Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

24.10.2020 Revitalizácia - dočasná správa krajiny

VKontakte

Ako dočasná správa krajiny bude našou úlohou

usporiadať voľby do ľudového parlamentu a započať súdne procesy s politikmi, zároveň odoberieme majetok a finančné prostriedky politickým stranám.

 

Za obdobie pred voľbami do Ľudového Parlamentu povedieme krajinu v zmysle preskúmať všetky aspekty a vplyvy ktoré nás doviedli do dnešného stavu bezprávia, zároveň zmeníme ústavu SR tak, že posunieme premlčacie lehoty takým spôsobom aby bol možný spôsob vyvodiť trestnú zodpovednosť za zničenie SR.

 

Súbežne s voľbami vyhlásime ľudové referendum o vystúpení zo zahraničných paktov OSN, EÚ, NATO, WHO a ďalších, ako je aj MMF.

 

Sprístupníme okamžite všetky pravdivé informácie o výhodách a nevýhodách členstva v medzinárodných spolkoch.

 

Po uprataní krajiny a usporiadaní Ľudového parlamentu podľa kritérií Dôstojnosť Slovenska prejde Ľudový parlament všetky zákony v zmysle ustanovenia Dôstojnosť Slovenska, vytvorí nové súdne mapy a odpolitizuje políciu, odstráni zahraničné vplyvy z politiky a súdnictva a nečestných sudcov a úradníkov postaví pred súdy. 

 

Sprístupní referendá na krajskej úrovni pre možnosť odvolávať starostov a primátorov v každom kraji 

 

Po audite nastaví zákony, aby bolo možné zoštátnenie strategických podnikov a jednoduchým uznesením poverí ministerstvá k založeniu spoločnosti na budovanie ciest a infraštruktúry v plnom možnom rozsahu s ohľadom na množstvo prostriedkov, ktoré budú k dispozícii v rozpočte, takéto spoločnosti budú vytvárať pracovné pozície pre všetky odvetvia a na tieto zameria ľudová vláda školstvo 

 

Nie je úplne možné predpokladať, kedy sa dostane Slovensko ekonomicky do plusových hodnôt, keďže dnes sa nachádza na absolútnom dne či už ekonomickom ale aj spoločenskom a strategickom. 

 

No produkcia štátu má slúžiť podielovým spoluvlastníctvom občanov a ďalšiemu rozvoju či už vojenskému, alebo hospodárskemu - takže cieľom štátu a Ľudovej vlády, keďže občania sami si spravujú štát:

Sú napríklad aj tieto priority:

1/ samostatnosť hospodárstva

2/ dostatočná vojenská vybavenosť k efektívnej obrane územia a obyvateľov 

3/ obchodná otvorenosť voči každému štátu pokiaľ je to výhodné pre Slovensko 

4/ moderné zdravotníctvo a kvalifikovaní zdravotníci 

5/ objektivita pri posudzovaní čohokoľvek čo prichádza na územie SR 

6/ právny štát s nezávislým súdnictvom a výkonnou mocou 

7/ odstránenie cudzích vplyvov na politický vývoj v štáte 

8/ znižovanie daní a plná zamestnanosť každého obyvateľa Slovenska

 

 

1/ samostatnosť hospodárstva 

 

Z nafty sa nenajeme, na poliach nám rastú GMO strukoviny určené pre spaľovanie v bioplynových elektrárňach a repka olejná na prísady do bio palív. 

 

Ľudová Vláda zmení smerovanie poľnohospodárstva, tak že v podielovom musí byť obhospodárené také množstvo jedlých produktov, aby v prvom rade tvorilo potravinový základ pre Slovensko, prípadne prebytky určené k predaju. 

 

Taktiež chov hospodárskych zvierat má zabezpečiť dostatok domácej produkcie s jednotnou cenou, ktorú Ľudová vláda získa po rokovaní s dotknutými subjektami.

 

2/ dostatočná vojenská vybavenosť 

 

Armáda nemôže podliehať žiadnemu vojenskému záujmu cudzích štátov a musí byť jednoznačne zameraná neutrálne voči ostatným národom, no vždy pripravená zasiahnuť proti každému, kto ohrozí suverenitu štátu a bezpečnosť. 

Vynaložené prostriedky na účasť v medzinárodných spolkoch môžu byť použité na vybavenie vlastnej armády. 

 

3/obchodná otvorenosť 

 

Nemôžeme sa orientovať len jedným svetovým smerom, ale musíme hľadať čo najvýhodnejšie podmienky pre obchod so Slovenskou republikou

 

4/ moderné zdravotníctvo 

 

Nemocnice sú v súčasnosti väčšinou vo vlastníctve PENTY dôvodom bolo, že sa štát zbavil investovania do zariadenia a personálu, (keď vie na tom zarobiť Penta, vedel by aj štát).

 

Zdravotných poisťovní je mnoho a s tým sa musí SR vysporiadať, pretože často majú výhodnejšiu ponuku ako vlastná štátna poisťovňa, cieľom štátu je aby bola len jedna štátna poisťovňa s dobrými produktami. 

 

Personál v zdravotníctve je unavený, mladý personál odchádza už niekoľko rokov za hranice z dôvodu nedostatočného ohodnotenia respektíve nepomer príjmy vs výdavky na Slovensku, keď mena stráca hodnotu. 

 

6/ nezávislé súdnictvo a právny štát musí byť oddelený od politického vplyvu, alebo vplyvu zástupcov, musí mať absolútnu právomoc v rámci Ústavy a práva, zákon musí platiť pre každého v plnom rozsahu zároveň pre samotného sudcu.

 

Preto musí byť Ústavný súd dostupný pre občana a jeho časť rozhodovania môžu prebrať druhostupňové súdy. 

 

Polícia vykonáva a dohliada na bezpečnosť a ochranu majetku.

 

OZ Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania a vydávania za svoje!!!!!

 

 

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes