Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

3.5.2023 Rada Európskej únie vyzýva na rozšírenie používania digitálneho certifikátu Covid z dôvodu, že si to želá Dvor audítorov

VKontakte

Vážne ste si všetci mysleli, že všetko skončilo? Digitálny certifikát EÚ pre Covid funguje tak dobre, že by sa mal podľa Rady Európskej únie rozšíriť aj na iné účely. Vyzval Európsku komisiu, aby podnikla kroky na transpozíciu opatrení do práva EÚ. Nezabudni, že v NR SR bol predložený návrh zákona dňa 14.4.2023 o zdravotných digitálnych preukazov!! 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

Rada tiež vyzvala na dodatočné nástroje na riešenie prípadných budúcich kríz v súlade s odporúčaniami Európskeho dvora audítorov.

Rada Európskej únie zverejnila v Úradnom vestníku EÚ priamu žiadosť Európskej komisii, aby zvážila odporúčania správy Európskeho dvora audítorov s názvom: „Sloboda pohybu v EÚ počas pandémie COVID-19 – Obmedzený dozor nad kontrolami na vnútorných hraniciach a nekoordinovaný postup členských štátov“.

Európska komisia preto bude musieť identifikovať nástroje EÚ vytvorené počas pandémie COVID-19, ktoré boli pre občanov a členské štáty najužitočnejšie, a preskúma, ako možno použiť technologické infraštruktúry, najmä digitálny certifikát EÚ o COVID. iné vhodné účely. Bolo by žiaduce, keby Komisia podnikla kroky na zlepšenie prístupu občanov EÚ k nástrojom na uľahčenie cezhraničného sledovania kontaktov v núdzových situáciách v oblasti verejného zdravia. Dalo by sa to dosiahnuť napríklad prostredníctvom synergií alebo zjednodušení pri rešpektovaní zásady proporcionality a vnútroštátnych právomocí. Posúdenie potreby dodatočných nástrojov na riešenie možných budúcich kríz by sa malo uskutočniť v úzkej konzultácii s členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o požiadavky na ochranu údajov, a mali by sa využiť vhodné fóra. „Akýkoľvek nový legislatívny návrh by mal podľa možnosti vychádzať z predbežného posúdenia vplyvu alebo aspoň z predchádzajúcich konzultácií,“ uvádza sa v dokumente vydanom Radou Európskej únie.

Kritika v správe tvorí základ budúcej legislatívy

Správa Európskeho dvora audítorov poukázala na to, že kódy používané v digitálnych certifikátoch Covid EÚ sú generované národnými systémami zúčastnených krajín a že je dôležité, aby tieto systémy zahŕňali primerané bezpečnostné kontroly. „Komisia sa spoliehala na sebahodnotenia bezpečnosti IT, ktoré vykonali zúčastnené krajiny, pretože nemá žiadne právo overiť skutočný súlad s bezpečnostnými požiadavkami. V dôsledku toho je bezpečnosť národných systémov zaručená len v obmedzenom rozsahu,“ uvádza sa v správe Európskeho dvora audítorov.

V správe sa tiež uvádza, že formuláre na sledovanie cestujúcich a portál na vyhľadávanie kontaktov v EÚ nemali očakávaný vplyv z dôvodu ich obmedzeného používania. Len štyri členské štáty použili formulár EÚ na elektronické sledovanie cestujúcich, zatiaľ čo ostatné krajiny naďalej používali vnútroštátne riešenia. Celkovo sa platforma na výmenu formulárov na vyhľadávanie cestujúcich naďalej používala na nízkej úrovni: v roku 2021 boli predložené tri formuláre v porovnaní s 253 formulármi v prvých dvoch mesiacoch roku 2022.

Určenie polohy nefungovalo

Jedným z odporúčaní Európskeho dvora audítorov, ktoré sa má implementovať do konca roku 2023, je identifikovať dôvody nízkeho využívania elektronických formulárov na určenie polohy cestujúcich v EÚ a zodpovedajúcej výmennej platformy a podporiť širšie prijatie tieto nástroje zo strany členských štátov EÚ v budúcich fázach pandémie COVID-19. Európska komisia by mala tiež uľahčiť priamu komunikáciu medzi oficiálnymi kontaktmi každej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na systéme EÚ pre digitálne osvedčenia o Covid, s cieľom uľahčiť komunikáciu v núdzových situáciách súvisiacich s atestáciou.

 

 Môj názor: Vypadnime čo najskôr z EÚ.

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

 

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes