavy a očakávania jednotlivcov a komunít v súvislosti s vakcínou a chorobou. Okrem toho Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb vyzýva štáty EÚ, aby uplatňovali obmedzenia a kolektívnu zodpovednosť pri navrhovaní stratégií na uľahčenie prijatia a prijatia očkovania proti Covid-19.

„Zásady očkovania zahŕňajú odporúčania pre bivalentné mRNA vakcíny prispôsobené Omicron, očkovanie dojčiat, detí, dospievajúcich a dospelých, očkovanie a komunikačné stratégie, ako aj zásady očkovacích kampaní na rok 2023 a neskôr,“ uvádza sa v správe ECDC. Doposiaľ iba Švédsko zverejnilo svoju očkovaciu stratégiu na rok 2023, ktorá zahŕňa očkovanie dvoma dodatočnými dávkami ročne (jednou na jar a jednou pred jesennou/zimnou sezónou) pre ľudí vo veku 80 a viac rokov a pre obyvateľov domovov dôchodcov. interval medzi dávkami najmenej šesť mesiacov. Pre ľudí vo veku 65 až 79 rokov a pre mladších ľudí s rizikovými faktormi, Švédske vnútroštátne orgány odporúčajú jednu dávku ročne (pred jesennou/zimnou sezónou 2023). Švédsko má rozhodnúť aj o odporúčaniach pre ľudí do 65 rokov, ktorí nepatria do rizikovej skupiny.

Takmer miliarda dávok v Európe

Podľa údajov, ktoré predložilo ECDC, bolo do polovice minulého mesiaca v EÚ/EHP podaných viac ako 976 miliónov dávok vakcíny. Približne 331 miliónov ľudí v EÚ/EHP tak dostalo dve dávky, 248 miliónov dostalo tri dávky, 63,9 milióna dostalo štyri dávky a 5,9 milióna už dostalo piatu dávku vakcíny Covid.

„Pokrok sa v jednotlivých krajinách líši, tri krajiny stále uvádzajú menej ako 25 % pre tretiu dávku (Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko) a deväť krajín (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko). ), menej ako 50 %. Po povolení základného očkovania dojčiat a malých detí vo veku od šiestich mesiacov do piatich rokov v EÚ/EHP 13 krajín odporučilo základné očkovanie osôb vo veku od šiestich mesiacov do piatich rokov s rizikovými faktormi a sedem krajín odporučilo základné očkovanie pre všetky dojčatá a deti v tejto vekovej skupine.

„Krajiny realizujú viacero opatrení a stratégií na zvýšenie zaočkovanosti medzi obyvateľstvom, najmä medzi skupinami obyvateľstva s nízkou zaočkovanosťou. Niekoľko krajín EÚ/EHP v súčasnosti diskutuje o svojich budúcich očkovacích stratégiách proti Covid-19 a potrebe dodatočných posilňovacích dávok v rámci prípravy na ďalšie kampane, pričom hlavnými prioritnými skupinami pre očkovanie sú tie, ktoré sú najviac ohrozené vážnym ochorením, ako sú ľudia v vek a osoby s rizikovými faktormi. Plánovanie budúcich očkovacích stratégií a kampaní na rok 2023 je založené na epidemiologickej situácii každej krajiny, účinnosti predtým podávaných vakcín, potenciálnej dostupnosti nových, aktualizovaných a účinnejších vakcín a identifikácii rizikových skupín,“ uvádza správa ECDC. štátov.

Hlavným cieľom sú neočkovaní ľudia

Očkovacie kampane s nedávno schválenými upravenými vakcínami by mali uprednostňovať podporu ľudí, ktorým hrozí, že prejdú do závažného ochorenia, hovorí ECDC. Kampane musia byť zacielené aj na vhodných neočkovaných jednotlivcov alebo jednotlivcov, ktorí nedostali posilňovaciu dávku. „Krajiny urobili obrovský pokrok vo zvyšovaní používania druhých preočkovaní u starších vekových skupín, súčasná epidemiologická situácia si však vyžaduje v tomto úsilí pokračovať. Zatiaľ čo používanie očkovania má tendenciu narastať medzi staršími vekovými skupinami, medzi krajinami zostávajú značné rozdiely v používaní posilňujúcich dávok, ako aj predchádzajúcich odporúčaných očkovacích dávok,“ dodáva správa ECDC. Zdroj

Dokážete otvoriť si aj tento článok, kde sme dali dôkazy priamo z Bruselu kde odhalili celkový plán vakcinácie "TU čítaj"?? 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes