Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

6.10.2022 EÚ dáva internetovým gigantom právomoc cenzurovať informácie v krízach

VKontakte

Európska únia dáva technologickým spoločnostiam právomoc cenzurovať obsah sociálnych sietí v prípade vážnych kríz, ako sú pandémie alebo vojny. Aj do teraz v SR to bolo na príkaz Bruselu a nie ako tvrdili politici!!

V tomto článku o dezinformáciách (Tu klikni) sme toho venovali viacej s oficiálnymi dokumentami priamo z Bruselu, ale ľudí zaujímajú nezmyselné klamlivé pletky kvôli odstaveniu našej petície. 

Preto to veľké divadlo v NR SR, aby zakryli Brusel a ďalšie návrhy zákonov?? 

Na sociálnych sieťach zbrojenie proti OZ Dôstojnosť Slovenska, pretože dávame celú pravdu von ako jediní a s reálnymi riešeniami?

Teraz sa bude preferovať, že je to iba kvôli Ukrajine. Omyl!! EÚ schválila už oficiálne mRNA vakcínu od Moderna z podmienené na štandardné! A viete čo to znamená? Povinné očkovanie, a ešte k tomu zapoja tento zákon, tak sme v .......... . 

"Brusel bude môcť v celej EÚ robiť to, čo vlády zakazujú pre to, že je protiústavné"

Referendum nielen proti očkovaniu: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

Podporte nás: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

 

Nariadenie o európskych digitálnych službách ( DSA , skratka v angličtine) dokončilo svoje spracovanie s oveľa miernejším znením ako pôvodný text, aj keď s „prekvapením“: zavedením článku (27 a) , ktorý opisuje „ krízový protokol“, pomocou ktorého môže Európska komisia – exekutíva Spoločenstva – požadovať od jedného alebo viacerých veľkých poskytovateľov internetových služieb v prípadoch vážnej krízy, aby okamžite uplatnili „špecifické, účinné a primerané“ opatrenia na zabránenie, odstránenie alebo obmedzenie akéhokoľvek príspevku – tj. obsahu — k „vážnym hrozbám“.

Ide o výnimočné opatrenie, ktoré má vplyv na základné právo na slobodu prejavu, ale na uplatnenie ktorého podľa tohto nového pravidla nie je potrebné zriaďovať žiadnu súdnu kontrolu.

Rezolúcia bola predložená v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a „manipulácie s online informáciami “, ako samotná Komisia otvorene uvádza vo svojom brífingu . Cieľom je vytvoriť rýchly systém blokovania informácií — „umiernenosti“ — vo „výnimočných“ prípadoch alebo ako odpoveď na krízu.

Aby exekutíva Spoločenstva mohla prijať tieto opatrenia, musí nastať vážna kríza s „mimoriadnymi okolnosťami, ktoré spôsobujú vážne ohrozenie verejnej bezpečnosti alebo zdravia v Únii alebo v jej významných častiach“: prípady ako „ ozbrojené konflikty “. alebo teroristické činy , vznikajúce konflikty, prírodné katastrofy, ako sú zemetrasenia a hurikány, ako aj pandémie a iné závažné cezhraničné hrozby pre verejné zdravie.“

Malo by sa pamätať na to, že už schválené nariadenie ako také bude priamo uplatniteľné na celom území Spoločenstva , keď nadobudne účinnosť a bez toho, aby bola potrebná jeho transpozícia v každej krajine.

A deľba moci?

Toto opatrenie, o ktorom sa diskutovalo už vlani v apríli, ale teraz je zakotvené v texte nariadenia, poskytuje právne krytie pochybným rozhodnutiam , ako je rozhodnutie, ktoré vo februári oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a vysoká predstaviteľka z Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella , aby zablokoval vysielanie ruských verejnoprávnych médií Russia Today (RT) a Sputnik , považovaných za „mediálny stroj Kremľa“, a jeho pridružených spoločností. Toto bezprecedentné rozhodnutie bolo podporené európskou mimoriadnou vyhláškou zverejnenou 1. marca, niekoľko dní po jej vyhlásení.

Niekoľko európskych skupín v apríli tohto roku varovalo , že „navrhovaný mechanizmus je príliš širokým splnomocnením Európskej komisie na jednostranné vyhlásenie výnimočného stavu v celej EÚ“, keďže „rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú slobodu prejavu a prístup k informáciám, najmä v v čase krízy, nemožno legitímne brať len prostredníctvom výkonnej moci “.

„otázkou, ktorú si musíme položiť, je , ako to všetko zapadá do Slovenskej ústavy, ktorý stavia predchádzajúcu cenzúru mimo zákon a vyžaduje, aby každé zabavenie publikácií malo súdne povolenie .“ Inými slovami, ako môže Brusel týmto nariadením zaručiť deľbu moci, ktorá je kľúčom k existencii skutočnej demokracie?

Platformy budú monitorovať, posudzovať a blokovať

V rámci DSA bude môcť Brusel požiadať veľkých alebo veľmi veľkých poskytovateľov služieb (ako Google, Apple, Meta, Twitter atď.), či už ide o veľké platformy alebo veľké vyhľadávače, aby najprv posúdili, do akej miery prevádzka a používanie jej služieb významne prispieva (alebo „môže prispieť“) k vážnemu ohrozeniu. Potom budú musieť tieto spoločnosti „identifikovať a uplatňovať konkrétne, účinné a primerané opatrenia“ na „zabránenie, odstránenie alebo obmedzenie takéhoto prispievania k identifikovanej vážnej hrozbe“. Inými slovami, rozhodnutie a zodpovednosť za prípadnú cenzúru obsahu je ponechaná v rukách týchto platforiem.

Napokon musia v určitý deň — alebo v pravidelných intervaloch — informovať Komisiu „o presnom obsahu, implementácii a kvalitatívnom a kvantitatívnom vplyve konkrétnych prijatých opatrení“.

Na tento účel poskytovatelia služieb „náležite zohľadnia závažnosť hrozby“, „naliehavosť opatrení“ a „skutočné účinky alebo potenciálne dôsledky na práva a oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán vrátane možného porušenia opatrení na dodržiavanie základných práv“. Inými slovami, platformy budú tie, ktoré rozhodnú, čo cenzurovať v prvom rade .

S týmto nariadením „Brusel bude môcť robiť v celej EÚ to, čo rôzne národné výkonné orgány, ako napríklad Slovensko, zakazujú z dôvodu neústavnosti.“

To môže byť znepokojujúce , ale nemalo by sa vylúčiť, že má záruky, ktoré môžu stačiť, pretože pri mimoriadnych situáciách je v záujme mať reguláciu “.

Tieto kroky, ktoré sa v každom prípade prijmú, musia byť schopné podliehať primeraným záručným mechanizmom“  a na to „je nevyhnutné, aby boli známe, aby sa v súvislosti s nimi vyžadovala transparentnosť a ak je to vhodné, aby sa odvolali ich príslušným orgánom (súdnym, nezávislým atď.)“.

Tieto výnimočné opatrenia, ktoré musia byť verejne vyhlásené, nesmú trvať dlhšie ako tri mesiace (s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace), ako je uvedené v článku. Okrem toho samotná Komisia môže svoje rozhodnutie kedykoľvek odvolať, najmä „keď neexistujú dôvody na ich uplatnenie.

"prvé na svete" 

Pre Európsku komisiu je toto nariadenie (ďalej len DSA) „svetovou novinkou v oblasti digitálnej regulácie“, ambiciózne z hľadiska regulácie internetových platforiem a poskytovateľov služieb, a ktoré „súčasne zachováva základné princípy vnútorného trhu ".

Taktiež je toto pravidlo „navrhnuté asymetricky, čo znamená, že najväčšie sprostredkovateľské služby s výrazným sociálnym dosahom (veľké platformy a veľké vyhľadávače) podliehajú prísnejším pravidlám“ ako menšie spoločnosti.

Pravidlo bude priamo uplatniteľné na celom území EÚ po 15 mesiacoch od jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý ešte nie je stanovený.

Text nariadenia o digitálnych službách alebo DSA

 

Legislatívny proces:

Prvé návrhy ešte 15/12/2020

Rozhodnutie parlamentu, prvé čítanie 05/07/2022

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)

V skutočnosti v týchto dňoch sa to pripravuje vo všetkých členských krajinách, a preto politici so svojimi aktivistami sa snažia zastaviť našu občiansku petíciu za vyhlásenie referenda. Nedajte sa odradiť. Všetky petície, ktoré boli vydané rôznymi skupinami, politikmi a podobne boli naschvál zle spracované!!

Podporte Referendum nielen proti očkovaniu: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

Alebo tu na stiahnutie
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes