17.11.21 Úspech v Európskom parlamente: Európsky súdny dvor zrušil zákaz vstupu bez digitálneho certifikátu Covid

VKontakte

Veľmi zaujímavá správa...o ktorej samozrejme naši Europoslanci vôbec neinformujú!! Skúste si už položiť túto otázku okolo týchto Europoslancov...sú skutočne to ako sa prezentujú na svojich sociálnych sieťach!

Represálie, ktoré sa v súčasnosti vedú proti nespočetnému množstvu ľudí na celom svete v mene COVID-19, sa nekončia ani u poslancov EÚ. A je tam aj odpor. Angažovanosť europoslanca Andersona proti sprísneniu prístupových pravidiel do Európskeho parlamentu bola korunovaná úspechom. 

Christine Anderson , europoslankyňa (AfD), informovala 16. novembra 2021 na svojom kanáli Telegram

Christine Anderson, poslankyňa EP (AfD)

Vážení občania, dnes sa mi podarilo dosiahnuť dôležitý úspech na súde proti „Európskemu digitálnemu certifikátu COVID“ (EDCC). Ako som vám pred pár dňami oznámila: podala som žalobu na Európsky súdny dvor (ESD). V pozadí je sprísnenie covidových opatrení zo strany predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho. Nedávno nariadil, že prístup do budov inštitúcií EÚ v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu od 3. novembra 2021 závisí od predloženia „Európskeho digitálneho certifikátu COVID“ (EDCC). Odvtedy je prístup povolený len očkovaným, rekonvalescentným a PCR-testovaným ľuďom, ktorí majú EDCC. Dokonca aj národné certifikáty iných členských štátov boli bez okolkov uznané za neplatné. 

Predseda Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu teraz tieto opatrenia priamo zrušil v dvoch aktuálnych rozhodnutiach (T-723/21 R a T724 / 21 R) z 15. novembra 2021. Žiadosť o EDCC ako podmienku pre prístup k zariadeniam Európskeho parlamentu už preto nie je prípustná. Stále to však platí len pre hŕstku poslancov, ktorí spolu so mnou zažalovali ESD.

Súd tak potvrdzuje, že predseda parlamentu EÚ David Sassoli nemôže obmedziť prístup do parlamentu, ako uzná za vhodné. Preto som mu minulý týždeň v snemovni povedala, že ak nerozumie demokracii, mal by odstúpiť. (Odkaz na video: https://youtu.be/dvR479a9CVM)

Je zrejmé, že mnohí politici a vlády sa radšej vyhýbajú zákonu, než aby si konečne priznali, že zvolenou cestou konania jednoducho zablúdili. Namiesto toho začínajú čoraz násilnejšie terorizovať obyvateľstvo a otvorene podnecovať občanov proti sebe.

Naďalej budem zo všetkých síl vystupovať proti tejto nespravodlivosti a budem proti nej bojovať všade, kde budem môcť!

Srdečne Vás pozdravujem,
Vaša Christine Anderson, poslankyňa EP (AfD)

Deň pred

15. novembra Anderson vo svojom telegramovom kanáli oznámila, že predseda Európskeho parlamentu David Sassoli obmedzil prístup do Európskeho parlamentu. Odvtedy bolo poslancom a všetkým zamestnancom zakázaný prístup do parlamentu a kancelárií, ak nemali európsky digitálny certifikát COVID EDCC : „Nezáleží na tom, či máte žltý očkovací preukaz od WHO alebo národný test PCR – každý je priamo odmietnutý pri vchode (...) Tento stav je netolerovateľný a je hlboko v rozpore s demokraciou, najmä preto, že platný test sa po ďalších 24 hodinách stáva neplatným.

„Prezident Sassoli! Tešil som sa, že nás všetkých opäť uvidím v Parlamente, ale teraz to nemôžem urobiť. Pretože prístup poslancov EÚ do parlamentu EÚ bol obmedzený. V západných demokraciách ide o bezprecedentný pokus o diskrimináciu a šikanovanie volených predstaviteľov.

Prezident Sassoli, porušujete práva ľudí v Európe tým, že im odopierate parlamentné zastúpenie. Pri všetkej úcte, pán predseda, ste antidemokrat. O nič menej tyran, ktorý zrejme nechápe, ako demokracia funguje. No vysvetlím:

Neposkytujete mi prístup do Európskeho parlamentu. Nemci mi umožnili prístup do Európskeho parlamentu. Ak ste skutočne demokrat, za ktorého sa tak zúfalo snažíte predstierať, veľmi vám odporúčam, aby ste to buď rešpektovali, alebo ak nie, do pekla, odstúpili!

 BREAKING: Európsky parlament je proti agende mandátu na očkovanie z 22. októbra 2021

Štyria poslanci EÚ vyzývajú občanov, aby bránili svoju slobodu. Ozaj a kde sú naši poslanci EÚ, ktorí akože bojujú za našu slobodu!?

 

Na tlačovej konferencii 20. októbra zazneli jasné slová štyroch poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa zišli v iniciatíve viacerých strán na obranu základných práv a slobôd ľudí.

Christine Anderson (Nemecko, ID), Francesca Donato (Taliansko, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Chorvátsko, NI) a Cristian Terheş (Rumunsko, ECR) sa stretli, aby dali hlas všetkým občanom, ktorí majú stále väčší vzťah k „Corone“ vystavené štátnej represii, a to aj prostredníctvom „Digitálneho certifikátu COVID“ EÚ (Digitálny zelený certifikát).

Tlačovú konferenciu si môžete pozrieť Tu: https://odysee.com/@Fingerbob:c/BREAKING-EU-PARLEMENT-OPPOSES-VACCINE-MANDATE-AGENDA:4

 

Všetky práva, ktoré by mali byť chránené, sú teraz pošliapané

Cristian Terheş cituje z nariadenia prijatého pred niekoľkými mesiacmi, podľa ktorého sa všade v Európe vyžadoval certifikát Covid (Digital Green Certificate): „Toto nariadenie rešpektuje základné práva a princípy zakotvené v Charte základných práv. Ide najmä o právo na súkromie, rodinný život, právo na ochranu osobných údajov, právo na nediskrimináciu, slobodu pohybu a účinné opravné prostriedky. Členské štáty pri implementácii tohto nariadenia dodržiavajú túto chartu.

Tak to je, hovorí Terheş, čierne na bielom v nariadení, takto sa o ňom hlasovalo a rozhodovalo sa o ňom v kontexte dialógu. O pár mesiacov neskôr možno pozorovať presný opak. Všetky práva, ktoré malo nariadenie chrániť, budú pošliapané. Ste bombardovaní petíciami od občanov, ktorých to veľmi znepokojuje. Mnohí z nich sa zotavili, majú dôkazy o protilátkach. „Zdá sa, že to nikoho nezaujíma,“ ľutuje poslanec.

Ľudia v celej EÚ demonštrujú za slobodu

Terheş pripomína, že zakladajúce zmluvy EÚ stanovujú, že EÚ by mala byť priestorom slobody. „To je EÚ? Chceme sa s tým zmieriť?“ Komentuje súčasnú situáciu. „Pozrite sa, ako ľudia vychádzajú v Taliansku do ulíc.“ Od konca komunizmu nikto nemusel vyjsť do ulíc za slobodu. Teraz však všade vidíte občanov demonštrujúcich za základné ľudské právo na slobodu. "To je dôležité pre nás všetkých."

Venuje sa nebezpečenstvu narušenia demokratického parlamentu a situácie tých ľudí, ktorí teraz môžu prísť o prácu v Európskom parlamente, hoci neurobili nič zlé: „To platí aj pre asistentov a zamestnancov. Bez nich by sme nemohli robiť našu prácu. V podstate nesú všetko, čo tu robíme."

Ľudia sú v tejto situácii kvôli certifikátu, ktorý v podstate „nič nepotvrdzuje .“ Uvádza, že bolo dokázané, že ľudia, ktorí boli zaočkovaní, sa môžu nakaziť Covid-19 a preniesť vírus ďalej. Zdravým ľuďom teraz nie je dovolené uplatňovať svoje základné práva. Je to absurdná situácia. Nariadenie zamerané na uľahčenie voľného pohybu sa stalo nástrojom na obmedzenie vášho práva na prácu, stravovanie, cestovanie, súkromný život a mnohé ďalšie. To bol dôvod tejto tlačovej konferencie.

Základné práva nie sú privilégiá

Christine Anderson nevie vysvetliť, prečo „si to občania dovoľujú.“ Možné ospravedlnenie vidí v tom, že už neexistuje žiadne chápanie hodnoty slobody ako takej . V tom čase ho museli vládcom vyrvať krvavým spôsobom. Teraz je bod, keď sa verí, že je to niečo, čo dal Boh.

Vlády v súčasnosti udeľujú alebo odnímajú základné práva, ako napríklad privilégiá: „Využívať ich môžu len tí, ktorí sa dobre správajú.“ Dáva jasne najavo, že sa vírusu nebojí. Skôr sa bojí snahy vlád využiť krízy na obmedzovanie občianskych práv . "To musí prestať. Európa predstavuje slobodu, demokraciu a právny štát, “zdôrazňuje Anderson.

Všetci sa musia spoločne postaviť za ochranu základných práv v Európe

Francesca Donato s odvolaním sa na Európsku chartu ľudských práv zdôrazňuje, že tieto musia byť rešpektované. V súčasnosti sa však zmluvy nerešpektujú. Základné a občianske práva, akými sú sloboda jednotlivca, právo na zamestnanie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a sloboda prejavu, sú zásadne porušované . Pokojné protesty sú násilne potlačené.

Vlády, ako je talianska, pre ktoré je certifikát Covid povinný pre všetky aktivity, umožňujú diskrimináciu nezaočkovaných ľudí. Tieto nariadenia sú vedecky nepodložené . Ľudia sú nútení podstupovať očkovanie, ktoré predstavuje zdravotné riziko. Rozhodnutie dať sa zaočkovať nie je slobodné, ale vynútené rozhodnutie. Údaje o vedľajších účinkoch sú tiež podhodnotené.

„ Dnes sa všetci musíme postaviť a chrániť základné práva v Európe! Ona požaduje. Demonštranti musia byť vypočutí. Veľa ľudí trpí. Rodiny strácajú právo na živobytie. Sloboda usadiť sa a sloboda pohybu je základným právom Európskej únie. Nesmie sa robiť rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými ľuďmi.

Certifikát Covid dáva falošný pocit bezpečia

Ivan Sinčić tiež uviedol: Práva slobody a právny štát v Európe sú ohrozené . V niektorých krajinách už nie je možné pracovať, vstupovať do verejných budov alebo obchodov bez digitálneho certifikátu Covid. Čoraz viac vedeckých dôkazov a praxe dokonca naznačuje, že držitelia takéhoto certifikátu ohrozujú iných ľudí. Certifikát označuje ako „licenciu na šírenie vírusov“, čo dáva falošný pocit bezpečia. Navyše je to nelogické a vedecky neudržateľné.

Európsky parlament nie je miestom segregácie a diskriminácie. Sinčić obhajuje vhodné, primerané ochranné opatrenia a odmieta nútené očkovanie. Je jedným zo základných práv prijať alebo odmietnuť lekárske ošetrenie akéhokoľvek druhu. K personálu sa obracia s odkazom: „ Bojujte za svoje práva – nie ste sami! "

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

17.11.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

 

 


 

© Copyright Dostojne Slovensko 2021 - 2023
Všetky práva vyhradené.

https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

https://t.me/dostojneslovensko