Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

28.12.20 Otázky občanov Slovenskej republiky

VKontakte

Všetci politici majú reči a nič viac a práve to

dokázali počas obdobia posledného roka. Kde do teraz nič pre občanov nespravili a vždy čakajú na naše a vaše vyjadrenia. Majú výhovorky, že to nová vláda a pritom opozícia ich v tom podporuje...
 
Do dnešného dňa nepodali žiadne podnety na súdy, ani na Ústavný súd, veď ako môžu, to by museli sami na seba podať.. príklad náhubky či štátne karantény a mnoho ďalších faktorov....o tom sa už nikto z nich nepochválil, alebo zmeny v zákonoch o ktorých už dávno vopred vedia a potom hodia slepý výkrik, že sú chudáci a nakoniec zistíte pravý opak.
 
Politici spôsobili tie dlhy štátu, dlhy občanov na úkor západu a ich bánk, ktoré určujú ceny trhu, aby mohli zarábať na nás. Rozpredali všetky podniky, nechali zničiť všetku výrobu, ktorá zabezpečovala sebestačnosť SR.
 
Pýtate sa ako to bude fungovať , akú úlohu budú hrať občania , akú úlohu bude mať Ľudové Zhromaždenie SR, kto bude riadiť štát a tak si dovolíme pár slov k tomu projektu oslobodenia národa.
 
Ľudové Zhromaždenie SR sú občania SR
 
Štát riadia zástupcovia ľudí - odborníci, ktorých si zvolia, ale musia prejsť nielen etickým kódexom, previerkou a atď, musia byť odborníkmi v obore, dlhoročná prax, na ktorý priamo kandidujú... odborníkov je na Slovensku veľmi veľa o ktorých sa ani nespomína......a podobne....
 
Kampaň každému kandidátovi platí štát rovnakým dielom, čím sa zabráni cudzí vplyv zahraničných a domácich sponzorov, oligarchov, ako je tomu dnes. Musí sa zabrániť tomu čo je dnes. Všetci budú odvolateľný, hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za všetky rozhodnutia a atď. ....
 
Raz v roku podáva každý rezort výročnú správu a v tomto období môže Ústavný súd alebo Ľudové Zhromaždenie SR odvolať daného zástupcu ktorý neplní dokonale svoju prácu a koná, alebo konal v rozpore. 
 
Ústava je zmenená , najvyššiu moc v štáte má občan a Ústavný súd , referendum je sprístupnené.... Ústava bude chrániť a bude výlučne pre občanov SR. Bude najvyšším orgánom.....
 
Ľudová vláda získa pracovné pozície pre Rómov a začlenenie ich. Vytvoriť nové pracovné príležitosti na ktorých sa pracuje a spolupracuje. Odstrániť neznášanlivosť, ktorú vytvorili politici bez rozdielu...za to čo sa dnes deje na Slovensku, rasová či etnická neznášanlivosť, tak tú spôsobili práve tí politici, ktorých obdivujete a vďaka ním sa prijímali zákony proti občanom SR, všetko bolo účelovo riadené.....
Uvediem príklad: keď jedna známa strana robila účelové pochody voči menšinám či etnikám a na základe ich pochodov sa menili zákony o extrémizmu či o antisemitizmu.
Kto sprísnili tie zákony po minulé roky a nielen v súčasnosti....... to už hádam viete. 
 
Znárodnenie strategických podnikov, bánk a poisťovní...
Vytvoriť jednu banku a to štátnu s vlastnou menou, len takto sa môžeme oslobodiť a zachrániť z tohto systému.
 
Rozšíri sa Ústavná moc súdu a spraví ho dostupnejším pre občana, ústava bude najvyšší zákon a bude sa vyučovať na základných školách.
 
V prijímaní nových zákonov bude rozhodovať a hlasovať ľud ( ĽZ SR - kontrolný orgán a ÚS )
 
Ľudový Parlament sa zaväzuje na vytvorení dohôd...na ktorých sa dlhodobo pracuje s ďalšími národmi - krajinami a atď., 
vypovedanie všetkých nevýhodných zmlúv....( e.u., n.a.t.o. ....) 
 
O Slovanských a iných národov - krajinách už pár slov viete, písali sme o nich. Ak chceme zmenu, tak musíte mať vopred nejaké dohody, či po obchodnej stránke, alebo v iných oblastiach....nech si každý nemyslí, že keď chcete zrušiť nevýhodné dohody so západom, tak už bude všetko v poriadku...
 
"Nedajte sa nachytať od určitých ľudí, ktorí píšu o Slovenskej únii, pretože je to pasca do amerického projektu Trojmorie" Preto aj americký prezident Biden poslal odkaz do strednej Európy po Čaputovej. Čaputová už bola vyzvaná o členský príspevok do tohto projektu. ( viď článok na stránke " projekt Trojmorie") v skutočnosti tu prebieha boj o strednú a východnú Európu medzi USA a Nemecka a Francúyska. Prevažná časť opozície aj s Čaputovú je za Trojmorie a časť koalície za eú....
 
Stabilizujú sa cechy a ceny, vytvoria sa rovnaké podmienky pre každého Remeselníka....
Stabilizovať ceny nielen energií, ale si budeme určovať vlastné ceny a nie ako do teraz, že nám všetko určuje západ. 
 
Obnoviť a vytvoriť výhodné obchodné zmluvy s východom a s Balkánom.... kde sa zvýši zamestnanosť...(na týchto veciach sa už pracuje)
 
Vytvorý sa percentuálny odvod pre reťazce a zahraničné podniky - spoločnosti....
 
Bude uprednostňovanie výlučne domáci trh, výroba, poľnohospodárstvo čím sa zvýši zamestnanosť a mnoho ďalších pozitív.
Zákaz používania pesticídov, GMO potravín, plodín a podobne.
 
Ďalšou prioritou je uzmierenie občanov a zjednotenie všetkých občanov SR, všetky politické strany rozpustíme a vyvodíme trestnoprávnu zodpovednosť za zločiny, majetok strán zabavíme a využijeme na občianske účely. Všetci politici, ktorí vytvorili štátny dlh a podobne prevezmú všetku zodpovednosť a nie občania na ktorých sa snažia po celú dobu zhodiť.
 
Slovensku garantujeme v prípade Ľudového Parlamentu, že každý občan bude slobodný a nebude nikdy obmedzený, na ústavných právach garantujeme že zvýšime štátny rozpočet a znížime zaťaženie občanov na daniach a odvodoch !!!
 
ĽZ SR bude kontrolným orgánom....aby sa predišlo tým čo je teraz a po minulé roky od 89 roku. ĽZ SR sú občania SR... každý sa môže stať členom bez členských poplatkov ( občania nebudú si platiť za vlastnú slobodu )
 
Sú aj združenia či skupiny, či komunity, kde spolupracujeme, komunikujeme v každej úrovni pre občanov SR. Hlavne sa spájame a pomáhame si, komunikujeme, radíme si a hlavne všetko spoločne bez ega v prospech občanov SR. 
 
Toto nie je o jednotlivcoch, ale o všetkých občanoch.....všetko záleží, len na vás občania SR. Či sa uberiete smerom k politikom, alebo ....
 
Je to na vás, či pôjdete týmto smerom a pridáte sa bez rozdielu národnosti či etnika, alebo pôjdete s politikmi do pasce, ktorá je pripravená už niekoľko rokov aj cez politické protesty.
 
Ľudové Zhromaždenie SR je Sloboda a Dôstojnosť občanov Slovenskej republiky

 

Dôstojné Slovensko

 

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes