Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

21.5.2022 Štúdia jasne dokazuje, že masky sú zdraviu škodlivé

VKontakte

Neexistuje žiadna krajina na svete, kde by boli občania nútení nosiť masky ako Slovensko, Rakúsko. Tesne nasledované Nemeckom, najmä Bavorskom a časťami Talianska, jedinými regiónmi na svete, kde sú masky FFP2 povinné a v niektorých prípadoch sú dodnes. Už v roku 2020 vedci dokázali, že pod týmito maskami sa tvoria nebezpečné koncentrácie CO2, ktoré brzdia príjem kyslíka. Hlavnými obeťami sú deti.

Podporte nás:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené ® OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

Prečítajte si aj tento: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zdravie-a-pravo/informacie-o-ruskach/405-30-4-2022-ludske-pluca-su-prespikovane-mikroplastmi-z-masiek-mozne-dlhodobe-nasledky

Štúdia „

" Koncentrácia vdychovaného CO2 pri nosení masiek: pilotná štúdia využívania kapnografiu " (1) bola zverejnená 11. mája 2022 a ešte neprešla procesom odborného hodnotenia . Autormi sú vedci a lekári z Talianska z univerzít Ferrara, Bologna a Peruga.

Ukázalo sa – čo bolo pozorným občanom od začiatku jasné – že najškodlivejšie koncentrácie CO2 sa vyskytujú pod obzvlášť hustými protiprachovými maskami FFP2. Dôraz je kladený na ochranu pred prachom, keďže tieto masky sú síce vhodné na to, aby sa prach z muriva alebo dreva nedostal do pľúc živnostníkov, no nie sú vhodné ani certifikované na zastavenie vírusov. To však nikdy nezaujímalo zákonodarcov tých krajín, ktoré zaviedli masky FFP2 ako povinné pre svojich občanov.

Vyšetrenie odbornou metódou

Do štúdie bolo zaradených 102 zdravých jedincov vo veku 10 až 90 rokov. Váš dýchaný vzduch bol hodnotený rôznymi meraniami. Je potrebné poznamenať, že motiváciou štúdie bol predchádzajúci nedostatok údajov, ako je jasne uvedené v abstrakte: „Žiadne z dostupných hodnotení koncentrácie oxidu uhličitého (CO 2 ) vo vdychovanom vzduchu pri nosení rúšok nepoužíval profesionálne, kapnografia v reálnom čase s hadičkou na odstraňovanie vody.“ V slovenčine žiadna z doteraz dostupných štúdií nehodnotila hladiny CO2 v dychu pri nosení tvárových masiek pomocou profesionálnej kapnografie v reálnom čase. No po pravde žiadne vôbec ani neboli na Slovensku.

Výsledky sa porovnávali. Bez masky bola koncentrácia CO2 458 ppm, s chirurgickou maskou (modré masky zabraňujúce kvapkaniu potu a slín lekára do operačných rán) bola hodnota už viac ako desaťkrát vyššia: v priemere 4 965 ppm - v individuálnych prípadoch ešte vyššie.

Meranie bolo obzvlášť dramatické pri použití masiek FFP2. Priemerná hodnota stúpla na 9 396 ppm. Je to teda približne 20-násobok hodnoty CO2, ktorá sa inak nachádza v normálnom dýchanom vzduchu.

Tieto masky fungovali ešte horšie u detí: rez bol 6 439 ppm pre chirurgické masky a 12 847 ppm pre masky FFP2.

Prípustný limit je 2 000 ppm

Minimálne do lenivej Corona mágie existovali prísne limity pre povolený obsah CO2 vo vzduchu, ktorý ľudia dýchali. Všetky hodnoty nad 2 000 ppm boli považované za neprijateľné, hodnoty medzi 1 000 a 2 000 ppm už boli nápadné (zdroj: www.umweltbundesamt.de ).

Vedci štúdie poukázali na to, že v praktických podmienkach možno pod maskami očakávať oveľa vyššie hodnoty. Pretože všetky testy boli robené v pokojových podmienkach, bez akejkoľvek fyzickej alebo psychickej námahy. Aké hodnoty sa dosahujú napríklad v školskom športe pod maskami FFP2, si ani nechceme predstaviť. V Číne pri takýchto aktivitách niektoré deti zomreli a masky boli v dôsledku toho v školských športoch prísne zakázané.

Masky majú mnoho ďalších negatívnych účinkov

Vyšetrovanie sa zaoberalo iba jedným škodlivým aspektom masiek. Navyše, masky, ktoré sa často nemenia, sa stávajú živnou pôdou pre nebezpečné patogény a plesne, ktoré sú potom vdychované celé hodiny. Výsledkom môžu byť ťažké chronické ochorenia pľúc.

V štúdii, rovnako ako v iných experimentoch, ktoré sú neustále citované kontrolórmi faktov, sa zistilo, že počas päťminútovej pozorovacej fázy (!) nebola zistiteľná žiadna zmena v nasýtení krvi kyslíkom. To samozrejme neumožňuje robiť žiadne vyjadrenia o zmenách u ľudí, ktorí musia takéto masky nosiť celý deň – ako sú zamestnanci, ale aj študenti.

Netrpezlivo sa očakávalo právne spracovanie

Možno sa dočkáme času, keď sa tí, ktorí sú zodpovední za vedecky nezmyselnú, no fyzicky poškodzujúcu mániu masiek, budú zo zákona zodpovedať: za úmyselné ťažké ublíženie na zdraví alebo aspoň za napomáhanie.

(1) Koncentrácia inhalovaného CO 2 pri nosení tvárových masiek: pilotná štúdia využívajúca kapnografiu

medRxiv

ABSTRAKT

Žiadne z dostupných hodnotení koncentrácie oxidu uhličitého (CO 2 ) vdychovaného vzduchu pri nosení tvárových masiek nepoužilo profesionálnu kapnografiu v reálnom čase s hadičkou na odstraňovanie vody. Merali sme CO 2 na konci prílivu pomocou profesionálnej kapnografie s bočným prúdom, s hadičkou na odstraňovanie vody (kapnograf Rad-97™), v pokoji, (1) bez masiek, (2) nasadením chirurgickej masky a (3) nasadením respirátor FFP2 u 102 zdravých dobrovoľníkov vo veku 10-90 rokov z bežnej populácie provincie Ferrara v Taliansku. Koncentrácia CO2 vdychovaného vzduchu sa potom vypočítala ako: ((objem masky × CO2 na konci výdychu + ((výdychový objem – objem masky) × CO2 okolitého vzduchu ) )/výdychový objem).

Priemerná koncentrácia CO2 bola 4965±1047 ppm s chirurgickými maskami a 9396±2254 ppm s respirátormi FFP2 Podiel vzorky vykazujúcej koncentráciu CO 2 vyššiu ako 5000 ppm prijateľný prah expozície odporúčaný pre pracovníkov bol 40,2 % pri použití chirurgických masiek a 99,0 % pri použití respirátorov FFP2. Priemerná saturácia krvi kyslíkom zostala > 96 % a priemerná hodnota CO 2 na konci výdychu < 33 mmHg. Po úprave na vek, pohlavie, BMI a fajčenie sa koncentrácia CO 2 vo vdychovanom vzduchu výrazne zvýšila so zvyšujúcou sa frekvenciou dýchania (s priemerom 10 143 ± 2 782 ppm medzi účastníkmi, ktorí sa nadýchli 18 alebo viac dychov za minútu, pričom nosili respirátory FFP2) a bol vyšší medzi maloletými, ktorí vykazovali priemerný CO 2koncentrácii 12 847 ± 2 898 ppm pri nosení respirátorov FFP2. Ak sa tieto výsledky potvrdia, súčasné usmernenia o nosení masiek by sa mohli aktualizovať tak, aby zahŕňali odporúčania pre pomalé dýchanie a cielenejšie použitie, keď je riziko nákazy nízke.

Tu klikni: Celá štúdia v Slovenskom jazyku na stiahnutie 

Dokonca Stiftung Warentest potvrdzuje: Masky FFP2 pre deti sú mimoriadne škodlivé

Toto zistenie bolo čoskoro potvrdené kritikmi opatrení. Súkromné ​​testy so zariadeniami na meranie CO2 ukázali, že pod maskami FFP2 sa môže absorbovať príliš málo kyslíka, čo by viedlo k otrave CO2 so všetkými škodlivými vedľajšími účinkami. Proti tejto pravde masívne bojoval systém, overovatelia faktov a veľké technologické spoločnosti sa navzájom prevyšovali cenzúrou. Po takmer dvoch rokoch (!) Stiftung Warentest konečne preskúmal situáciu a potvrdil problém .

Bol to jeden zo spúšťacích momentov v roku 2020, ktorý prinútil špecialistu ORL Dr. Bodo Schiffmann zdvihol barikády proti opatreniam. Obával sa, že požiadavka masky môže dokonca viesť k úmrtiam a požiadavku masky pre deti po takejto smrti opísal ako vraždu. Teraz, po takmer dvoch rokoch, mainstream konečne súhlasí s dlho očakávanou bezpečnostnou kontrolou masiek na ústa a nos, najmä ak sa používajú u detí. Daňovník by mal mať v skutočnosti možnosť predpokladať, že štát takéto kontroly vykonáva pred uložením opatrenia a nie po dvoch rokoch, keď už došlo k nevyčísliteľnej škode.

Mainstream pomaly zisťuje, o čom už 15 mesiacov informujú alternatívne médiá

Spravodajský magazín Focus Online teraz zverejnil titulku v piatok 17. decembra 2021: Desivý výsledok: Stiftung Warentest prerušuje test FFP2 (2) Tieto výsledky sú skutočne desivé. Odporcovia opatrení ju však poznali veľmi, veľmi dlho.

Jedna z najbrutálnejšie potláčaných právd koronskej krízy

Celé armády „ overovačov faktov “ vyrazili, aby zosmiešnili výsledky testov, mnohé videá na YouTube o tom dodnes svedčia. A teraz? Teraz sa na fakty po prvý raz pozreli renomovaní odborní inšpektori z hlavného prúdu, najmä zo Stiftung Warentest. A dospel k rovnakým záverom ako experti na alternatívne médiá pred viac ako rokom. Vnímate, čo sa tu hrá? Ako sa tu zámerne ohrozovalo zdravie obyvateľstva, zdravie ohrozených oddelení, aby si skorumpované politické kliky najmä v Nemecku a Rakúsku zarobili na predaji rúšok?

Stiftung Warentest sa v aktuálnom vydaní venuje maskám FFP2 pre deti. Kvôli desivým zisteniam v zásobovaní kyslíkom Stiftung Warentest prerušuje vyšetrovanie - a odporúča alternatívu.

Focus Online, 17.12.2021

Triezvy záver: Žiadna z týchto masiek nie je vhodná pre deti – testeri produktov mali na mysli deti vo veku 6 až 12 rokov. Dôvodom je ich nadmerný odpor pri dýchaní. Chirurgické rúška sú lepšou voľbou najmä na nepretržité používanie v škole, píše nadácia v časopise „test“.

Focus Online, 17.12.2021

Vlády mali tieto testy vykonať už začiatkom roku 2020

Za tieto postrehy, ktoré kritici mali už dlho, museli byť urážaní ako podvodníci, klamári, nenávistné prejavy a hrozby. Stačilo by jednoducho nechať zopakovať výsledky testov alternatívnych médií certifikovanými oficiálnymi orgánmi. Každé testovacie centrum by nevyhnutne dospelo k rovnakému záveru. Chýbala však politická vôľa a na mnohých miestach bolo takéto testy zakázané.

Všetky testované masky miniformátu však nesplnili požiadavku na dýchací odpor: žiadna z nich sa k týmto nižším hodnotám ani nepriblížila a mnohé nespĺňali ani limitné hodnoty pre dospelých. 

Podľa Stiftung Warentest už bol vysoký dýchací odpor kritériom KO. Aspekty ako efekt filtra a prispôsobenie sa preto už vôbec nekontrolovali.

Absurdný záver nadácie: používajte chirurgické masky

Zábavné: Stiftung Warentest a teda Focus Online dospeli k záveru, že operačné masky pre deti by boli lepšou voľbou. Aj o takýchto maskách sa už dlhé roky robia štúdie, ktoré dokazujú, že ich zdravotnícky personál nosí dlhodobo a dokazujú, že sú nedostatočne zásobené kyslíkom. Okrem toho chirurgická maska ​​neponúka žiadnu ochranu pred vírusmi alebo baktériami, a to ani pre vás, ani pre ostatných. Jeho účelom je zabrániť tomu, aby operujúci lekár náhodne kvapkal sliny alebo pot do chirurgicky otvoreného pacienta. Vo svete nikdy nebola žiadna certifikácia proti vírusom a ani to nie je možné - rovnako málo ako pri maskách FFP2. Jednoducho preto, že sieť je príliš veľká na to, aby zastavila vírusy akéhokoľvek druhu.

Zostáva nepríjemný zápach odôvodneného podozrenia, že tieto masky sú tu len na to, aby ukázali obyvateľstvu, že sú otrokmi bez tváre, o ktorých je najlepšie mlčať, keď sa elity rozhodnú. Viac sa dočítate tu: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zdravie-a-pravo/informacie-o-ruskach/301-25-11-21-chirurgovia-specialisti-cdc-potvrdzuju-ze-ruska-su-zbytocne-okrem-ponizovania-obyvatelstva

(2) Desivý výsledok: Stiftung Warentest prerušuje test FFP2

02.02.2022

Stiftung Warentest testovala masky FFP2 pre deti. Kvôli desivým zisteniam v zásobovaní kyslíkom Stiftung Warentest prerušuje vyšetrovanie

Masky sú farebne balené a prispôsobené veľkosti malých hlavičiek. Napriek tomu masky FFP2 pre deti nie sú pre potomkov dobrou voľbou. Stiftung Warentest dospela k tomuto záveru po preskúmaní 15 modelov, ktoré naznačovali vhodnosť pre deti.

Triezvy záver : Žiadna z týchto masiek nie je vhodná pre deti - testeri produktov mysleli na deti vo veku 6 až 12 rokov. Dôvodom je ich nadmerný odpor pri dýchaní. Chirurgické rúška sú lepšou voľbou, najmä na nepretržité používanie v škole, píše nadácia v časopise „test“ ( číslo 01/22 ).

Príliš veľký odpor pri dýchaní s maskami

Keďže neexistujú žiadne štandardizované hodnoty pre maximálny dýchací odpor masky pre deti, ako referenčné pre štúdiu boli použité hodnoty pre dospelých. Detské masky by mali vykazovať len hodnoty, ktoré sú približne o polovicu vyššie ako maximálne hodnoty povolené podľa štandardu pre modely pre dospelých, ktorý je určený základom. Pretože šesť až dvanásťročné deti zvyčajne dýchajú menej energicky ako zdraví dospelí a objem ich pľúc je približne polovičný.

Všetky testované masky miniformátu však nesplnili požiadavku na dýchací odpor: žiadna z nich sa k týmto nižším hodnotám ani nepriblížila a mnohé nespĺňali ani limitné hodnoty pre dospelých. Vysoký dýchací odpor bol podľa Stiftung Warentest už vyraďovacím kritériom. Aspekty ako efekt filtra a prispôsobenie sa preto už vôbec nekontrolovali.

Problém je tiež : Ak sa deťom ťažko dýcha,
podľa Stiftung Warentest si masku nemusia správne nasadiť. To umožňuje relatívne voľné prúdenie vzduchu dovnútra a von.

https://www.test.de/FFP2-Masken-fuer-Kinder-im-Test-5824683-5825400/

Prečo znova píšeme o týchto ........ ? Pretože na jeseň prídu znova.

A nezabúdajte, že ešte minulá vláda schválila povinnosť rúška v interiéroch. Táto vláda v tom pokračovala a k tomu ešte celý parlament na jar 2021 podporil respirátory. Doslovne celý parlament....všetci poslanci NR SR!!! 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Podporte nás:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené ® OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes