Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +
11.7.2023 Európska centrálna banka dáva vaše údaje americkým poskytovateľom, od ktorých sa chce údajne digitálnym eurom osamostatniť!!

11.7.2023 Európska centrálna banka dáva vaše údaje americkým poskytovateľom, od ktorých sa chce údajne digitálnym eurom osamostatniť!!

VKontakte

 Európska centrálna banka (ECB) zdôvodňuje svoj zámer zaviesť digitálne euro okrem iného aj s cieľom znížiť závislosť európskych platobných transakcií od amerických poskytovateľov. No zároveň chce centrálna banka outsourcovať svoje dáta americkým cloudovým poskytovateľom.

 Ako informoval Handelsblatt 6. júna , na konferencii Handelsblatt „Future IT“ zaznela jasná kritika zámeru ECB presunúť niektoré zo svojich IT aplikácií do cloudu a tiež do služieb veľkých amerických poskytovateľov služieb, ako je Amazon Web Services ( AWS), Microsoft a Google. 

Claudia Plattner, v tom čase ešte generálna riaditeľka ECB pre informačné technológie, na konferencii povedala, že americké korporácie nemožno obísť, pretože najvýkonnejší cloud poskytovatelia pochádzajú z USA.

Cloudové služby sú eufemizmom pre obchodný model, v ktorom sa údaje a programy neukladajú na ich vlastných serveroch, ale na serveroch iných spoločností.

Ako píše Handelsblatt, európske úrady na ochranu údajov a mnohí politici kritizujú používanie amerických poskytovateľov cloudových služieb. V dôsledku zákona CLOUD majú orgány USA prístup k údajom uloženým na serveroch vlastnených americkými spoločnosťami vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v zahraničí.

„Posledné dve dohody o ochrane údajov medzi EÚ a USA boli nezákonné, v súčasnosti neexistujú žiadne a nasledujúcu dohodu už Európsky parlament zamietol ako nedostatočnú,“ citovali noviny poslanca FDP Moritza Körnera: „Za týchto okolností Finančné údaje EÚ Outsourcing veľkých amerických technologických spoločností je nedbalý a krátkozraký.

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

Plattner však vysvetlil, že outsourcing na americké servery je bezpečný, pretože údaje sú šifrované pod výhradnou kontrolou ECB.

V plánoch ECB je nemalý rozpor: Na jednej strane chcú zaviesť digitálne euro s deklarovaným cieľom, aby boli európske platobné transakcie menej závislé od amerických spoločností ako Mastercard a Visa, ktoré dokážu vysávať dáta a veľké časti v prípade zlyhania alebo bojkotu európskych platobných transakcií.

Na druhej strane sa zároveň chce masívne stať závislými od ešte silnejších spoločností ako Amazon a Microsoft, ktoré dostávajú dáta od ECB a v prípade zlyhania či bojkotu môžu ECB paralyzovať. a tým aj riadiace centrum európskych platobných transakcií.

Nerád si myslím, že americké tajné služby a ich dodávatelia ako Palantir by nemali byť schopní prelomiť šifrovanie údajov, ktoré sú pre nich dôležité. A ak sa im to naozaj nepodarí, sú dostatočne silní na to, aby získali kľúč.

Tento rozpor vnímam ako ďalšie potvrdenie mojej tézy, že digitálne euro je v skutočnosti predovšetkým o príprave a urýchlení nakladania s hotovosťou a o zintenzívnení kontroly nad občanmi.

Claudia Plattner medzitým opustila ECB a stala sa novou predsedníčkou Federálneho úradu pre informačnú bezpečnosť (BSI). Tam je nástupkyňou Arneho Schönboma, ktorého odvolalo federálne ministerstvo vnútra Nancy Faeser (SPD) pre krivé obvinenia satirika ZDF Jana Böhmermanna o jeho kontaktoch s Ruskom. Takže si môžeme byť istí, že neexistuje žiadna hrozba, že by sa naše federálne agentúry pokúsili vyhnúť prísnemu americkému dohľadu a závislosti.  

Komisia EÚ svojím nariadením o povinnosti dierovaného prevzatia ukazuje, že chce eliminovať hotovosť

28. 6. 2023 (tu sme o tom informovali) Európska komisia predložila návrhy nariadení o štatúte zákonného platidla pre eurohotovosť a plánované digitálne euro. Používatelia hotovosti by mali mať oveľa menší nárok na preferovaný platobný prostriedok ako používatelia digitálnych peňazí centrálnej banky euro. Je zrejmé, že Európska komisia (spolu s ECB) nechce hotovosť digitálnym eurom doplniť, ale nahradiť.

 Návrh nariadenia o digitálnom eure už bol zverejnený vopred a ja som ho aj pripomienkoval. Moje očakávanie, že Európska komisia neposkytne eurovej hotovosti takmer rovnakú ochranu ako plánovanému digitálnemu euru, sa bohužiaľ potvrdilo.

Nariadenie o digitálnom eure: Na trh sa má dostať náhrada hotovosti pomocou donucovacích opatrení TU čítaj
Návrh nariadenia Európskej komisie na zavedenie digitálneho eura, ktorý som dostal, obsahuje veľké množstvo donucovacích opatrení na presadenie šírenia nových platobných prostriedkov bez akejkoľvek rozpoznateľnej pridanej hodnoty pre používateľov. Jedinou rozpoznateľnou funkciou eEuro je pomôcť nahradiť hotovosť a priblížiť sa k úplnému digitálnemu dohľadu.

Jadro veci spočíva v článku 5 ods. 1 písm. b) navrhovaného nariadenia o peňažných prostriedkoch . Uvádza, že na rozdiel od základnej povinnosti prijatia môžu obchody odmietnuť prijať hotovosť, ak sa tak platiteľ a príjemca vopred dohodnú.

Ide o veľmi ďalekosiahlu výnimku, pretože zvyčajne, keď obchod jasne oznámil svoje odmietnutie prijať hotovosť a zákazník iniciuje transakciu, zvyčajne sa predpokladá, že zákazník implicitne súhlasil s vylúčením hotovosti.

V zbabelom odkaze na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (v mojom prípade o práve na úhradu vysielacieho poplatku v hotovosti) Komisia uvádza, že ani vládne orgány nemusia akceptovať hotovosť v eurách ako zákonné platidlo, ak si vládny úrad myslí, že ušetrí náklady tým, že odmietne hotovosť. Komisia to mohla vo svojom návrhu nariadenia kedykoľvek upraviť inak, pretože ako určil súd, má v tomto smere výlučnú právomoc EÚ.

Kontrast k veľmi prísnej definícii zákonného platidla pre digitálne euro v návrhu nariadenia o digitálnom eure môže byť len ťažko väčší. Z preberacej povinnosti v § 9 ods. 1 písm. d) je zodpovedajúca výnimka v prípade predchádzajúcej dohody o inom spôsobe platby.

V prípade digitálneho eura sa však táto výnimka rozhodne vyvrátiť zákazom článku 10 vylúčiť prijatie digitálneho eura jednostranným vyhlásením v podmienkach. Povinnosť prijať digitálne euro by mala platiť aj vtedy, ak podnik neprijíma hotovosť.

Toto vylučuje najbežnejšie používaný právny základ na odmietnutie prijatia hotovosti za digitálne euro.

Ďalšie zmiernenie akceptačnej povinnosti je možné

Článkom 6 chce Európska komisia dostať právomoc zaviesť z vlastnej iniciatívy ďalšie výnimky z povinnosti prijímať eurovú hotovosť. Takto môže kedykoľvek ešte viac uvoľniť akceptačnú povinnosť.

Namiesto podrobných a prísnych ustanovení v nariadení o digitálnom eure, pokiaľ ide o to, kto ho musí prijať, existujú iba masové vládne záväzky týkajúce sa eurovej hotovosti. Potrebujú „pozorovať“, či je odmietanie prijatia hotovosti už také rozšírené, že musia niečo urobiť, a či už zásobovanie obyvateľstva hotovosťou nemusí byť také zlé, že sú potrebné protiopatrenia, najmä vo vidieckych oblastiach.

Ak po primeranom čase vo svojich výročných správach zistia, že existuje problém, a Komisia opäť po primeranom čase pri skúmaní týchto správ dospeje napriek všetkým očakávaniam k záveru, že vláda nerobí dostatočne, môže dať vláde – opäť o veľa času neskôr – usmernenia, ktoré potom – opäť o veľa času neskôr – musia implementovať. Pokiaľ nebude namietať, tak o tom musí v prvom rade – o dosť času neskôr – rozhodnúť súd. Oveľa skoršia hotovosť bude nenávratne nahradená.

Digitálne euro na nahradenie hotovosti

Ako som vysvetlil v predchádzajúcom článku, digitálne euro má byť navrhnuté tak, aby mohlo konkurovať aj eurovej hotovosti tam, kde sa doteraz primárne používalo – na transakcie zahŕňajúce osobný kontakt .

Aby digitálne euro mohlo zvíťaziť nad konkurenciou s hotovosťou, sú banky a poskytovatelia platobných služieb nútené ho dotovať a prostredníctvom výnimiek z pravidiel o praní špinavých peňazí môže ponúkať viac finančného súkromia ako iné digitálne platby.

Digitálne euro by malo byť tiež navrhnuté tak, aby ho okrem hotovosti mohli používať aj marginalizované skupiny, ako sú ľudia bez domova bez bankového účtu. To potom eliminuje jediný presvedčivý argument proti všeobecnému odmietnutiu prijať hotovosť, ktorý Európsky súdny dvor prijal vo svojom protipeňažnom rozsudku (ktorý bol úplne v súlade s Komisiou) – „finančné začlenenie“ znevýhodnených osôb.

Po zavedení a rozšírení digitálneho eura je preto možné predvídať, že právne prekážky odmietnutia a zrušenia hotovosti budú čoraz nižšie. Komisia použije argument, že digitálne euro je široko dostupné, na vytvorenie nových výnimiek z povinnosti prijímať hotovosť a vlády nepociťujú žiadnu potrebu konať, aj keď platby v hotovosti sú možné len vo výnimočných prípadoch a hotovostné platby sú k dispozícii. boli úplne erodované.

 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes