Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

27.5.2022 REPowerEU,Uhlíkova neutralita,Zelená dohoda,plyn....

VKontakte

REPowerEU: nezvyčajný plán EÚ posilniť embargo na ruskú ropu, ktoré nie je možné zaplatiť. EPowerEU je podľa webovej stránky Európskej komisie komunitným plánom na „ukončenie závislosti Európskej únie na ruských fosílnych palivách“. Cieľom je znížiť závislosť Európskej únie od ruských fosílnych palív a urýchliť prechod od zdrojov energie náročných na uhlík. "Uhlíková neutralita, Zelená dohoda

 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Odhad nákladov Európskej komisie však môže byť, podobne ako projekt zelenej transformácie, ďalším blufom. Analýza nórskej energetickej poradenskej spoločnosti Rystad Energy naznačuje, že plán si bude vyžadovať investíciu vo výške najmenej 1 bilióna EUR, aby sa splnil hlavný cieľ zvýšiť výrobu obnoviteľných zdrojov zo 40 % na 45 % celkových dodávok energie do roku 2030.

Na splnenie cieľov budú potrebné investície vrátane rozvoja sieťového a batériového ukladania s cieľom zabezpečiť stabilné dodávky energie, keďže bude potrebné reštrukturalizovať celý európsky elektrizačný systém. Zatiaľ čo plán definuje rôzne uhly na riešenie súčasnej krízy, najpodrobnejšia časť načrtáva plán pre solárnu fotovoltaiku.

Cieľom stratégie je uviesť 320 gigawattov (GW) solárnej fotovoltaiky online do roku 2025 a takmer 600 GW do roku 2030, s cieľom premiestniť 9 miliárd kubických metrov (Bcm) dopytu po plyne. Európa má v súčasnosti približne 189 GW inštalovanej solárnej fotovoltaickej kapacity, čo znamená, že 131 GW sa má nainštalovať do polovice dekády, alebo ekvivalent 44 GW ročne.

To by znamenalo takmer zdvojnásobenie miery inštalácie, ktorá bola 24 GW v roku 2021 a očakáva sa, že tento rok bude 29 GW. Na dosiahnutie plánovaných 600 GW do roku 2030 by bolo potrebné v priebehu nasledujúcich piatich rokov nainštalovať približne 56 GW novej solárnej fotovoltaickej kapacity. To by znamenalo takmer zdvojnásobenie miery inštalácie, ktorá bola 24 GW v roku 2021 a očakáva sa, že tento rok bude 29 GW.

Na dosiahnutie plánovaných 600 GW do roku 2030 by bolo potrebné v priebehu nasledujúcich piatich rokov nainštalovať približne 56 GW novej solárnej fotovoltaickej kapacity. To by znamenalo takmer zdvojnásobenie miery inštalácie, ktorá bola 24 GW v roku 2021 a očakáva sa, že tento rok bude 29 GW. Na dosiahnutie plánovaných 600 GW do roku 2030 by bolo potrebné v priebehu nasledujúcich piatich rokov nainštalovať približne 56 GW novej solárnej fotovoltaickej kapacity.

Za predpokladu, že priemerné náklady na fotovoltaickú slnečnú energiu sú 1,1 milióna eur na megawatt (MW) inštalovaného výkonu, inštalácia 411 GW do roku 2030 by predstavovala investíciu 452 miliárd eur. Dosiahnutie 45 % dodávok obnoviteľnej energie do roku 2030 si vyžaduje aj značné investície do veternej kapacity, pre ktorú plán nemá veľa podrobností. Odhady Rystad Energy naznačujú, že do roku 2030 by bolo potrebné nainštalovať ďalších 450 – 490 GW veternej kapacity, aby sa dosiahol cieľ 45 % dodávok obnoviteľnej energie, čo si vyžiada dodatočné investície vo výške 820 miliárd EUR.

Takýto prechod si vyžiada obrovské investície, ale Európska komisia doteraz nemala jasno v celkových sumách vyčlenených na dosiahnutie jej cieľov. Nedávne oznámenia a správy uvádzajú, že pôžičky vo výške 225 miliárd EUR sú už k dispozícii a že do roku 2030 môžu byť potrebné ďalšie investície vo výške 300 miliárd EUR.

Bez ohľadu na celkovú sumu, ktorá je pridelená na vývoj nových obnoviteľných zdrojov energie, zdá sa, že čísla výrazne zaostávajú za dodatočnými investíciami potrebnými na prenos energie, skladovanie, plynárenskú infraštruktúru a výrobu vodíka. Okrem toho takýto veľký dopyt po novej kapacite vyvinie dodatočný tlak na dodávateľský reťazec na výrobu solárnych panelov a veterných turbín a mohol by viesť k ďalšiemu zvýšeniu nákladov na tieto technológie.

„ Ambície plánu REPowerEU sú obrovské. Energetické spoločnosti a energetické trhy budú hľadať podrobnosti o investíciách a infraštruktúre. Aj keď sú ciele dosiahnuteľné, bude si to vyžadovať plánovanie podobné vojnovým časom, úroveň investícií, výstavby a výroby, aby sa splnili ciele do roku 2030 ,“ hovorí Carlos Torres Díaz, vedúci energetického výskumu v Rystad Energy.

Ursula von der Leyen:

Minulý týždeň sme predstavili ambiciózny balík na: • Postupné ukončenie našej závislosti od ruských fosílnych palív a dosiahnutie našich klimatických cieľov pomocou #REPowerEU • Riešenie nedostatkov v obranných kapacitách • Podpora našich ukrajinských priateľov – teraz aj z dlhodobého hľadiska. 

 

(1) Uhlíková neutralita

Z 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska na obdobie 2021 – 2030 (z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie) 

Európsky parlament: História rokovaní o klimatických zmenách (infografika): Vytvorené: 
Dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a do 2030 znížiť emisie o 55 %. Čo znamená, zníženie dodávok Zemného plynu a ropy!! 

Európsky parlament podporil klimatickú neutralitu do roku 2050 vo svojom hlasovaní 7. októbra 2021. Žiada aj zníženie emisií do roku 2030 o 60% (v porovnaní s rokom 1990). Pôvodný návrh Komisie tu bol 55%. Poslanci žiadajú Komisiu, aby stanovila aj dočasný cieľ do roku 2040, aby sa zabezpečil pokrok pri dosahovaní konečného cieľa.

(2) Európska zelená dohoda

Nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050

Cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete!! 

  • 55 %zníženie emisií z automobilov do roku 2030
  • 50%zníženie emisií z dodávok do roku 2030
  • 0emisií z nových automobilov do roku 2035

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_sk

Agenda 2050: Z roku 2018 a z 11. decembra 2019 predložila oznámenie (COM(2019)640) o Európskej zelenej dohode, v ktorom sa stanovuje podrobná vízia, ako urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, chrániť biodiverzitu, zaviesť obehové hospodárstvo. Výkonný podpredseda Frans Timmermans je zodpovedný za vedenie a koordináciu práce na európskej zelenej dohode. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen sa zaviazala predložiť návrhy na Európsku zelenú dohodu v priebehu prvých 100 dní od mandátu Komisie vrátane nového „európskeho klimatického zákona“ (návrh prijatý 4. marca 2020). 

V Bruseli11. 12. 2019 COM(2019) 640 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

Dokument číslo 1

Dokument číslo 2

O návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_SK.html

(3) Skvapalnený plyn na Slovensko

Prevratnú dohodu EÚ o plyne uzavrel v USA s Trumpom Smerák Šefčovič (eurokomisár pre energetiku) a minulá vláda Smeru vo Waršave ( Raši, Kiska, Pellegrini a ďalší Smeráci už v roku 2012 a 2013) o tomto pláne vedeli a vedia všetci politici bez rozdielu. Parlament 2012-2016 a 2016-2020, samozrejme, že aj súčasný!! 

Z časti sme informovali verejnosť, že ako to vlastne začalo: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/z-politiky/nezavisla-kontrolna-cinnost-politikov/241-18-10-21-vysoke-ceny-energie-americky-plyn-pre-sr

18.09.2018 Energie: Vo V. Kapušanoch začali výstavbu prepojovacieho plynovodu do Poľska

Úrad vlády SR: https://www.vlada.gov.sk//energie-vo-v-kapusanoch-zacali-vystavbu-prepojovacieho-plynovodu-do-polska/

Spustili výstavbu plynovodu medzi Slovenskom a Poľskom. Získame ním prístup k LNG

Vo Veľkých Kapušanoch sa začal stavať nový plynovod, ktorý prepojí Slovensko a Poľsko. EÚ prispieva viac ako 100 miliónov eur. 

Výstavba 160-kilometrového plynovodu medzi Slovenskom a Poľskom sa stáva realitou. Vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce slávnostne začali s výstavbou nového plynovodu. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva.

Plynovodom sa prepojí kompresorová stanica vo Veľkých Kapušanoch a poľský plynárenský uzol v Strachocine. Celkové náklady na výstavbu slovenskej časti novej infraštruktúry sa odhadujú na 142 miliónov eur. Projekt získal na výstavbu na našom území grant Európskej únie 55 miliónov eur a úver od Európskej investičnej banky vo výške 70 miliónov eur.

Podľa harmonogramu by mal byť plynovod v prevádzke v 2021. Jeho prepravná kapacita bude 5,7 miliardy metrov kubických ročne.

Prístup k terminálom LNG

„Nový 165-kilometrový plynovod umožní vďaka vytvoreniu doposiaľ chýbajúceho prepojenia medzi poľskou a slovenskou prepravnou sieťou vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne,“ uvádza slovenský prepravca eurstream. LNG terminálov v Baltskom mori (Świnoujście LNG, Klaipeda LNG cez Gas Interconnection Poland – Lithuania – GIPL) a z Nórska (vďaka plánovanému plynovodu Baltic Pipe). 

Zmluvy sa začali pripravovať ešte v roku 2012!!

03. 04. 2012

Tender na štúdiu uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské prepojenie vyhrala spoločnosť GAZOPROJEKT S.A.

Eustream, slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu a jeho poľský partner, GAZ-SYSTEM S.A., podpísali s víťazom verejného obstarávania zmluvu na štúdiu uskutočniteľnosti pre možnosti vybudovania plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom. Víťazom tendra sa stala spoločnosť GAZOPROJEKT S.A., ktorá bude spolupracovať s renomovaným poradcom Ernst & Young a so slovenskou spoločnosťou GasTech s.r.o. Prepojiť prepravné siete krajín strednej a juhovýchodnej Európy a reprezentovať kľúčový prvok v procese vytvárania jednotného európskeho trhu s plynom v regióne strednej Európy a zaisťovať bezpečnosť dodávok zemného plynu. Predpokladom pre vybudovanie koridoru je pripojenie poľského LNG terminálu Świnoujście. Bratislava 3. apríla 2012 (TASR) - Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu eustream, a. s., a jeho poľský partner GAZ-SYSTEM S.A. podpísali s víťazom verejného obstarávania zmluvu na štúdiu uskutočniteľnosti pre možnosti vybudovania plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom. Víťazom tendra sa stala spoločnosť GAZOPROJEKT S.A., ktorá bude spolupracovať s renomovaným poradcom Ernst&Young a so slovenskou spoločnosťou GasTech, s.r.o. Informoval o tom špecialista externej komunikácie Eustream Vahram Chuguryan.

Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť požadované podmienky pre diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže otvoriť prístup poľským subjektom k dodávkam z tzv. južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora.
 
 

 

Zdroj: eustream.sk

 Spoločné vyhlásenie medzi EÚ - USA z 25.7.2018  

 

 

03.03.2016
V bratislavskom prístave chcú stavať terminál pre skvapalnený plyn
Slovensko by mohlo mať do štyroch rokov terminál pre skvapalnený plyn LNG. Postaviť ho plánuje v bratislavskom prístave európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG.
Skvapalnený zemný plyn ako alternatívny zdroj paliva sa stal pre Európsku komisiu jednou z možností zníženia emisií skleníkových plynov z dopravy a ukončenia závislosti dopravy od ropy. Význam LNG potvrdzujú aj nedávne slová eurokomisára zodpovedného pre vznik Energetickej únie Maroša Šefčoviča - strana Smer. Podľa neho dodávky LNG do Európy by sa mali počas najbližších piatich rokov zvýšiť až o 50 %. Únia sa bude podľa Šefčoviča spoliehať najmä na dodávky LNG plynu z Kanady, USA, Austrálie a Kataru.
 
07.03.2016
Bridlicový plyn k nám príde po Dunaji
Slovensko by mohlo dovážať bridlicový plyn z Kataru či z USA priamo do terminálov, ktoré by mali o štyri roky vyrásť v Bratislave a v Komárne.
Výstavba terminálov vyjde na 40 miliónov eur. Ide o zámer Danube LNG, európskeho zoskupenia so sídlom v Bratislave. Práve Američania by mali v najbližších týždňoch poslať prvé tankery so skvapalneným plynom do Európy. Európska komisia očakáva, že vďaka LNG by sa mohla znížiť energetická nadviazanosť na plyn z Ruska.
„Terminály majú primárne slúžiť na vykladanie a skladovanie LNG.
Analytici upozorňujú, že ešte predvlani schválil Brusel spoločné pravidlá budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Na podporu skvapalneného zemného plynu LNG by sa do roku 2030 mala zabezpečiť dostupnosť čerpacích staníc v hlavných vnútrozemských prístavoch v Európe. Súčasťou programu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) je aj projekt LNG Masterplan, ktorý chce vytvoriť distribučné centrá na riečnej osi Rýn/Más-Mohan-Dunaj. Do projektu je zapojených viacero firiem z 12 členských štátov EÚ.
Médiá a politici šíria klamstvá ohľadom zastavenia plynu do Poľska a do Bulharska.
Overte si najprv informácie priamo na webových stránkach Poľskej vlády (úrad vlády PL) a Bulharska
 
Trumpov zemný plyn.
Pravda je iná a minulá vláda a parlament o tom dobre vedia!!
Varšava 17. marca 2022 – Po vypršaní dlhodobej zmluvy v roku 2022 Poľsko nebude nakupovať žiadny plyn z Ruska. V októbri bude spustený plynovod Baltic Pipe a LNG terminál Swinoujscie už bol rozšírený (na tento terminál sme práve aj my napojený)
 
17. 10. 2018
POLIACI SA ZBAVIA ZÁVISLOSTI OD RUSKA. V ROKU 2022 ZAČNÚ DOVÁŽAŤ PLYN Z USA
Poľská štátna energetická spoločnosť PGNiG 17.10.2018 podpísala dvadsaťročnú zmluvu na nákup skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov. Hodnota kontraktu zverejnená nebola, podľa šéfa PGNiG Piotra Woźniaka ale bude firma nakupovať plyn z USA
Obe strany sa na podmienkach dodávok dohodli už tento rok v júni. Premiér Mateusz Morawiecki dnes na ceremoniáli pri príležitosti podpisu zmluvy vyhlásil, že kontrakty podporia ako nezávislosť, tak konkurencieschopnosť poľského energetického sektora. Minister energetiky Krzysztof Tchórzewski dodal, že dohoda Poľsku pomôže diverzifikovať dodávky plynu.
Hlavným dodávateľom poľského podniku je v súčasnosti ruský Gazprom. PGNiG s ním má uzavretú zmluvu do roku 2022, ale nehodlá ju predĺžiť. "Od roku 2022 Poľsko nebude dovážať ruský plyn, dodávky z východu sa zastavia, vďakabohu," vyhlásil Woźniak.
V rámci kontraktov s dcérskymi spoločnosťami skupiny Venture Global LNG bude podnik ročne dovážať dva milióny ton LNG. Dodávky sa začnú v roku 2022.
V tom istom čase naša minulá vláda vo Waršave tiež dojednala dodávky amerického drahého skvapalneného plynu na Slovensko. Vo Waršave bol Kiska, Raši, Pellegrini a ďalší Smeráci s Trumpom.
V roku 2019 sa začala výstavba plynovodu z Veľkých Kapušian do Poľska na pripojenie dodávok skvapalneného plynu z USA a Kataru (terminál Swinoujscie)
Práve v roku 2012 keď nastúpil Fico sa pripravila zmluva ohľadom tohoto, a v roku 2013 Fico obhajoval TTIP dohodu medzi USA a EÚ.
 
 
Bulharsko: 22.05.2019
Bulharsko sa zbaví závislosti od ruského plynu, stavia plynovod na juh.
Bulharsko a Grécko v stredu 20.5.2019 spustili dlho odkladanú výstavbu plynovodu, ktorý prepojí ich siete potrubí. Tento krok zníži veľkú závislosť Sofie od dodávok suroviny z Ruska.
"Toto prepojenie povedie k skutočnej diverzifikácii dodávok zemného plynu," povedal bulharský premiér Bojko Borisov na ceremónii, na ktorej sa zúčastnil aj jeho grécky kolega Alexis Tsipras.
Nový 182 kilometrov dlhý plynovod IGB medzi bulharským mestom Dimitrovgrad a gréckym mestom Komitini by mal začať fungovať koncom roka 2020.
Umožní Bulharsku prijímať plyn z oblasti Kaspického mora, z Azerbajdžanu, ako aj skvapalnený LNG plyn z rôznych zdrojov prostredníctvom terminálov v Grécku.
 
31. mája 2019
Bulharsko dovezie prvý skvapalnený zemný plyn zo Spojených štátov
Bulharsko dovezie z USA prvé objemy skvapalneného zemného plynu (LNG). Uviedla to v piatok bulharská ministerka energetiky Temenužka Petkovová s tým, že dohoda počíta s ...
Bulharsko dovezie z USA prvé objemy skvapalneného zemného plynu (LNG). Uviedla to v piatok bulharská ministerka energetiky Temenužka Petkovová s tým, že dohoda počíta s prvou dodávkou už v týchto dňoch a s druhou v priebehu tretieho štvrťroka.
Dodávky zabezpečí v Holandsku registrovaná obchodná spoločnosť Kolmar. V prvom prípade pôjde o dodávku v objeme 90 miliónov kubických metrov (m3) a v druhom 50 miliónov m3. Prvá dodávka amerického LNG pre Bulharsko je od americkej spoločnosti Cheniere, druhá od americkej divízie britskej spoločnosti BP.
Ako povedala Petkovová, "je to ďalší krok smerom k liberalizácii trhu s plynom a jasný dôkaz diverzifikácie". Bulharsko ešte v apríli podpísalo dohodu s gréckou firmou DEPA na dodávky plynu. Cieľom je znížiť vysokú závislosť od dovozu suroviny z Ruska.
 
Všetko pod záštitou projektu Trojmorie!!
Takto sme vás informovali na sociálnych sieťach. Nakoniec média museli priznať túto pravdu, ktorú zverejňujeme veľmi dlhú dobu. Bulharsko už dováža americký plyn, a za chvíľku aj Slovenská republika. 
 

(4) REPowerEU: Plán na rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a urýchlenie zeleného prechodu

Hlasovanie v EP o REPowerEU 10.11.2022 , 14.12.2022 , 14.2.2023
Týka sa to všetkých Europoslancov SR .
Dokonca aj taký samotný Uhrík v pozmeňujúcich návrhoch hlasoval Za, hoci hlasoval aj proti! Liberáli všetci do jedného ZA, Smer - SD ZA, KDH ZA, Radačovsky tiež ZA a v niektorých pozmeňujúcich návrhoch proti.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

Európska komisia dnes predstavila plán REPowerEU , jeho reakciu na ťažkosti a narušenie globálneho trhu s energiou spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu. Transformácia európskeho energetického systému je dvojaká: ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív , ktoré sa používajú ako ekonomická a politická zbraň a stojí európskych daňových poplatníkov takmer 100 miliárd EUR ročne, a riešenie klimatickej krízy . Ak bude Európa konať ako Únia, môže sa rýchlejšie zbaviť svojej závislosti od ruských fosílnych palív. 85 % Európanov sa domnieva, že EÚ by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruského plynu a ropy, aby podporila Ukrajinu. Opatrenia v pláne REPowerEU môžu na túto ambíciu reagovať prostredníctvomúspory energie, diverzifikácia dodávok energie a zrýchlené zavádzanie obnoviteľnej energie na nahradenie fosílnych palív v domácnostiach, priemysle a výrobe energie.

Zelená transformácia posilní hospodársky rast, bezpečnosť a opatrenia v oblasti klímy pre Európu a našich partnerov. Nástroj na obnovu a odolnosť (RRF) je jadrom plánu REPowerEU, ktorý podporuje koordinované plánovanie a financovanie cezhraničnej a národnej infraštruktúry, ako aj energetických projektov a reforiem. Komisia navrhuje vykonať cielené zmeny a doplnenia nariadenia o RRF s cieľom začleniť do existujúcich plánov obnovy a odolnosti členských štátov okrem veľkého počtu príslušných reforiem a investícií, ktoré sú už v RRP, aj osobitné kapitoly REPowerEU. Do tohto procesu vstúpia odporúčania pre jednotlivé krajiny v cykle európskeho semestra 2022.

Úspora energie

Úspory energie sú najrýchlejším a najlacnejším spôsobom riešenia súčasnej energetickej krízy a zníženia účtov. Komisia navrhuje posilniť dlhodobé opatrenia v oblasti energetickej účinnosti vrátane zvýšenia záväzného cieľa energetickej účinnosti z 9 % na 13 % v rámci balíka „Fit for 55“ právnych predpisov Európskej zelenej dohody. Úspora energie nám teraz pomôže pripraviť sa na potenciálne výzvy budúcej zimy. Komisia preto dnes zverejnila aj „ Oznámenie EÚ o úspore energie “, v ktorom podrobne uvádza krátkodobé zmeny správania, ktoré by mohli znížiť dopyt po plyne a rope o 5 %, a nabáda členské štáty, aby začali konkrétne komunikačné kampane zamerané na domácnosti a priemysel. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby používalifiškálne opatrenia na podporu úspor energie , ako sú znížené sadzby DPH na energeticky účinné vykurovacie systémy, izoláciu budov a spotrebiče a výrobky. Komisia tiež stanovuje pohotovostné opatrenia v prípade vážneho prerušenia dodávok a vydá usmernenia o kritériách stanovenia priorít pre zákazníkov a uľahčí koordinovaný plán EÚ na zníženie dopytu.

Diverzifikácia dodávok a podpora našich medzinárodných partnerov

EÚ už niekoľko mesiacov spolupracuje s medzinárodnými partnermi na diverzifikácii dodávok a zaistila rekordné úrovne dovozu LNG a vyššie dodávky plynovodov . Novovytvorená energetická platforma EÚ podporovaná regionálnymi pracovnými skupinami umožní dobrovoľné spoločné nákupy plynu, LNG a vodíka združovaním dopytu, optimalizáciou využívania infraštruktúry a koordináciou dosahu na dodávateľov. Ako ďalší krok a zopakovanie ambícií spoločného programu nákupu vakcín Komisia zváži vývoj „ mechanizmu spoločného nákupu “ktorá bude rokovať a uzatvárať zmluvy o nákupe plynu v mene zúčastnených členských štátov. Komisia zváži aj legislatívne opatrenia, ktoré budú časom vyžadovať diverzifikáciu dodávok plynu zo strany členských štátov. Platforma umožní aj spoločný nákup obnoviteľného vodíka.

Dnes prijatá vonkajšia energetická stratégia EÚ uľahčí energetickú diverzifikáciu a budovanie dlhodobých partnerstiev s dodávateľmi vrátane spolupráce v oblasti vodíka alebo iných ekologických technológií. V súlade s Globálnou bránou stratégia uprednostňuje záväzok EÚ ku globálnej ekologickej a spravodlivej energetickej transformácii , zvyšovaniu úspor energie a efektívnosti s cieľom znížiť tlak na ceny, podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov a vodíka a zintenzívneniu energetickej diplomacie. V Stredozemnom mori a Severnom mori budú vybudované hlavné koridory pre vodík. Tvárou v tvár ruskej agresii bude EÚ podporovať Ukrajinu, Moldavsko, krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva, ako aj našich najzraniteľnejších partnerov.. S Ukrajinou budeme naďalej spolupracovať na zaistení bezpečnosti dodávok a fungujúceho energetického sektora a zároveň pripraviť pôdu pre budúci obchod s elektrinou a obnoviteľným vodíkom, ako aj prebudovať energetický systém v rámci iniciatívy REPowerUkraine .

Urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov

Masívne rozšírenie a zrýchlenie obnoviteľnej energie vo výrobe energie, priemysle, budovách a doprave urýchli našu nezávislosť, podporí ekologický prechod a časom zníži ceny. Komisia navrhuje zvýšiť hlavný cieľ pre obnoviteľné zdroje energie do roku 2030 zo 40 % na 45 % v rámci balíka Fit for 55. Stanovením tejto celkovej zvýšenej ambície sa vytvorí rámec pre ďalšie iniciatívy vrátane:

  • Vyhradená solárna stratégia EÚ na zdvojnásobenie solárnej fotovoltaickej kapacity do roku 2025 a inštaláciu 600 GW do roku 2030.
  • Iniciatíva Solar Rooftop Initiative so zavedenou zákonnou povinnosťou inštalovať solárne panely na nové verejné a komerčné budovy a nové obytné budovy.
  • Zdvojnásobenie miery nasadenia tepelných čerpadiel a opatrenia na integráciu geotermálnej a solárnej tepelnej energie do modernizovaných systémov diaľkového a komunálneho vykurovania.
  • Odporúčanie Komisie riešiť pomalé a zložité povoľovanie veľkých projektov obnoviteľnej energie a cielená zmena a doplnenie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov s cieľom uznať energiu z obnoviteľných zdrojov ako prvoradý verejný záujem. Členské štáty by mali zaviesť vyhradené oblasti pre obnoviteľné zdroje so skrátenými a zjednodušenými povoľovacími procesmi v oblastiach s nižšími environmentálnymi rizikami. Na pomoc pri rýchlej identifikácii takýchto oblastí sprístupňuje Komisia súbory údajov o environmentálne citlivých oblastiach ako súčasť svojho nástroja digitálneho mapovania geografických údajov týkajúcich sa energetiky, priemyslu a infraštruktúry.
  • Stanovenie cieľa 10 miliónov ton domácej výroby obnoviteľného vodíka a 10 miliónov ton dovozu do roku 2030 s cieľom nahradiť zemný plyn, uhlie a ropu v odvetviach, ktoré sa ťažko dekarbonizujú a v dopravných sektoroch. Na urýchlenie trhu s vodíkom by museli spoluzákonodarcovia schváliť zvýšené čiastkové ciele pre konkrétne sektory. Komisia uverejňuje aj dva delegované akty o definícii a výrobe obnoviteľného vodíka s cieľom zabezpečiť, aby výroba viedla k čistej dekarbonizácii. Na urýchlenie vodíkových projektov sú na výskum vyčlenené dodatočné finančné prostriedky vo výške 200 miliónov EUR a Komisia sa zaväzuje dokončiť hodnotenie prvých dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu do leta.
  • Akčný plán pre biometán stanovuje nástroje vrátane nového priemyselného partnerstva v oblasti biometánu a finančných stimulov na zvýšenie produkcie na 35 miliárd m3 do roku 2030, a to aj prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Znižovanie spotreby fosílnych palív v priemysle a doprave

Nahradením uhlia, ropy a zemného plynu v priemyselných procesoch sa znížia emisie skleníkových plynov a posilní sa bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Úspora energie, efektívnosť, náhrada paliva, elektrifikácia a zvýšený odber obnoviteľného vodíka, bioplynu a biometánu v priemysle by mohli do roku 2030 ušetriť až 35 miliárd m3 zemného plynu nad rámec toho, čo sa predpokladá v návrhoch Fit for 55.

Komisia zavedie dohody o uhlíku za rozdiel na podporu využívania zeleného vodíka priemyslom a osobitného financovania pre REPowerEU v rámci Inovačného fondu, pričom použije príjmy z obchodovania s emisiami na ďalšiu podporu odklonu od ruskej závislosti od fosílnych palív. Komisia tiež poskytuje usmernenia k dohodám o nákupe obnoviteľnej energie a energiea poskytne nástroj technického poradenstva Európskej investičnej banke. Na udržanie a opätovné získanie vedúceho postavenia v oblasti technológií a priemyslu v oblastiach, ako je solárna a vodíková energia, a na podporu pracovnej sily Komisia navrhuje založiť alianciu EÚ pre solárny priemysel a rozsiahle partnerstvo v oblasti zručností. Komisia tiež zintenzívni prácu na dodávkach kritických surovín a pripraví legislatívny návrh.

S cieľom zvýšiť úspory energie a efektívnosť v sektore dopravy a urýchliť prechod na vozidlá s nulovými emisiami Komisia predstaví balík ekologickejšej nákladnej dopravy, ktorého cieľom je výrazne zvýšiť energetickú účinnosť v sektore, a zváži legislatívnu iniciatívu na zvýšenie podielu vozidlá s nulovými emisiami vo verejných a firemných vozových parkoch nad určitú veľkosť. Oznámenie EÚ Šetrite energiu obsahuje aj mnohé odporúčania pre mestá, regióny a národné orgány, ktoré môžu účinne prispieť k nahradeniu fosílnych palív v sektore dopravy.

Inteligentné investovanie

Dosiahnutie cieľov REPowerEU si vyžaduje dodatočné investície vo výške 210 miliárd EUR do roku 2027. Ide o zálohu na našu nezávislosť a bezpečnosť. Zníženie dovozu ruských fosílnych palív nám môže ušetriť takmer 100 miliárd EUR ročne . Tieto investície musí pokryť súkromný a verejný sektor, a to na vnútroštátnej, cezhraničnej úrovni a na úrovni EÚ.

Na podporu REPowerEU je už k dispozícii 225 miliárd EUR vo forme pôžičiek v rámci RRF . Komisia dnes prijala právne predpisy a usmernenia pre členské štáty o tom, ako upraviť a doplniť ich RRP v kontexte REPowerEU. Okrem toho Komisia navrhuje zvýšiť finančný balík RRF o 20 miliárd EUR vo forme grantov z predaja kvót systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami , ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v rezerve trhovej stability, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie spôsobom, ktorý nenaruší trh. ETS ako taký nielen znižuje emisie a používanie fosílnych palív, ale tiež zhromažďuje potrebné finančné prostriedky na dosiahnutie energetickej nezávislosti.

V rámci súčasného VFR bude kohézna politika už podporovať projekty dekarbonizácie a ekologickej transformácie až do výšky 100 miliárd EUR investíciami do obnoviteľnej energie, vodíka a infraštruktúry. Ďalších 26,9 miliardy EUR z kohéznych fondov by sa mohlo poskytnúť dobrovoľným prevodom do RRF. Ďalších 7,5 miliardy EUR zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky je tiež sprístupnených prostredníctvom dobrovoľných prevodov do RRF. Komisia túto jeseň zdvojnásobí finančné prostriedky dostupné pre veľkú výzvu Fondu pre inovácie na rok 2022 na približne 3 miliardy EUR.

Transeurópske energetické siete (TEN-E) pomohli vytvoriť odolnú a prepojenú plynárenskú infraštruktúru EÚ. Na doplnenie existujúceho zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI) a úplné vyrovnanie budúcej straty dovozu ruského plynu je potrebná obmedzená dodatočná plynárenská infraštruktúra , ktorá sa odhaduje na investície vo výške približne 10 miliárd EUR . Potreby náhrady v nasledujúcom desaťročí možno uspokojiť bez toho, aby sme obmedzovali fosílne palivá, vytvárali uviaznuté aktíva alebo brzdili naše ambície v oblasti klímy. Urýchlenie elektrických PCI bude tiež nevyhnutné na prispôsobenie elektrickej siete našim budúcim potrebám. Nástroj na prepojenie Európy to podporí a Komisia dnes otvára novú výzvu na predkladanie návrhov s rozpočtom 800 miliónov EUR. , pričom ďalšia bude nasledovať začiatkom roka 2023.

Pozadie

V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu Komisia 8. marca 2022 navrhla náčrt plánu na osamostatnenie Európy od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030. Na zasadnutí Európskej rady 24. – 25. marca sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli na tomto cieli a požiadali Komisiu, aby predložila podrobný plán REPowerEU, ktorý bol dnes prijatý. Nedávne prerušenia dodávok plynu do Bulharska a Poľska demonštrujú naliehavú potrebu riešiť nedostatočnú spoľahlivosť ruských dodávok energie.

Komisia prijala 5 rozsiahlych a bezprecedentných balíkov sankcií v reakcii na činy Ruska agresie proti územnej celistvosti Ukrajiny a narastajúce zverstvá voči ukrajinským civilistom a mestám. Na dovoz uhlia sa už vzťahuje režim sankcií a Komisia predložila návrhy na postupné vyradenie ropy do konca roka, o ktorých teraz rokujú členské štáty.

Európska zelená dohoda je dlhodobý plán rastu EÚ s cieľom urobiť Európu klimaticky neutrálnou do roku 2050. Tento cieľ je zakotvený v európskom zákone o klíme , ako aj právne záväzný záväzok znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %. v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Komisia v júli 2021 predložila svoj balík právnych predpisov „Fit for 55“ na realizáciu týchto cieľov; tieto návrhy by už do roku 2030 znížili našu spotrebu plynu o 30 %, pričom viac ako tretina takýchto úspor pochádza zo splnenia cieľa EÚ v oblasti energetickej účinnosti.

Európska rada 25. januára 2021 vyzvala Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby pripravili novú vonkajšiu energetickú stratégiu . Stratégia prepája energetickú bezpečnosť s globálnym prechodom na čistú energiu prostredníctvom vonkajšej energetickej politiky a diplomacie, čím reaguje na energetickú krízu vytvorenú ruskou inváziou na Ukrajinu a existenčnú hrozbu klimatických zmien. EÚ bude naďalej podporovať energetickú bezpečnosť a zelenú transformáciu Ukrajiny, Moldavska a partnerských krajín v jej bezprostrednom susedstve. Stratégia uznáva, že ruská invázia na Ukrajinu má globálny vplyv na trhy s energiou, čo ovplyvňuje najmä rozvojové partnerské krajiny. EÚ bude naďalej podporovať bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu na celom svete.

Agenda OSN 2030 (z roku 2014 a 2015), Agenda 2050, WEF, WTF, EÚ... . Dokonalý plán.

To znamená, že žiadne autá so spaľovacími motormi a podobne....mestá bez áut!!

Vážená verejnosť stále budete tvrdiť, že nikto nič nevedel!?

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes