Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

WHO – Pandemická dohoda/rokovania MZP (súvisiace dokumenty)

WHO – Pandemická dohoda/rokovania MZP (súvisiace dokumenty)

VKontakte

Ako jediní informujeme skutočné zatajovanie politikov z diania v Bruseli, v NR SR, vo WHO, v OSN. 

V tomto článku zverejňujeme všetky prístupné dokumenty o vyjednávaní. Nikto z politikov nemôže tvrdiť, že o ničom nevedel!
 
Na začiatok otvorte si tieto dokumenty zverejnené ešte začiatkom leta 24.6.2022 - tu , zverejnená zmluva - tu, z OSN -tu, a všetky dostupné dokumenty, ktoré sme ako jediní zverejnili - tu
 
 
Z vysielania: Reláciu si môžete pozrieť aj tu:
 
 
 , alebo na Facebooku - https://fb.watch/mZrUTpqNBh/, z posledného vysielania do detailu tuhttps://fb.watch/mZs0Ile9G8/ . 
 
Delegácia Európskej únie pri OSN a iných medzinárodných organizáciách v Ženeve

1.  Pandemická dohoda

Reflexný dokument útvarov Komisie vydaný 1. septembra 2021:

Vyhlásenie EÚ prednesené na 3. pracovnej  skupine pre posilnenie pripravenosti a reakcie WHO na mimoriadne situácie v oblasti zdravia, ktorá sa konala 4. až 6. októbra 2021:

Dokumenty týkajúce sa druhého mimoriadneho zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa konalo 29. novembra až 1. decembra 2021 :

Podstatné prvky medzinárodnej dohody WHO o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu – poznámky k diskusii (9. novembra 2022)

Dokumenty týkajúce sa prvého zasadnutia Medzivládneho vyjednávacieho orgánu - INB 1:

Pripomienky EÚ k dokumentu INB A_INB_1_12.pdf

Dokumenty týkajúce sa druhého zasadnutia INB – INB 2:

  • Písomné pripomienky pripravené Európskou úniou a jej členskými štátmi k „Pracovnému návrhu dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja WHO o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu“ (dokument A/INB/2/3), ktorý bol predložený INB Predsedníctvo dňa 15. septembra 2022  INB2 – Pracovný návrh – písomný príspevok EÚ a jej MS.pdf

Dokumenty týkajúce sa tretieho zasadnutia INB – INB 3

Dokumenty týkajúce sa štvrtého a piateho zasadnutia INB – INB 4 a INB 5:

  • Vyhlásenie EÚ prednesené na štvrtom zasadnutí INB, ktoré sa konalo 27. februára až 3. marca  

    INB 4 Úvodné vyhlásenie EÚ a jej členských štátov.pdf

  • Prvé textové návrhy Európskej únie na dohodu o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu vzhľadom na piate zasadnutie INB 5 (od 3. do 6. apríla 2023): 

         Zdôvodnenie návrhov textov EÚ INB 28. marca.pdf  / Zdôvodnenie návrhov textov EÚ - francúzsky preklad.

PRVOTNÉ TEXTOVÉ NÁVRHY EURÓPSKEJ ÚNIE NA DOHODU O PREVENCII PANDÉMIE - 20. apríla

2.  Zmeny a doplnenia Medzinárodného zdravotného poriadku

  • Predloženie navrhovaných zmien Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) (2005) podľa rozhodnutia WHA75(9) Svetového zdravotníckeho zhromaždenia

Predloženie navrhovaných zmien MZP k WHO.pdf

  • Vysvetlivky k navrhovaným zmenám a doplneniam predloženým WHO

Vysvetlivky k dodatkom k Medzinárodným zdravotným predpisom.pdf

 
 
 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes