Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

20.11.2022 Zložky prípravkov mRNA - grafén, gálium, zlato a striebro, alebo len lipidové nanočastice s mRNA?

VKontakte

 Téma je dosť kontroverzná, a do dnes nebola osvetlená, keďže seriózne analytické dôkazy sú zriedkavé. Ide o možnú súvislosť medzi transportom vakcíny, manipuláciou a vedľajšími účinkami. Znovu a znovu sa šíria teórie, ktoré sú založené na nečistej alebo málo zmysluplnej analýze.

Vakcíny dodáva výrobca zmrazené (do -90°C) do veľkoobchodnej lekárne (informácie o produkte od Comirnaty -90 – -60°C, Spikevaxx -50 – -15°C). Tam sa rozmrazia a dodajú do lekární pri teplote chladničky. Potom sa pri teplote 4 – 8 o C rozdelia vakcinátorom. Teraz záleží na tom, ako sa s vakcínou ďalej naloží. Informácia o produkte tu špecifikuje pomerne široký teplotný rozsah (Comirnaty od Biontech/Pfizer: do dvoch hodín pri 30 °C; Spikevax od Moderna: do 25 °C po dobu jednej hodiny). Pred natiahnutím do injekčnej striekačky sa ampulka musí sa krúžiť (ale nie pretrepávať) (popisy produktov Moderna aj Pfizer zakazujú pretrepávanie, liekovky by sa mali iba krúžiť), aby sa zabezpečilo že lipidové nanočastice (LNP) obsahujúce mRNA sú rovnomerne rozložené. V ideálnom prípade by preto striekačky mali obsahovať rovnaké dávky účinnej látky (mRNA). V opačnom prípade by došlo k nerovnomernému rozloženiu účinnej látky v príslušných injekčných striekačkách, čo by mohlo vysvetľovať rôzne reakcie po očkovaní.

 Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 
Podporte nás darom: ďakujeme všetkým za podporu

Ak pri injekcii dôjde aj k zasiahnutiu cievy, čo nie je nepravdepodobné, dá sa predpokladať, že viac-menej vysoká koncentrácia sa dostane priamo do krvného obehu. Odhaduje sa, že štandardná dávka vakcíny od spoločnosti Pfizer obsahuje 13,5 bilióna (13,5 x 10 ^ 12) molekúl mRNA na injekčnú striekačku a pri dávke 100 mikrogramov Modern je zahrnutých 46,7 bilióna (46,7 x 10 ^ 12) molekúl mRNA. Výpočet vykonal prof. Jean-Michel Claverie (Profesor Jean-Michel Claverie urobil nový výpočet, Jean-Michel Claverie je riadnym profesorom genomiky a bioinformatiky na Lekárskej fakulte Univerzity v Aix-Marseille, riaditeľom Stredomorského inštitútu mikrobiológie a vedúcim Laboratória pre štrukturálne a genomické informácie, oddelenia Francúzskeho národného výskumného centra ( CNRS), ktorú založil v roku 1996). Ďalší výpočet prichádza s takmer rovnakým číslom.

Pri nesprávnej manipulácii s vakcínou, pri nerovnomernej distribúcii a bez nasatia injekčných striekačiek sa do krvi skutočne môžu dostať extrémne vysoké koncentrácie LNP a tým aj účinná látka.

LNP sú veľmi malé (50 až 80 nanometrov), a preto nemajú žiadnu mechanickú bariéru v krvnom obehu. Už päť minút po injekcii takejto vakcíny sa dajú zistiť v mozgu cicavcov. Prekročenie hematoencefalickej bariéry, ktoré má zabezpečiť špeciálnu ochranu mozgu, robí LNP obzvlášť nebezpečnými a je pravdepodobne zodpovedné za mnohé vedľajšie účinky. Tak by napr. B. Mnohé neurologické vedľajšie účinky, ako sú poruchy zorného poľa, bolesti hlavy, strata chuti, poruchy videnia, strata sluchu a paralýza, možno vysvetliť. Okrem toho môžu LNP tiež prekročiť hranice všetkých ostatných orgánov a spôsobiť tam škody.

Výroba nanolipidových častíc je náročná

Už pri výrobe týchto LNP sa dá predpokladať, že medzi jednotlivými výrobcami budú rozdiely v kvalite, keďže žiadny výrobca neprezradí konkurencii presný spôsob výroby. Presne takéto rozdiely už boli zistené v štúdiách: Štúdie využívajúce hmotnostnú spektrometriu ukázali rozdiely v polyetylénglykolovom (PEG) povlaku LNP medzi jednotlivými šaržami.

Lipidové nanočastice (LNP) sú zložené z katiónových lipidov, PEGylovaných lipidov a cholesterolu. Katiónové lipidy viažu negatívne nabitú RNA, zatiaľ čo PEGylované lipidy skrývajú nanočastice pred imunitným systémom. Cholesterol, ktorý obsahuje, zahusťuje obal a zaisťuje, že lipidové nanočastice sa môžu viazať na proteín nachádzajúci sa v tkanive a krvi, ApoE. LNP tak majú univerzálny kľúč, ktorý umožňuje prístup k bunkám a môže transportovať mRNA do bunky, aby sa dala prečítať a mohla sa iniciovať produkcia hrotov.

Keďže mRNA musí byť chránená, inak by bola degradovaná priamo extracelulárnymi ribonukleázami nachádzajúcimi sa v tkanive a krvi, balenie vo forme týchto nanolipidov je mimoriadne dôležité. Práve to by však malo predstavovať výzvu, ktorú výrobcovia nedokázali, alebo aspoň nie vždy, zvládnuť.

Početné výskumy pomocou mikroskopie v tmavom poli ukazujú nespočetné množstvo krvných doštičiek, ktoré plávajú vedľa LNP. Ramanova mikroskopia len nedávno dokázala ukázať, že tieto krvné doštičky pozostávajú z čistého cholesterolu. Dá sa teda predpokladať, že cholesterol nemôže zostať vo formulácii LNP a dochádza k separácii fáz. V súčasnosti sa skúma, či všetok cholesterol pochádza z LNP alebo či muselo dôjsť ku kontaminácii počas výrobného procesu. Ako toto oddelenie fáz ovplyvňuje fungovanie LNP, je stále úplne nejasné. Je možné si predstaviť zníženie ich stability.

Na jednej strane je veľmi pravdepodobné, že takéto vločky cholesterolu sa už dajú vpichnúť injekciou vakcíny a dostanú sa priamo do krvného obehu. Na druhej strane, pri rozpade LNP môže dochádzať k ďalšiemu a dokonca zvýšenému zrážaniu cholesterolu v krvi a v tkanive. V závislosti od koncentrácie týchto kryštálov cholesterolu sa potom môže vyskytnúť syndróm embólie kryštálov cholesterolu .

Je to spôsobené aj infiltráciou kryštálov cholesterolu z rozbitých (ulcerovaných) artériosklerotických plátov v cievach, čo vedie k uzáveru malých tepien (embólia). To znamená, že cholesterol prinesený očkovaním a zápal cievnych stien (stimulovaný produkciou hrotov) spôsobí odlúčenie usadenín od cievnych stien, ktoré potom môžu spôsobiť oklúzie inde. Vonkajšie viditeľné znaky sú modré alebo čierne sfarbené prsty na nohách a rukách. Toto nekrotické tkanivo sa potom musí chirurgicky liečiť a v najhoršom prípade amputovať. Poruchy krvného obehu a následné poškodenie orgánov sa môžu vyskytnúť aj v iných orgánoch, ako je mozog, srdce, obličky a pľúca.

Dĺžka reťazca polyetylénglykolov (PEG) tiež ovplyvňuje stabilitu LNP. Vo veľmi peknej práci by sa dalo ukázať, že 1) kvalita PEG sa medzi šaržami značne líši a 2) distribúcia dĺžky reťazca môže priamo korelovať s počtom vedľajších účinkov (podľa VAERS). Toto je ďalší dôkaz, že účinnosť injekcií môže silne závisieť od stability LNP.

Veľmi odlišne by mal vyzerať aj interiér LNP. Množstvo mRNA na LNP sa tiež pravdepodobne bude líšiť, pretože môže byť extrémne ťažké zapuzdreť približne rovnaké množstvá mRNA do nanočastíc. Toto sa však ešte musí skontrolovať na rôznych dávkach pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie.

Teraz sa našla aj nedeklarovaná prísada. Vyšetrovanie ukázalo silnú kontamináciu silikónovým olejom vo vzorke od spoločnosti Moderna. Možno bol prinesený z výrobného procesu. V súčasnosti sa skúma, do akej miery je to problém u iných šarží alebo výrobcov vakcín.

To znamená, že počet lipidových nanočastíc (LNP), ako aj ich stabilita a obsah mRNA sa môžu líšiť v závislosti od vakcinačnej dávky. Preto je mimoriadne ťažké zabezpečiť, aby každá dávka vakcíny obsahovala rovnaké množstvo účinnej látky, pretože výrobné špecifikácie tiež umožňujú veľké variácie: Napríklad obsah ALC-0315 a ALC-0159, DSPC a cholesterolu v Comirnaty z r. Biontech/Pfizer sa líšia až o 100 %. To je analyticky a produkčne veľmi nečisté a neuveriteľné. To by však mohlo byť možné vysvetlenie toho, že u niektorých ľudí sa vedľajšie účinky prejavia okamžite, u iných neskôr a u niektorých vôbec.

Okrem toho existujú určite aj iné príčiny vedľajších účinkov, ktoré sa vyskytujú, z ktorých najznámejší súvisí s apoptózou T-buniek s obohatenými bunkami. Preukázalo sa to pri patologických vyšetreniach zosnulých a medzičasom aj živých obetí očkovania metódami kontrastných látok. K tomu môže prispieť dlhá životnosť vďaka kvalitnej PEGylácii, hoci nižšia kvalita PEG vrstvy by mohla mať priaznivý vplyv na zdravie.

Len polovica mRNA musí byť neporušená

Ďalšiu indikáciu rôznych vakcinačných reakcií možno nájsť už v produktovej špecifikácii mRNA. Výrobcovia stanovili na uvoľnenie vakcín mimoriadne priaznivé špecifikácie pre podnikanie. Takže napr. B. použitá mRNA je intaktná len z ≥ 50 %. Na splnenie kritérií kvality teda stačí, ak je o niečo viac ako polovica mRNA neporušená. Zvyšných 50%, bez ohľadu na to, čo kódujú, nie je špecifikovaných. Odpadajú drahé filtračné procesy a kontaminácia je akceptovaná so súhlasom. Aj tu sa už ukázalo, že to predstavuje problém, keďže vo vzorkách bola zistená kontaminácia dvojvláknovou RNA a DNA.

K dnešnému dňu existuje len málo spoľahlivých informácií o tom, ako dlho trvá produkcia hrotov po injekcii mRNA. Napríklad jedna štúdia dokázala detegovať mRNA 60 dní po očkovaní a existujú neoficiálne dôkazy na obdobie až 10 mesiacov. V prípade nepriaznivej konštelácie je možná aj reverzná transkripcia, teda prepísanie do DNA a začlenenie do genómu. V najhoršom prípade to môže viesť k zmene DNA v bunkovom jadre s neočakávanými následkami.

Lipidové nanočastice:

 

Zvýšenie polarity rozpúšťadla podporuje samozostavenie formulácií LNP-mRNA .

Čo nie je v mRNA vakcínach

Nové, veľmi zaujímavé štúdie mRNA vakcín pomocou IR a Ramanovej spektroskopie nedávno jasne ukázali, že často pozorované vločky vo vakcínach pozostávajú z kryštalického cholesterolu. Dalo by sa tiež preukázať, že flokulácia cholesterolu sa zvyšovala so zvyšujúcou sa teplotou (v chladničke na izbovú teplotu). Výsledné tvary sa môžu laikom zdať bizarné, ale sú úplne v súlade s tým, ako sa čisté látky javia pod mikroskopom.

To tiež jasne vyvrátilo, že tieto vločky sú vyrobené z grafénu, kovov alebo skla a tiež nepredstavujú obvody alebo nanoboty. Medzitým sa uskutočnili aj testy mRNA vakcín, ktoré by vyzrážali akýkoľvek obsiahnutý grafén a urobili ho jasne rozpoznateľným. Toto však nebolo pozorované, čo je úplne v súlade s Ramanovými vyšetrovaniami.

Okrem toho sa pri mikroskopických pozorovaniach často nachádzajú vláknité štruktúry, ktoré sa často označujú ako červy. Väčšinou sa však jedná o celulózové vlákna, ktoré aj napriek starostlivému vyčisteniu zostanú na sklíčkach (alebo sa nanesú len utierkami). To by sa dalo bezpochyby overiť aj pomocou Ramanovej mikroskopie.

Celkovo možno teda predpokladať, že škodlivosť vakcín je v podstate spôsobená mRNA, ktorej účinnosť však podlieha výkyvom v dôsledku trvanlivosti lipidových nanočastíc. Doterajšie zistenia analýzy vakcín ukazujú v niektorých prípadoch významné rozdiely v zložení LNP jednotlivých šarží, hladiny mRNA sa budú pravdepodobne meniť podobne.

Záverečné myšlienky

Štúdia 23 miliónov účastníkov zo Škandinávie, publikovaná v časopise Jama Cardiology , dospela k záveru, že riziko myokarditídy po injekciách mRNA je výrazne vyššie ako po infekcii SARS-Cov2. Je tam tiež uvedené, že toto riziko sa zvyšuje s každou injekciou (booster). Srdcový sval je nenávratne poškodený a je len otázkou času, kedy dôjde k dekompenzácii srdca a zníženiu čerpacej kapacity. Telo potom už nemôže byť dostatočne zásobované živinami a kyslíkom. V závislosti od závažnosti srdcového zlyhania dochádza k výraznému poškodeniu orgánov s dýchavičnosťou a stratou výkonnosti. V horšom prípade multiorgánové zlyhanie so smrťou.

Vyššie opísané mechanizmy by mali dostatočne vysvetliť, prečo majú tieto nové mRNA vakcíny významný rizikový potenciál. Ak sa účinok nepreukáže, pomer prínosu a rizika sa jednoznačne posúva na úkor rizika,

Odporúčanie vakcíny pre deti a dojčatá považujem za mimoriadne nebezpečné, keďže sa dá predpokladať, že tieto deti môžu po viacerých preočkovaniach v mladom veku utrpieť vážne poškodenie orgánov.

S rozoznateľným mimoriadne pochybným účinkom vakcín je až príliš veľa ľudí postihnutých vážnymi vedľajšími účinkami očkovania. Úmrtia po očkovaní sú tiež príliš vysoké a musia sa konečne riešiť. Na objasnenie súvislostí s očkovaním mRNA sa musia vykonať rozsiahle patologické vyšetrenia. Ľudia s ťažkým poškodením očkovaním musia byť konečne rozpoznaní a medicínsky ošetrení.

Nesmú to však sprevádzať nezrozumiteľné sľuby uzdravenia, ako to nedávno naznačil náš „špecialista“ Eckart von Hirschhausen v našich kvalitných médiách (ARD). Pacientom s dlhou chorobou Covid tam odporučili sľubnú aferézu HELP. V programe s názvom: „Pandémia neliečených“ boli prezentovaní pacienti s Long-Covidom, ktorým sa po aferéze zdalo byť lepšie. Nehovorilo sa však, že všetci títo pacienti boli pravdepodobne viackrát očkovaní. Ide teda s najväčšou pravdepodobnosťou o pandémiu očkovaných. Je priam dobrodružné, že túto údajne liečebnú procedúru môže v hlavnom vysielacom čase v 1. programe (ARD) prezentovať „medicínsky komik“, ktorý pacientov na vlastnú zodpovednosť zrejme nikdy neliečil.

Podľa príčin a mechanizmov závažných nežiaducich účinkov, ktoré som opísal vyššie, HELP aferéza zaujíma iba lekára, pretože prináša približne 3 000 € za ošetrenie. Z medicínskeho hľadiska je to úplný nezmysel, keďže LNP prenikajú do buniek a tkanív z krvi a majú teda potenciál zotrvať v tele a orgánoch veľmi dlho – ako dlho je v súčasnosti čisto špekulatívne, keďže existuje o tom zatiaľ nie sú žiadne platné údaje. Produkciu hrotov určite neovplyvní ani aferéza HELP. Vznikajú tu len nové zdroje príjmov bez toho, aby boli predložené vedecké dôkazy o účinnosti. Tí, ktorých sa to týka, budú musieť platiť aj naďalej a naďalej budú ponechaní v chlade.

Na záver by som rád poďakoval vedcom, o ktorých výskum som sa mohol oprieť, ale ktorých mená nechcem uvádzať, inak by museli rátať so značnými nevýhodami a represáliami. Hoci túto rozsiahlu výskumnú prácu vykonávali po nociach a víkendoch a svoj voľný čas venovali objasňovaniu smrteľného problému vakcín, bohužiaľ ich nemôžem citovať. Aj to je dôkazom toho, že žijeme vo vedeckej diktatúre a že nezávislý výskum už nie je možný, keďže univerzitná veda je teraz primárne financovaná z fondov tretích strán a zadávateľ teda môže špecifikovať, aký výskum by sa mal vykonávať. Okrem toho univerzitný výskum podlieha značnému stupňu politického vplyvu,

 

Názory vyjadrené v tomto článku nemusia nevyhnutne odrážať názory stálych autorov Oz Dôstojnosť Slovenska

Dipl.Chem. DR med Bruno Panzner je kvalifikovaný chemik a doktor medicíny, pracoval na klinikách, vo vede a výskume. Okrem praktickej práce Panzner 20 rokov poskytoval vedecké poradenstvo jednému z hlavných výrobcov vakcín (vývoj, výroba, schvaľovanie a bezpečnosť liekov).

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes