Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

21.4.2022 S novým orgánom EÚ HERA do diktatúry

VKontakte

S novou autoritou EÚ HERA na ceste k novému svetovému poriadku Myšlienka „Great Reset“ pochádza priamo zo Svetového ekonomického fóra. V roku 2020 začalo niekoľko globalistických organizácií aktívne vyzývať na „Veľký reset“ s množstvom politických článkov. V tomto „reštarte“ je kúskom skladačky nový orgán EÚ, Európsky úrad pre núdzové reakcie v oblasti zdravia, skrátene HERA. V „krízových situáciách“ je to prevziať kontrolu namiesto národných vlád. Nikto nespochybňuje, či ľudia chcú túto cudziu vládu.

Vopred všetkým ďakujeme: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené.

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska

Vysielané 22.4.2022

Alebo: https://youtu.be/i9xJ6njSuHE

Začneme krátkym opisom, a odporúčam si to celé prečítať, naštudovať aby ste mohli tieto veci zdieľať priateľom a podobne, lebo toto Vám nikto nepovie zo žiadnych politikov hoci to už dávno majú na stole a nielen to.

Podľa Wikipédie popis práce nového orgánu EÚ HERA zahŕňa tieto body:

Posilnenie pripravenosti: Plánovanie a odporúčania na prípravu na celoeurópsku zdravotnú krízu a pandémiu, ako aj odporúčania na prijatie plánov na vnútroštátnej úrovni, sa vypracúvajú spolu s komplexnými a transparentnými rámcami na podávanie správ a overovanie. Prípravu národných plánov by podporilo ECDC a zastúpenia EÚ. Plány by preskúmala a záťažovo otestovala Európska komisia a zástupcovia EÚ.

Posilnený dohľad: Na úrovni EÚ sa zavedie posilnený integrovaný systém dohľadu s využitím umelej inteligencie a iných vyspelých technologických prostriedkov.

Zlepšenie zdieľania údajov: Členské štáty musia zvýšiť objem podávania správ o ukazovateľoch systémov zdravotnej starostlivosti (napr. dostupnosť nemocničných postelí, kapacita špecializovanej liečby a kritickej starostlivosti, počet medicínsky vyškoleného personálu atď.).
Vyhlásenie núdzovej situácie v EÚ by spustilo zvýšenú koordináciu a umožnilo by vývoj, skladovanie a obstarávanie produktov súvisiacich s krízou.
Cítite sa vďaka tomu bezpečnejšie? Spýtal sa vás niekto, či chcete byť monitorovaní umelou inteligenciou? Demokracia je zrejme zo včerajška zastaraný pojem, no málokto si to všimol.

Štvrtý bod spomenutý vyššie je skutočne desivý. Pretože HERA by mala mať možnosť vyhlásiť výnimočný stav v celej Európe – samozrejme len v prípade „hrozieb“.

"Európska komisia sa stáva centrálou, ktorá môže v prípade núdze vyhlásiť aj zdravotnú pohotovosť. Ide o akési núdzové centrum, ktoré by koordinovalo a spájalo národné protiopatrenia v prípade cezhraničných hrozieb (a len týchto!)."

11.11.2020, „Brusel presadzuje úniu zdravia“

Od začiatku minulého roka vieme, ako rýchlo je možné vyhlásiť pandémiu bez dostatočných či dokonca preukázateľných faktov. S HERA môže EÚ v takomto prípade vyhlásiť výnimočný stav a riadiť všetky krajiny na základe „zdravia“.

HERA v Kontexte "Great Reset"

„Veľký reset“ má naštartovať štvrtú, priemyselnú revolúciu a zároveň preusporiadať geopolitickú mapu sveta, svetovú politiku. Má presadiť „energetickú transformáciu“ a urobiť svetovú ekonomiku udržateľnejšou. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby si ľudia na celom svete boli rovnejší, okrem iného aj tým, že sa hospodárstvo rozdelí. V dôsledku toho sa plánuje viac sociálnej spravodlivosti. Umelo vytvorená gender ideológia zároveň nie je perspektívou väčšej slobody. Bola vytvorená v duchu Veľkého resetu, aby zničila konštrukciu rodiny. Rodiny poskytujú oporu a ako ukázali skúsenosti, držia spolu. Vo väčších skupinách, ktoré spolu nesúvisia, môže byť namiesto matky a otca veľa rodičova namiesto brata a sestry veľa súrodencov. Súdržnosť, ktorú nájdete v rodinách, už nebude existovať vo veľkých bytových jednotkách. Vymizne individualita, blaho kolektívu by malo byť v budúcnosti dôležitejšie ako jednotlivca.

Menej ekonomiky,...viac v treťom svete by malo viesť k väčšej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Bývať by sme mali tam, kde pracujeme, najlepšie vo veľkých obytných súboroch, preto sa aj o zákaze rodinných domov už diskutuje. Cestovanie by malo byť minulosťou. Zelený očkovací preukaz už teraz zabezpečuje, že problémy, ktoré so sebou prináša cestovanie do vzdialených krajín, na seba vezme len málokto. Kto chce dobrovoľne letieť do Číny, ak sa každý prílet najprv otestuje na Coronu cez análny výter? Existuje mnoho spôsobov, ako obmedziť cestovanie. Ľudia by sa mali naučiť zostať doma a mali by sa naučiť, že je dobré, keď sú doma, lebo vraj vtedy chránia životné prostredie.

Rekonštrukcia civilizácie, zrušenie demokracie

Veľký reset, prestavbu našej civilizácie a zrušenie demokracií, dlho plánovali a pripravovali globalisti. „Great Reset“ má za cieľ postaviť svet na cestu „udržateľnosti“. Za týmto účelom sa v časovom okne Corona odohráva prevrat a prepracovanie sociálnych a ekonomických systémov. Pod rúškom „inovácií“ a „udržateľnosti“ sa má riešiť globálna bieda v krajinách tretieho sveta, aby existovala „spravodlivejšia“ svetová ekonomika. WEF považuje za nespravodlivé, že tretí svet je chudobnejší ako priemyselné krajiny. Aby sa všetci stali „rovnými“, hospodárstvo sa v súčasnosti prispôsobuje, čo sa deje v krajinách s politikou Corona prostredníctvom blokád.

Za začiatok štvrtej priemyselnej revolúcie označuje Svetové ekonomické fórum bankroty firiem v starých industrializovaných krajinách a presídľovanie biznisu do bývalých priemyselných krajín . Vytvorením digitálnej ekonomickej a verejnej infraštruktúry by mali byť krajiny sveta lepšie prepojené a ľahšie kontrolovateľné.

Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra, sa narodil v roku 1938 v nacistickom Nemecku. Málo sa vie o jeho detstve, najmä o tom, do akej miery ho učili veriť v nacistickú doktrínu. Hoci nacistické Nemecko je už dávno preč, Klaus Schwab je stále horlivým zástancom totalitných systémov vládnutia.

Návrat k fašizmu?

Pojem „nacista“ znamená národný socializmus alebo „národný socializmus“, ktorého celkovým pojmom bol fašizmus. Tak, ako sa za fašizmu vybudoval korporativistický ekonomický systém, socialistický politický systém a totalitná vláda, presne to má dnes robiť „Veľký reset“. A aj dnes sú mnohí svetoví politici zaslepení ideológiou. V 30. rokoch 20. storočia mnohí na Wall Street verilia veľká časť americkej vlády, že koncept nacizmu predstavuje cestu vpred. Nacistické Nemecko bolo preto v 30. a 40. rokoch 20. storočia výrazne finančne a logisticky podporované. Po vojne však bolo v Norimberskom procese odsúdených za vojnové zločiny len niekoľko Nemcov. Americký priemysel a vláda sa ujali mnohých ďalších vinníkov, ktorí odteraz vyučovali metodológiu v americkom priemysle.

Nacistické koncepty nezmizli ani na konci druhej svetovej vojny. Dlhé roky zostali nepovšimnuté, no v poslednom čase sa opäť objavujú najmä v EÚ a tiež v USA, Kanade, Austrálii, Veľkej Británii a ďalších krajinách. Ako spoznáte týchto nových nacistov? Sú to jednotlivci, ktorí dôsledne apelujú na tých, ktorí túžia po dominancii a moci, pomocou základných pojmov:

  1. Vytvorenie triednej spoločnosti vrátane supertriedy, ktorá vyniká a zaujíma vysoké pozície v priemysle a politike. (Politici - davy, očkovaní - neočkovaní)
  2. Ekonomická deštrukcia a paralýza strednej triedy, takže ľudia už nemajú moc robiť si vlastné životné rozhodnutia. (obmedzenie pohybu)
  3. Vytváranie ekonomických problémov a následná ponuka na záchranu ekonomických problémov, ktoré vytvoril samotný štát, aby sa korporácie stali dramaticky závislými od štátu. (obmedzenie pohybu)
  4. Odňatie základných práv a slobôd výmenou za prísľuby štátnej zhovievavosti a štedrosti. (Zákon o ochrane pred infekciami, perspektíva relaxu)
  5. Zaviesť totalitnú vládu a policajný štát, aby sa zabezpečilo, že nová paradigma prežije nepokoje. (Policajné násilie na demonštráciách a zrušenie slobody demonštrovať)
  6. Keď budú politiky a kontroly plne implementované, populácia bude závisieť od nového systému, potom sa začne odstraňovanie sľúbených privilégií. (Nikdy nedosiahneme miesto na slnku!)

Myšlienkou za bodom 6 je, že ak sa ľudia stanú úplne závislými od štátu, stratia odvahu a silu protestovať či dokonca sa búriť, ak im budú odstránené základné práva. Ľud je úplne ovládaný politikou, ktorá sa môže rozhodovať ľubovoľne. Vyššie uvedené body by sa nikdy neuskutočnili, keby ich niekto takto čítal, pretože potom by všetci kričali „Nie! Už nikdy viac fašizmus!" Dôsledkom by bolo, že by okamžite odmietli celý program. Nie je preto prekvapujúce, že s fašizmom sa dnes stretávame v denacifikovanom kontexte, takže ho priamo nespoznávame.Noví nacisti nám dnes predávajú represívny režim ako prospešný, nie ako otroctvo. Pamätajte, že keď Merkelová nabudúce povie, že „najbližších pár týždňov bude rozhodujúcich“.

Je sporné, či nasledujúci citát možno pripísať Adolfovi Hitlerovi alebo Josephovi Goebbelsovi:

 

"Ak poviete veľkú lož a ​​budete ju dostatočne často opakovať, ľudia tomu nakoniec uveria."

V tom mal pravdu. Našťastie sa on a jeho priatelia stratili zo sveta skôr, ako sa stihli zrealizovať posledné fázy programu. Ale dnes sme opäť v strede konceptu a väčšina fašizmus neuznáva. Opäť sú nám sľúbené riešenia pre obyvateľstvo, ktoré sa tentoraz majú presadiť pod rúškom Corony.

Klaus Schwab a WEF

Za nový fašizmus vďačíme jednému človeku, figúre oživujúceho sa totalitarizmu: Klausovi Schwabovi. Vytvoril Svetové ekonomické fórum, aby sa plány z minulých čias stali skutočnosťou? WEF neustále získaval vplyv za posledné polstoročie a dnes je priekopníkom , ktorý nám navrhuje nový svetový poriadok . A opäť rovnaká technika sa používa na to, aby bol fašizmus 2.0 pre nás chutný, „lož musí byť dosť veľká“.

  Vo videu WEF jasne ukazuje, kadiaľ má cesta viesť.                                                                                                                                                            Ľudia by už nemali mať žiadny osobný majetok a žiadne dlhy a sami by chceli politické otrasy.

WEF chce, aby obyčajný človek stratil právo vlastniť veci a bol spokojný s malým základným príjmom. Máme si prenajať všetko, čo potrebujeme – dom, vozidlo, spotrebiče, dokonca aj naše oblečenie.

"Nebudú mať nič a budú šťastní."

S údajnou hrozbou klimatickej zmeny sa celosvetovo vytvoril spoločný cieľ, ktorý by mal vo svete vytvárať pocit spolupatričnosti. V konečnom dôsledku má klimatická mánia za cieľ prinútiť ľudí, aby videli a naučili sa, že je lepšie, ak o svetovej politike rozhoduje zopár ľudí.

Užitoční idioti sú využívaní

Všetko je len zdanie. Dnes, rovnako ako vtedy, sú mladí ľudia inštrumentalizovaní, aby dosiahli konkrétny politický cieľ. Deti vychádzajú v piatok do ulíc, aby demonštrovali za energetický posun, ktorý nás má priviesť k novému svetovému poriadku. To posledné nevidíš. Dostanú len informáciu, že sú predurčení zachrániť planétu. Priaznivci Piatkov pre budúcnosť si neuvedomujú, že sú len súčasťou plánu zameraného na celosvetové vzkriesenie fašizmu 2.0 , tieto deti aktívne pomáhajú ako užitoční idioti.

Vlády chcú úplnú kontrolu nad každým aspektom nášho života a odstrániť všetky bariéry, ktoré by tomu mohli brániť. So začiatkom politiky Corona sme sa napríklad vzdali mnohých svojich práv. V súčasnosti mnoho ľudí prichádza o všetok svoj majetok a my o slobodu. Nesmieme lyžovať ani k Baltskému moru a na niektorých miestach sa smieme pohybovať len v okruhu 15 kilometrov, prípadne je tam zákaz vychádzania. Sme stopercentne závislí od štátu, ktorý doteraz len sľuboval, ale nesplnil. To, čo sa zdá byť náhodné, je zámerné.

Cesta k úplnej závislosti

Keď sa raz staneme úplne závislými, už sa nemôžeme vrátiť. Keď sa vytvorí triedna spoločnosť, nebude nič, čo by mohlo prinútiť vlády, aby si vzali späť nové privilégiá pre tých pár. Vlády predstierajú, že chcú bojovať proti Corone. Sľubujú, že blokády a ďalšie opatrenia budú nakoniec zrušené. Nehovoria, že zostanú, kým stredná trieda nebude podriadená a chudobná. Ľudia sú zaneprázdnení politikou Corony, majú strach, takže sú príliš unavení a v určitom momente príliš jemní na to, aby sa vzbúrili alebo sa sťažovali. Ľudia vďačne prijmú riešenia, ktoré im globalisti ponúkajú.

Momentálne sa nachádzame v bode zlomu, kedy je predtým slobodný svet zvádzaný k zmene na „statočný nový svet“. Všetky problémy, ktoré v súčasnosti vidíme, či už sociálne, politické alebo ekonomické, spôsobili naši politickí lídri sami. Práve tí, ktorí teraz žiadajú našu dôveru, tieto problémy vyriešia. Sľub je jasný: nebudeme nič vlastniť a budeme s tým spokojní.Aby si nový fašizmus 2.0 našiel cestu späť na svetovú scénu, nemusí sa toho veľa stať. Ľudia musia len ticho sedieť doma a čakať. Pri práci s Coronou sa učia prijať transformáciu na totalitu („Ale my všetci musíme nosiť masky! To sú pravidlá!“)

S HERA do diktatúry

Návrat fašizmu je zrejmý najmä na úrovni EÚ, kde sa teraz otvorene diskutuje o tom, že vraj má zmysel, aby na núdzové situácie v oblasti zdravia reagovala menšia skupina ľudí, než aby každá vláda konala na vlastnú päsť. EÚ preto koncom januára 2021 založila HERA, ktorej cieľom je presne toto.

„Pandémia COVID-19 preukázala potrebu koordinovaných opatrení na úrovni EÚ s cieľom reagovať na núdzové situácie v oblasti zdravia. Odhalili sa medzery v predpovedi vrátane rozmerov dopytu/ponuky, nástrojov pripravenosti a reakcie. HERA (Európsky úrad pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia) je kľúčovým prvkom na posilnenie Európskej únie zdravia s lepšou pripravenosťou EÚ a reakciou na vážne cezhraničné ohrozenia zdravia tým, že umožní rýchlu dostupnosť, prístup a distribúciu potrebných protiopatrení.

HERA je ďalším kúskom skladačky, ktorý nás zavedie do novej totality, vďaka čomu si budeme myslieť, že je to presne to, čo potrebujeme.

Prečítajte si o Herinom prejave prezidentky EÚ von der Leyenovej na tohtoročnom týždni agendy v Davose, ktorý je ukážkovým príkladom toho, ako nový fašizmus ožíva v denacifikovanom kontexte bez toho, aby si väčšina vôbec všimla, čo sa deje.

Ďakujem, drahý Klaus,

Ďakujem za pozvanie, dámy a páni,

je skutočne dôležité obzrieť sa späť. Keď som bol pred rokom s vami v Davose, stredobodom pozornosti bola návšteva Donalda Trumpa. A mali sme obavy o stabilitu našich globálnych aliancií. A klimatická aktivistka Greta Thunberg bola tiež na vrchole zoznamu hostí veľkých osobností. Vo svojom prejave som hovoril najmä o Európskom zelenom dohovore a, samozrejme, o digitalizácii.

Z Číny sa k nám zároveň dostali úplne iné správy bez toho, aby vyvolali veľký rozruch. Väčšina z nás si túto správu sotva všimla. Málokto vtedy tušil, že to bude začiatok pandémie, ktorá nás zachváti aj o rok neskôr.

A napriek tomu už vlani v januári v Davose boli náznaky. Richard Hatchett, napríklad bývalý poradca Bieleho domu pre pandémiu, tam stál ako osamelý napomínateľ: „Toto nie je čínsky problém,“ hovorí. „Toto je problém pre celý svet.“ A mal mať pravdu.

Pred rokom sa moje bilaterálne rozhovory točili okolo otázky: Zavedie americká vláda represívne clá na európsky automobilový priemysel? O rok neskôr sa obávame, že demokracia mohla byť za posledné štyri roky trvalo poškodená. Obrazy, ktoré sme videli pred niekoľkými týždňami, keď nahnevaný dav vtrhol na Kapitol, boli mimo moju predstavivosť.

Ale o nebezpečenstvách, ktoré predstavujú sociálne siete pre našu demokraciu, sa už hovorilo v Davose. Pamätám si, ako som sedel vo svojej hotelovej reštaurácii okrem iného s obchodnou novinárkou Ranou Foroohar a bývalým vývojárom Google Tristanom Harrisom. Niektoré z nich možno poznáte z dokumentu Sociálna dilema – ktorý vrelo odporúčam.

Už vtedy aktivisti varovali pred obchodnými modelmi veľkých technologických spoločností a dôsledkami pre našu demokraciu. A opísali, ako ekonomické zákony sociálnych médií rúcajú lepidlo našej spoločnosti. Ako sa falošné správy šíria šesťkrát rýchlejšie ako skutočné správy pomocou algoritmov.

Svoje nádeje vkladali do Európy. Pretože Európska únia už dokázala, že je schopná stanoviť štandardy, ktoré sú rešpektované na celom svete, ako napríklad naše všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR. Varovné signály boli už v Davose.

Dámy a páni,

nie je lepšie miesto ako Svetové ekonomické fórum na sledovanie hlavných trendov v našej spoločnosti. Aby ste mali prehľad o tom, čo drží podnikateľov a filantropov, manažérov a mimovládne organizácie v noci. Aby sme pochopili, ako sa tvorcovia politík pozerajú do budúcnosti. Niekedy stačí len pozorne počúvať.

Klaus, vďaka vašej iniciatíve „The Great Reset“ si Svetové ekonomické fórum tento rok opäť kladie tie správne otázky. Z tejto krízy sa musíme poučiť. Musíme zmeniť spôsob, akým žijeme a podnikáme, aby sme si zachovali to, čo si vážime a čo je nám drahé. Keďže teploty stále stúpajú a príroda je stále vytláčaná, pribúdajú prírodné katastrofy a zoonózy.

Veľa sme hovorili o súvislostiach medzi stratou biodiverzity a COVID-19. Teraz musíme konať. Aby som pochopil prečo, dovoľte mi, aby som vás na chvíľu zaviedol do odľahlej dediny v Guinei. Predpokladá sa, že mladý chlapec, ktorý sa tam pred niekoľkými rokmi hral pri strome, bol prvou obeťou jednej z najhorších epidémií eboly. Dutý strom obývali netopiere. Zvieratá boli vytlačené smerom k dedine, pretože 80 % lesov v regióne bolo zničených.

Nevieme presne, čo sa tam stalo. Čo však vieme je, že chlapec vážne ochorel a zomrel o niečo neskôr, rovnako ako jeho sestra a tehotná matka. A vieme, aký tragický bol dopad v celej Afrike a vo svete. Ak nebudeme naliehavo konať, aby sme ochránili našu prírodu, ďalšia pandémia čoskoro vypukne.

A pre všetkých, ktorí uprednostňujú obchodný prípad: viac ako polovica globálneho HDP závisí od dobre fungujúcej biodiverzity a ekosystémov – od potravín až po cestovný ruch. Najnovšia správa o globálnych rizikách Svetového ekonomického fóra ukazuje, že päť hlavných globálnych rizík súvisí so životným prostredím. Takmer tri štvrtiny zemského povrchu sa zmenili a zmeny sú badateľné aj v našom každodennom živote: menej divočiny a divokej zveri, stúpajúce teploty a extrémne poveternostné javy. A tento vývoj predstavuje rôzne strany tej istej mince.

V skutočnosti sa tento vývoj navzájom posilňuje. Keď prídeme o lesy, neprichádzame „len“ o zelené plochy či prirodzené biotopy. V našom boji proti klimatickým zmenám strácame kľúčového spojenca. A preto Európa čoskoro predstaví právny rámec na obnovu zdravých ekosystémov. Preto tu v Európe ochránime aspoň 30 % pôdy a morí. Sme pripravení posunúť sa v tejto otázke vpred na nasledujúcom samite OSN o biodiverzite v Kunmingu, aby sme dosiahli rovnaké ciele na globálnej úrovni. Tento samit musí byť pre biodiverzitu tým, čím bol COP 21 pre klímu. Pretože potrebujeme dohodu o biodiverzite podľa vzoru Parížskej dohody.

Drahý priateľ,

toto je jedna z priorít európskej zelenej dohody, ktorú som vám predstavil minulý rok v Davose. O rok neskôr zelená dohoda nestratila nič zo svojho významu. Európa si dala za cieľ byť prvým kontinentom, ktorý sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnym. A videli sme tú dynamiku, ktorá sa rozpútala. Od Južnej Kórey po Japonsko, od Južnej Afriky po Čínu – ekonomické veľmoci po celom svete teraz zdieľajú naše ambície. Som tiež rád, že USA sa teraz vrátili k Parížskej klimatickej dohode v jednom z prvých aktov prezidenta Bidena.

Vyššie sme si stanovili aj vlastné ciele a posilnili naše opatrenia. Prvý európsky klimatický zákon snáď čoskoro vstúpi do platnosti. A do roku 2033 chceme znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %. Prídeme s legislatívou v mnohých oblastiach, ktoré nám pomôžu na tejto ceste, od obnoviteľnej energie po obchodovanie s emisiami, od čistého vodíka po obehové hospodárstvo. A my poskytneme 37 % z NextGenerationEU – nášho plánu obnovy v hodnote 750 miliárd EUR – na Európsku zelenú dohodu.

Samotné verejné financovanie však nebude stačiť. Všetci sme zodpovední a musíme prispieť primeraným spôsobom. Preto sa zaväzujem k zmene smerom ku kultúre udržateľného podnikového riadenia. Podniky, ktoré sú teraz o krok vpred, budú mať veľké výhody. Videli sme, že ničenie prírody môže mať na spoločnosť rovnaký dopad ako únik ropy. Na druhej strane, módne spoločnosti, ktoré používajú recyklované materiály, majú ďalší predajný argument smerom k svojim ekologicky zmýšľajúcim zákazníkom.

Navrhneme preto posilnenie požiadaviek na povinnú starostlivosť pre spoločnosti. A zavedieme legislatívu, ktorá zabezpečí, že trh EÚ nebude podporovať odlesňovanie na druhom konci sveta. Vieme, aké dôležité je to pre investorov, ktorí chcú investovať do skutočne udržateľných projektov. Usmernenie tu poskytujú naše normy a taxonómia zelených dlhopisov EÚ. To vytvára jasnosť v tom, čo sa považuje za udržateľnú a ekologickú činnosť. Všetci máme úžitok z prírody a všetci ťažíme z ochrany, ktorú nám ponúka. Myslím, že je to úloha pre nás všetkých.

Dámy a páni,

pred rokom sme o digitalizácii intenzívne diskutovali aj v Davose. Pandémia tento proces výrazne urýchlila. Európska únia vyčlení 20 % financií NextGenerationEU na digitálne projekty. Prostriedky budú prúdiť napríklad do inovatívnych sietí, v ktorých budú mať univerzity, firmy a inovátori prístup k údajom a budú môcť spolupracovať. Oživia dynamickú start-up scénu, ktorú vidíme v mestách ako Sofia a Lisabon. A zabezpečia, aby sa Európa stala globálnym centrom umelej inteligencie. Rok 2020 sa tak môže stať digitálnym desaťročím Európy.

Ak to má byť úspešný príbeh, nesmieme ignorovať temnejšie stránky digitálneho sveta. Tak ako mnohých z vás, aj mňa šokoval útok na Kapitol. Vždy je také ľahké povedať, že demokracia a hodnoty sú súčasťou našej DNA. A to je tiež správne. Ale musíme chrániť našu demokraciu každý deň a chrániť naše inštitúcie pred deštruktívnym vplyvom nenávistných prejavov, dezinformácií, falošných správ a podnecovania k násiliu. Vo svete, kde polarizujúce názory sú tým, čo priťahuje najväčšiu pozornosť, je to malý krok od hrubých konšpiračných teórií k smrti policajta. Bohužiaľ, útok na Kapitol nám to tiež ukázal.

Obchodný model online platforiem má vplyv – nielen na slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž, ale aj na naše demokracie, našu bezpečnosť a kvalitu našich informácií. Preto musíme obmedziť túto obrovskú silu veľkých digitálnych spoločností. Pretože chceme, aby sa hodnoty, ktoré si ceníme v offline svete, presadzovali aj online. V podstate to znamená, že to, čo je nezákonné offline, by malo byť nezákonné aj online. A chceme, aby platformy boli transparentné v tom, ako fungujú ich algoritmy. Pretože nemôžeme akceptovať, že rozhodnutia, ktoré majú ďalekosiahle dopady na našu demokraciu, robia iba počítačové programy.

Chceme jasné pravidlá, ktoré stanovia, že internetové spoločnosti prevezmú zodpovednosť za spôsob, akým distribuujú, propagujú a sťahujú obsah. Bez ohľadu na to, aké lákavé mohlo byť pre Twitter pozastaviť účet prezidenta Trumpa, takýto vážny zásah do práva na slobodu prejavu by nemal byť založený výlučne na firemných pravidlách. Na takéto ďalekosiahle rozhodnutia musí existovať právny rámec. Preto Komisia v decembri spustila zákon o digitálnych službách a zákon o digitálnych trhoch. Toto je náš nový súbor pravidiel pre náš digitálny trh.

Chcel by som vyzvať našich priateľov v Spojených štátoch, aby sa pripojili k našim iniciatívam. Spoločne by sme mohli vytvoriť globálny súbor pravidiel pre digitálnu ekonomiku, od ochrany údajov a súkromia až po bezpečnosť kritickej infraštruktúry. Súbor pravidiel založených na našich hodnotách: ľudské práva a pluralita, inklúzia a súkromie. Európa je pripravená.

Výzvy pre našu demokraciu, pandémia, klimatické zmeny – vo svojom inauguračnom prejave prezident Joe Biden tak výstižne hovoril o „kaskáde kríz“. A skutočne čelíme obrovským výzvam. Ale môžeme ich prekonať – ak budeme spolupracovať. Všetci sa to musíme po dlhých štyroch rokoch opäť naučiť. Že natiahnuť ruku a pomáhať si nie je prejavom slabosti, ale prejavom sily.

Tento duch spolupráce je jediný prístup, ktorý nám môže pomôcť čeliť našim výzvam. Pandémia ukázala limity, na ktoré občas narážame pri našich starých spôsoboch práce. V rekordnom čase však vytvorila aj niečo nové. Vezmite si napríklad vakcínu, ktorá, dúfam, nás všetkých ochráni pred koronavírusom. To, čo bežne trvá päť až desať rokov, vývoj vakcíny, sa podarilo dosiahnuť za desať mesiacov – pretože svet spojil svoje zdroje, vedci sa podelili o svoje odborné znalosti a rôzni výrobcovia spolupracovali.

Európska únia a iní už v ranom štádiu finančne podporili rozvoj výskumných kapacít a výrobných zariadení – investovali sa veľké sumy. Európa investovala miliardy do vývoja prvých vakcín proti COVID-19 na svete – v prospech celej globálnej komunity. Teraz musia firmy dodať. Musíte si plniť svoje povinnosti. Preto vytvoríme mechanizmus transparentnosti pre vývoz vakcín. Európa je odhodlaná urobiť svoju časť pre väčšie dobro. Ale je to aj pre nás vážna vec.

Z tohto dôvodu od samého začiatku pandémie Európska únia spolu s organizáciami ako Svetové ekonomické fórum, Gatesova nadácia a Global Citizen organizovali iniciatívy na získavanie finančných prostriedkov na mobilizáciu prostriedkov na globálnu reakciu na koronakrízu. Vo vakcínovej aliancii COVAX Európska únia spolu so 186 krajinami zabezpečí milióny dávok vakcín pre krajiny s nízkymi príjmami. Naše globálne výzvy dokážeme splniť len vtedy, ak budeme spolupracovať naprieč hranicami a odvetviami. Žiadna súkromná spoločnosť ani orgán to nemôže urobiť sám.

Preto si myslím, že by sme sa mali pripraviť na novú formu zmiešaného partnerstva, aby sme boli chránení pred ďalším veľkým rizikom. Toto je naša koncepcia spolupráce v dnešnom svete. Musíme spojiť inovácie a kapacity súkromného sektora s dlhodobou víziou a schopnosťami financovania verejného sektora. S ohľadom na to Európa navrhne program, ktorý nám umožní čeliť hrozbám, akými sú pandémie. Ide o verejno-súkromné ​​partnerstvo, ktoré bude sídliť v rámci našej novej agentúry EÚ, Európskeho úradu pre núdzové reakcie v oblasti zdravia, alebo skrátene HERA.

Tento nový program bude proaktívny. Už sa nevieme dočkať, kedy príde ďalšia pandémia. Tento nový program je preto navrhnutý tak, aby vydržal. Bude sa plne venovať objavovaniu nových patogénov a príprave na boj so známymi a vznikajúcimi patogénmi. Na boj proti nim sa potom vo veľkom vyvíjajú a vyrábajú vakcíny. Po druhé, zabezpečuje dlhodobé a predvídateľné financovanie tejto úlohy, a nie zakaždým prerozdeľovanie prostriedkov. A po tretie, spájajú sa špičkové technologické spoločnosti, svetoví výrobcovia a regulačné orgány ako Európska agentúra pre lieky alebo Európska komisia.

Vieme, že prevencia je všetko. A vieme, že pri pandémii nie je čas strácať čas. Potrebujeme tento nový verejno-súkromný prístup pre lepšiu včasnú detekciu, spoločný vývoj a rýchlejšiu výrobu vo veľkom meradle. Neplatí to len pre pandémie alebo iné zdravotné problémy. Vzťahuje sa na všetky hlavné spoločenské výzvy.

Dámy a páni,

od ochrany našej demokracie k ochrane našej prírody: Európa môže vyhrať iba vtedy, ak využijeme túto novú formu medzinárodnej a medzisektorovej spolupráce. A oslovíme všetkých partnerov na celom svete – od nadácií po globálne inštitúcie, od firemných lídrov po mimovládne organizácie a od našich najstarších partnerov za Atlantikom až po všetkých, ktorí sa ešte len stanú členmi.

Nové spojenectvá pre nové riešenia. To je to, na čom budeme pracovať – a viem, že sa pri tom môžem spoľahnúť na vás a pomoc Svetového ekonomického fóra. Dúfam, že v tejto diskusii s vami budem čoskoro pokračovať! Napríklad Klaus, keď dúfame, že sa osobne stretneme na mimoriadnom výročnom stretnutí v Singapure v máji.

Ďakujem za vašu pozornosť!

Von der Leyenovej prejav jasne ukazuje, že nový fašizmus je na svojej ceste k svetovláde zatiaľ nepoznaný. HERA je súčasťou Veľkého resetu a má nás zvyknúť na to, že je lepšie, keď sa pár rozhodne pre mnohých. Podnikateľom, ktorí sú teraz v nemilosti politikov, ktorí sa môžu kedykoľvek rozhodnúť, či musia opäť zavrieť, musí byť jasné, kam cieľ smeruje. Ak si svoje slobody a základné práva nezískame späť teraz, stratíme ich navždy. Blokády sa nikdy neuskutočnili kvôli Corone, vždy slúžili Veľkému resetu.

 
 
Ďalšie zdroje:

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/ursula-von-der-leyen-european-commission-davos-agenda/

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Health_Emergency_Response_Authority

https://www.vph-institute.org/news/european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_221

https://de.wikipedia.org/wiki/The_Great_Reset

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2041

fhttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-

V spolupráci s agentúrami v zahraničí.

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes