Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

2.11.20 Testy o účinnosti testov

VKontakte

čo tvrdia. Pritom samotná štúdia nie je zavádzajúca, sú to jej novinárske interpretácie.

Pán Daniš v článku https://www.postoj.sk/64459/matovic-narazil-na-vedcov-nedal-si-povedat tvrdí, že „ Štúdie potvrdzujú, že Ag testy sú hrubo nepresné a pri nesprávnom použití celkom nespoľahlivé (napríklad v oblastiach, kde je menej ako 0,3 percenta infikovaných, čo je prípad viacerých okresov, bude presnosť testov zúfalá).“ A že celoplošné testovanie je riziková akcia s veľmi neistými prínosmi.

Výsledok PCR testu sa bežne oznamuje iba ako pozitívny alebo negatívny. To je podstatou oznamu o výsledku, ktorý príde SMSkou. Taký výsledok hovorí extrémne málo. V prípade negatívneho je to veľmi spoľahlivý údaj, pretože špecificita testu je veľmi vysoká 99,8 až 100 %. Predsa len, nevieme, pre akú hodnotu počtu cyklov sa test vyhlási za negatívny, pohybuje sa od 37 do 40. V prípade pozitívneho výsledku je to dramaticky horšie. Je totiž veľký rozdiel pri akej hodnote Ct sa pozitivita zistila. Pri vysokých hodnotách Ct test zistí nielen živý vírus ale aj jeho genetické fragmenty, ktoré ostali po odoznení infekcie a nepredstavujú žiadne riziko šírenia ochorenia. Nastavenie prahu na nižšie hodnoty Ct odporúčajú viacerí odborníci. CDC (center for Disease Control) v USA spočítalo, že nad prahom 33 cyklov je extrémne ťažké zistiť živý vírus vo vzorke.

Temer 100 % špecificita PCR testov je zavádzajúca. PCR testy vykazujú veľké množstvo pozitívnych výsledkov viacero týždňov po odoznení ochorenia, kedy už osoba vôbec nie je infekčná. Toto sú v skutočnosti falošne pozitívne výsledky a je ich rádovo viac ako pri antigénových testoch (10 krát a viac).

Pre Ct do 25 ide o vysoké množstvá vírusu o dobranej vzorke a o vysoko infekčnú osobu. Pri nich v Motole zistili 93 % sensitivitu (citlivosť) Ag testu odčítateľného voľným okom.

Pre Ct 25 až 30 je citlivosť Ag testu na úrovni 78 %. To sú stále osoby s pomerne vysokými množstvami vírusu. Rozdiel piatich cyklov znamená 30 – 100 násobný rozdiel v množstve vírusu vo vzorke (presnejšie by sa to dalo zistiť, ak by boli k dispozícii výsledky validačnej štúdie použitých PCR testov). To je stále vysoká hodnota.

Pre testovaných s Ct nad 30 ide s naozaj veľkou pravdepodobnosťou o osoby veľmi nízko infekčné, ba skôr neinfekčné. Keďže sa jednalo aj o časť bezpríznakových osôb, je tu možnosť, že u zopár z nich mohlo ísť o malé množstvá vírusu vyskytujúce sa pri nástupe ochorenia.

Vyhodnoťme to pre Ct do 30, to znamená pre rizikové osoby pre šírenie ochorenia (poznamenávam, že PCR testy udávajú pomerne vysoké hodnoty vírusu aj po odoznení ochorenia, kedy už osoba sa nepokladá za infekčnú):

PCR – pre Ct do 30 pozitívni: 109 + 49 = 158

Ag1 pre Ct do 30 pozitívni: 109*0,93 + 49*0,78 = 101 + 38 = 139

Podiel: 139 / 158 = 0,88 čo je 88 %.

Takže v skutočnosti je citlivosť Ag testov na úrovni okolo 88 %. Je to menej, ako udáva výrobca (cca 96 %), ale na celoplošné testovanie, ktoré má identifikovať vysoko infekčných a tým vysoko rizikových šíriteľov je to vynikajúca hodnota. Je vynikajúca, pretože sa nachádzame v stave prudkého šírenia epidémie a citlivosť Ag testov (sensitivita) dobre kopíruje infekčnosť testovaných osôb.

Zvyčajne infikovaná osoba nenakazí nikoho ďalšieho, ale odhaduje sa, že 20 % infikovaných spôsobí infekciu u 80 % novoinfikovaných. Títo sa nazývajú superšíritelia (superspreader) a spôsobujú klastre ochorení. Títo sú hybnou silou šírenia epidémie. Na to však musia mať vysokú vírusovú nálož a tých antigénové testy odhalia s vysokou pravdepodobnosťou.

Oba druhy testov na zisťovanie vírusu CoViD-19 sú to najlepšie, čo sa v zdravotníctve používa a čo vôbec existuje. Preto by sme mali ich výsledkom dôverovať. V opačnom prípade môžeme prepadnúť beznádeji a rôznym stihomamom. Nepremyslené a možno aj cielené negatívne vyjadrenia rôznych "odborníkov", médií a politikov totiž výrazne pomáhajú k šíreniu epidémie.

Identifikácia vysoko infekčných osôb umožní výrazné skrátenie prísnych obmedzení a umožní našej spoločnosti primerane fungovať. Okrem toho mnoho ťažkých priebehov a aj životov. Áno, "kúpime si slobodu", cenou je však spoločná zodpovednosť a nie cena testov. A spoločná zodpovednosť patrí do výbavy konzervatívca.

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes