Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

29.7.2023 Hlasovanie o Istambulskom dohovore!

29.7.2023 Hlasovanie o Istambulskom dohovore!

VKontakte

 Keď Smeráci hovoria jedno a druhé konajú!

R. Fico v roku 2013: Ide nám o presadzovanie rodovej rovnosti 
Na konferencii premiér pochválil aj prípravou celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, medzi ktoré patria aj práva žien a rodová rovnosť.
„Nám, ako členskému štátu Európskej únie, ide však predovšetkým o to, aby presadzovanie rodovej rovnosti bolo v našej krajine nielen právne zakotvené, ale aj efektívne uplatňované vo všetkých oblastiach života,“ hovoril a pokračoval s prísľubom ďalších zmien.
 
R. Fico a Istanbulský dohovor 
Premiér vo svojom prejave v roku 2013 zdôrazňoval dôležitosť rodovej rovnosti. Hovoril tak pred slovenskými podnikateľkami.
Sa podpisom pod týmto dohovorom chválil. “Výraznou mierou sme sa zasadzovali aj za prijatie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Boli sme medzi prvými štátmi, ktoré túto medzinárodnú zmluvu v roku 2011 podpísali,“ chválil sa Fico v decembri 2013 na Fóre podnikateliek Slovenska.
V čase, keď takto rečnil, bol Fico premiérom jednofarebnej vlády Smeru. Ak by chcel vtedy Istanbulský dohovor ratifikovať, mal na to s 83 poslancami jeho strany dostatočnú politickú podporu. Išlo o medzinárodný dokument, ktorý Slovensko prijalo počas krátkeho obdobia Radičovej vlády. Odvtedy ho už ratifikovalo 27 krajín, medzi nimi aj Taliansko, Španielsko, Grécko či Gruzínsko. Slovensko medzi nimi nie je.
Smer už v roku 2014 aktívne podporil zmenu ústavy, do ktorej bola doplnená časť o tom, že manželstvo je jedinečným zväzkom muža a ženy.
A v roku 2018 už Fico tvrdil, že práve táto časť ústavy môže byť v rozpore s Istanbulským dohovorom.

Hlasovanie z EP o Istambulskom dohovore!

Návrh uznesenia - B8-1235/2016

NÁVRH UZNESENIA o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu

16.11.2016 - (2016/2966(RSP))

8.8. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (hlasovanie)


NÁVRH UZNESENIA B8-1235/2016
Prijatý (P8_TA(2016)0451)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-1235_SK.html


Hlasovanie

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2016-11-24-RCV_SK.pdf


Hlasovanie nájdete pod týmito číslami:
21. B8-1235/2016 - ods.10,
22. B8-1235/2016 - ods.11
23. B8-1235/2016 - uznesenie 24/11/2016 
Maňka, Zala, Smolková ZA. Beňová nehlasovala (neprítomná).

 

Výstup z EÚ a nastoliť Slovanské hodnoty, slobodu, dôstojnosť, obnoviť poľnohospodárstvo, výrobu, znárodniť banky a vytvoriť vlastnú menu, ktorú nám ukradli politici s Bruselom......
 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 
 
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes