Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

25.9.2022 Európska výroba hliníka kolabuje - boli odoslané požiadavky a návrhy všetkým poslancom NR SR a ministerstvám SR

VKontakte

  Deindustrializácia rýchlo napreduje: európska výroba hliníka kolabuje

Nielen cena elektriny v Európe závisí od ruského zemného plynu, ale priama spotreba plynu súkromnými domácnosťami a firmami nie je jediným „problémom“ – s tým priamo súvisí aj výroba ocele, hliníku - mäkkých kovov, samozrejme aj ďalších komodít. A to sa stáva skutočným a závažným problémom. 

Skladovacie kapacity zemného plynu v Európskej únii sú nielen obmedzené, ale (ako celok) zásobníky nie sú ani zďaleka naplnené, aby pokryli celú potrebu studenej, dlhej zimy. Zatiaľ čo postupný plánovaný kolaps hutí a kovopriemyslu poskytuje určitú úľavu dopytu, no vyhliadky zostávajú zlé na základe prijatia Zelenej Európskej dohody a Priemyselnej revolúcii EÚ

Extrémne vysoké náklady na energiu postihujú najmä výrobcov hliníka. Výroba už mesiace klesá, čo už sťažuje zásobovanie. Výroba hliníka v Európe tento rok klesne na rekordné minimá – niektorí producenti už presunuli tavbu do Číny

V posledných rokoch sa v Európe vyrobilo 7,5 až 7,8 milióna ton hliníka . Už v máji 2022 tlačová agentúra Reuters informovala, že rastúce náklady na energie znížili vlani produkciu ľahkého kovu o 550 000 ton, čo pravdepodobne stlačilo celkovú produkciu kontinentu pod 7 miliónov ton. V dôsledku toho na trhu chýba veľké množstvo.

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu:

Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

Nečakajte na politikov a ani na druhých.    

Už viete prečo chceme výstup aj z EÚ, proti WHO, proti digitálnym očkovacím preukazom, QR kódom......?

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli Jediné riešenie.
S prudkým rastom cien elektriny a zemného plynu čaká hlinikárne ešte väčší zásah. Pravdepodobne jediným dôvodom, prečo je dopyt stále uspokojovaný, je slabnúci dopyt z Číny, ktorá je podľa správy najväčším svetovým spotrebiteľom kovu získaného z bauxitu . Do augusta tohto roku Ríša stredu doviezla okolo 200 000 ton hliníka (-19 percent), no vytvorila nový rekord s produkciou 3,51 milióna ton. To naznačuje, že niektorí výrobcovia už presunuli svoje tavenie z Európy do Číny.

Podľa technickej správy stratila Európa len medzi októbrom 2021 a marcom 2022 celkovo 850 000 ton výrobnej kapacity v dôsledku zatvorenia hliniek. Celkovo v roku 2022 podľa odhadov klesne produkcia hliníka na „starom kontinente“ v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o tretinu. To znamená: Tento rok sa v Európe pravdepodobne vyrobí podstatne menej ako 5 miliónov ton hliníka čo zničí ďalší priemysel, malospracovateľov, živnostníkov a atď. .
 
Tento vývoj je súčasťou pokračujúcej deindustrializácie Európy, ktorú ju možno pripísať dvom faktorom:
po prvé, rastúce „klimatické dane v EÚ cez obchodovanie s emisnými kvótami", ktoré sa etablujú ako stály nákladový faktor,
po druhé, Zelená Európska dohoda (Agenda 2050), WEF, Agenda 2030 a nová priemyselná revolúcia EÚ. 
 
Inde je lacnejšie vyrábať – bývalá priemyselná poloha Európy sa preto zámerne likviduje - Kvôli prvému klimatickému neutrálnemu kontinentu.
 
Na základe zistených závažných dokumentov priamo z EÚ Komisie, EÚ Rady, EÚ Parlamentu, NR SR, WEF, Projekt Trojmorie a rôznych dohôd bez vedomia občanov SR, bez referend sme zaslali požiadavky všetkým poslancom NR SR, ministerstvám, výborom NR SR, keďže nikto nekoná a  veľmi podozrivo utíchlo okolo hlinikárni na Slovensku, výroby energií a atď. .
 
Oz Dôstojnosť Slovenska využíva právo Ústavy SR k podaniu návrhov o znárodnenie nielen hlinikárni, ale aj k zverejneniu rôznych dohôd ako sú príklad s WEF, s OSN AGENDA 2030, Zelená európska dohoda, uhlíková neutralita, Priemyslová revolúcia a atď. . 
 
Podľa Čl. 2 ods.1), Čl. 20 ods.2), Čl. 26 ods.1), 5), Čl. 30 ods.1), Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 
 
Prepis iba v krátkosti odoslaných návrhov a požiadaviek:
 
Odoslané hromadne poslancom NR SR, Úradu vlády (všetky ministerstvá SR)
Keďže niektorí poslanci NR SR boli aj Europoslancami, alebo opačne, boli aj za predošlé volebné obdobia, tak veľmi dobre vedia, že čo sa deje v súčasnosti, o čom informujeme celú verejnosť. 
 
Predloženie návrhov a požiadaviek: "iba v krátkosti"
 
OZ Dôstojnosť Slovenska
Bauerova 1205/7, 040 23 Košice
Predseda Oz Dôstojnosť Slovenska  Kamil Jakub
 
Odoslané 25.9.2022 hromadne poslancom NR SR, Úradu vlády - premiér SR, MINV, MFSR. 
 
Vec: 
Predloženie návrhov a požiadaviek
 
Nebudem sa tu rozpisovať, stačí v krátkosti. 
Keďže niektorí poslanci NR SR boli aj Europoslancomi, boli aj za predošlé volebné obdobia, tak veľmi dobre vedia, že čo sa deje v súčasnosti, o čom informujeme celú verejnosť. 
 
Využívame svoje právo podľa Ústavy SR
Čl. 2 (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo
 
Čl. 30 (1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov
 
Čl. 20 (2) Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, potravinovej bezpečnosti štátu, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce, určených právnických osôb alebo určených fyzických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike. 
 
Odosielame návrh na okamžité znárodnenie strategického podniku Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, pretože Slovalco je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov. Hliník slúži na spracovanie v ostatných odvetviach priemyslu (automobilový, letecký, elektrotechnický, stavebný, ai.) Slovalco je výrobcom s vysokým podielom exportu, ktorý predstavuje viac ako 70% z celkovej produkcie. Napriek tomu je najvyšší podiel odberateľov na Slovensku (približne 30 %), za ním nasleduje Taliansko (cca 20%) a Rakúsko spolu s Českou republikou (cca po viac ako 10%). https://www.slovalco.sk/o-slovalcu/nase-vyrobky/. Viete veľmi dobre, že teraz tento materiál bude chýbať v každom odvetví, a tým pádom bude strata nielen malých firiem, ale aj väčšia Nezamestnanosť ! 
 
Znárodnenie všetkých strategických podnikov, ako sú príklad Jadrové Elektrárne, VSE, ZES, SSE, plynárne a atď. . 
 
S okamžitou platnosťou zrušiť liberalizáciu energetického trhu elektrickej energie a plynu, ktoré boli prijaté ešte v roku 2009 v treťom energetickom balíku a ďalšie energetické balíky prijaté vládami!
Okamžité zastavenie predaja všetkej vyrobenej elektriny na Slovensku na burzu, alebo cez ňu!
 
„Zastropovanie“ energií (plyn, elektriny) v krátkodobom horizonte síce oddiali hospodársku krízu, ale je to len dočasná náplasť na vysoké ceny energií. Princíp spočíva v tom, že štát zaplatí rozdiel vysokej ceny. Ale na toto si Slovensko bude musieť požičať extrémne veľký balík peňazí. Nakoniec sa pri vysokom tlaku systém zrúti. Takže na chvíľu domácnosti a firmy budú ako-tak schopné platiť účty za energie, avšak štát si spraví gigantickú „sekeru“. Pretože už dnes zdroje na zafinancovanie rozdielu nemáme.
Nepotrebujeme nejaké jednorazové príspevky, príspevky na doplatenie rozdielu v cene elektriny pre spotrebiteľov, pretože takéto veci dovedú k bankrotu SR, a to je hlavným cieľom západu, že štát zaplatí rozdiel vysokej ceny. A odkiaľ prosím Vás poslanci NR SR tie peniaze zoberiete? Zvyšovaním daní!?
 
Ohľadom daní: 
S okamžitou platnosťou zredukovať dane a s podporou pre: výroba a predaj Slovenských výrobcov - predajcov so sídlom na Slovensku "a to potraviny do 7%. Znížiť celkovo daňové odvody do 15%.... "Kvôli zabezpečeniu výroby, predaja, zamestnania...". 
 
Ohľadom vody:
Vážení poslanci NR SR o čom sa vy dnes vlastne bavíte? Ceny vody nehorázne idú smerom hore a to bezdôvodne!!  S okamžitou platnosťou našu vodu znárodniť, a zastaviť obohacovanie sa vlastníkov našej vody na úkor občanov SR. 
 
Ohľadom financovania Armády SR:
Dočasné pozastavenie a nevýhodné financovanie Armády SR. Vieme veľmi dobre, že čo k tomu predchádza, kto to prijal a schválil bez vedomia občanov SR. Stačí sa vrátiť do roku 2014 až 2018. 
 
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
Ohľadom NATO, WEF, EÚ, Agendy 21 - 2030 - 2050, Projektu Trojmorie, WHO, Globálna aliancia pre metán „novej“ iniciatíve založenej USA a EÚ v novembri 2021, aby podporili ambiciózne ciele znižovania metánu z ropného a plynárenského priemyslu (čo znamená ukončenie zemného plynu, ropy ako takej):
 
Keďže väčšiu časť už sme zverejnili, no zvyšné zmluvy a dohody nie sú verejne prístupné. Žiadame o sprístupnenie - zverejnenie prijatých dohôd, ktoré boli prijaté vládami SR a ministerstvami SR, schválením v NR SR, v EÚ parlamente, prijatím v EÚ Rade, EÚ komisiou, od vzniku SR a od vstupu do medzinárodných organizácii ako je NATO, EÚ, WHO, Projekt Trojmorie, dohody s WEF, Globálna aliancia pre metán „novej“ iniciatíve založenej USA a EÚ, to všetko bez vedomia občanov SR. 
 
 Čo sa týka WEF. Je verejne známe, že účastníkmi boli aj a je Eurokomisár M. Šefčovič, M.Lajčák za predošlé volebné obdobie ako Minister Zahraničných vecí a európskych záležitosti, ale aj v súčasnosti ako Eurokomisár, P.Pellegrini za predošlé volebné obdobie ako premiér SR, E.Heger ako súčasný premiér SR, a ďalší, ale aj spoločnosti.
 
Vážení poslanci NR SR nesnažte sa nám teraz písať a vysvetľovať, presviedčať a zavádzať občanov SR, že to nepôjde, že to nejde a neviem čo ešte. Nás nikdy nepresvedčíte, a vy to dobre viete, "že nikdy". 
 
Podľa Ústavy SR Čl. 2 (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo
Zároveň Vás informujeme, že chceme vystúpiť v pléne NR SR
.  
S pozdravom Predseda Oz Dôstojnosť Slovenska Kamil Jakub
 
Zoznam poslancov NR SR, ministerstvá SR - komu boli odoslané návrhy a požiadavky. 
 
A všetkým ministerstvám SR
 
Celkový počet odosalných e-mailov cez 150 a z toho bolo nedoručených 13 z dôvodu nepríjimania a zaplnenia ich e-mailov. 
 
 
S pozdravom pre Vás všetkých občanom SR
 
Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes