Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

21.9.2022 Digitálna kontrola v Európe - Už len pár krokov k úplnému dohľadu!

VKontakte

 Centralizovaná digitálna identita, kontrola pohybu a prístupu, masový biometrický dohľad, cenzúra a dohľad nad komunikáciou, digitálna mena centrálnej banky a systémy sociálneho kreditu – infraštruktúra pre úplnú kontrolu ľudí v Európe je takmer dokončená. Bez povšimnutia verejnosti sa pripravuje konečný kurz tak, aby tí, ktorí sú pri moci, získali kvázi povestnú všemohúcnosť. Chceme v takomto svete žiť?

Teraz znovu budeme svedkami, že....ako si poniektorí aj na tomto článku budú robiť svoje vysielania na sociálnych sieťach. 

Vážená verejnosť zapojte sa do tohto referenda. Nečakajte už na nikoho, že Vás prídu zachrániť. Ide im iba o koryto, a preto budú vždy hovoriť len to čo chcete počuť. Ďalšie články s dôkazmi priamo z EÚ, z WHO....Tu klikni

Na jednej strane je to úspech a skutočné požehnanie, ktoré jednotlivcovi značne uľahčuje každodenný život. Na druhej strane mimoriadne nebezpečná kliatba, ktorá môže milióny ľudí priviesť priamo k tyranii: digitalizácia sveta. V neposlednom rade o tom, na čo bude slúžiť, rozhodujú samotní ľudia.

Osveta je kľúčovým nástrojom na predchádzanie útlaku a zneužívaniu moci. Identifikácia nebezpečenstiev spojených s digitalizáciou. Rovnako ako poslanci EÚ okolo Cristiana Terhesa alebo nami Oz Dôstojnosť Slovenska, pre ľudí, slobodu, dôstonosť a základné práva. Ako je načrtnuté v dokumente „ Plán “ a živo opísané vo videu „ Kľúčový moment “Nemecký obchodný novinár a autor Dr. Norbert Häring sa digitalizácii a jej rizikám intenzívne venuje vo svojom blogu “ Money and more “. V nedávnom krátkom filme osvetľuje relevantnú situáciu v Európe. Záver: Aj keď rozsah digitálneho ovládania teraz dosiahol alarmujúce rozmery, ešte nie je neskoro odvrátiť najhoršie. Pretože centrálne riadená spoločnosť nie je vyššia moc, ale len jeden svetonázor z mnohých možných.

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu:

Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

Nečakajte na politikov a ani na druhých.    

Už viete prečo chceme výstup aj z EÚ, proti WHO, proti digitálnym očkovacím preukazom, QR kódom......?

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli Jediné riešenie.
Pozrite si film "Digitálna kontrola a sociálny megastroj - ako ďaleko sme v Európe?" Slovenské titulky“ tu v článku – úryvky z nich sú reprodukované nižšie.

Spoločnosť ako sociálny megastroj

"Stroj je kombináciou odolných telies, ktoré sú nastavené tak, že jeho mechanické prirodzené sily môžu byť pri určitých pohyboch nútené pôsobiť."

Franz Reuleaux

Spojenie telies so strojom zabraňuje zbytočným alebo rušivým pohybom za týmto účelom, takže sú možné len tie účelné. Multidisciplinárny americký vedec Lewis Mumford preniesol definíciu nemeckého inžiniera do sociálnych komunít: Prepojené telá tohto stroja sú ľudia.

Mumford uvádza ako raný príklad staroveký Egypt: účelom tohto stroja bolo dať faraónom večný život s veľkými stavbami. Za týmto účelom boli roľníci, remeselníci, správcovia a vojaci navzájom prepojení, pričom ideový základ poskytovali veľkňazi. Ale to bola len predohra. Pre Mumforda je celý moderný svet sociálnym mega-strojom, ktorý využíva stimuly a obmedzenia, čo robiť a čo nerobiť, ideológiu a morálku, aby nás prinútil zdržať sa zbytočných alebo rušivých činov a vykonávať len tie činnosti, ktoré slúžia vyššiemu účelu.Elity sa už od začiatku snažili zdokonaliť ovládanie stroja, pretože je drahý a vyžaduje si veľa propagandy a pracovnej sily. Kontroly preto podliehali praktickým obmedzeniam. Ako však poukazuje film, digitalizácia všetko mení .

„Stasi bola v skutočnosti donútená použiť ľudí na sledovanie niekoho. Špehovať niekoho, to bolo drahé, bolo to časovo náročné. Museli ste si vybrať ciele. Toto je „masa“ v masovom sledovaní. Skutočnosť, že je také lacné a také pohodlné špehovať toľkých ľudí.“

Aktivista za digitálne práva Aral Balkan

Hovorí sa, že celý náš život dnes závisí od digitálnych údajov. Údaje sú doslovným kľúčom k uspokojeniu našich základných potrieb. Sloboda pohybu, služby všeobecného záujmu, súkromné ​​vlastníctvo, komunikácia a sloboda prejavu – kto získa kontrolu nad týmito údajmi, ovláda aj nás a môže kliknutím vypnúť každé rušivé koliesko sociálneho megastroja . Čína tu robí veľké pokroky, ako často uvádzajú popredné médiá. Ale pokiaľ ide o Európu, hovorí film, tí istí novinári sú prekvapivo ticho. Je teda najvyšší čas na prehľad: kde sme v Európe?

1. Centralizovaná digitálna identita

V júni 2021 sa Komisia EÚ rozhodla zaviesť jednotný systém digitálnej identity : Európsku peňaženku digitálnej identity . Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ocenila projekt vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020 ako oslobodenie od závislosti od digitálnych korporácií. Občania EÚ by ho mali používať na to, aby sa všade identifikovali – na úradoch, vo verejných inštitúciách, pri pôžičkách, v lekárňach a pri nakupovaní online. Podľa ochrancov údajov to robí peňaženku mimoriadne nebezpečnou. Počas plánovanej implementácie by každé použitie zanechalo nespočetné množstvo metadát u vydavateľa identity, teda u štátnych alebo súkromných poskytovateľov služieb.. Napriek tomu Európska komisia nešpecifikuje, koľko týchto údajov sa môže uchovávať, ako dlho a kde. Jediná špecificky formulovaná forma ochrany – predseda Komisie ju opisuje slovami: „Technológia, ktorá nám umožňuje kontrolovať, aké údaje sa vymieňajú a ako sa používajú:“ – je vlastne pseudodobrovoľná , pretože jednotlivec je v dosť zlej vyjednávacej pozícii s veľkými korporáciami alebo pohraničnými úradníkmi. Tí, ktorí nechcú zverejniť svoje údaje, už nemôžu robiť niektoré veci. Okrem toho sa v súkromí trhajú obrovské diery. Nikto sa nemusí v supermarkete legitimovať, aby mohol nakupovať. Peňaženka EÚ je však vyslovene stvorená pre online nakupovanie, a tak digitálnym korporáciám zaručuje úplný profil každého jednotlivého zákazníka.

Podľa kritiky by dopady na komunikačné platformy boli ešte horšie . Tu by sa peňaženka EÚ rovnala požiadavke na skutočné meno – to bolo doteraz zamietnuté z dobrého dôvodu. Napriek tomu sa všetci členovia EÚ zaviazali implementovať požiadavku do septembra 2023 . Okrem toho mnohé už používajú vnútroštátne systémy.

Zdroj: Norbert Häring / Screenshot

Ak sa všetky tieto vnútroštátne údaje zhromaždia v centrálnej peňaženke EÚ, vytvorí sa nebezpečný nástroj moci . Nástroj moci, ktorý už dlho vyžadujú globálne korporácie a ich nadácie. Napríklad s iniciatívou ID 2020 . Podľa ich plánov by do roku 2030 mal každý občan zeme dostať celosvetovo jedinečné číslo , pod ktorým sa zaznamenávajú všetky aktivity a transakcie – samozrejme, ako sa uvádza vo filme, je to len pre jeho dobro.

„Novinári sa ma stále pýtajú: ‚Kto je vlastne horší – Google alebo štát?‘ Ide o to, že rozdiel medzi nimi už nie je taký veľký. Tieto megakorpory, ktoré tam vznikajú, sa medzitým stali takými veľkými a silnými, že sú rovnocennými kontaktmi pre štáty. To znamená, že si musíme zvyknúť na myšlienku, že na druhej strane nemáme do činenia len so štátmi alebo len korporáciami, ale so stále silnejším súbehom záujmov. Najmä čím viac štátov nakupuje od týchto korporácií.“

Frank Rieger (Chaos Computer Club)

2. Kontrola pohybu a prístupu

Koncom júna 2021 EÚ zaviedla osvedčenie o očkovaní proti COVID . Odvtedy je základné právo na slobodu cestovania obmedzené – aj keď Európska komisia tvrdí opak . Cestovať je možné aj bez certifikátu, no najneskôr do jesene 2022 bude mnoho krajín opäť vyžadovať testy alebo dokonca zaviesť karanténu, ak cestujúci nebudú môcť predložiť platný certifikát. Pokiaľ ide o ochranu údajov, EÚ tvrdí, že o jednotlivých osobách nemožno vyvodzovať žiadne závery, pretože obsah certifikátu COVID nie je centrálne uložený. Iba pravosť je certifikovaná centrálnym systémom.

Zdroj: Norbert Häring / Screenshot

Opis:

Jedinečné ID, Meno, Dátum narodenia, Vystavil, Dátum vydania, Vakcína a výrobca, Číslo očkovania, Dátum očkovania

Treba dúfať, že EÚ svoj sľub dodrží – na rozdiel od niektorých európskych krajín, ktoré majú nainštalované oveľa pochybnejšie systémy . V novembri 2021 bol zverejnený záznam stretnutia Zoom zo Švajčiarska. Zástupcovia úradov zdravotníctva a informačných technológií potvrdili, že jedinečné ID certifikátov budú uložené. A to minimálne na dvoch miestach: u osvedčovača a na výdajných úradoch (očkovacie centrá, lekári, lekárne).

Zdroj: Norbert Häring / Screenshot

Podľa filmu je problém v tom, že tieto výdajné úrady majú potenciálne všetky ostatné osobné údaje. Údaje je teda možné opäť zlúčiť . Ďalším podozrivým prípadom je Cyprus . Tamojšie ministerstvo výskumu a digitálnych technológií v januári 2022 oznámilo, že certifikát COVID bude dočasne pozastavený pre občanov s pozitívnym korona testom na obdobie karantény.

Zdroj: Norbert Häring / Screenshot

Poľská vláda bola obzvlášť perfídna. V apríli 2020 zaviedla štátnu aplikáciu Corona ako povinnú . Po pozitívnom korónovom teste museli poľskí občania používať aplikáciu na fotografovanie v pravidelných intervaloch. Rozpoznanie tváre a geosledovanie sa potom použilo na kontrolu, či infikovaní ľudia dodržiavali pravidlá karantény a zostali doma.

Hoci Corona v súčasnosti vo väčšine krajín takmer nehrá rolu, Európsky parlament v júni 2022 súhlasil s predĺžením certifikátu o ďalší rok . Zmluvu na technickú implementáciu získal Telekom, ktorý predtým naprogramoval nemeckú aplikáciu Corona a teraz pracuje na globálnej verzii certifikátu pre WHO. 

Zdroj: Norbert Häring / Screenshot

Práve pred týmto varujeme aj my a digitálni aktivisti. Akonáhle sú monitorovacie systémy na svojom mieste, majú nepríjemnú kvalitu, že zostávajú na mieste . V júni 2022 dala čínska vláda pôsobivo jasne najavo, kam táto cesta vedie. V regióne Zhengzhou boli niektorým klientom bánk zablokované účty. Potom nastal nepokoj. Ako sa na demonštráciách vydávalo čoraz viac ľudí, regionálna administratíva jednoducho zmenila protestantskú aplikáciu Corona na červenú, takže už nemohli používať žiadnu dopravu a nemohli sa dostať nikam inam. Chybné ozubené kolesá mega stroja boli efektívne vypnuté kliknutím myši. 

Prečítajte si tiež: Úplná kontrola vďaka aplikácii Covid: Čína zastaví protesty bánk jediným kliknutím

3. Biometrické hromadné sledovanie

Od dúhovky cez hlas a odtlačky prstov až po chôdzu – každý človek má jedinečné fyzické vlastnosti. Pomocou kamier, biosenzorov a dnes dostupného výpočtového výkonu je možné sledovať osobu v reálnom svete na základe týchto charakteristík. V reálnom čase – bez kreditnej karty, smartfónu alebo občianskeho preukazu . Toto digitálne biometrické hromadné sledovanie vo verejnom priestore sa v Európe už roky masívne rozširuje, ako uvádza Európska iniciatíva pre digitálne práva (EDRI) vo svojej najnovšej správe.

Zdroj: Norbert Häring / Screenshot
 
Európska komisia túto politiku posúva ďalej. V máji 2022 sa na verejnosť dostal list, v ktorom Komisia vyzvala členské štáty, aby do SIS vložili všetky biometrické údaje dostupné na národnej úrovni, aby viac využívali biometrické údaje pri policajných kontrolách a preskúmali vnútroštátne zákony, aby zistili, či nebránia používaniu biometrické systémy.
 
4. Cenzúra a dohľad nad komunikáciou

Prvýkrát v histórii EÚ boli začiatkom marca 2022 dva mediálne domy úplne cenzurované nariadením 2022/350 . Zákaz pre Russia Today a Sputnik bol vynútený odobratím vysielacích licencií a – čo je dôležitejšie – zablokovaním domén vysielateľov v celej EÚ, aby sa na webové stránky z EÚ už nedalo dostať. Toto je predbežný vrchol dlhodobého vývoja. Už v roku 2018 EÚ iniciovala Kódex správania v boji proti dezinformáciám, v ktorej sa veľké digitálne korporácie zaviazali k rozsiahlemu vymazaniu a manipulácii s výsledkami vyhľadávania. V júni 2022 sa tento dobrovoľný záväzok konečne stal zákonom s ešte ďalekosiahlejšími dôsledkami: zákonom o digitálnych službách

 
Zdroj: Norbert Häring / Screenshot

Digitálne spoločnosti by sa v budúcnosti mali zamerať aj na „spoločenské riziká, ktoré môžu vyplynúť zo šírenia dezinformácií alebo iného obsahu“. Rovnako ako „informácie (...), ktoré nie sú nezákonné, ale prispievajú k (...) systémovým rizikám.“ To znamená, že či sú informácie správne alebo nie, je irelevantné. Hneď ako by to mohlo predstavovať sociálne riziko, treba ho potlačiť . Zatiaľ čo zverejnené stanovisko sa dostáva pod kontrolu, súčasne prebieha útok na súkromnú komunikáciu . Európsky parlament schválil 6. júla 2022 nariadenie o elektronickom súkromí. Núti poskytovateľov e-mailových služieb, sociálnych sietí, messengerov, nástrojov na videokonferencie a operačných systémov, aby na svojich platformách kontrolovali podozrivý obsah. Automatizované , trvalo a bez príčiny . Ovplyvnené sú dokonca aj šifrované poslovia ako Signal alebo Telegram. Má ísť o boj proti detskej pornografii. Koordináciu má prevziať nové centrum EÚ, ktoré sa má vytvoriť. Určuje tiež, ktorý obsah by mal skončiť na čiernej listine. Nie je jasné, ako má byť toto centrum demokraticky legitimizované a kontrolované. Viac si o tom prečítate TU v tomto článku o rôznych schváleniach v EÚ s prijatím členských krajín EÚ.

5. Digitálne meny centrálnej banky

„Je to len jedno euro – ale v digitálnej podobe. Rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie.“ Toľko k reklame. Rovnako ako všetky hlavné centrálne banky, aj ECB presadzuje zavedenie digitálnej meny. Začiatkom roka 2022 Európska komisia oznámila návrh zákona, ktorý bude tvoriť právny základ pre digitálne euro v roku 2023. Aj keď sú digitálne meny centrálnej banky (CBDC) často prezentované ako vylepšená verzia predchádzajúcich kryptomien, sú presným opakom – pretože namiesto toho, aby boli organizované decentralizovane a anonymne, sú centrálne riadené a úplne transparentné.

Film zdôrazňuje, že len s týmto by bola možná takmer úplná kontrola ekonomických aktivít každého jednotlivého občana - bez peňaženky totožnosti alebo pasu Covid. Agustín Carstens, generálny riaditeľ Banky pre medzinárodné platby (BIS), to hovorí takto:

“A tu je veľký rozdiel. Pri hotovosti napríklad nevieme, kto používa stodolárovku. Dnes nevieme, kto používa bankovku 1000 peso. Kľúčový rozdiel oproti CBDC je v tom, že centrálne banky budú mať absolútnu kontrolu nad pravidlami a obmedzeniami, podľa ktorých sa tento typ zodpovednosti centrálnej banky používa. A budeme mať aj technológiu, ktorá to umožní.“

Nórsko je priekopníkom. Tamojší štatistický úrad SSB chce zaviazať najväčšieho prevádzkovateľa platobných terminálov a štyri najväčšie obchodné reťazce v krajine , aby úradom odovzdávali všetky údaje o transakciách . Podľa oficiálneho vysvetlenia je cieľom určiť stravovacie návyky Nórov, aby si urobili lepší obraz o zdraví skupín obyvateľstva.

V tomto článku je podrobný opis digitálnej meny, ID - Tu klikni

6. Systémy sociálneho kreditu

Podľa filmu sú sociálne kreditné systémy pravdepodobne najzradnejším nástrojom kontroly. Digitálna identita sa stáva nástrojom na vzájomné špehovanie. Dobrovoľnosť sa stáva povinnou. Okamžitý výkon hroziaceho trestu . Je znepokojujúce, že niekoľko regiónov EÚ už experimentuje s týmto nástrojom sociálnej správy v pilotných projektoch.

Smart Citizen Wallet bude spustený v Bologni v septembri 2022 . Aplikácia, ktorá odmeňuje dobré správanie výhodami. Veľmi podobný koncept pod rovnakým názvom má byť uvedený na trh v Ríme od jesene 2022. Od roku 2020 sa vo Viedni testuje kultúrny token . Občania, ktorí chodia pešo, na bicykli alebo využívajú verejnú dopravu, sú odmenení. Aplikácia preverne sleduje pohybové vzorce a pozície účastníkov, aby určila spôsob pohybu. V Bavorsku eko-token bol zakotvený v balíku opatrení na ochranu klímy v roku 2021. Odmenou sú aj zľavy v kultúrnom a voľnočasovom sektore. V Anglicku vláda od januára 2022 prevádzkuje aplikáciu pre výživu a krokomer, ktorá odmeňuje dobré správanie poukážkami do telocviční a wellness kurzov. Takzvané Living Labs existujú v Eindhovene, Utrechte a Enschede od roku 2018 . Komplexné profily obyvateľov sa vytvárajú prostredníctvom skríningu sociálnych médií pomocou inteligentných semaforov, biometrických kamier a sledovania smartfónov . Údajne s cieľom šetriť zdroje, podporovať verejnú dopravu, znižovať kriminalitu a stíhať neplatičov. Ďalší článok o tom je: Osobný emisný účet - Tu klikni.

Azda najvyspelejšia je Ukrajina . S aplikáciou „ Diia “ štát spája identitu s prístupom k sociálnemu a zdravotnému systému, úradom, platobným systémom a stavu očkovania . Napríklad Ukrajinci, ktorí boli zaočkovaní, dostali cez aplikáciu kredit v hodnote 30 eur. Ale stáva sa to ešte lepšie: Vlasteneckí občania môžu pomocou aplikácie hlásiť skutočné pozície ruských jednotiek. Alebo zostreľte ruské tanky v minihrách.

Kde sme teda v Európe?

Celková riadiaca infraštruktúra je takmer dokončená . Centrálne identifikátory, kontrola prístupu, biometrický hromadný dohľad, komplexný komunikačný dohľad, peniaze digitálnej centrálnej banky. A možno predpokladať, že všetky tieto systémy umožňujú nekomplikovanú výmenu údajov. Pretože interoperabilita je deklarovaným cieľom všetkých digitálnych projektov EÚ . K tomu, aby sociálny megastroj v Európe získal bezprecedentnú všemohúcnosť, chýba pod radarom verejnosti už len pár krokov . Jean-Claude Juncker pred viac ako 20 rokmi vysvetlil pre Der Spiegel, ako to funguje:

„Niečo sa rozhodneme, potom to dáme do miestnosti a chvíľu počkáme, čo sa stane. Ak nedôjde k veľkému kriku a nepokojom, pretože väčšina ľudí nerozumie tomu, čo sa rozhodlo, potom budeme pokračovať – krok za krokom, až kým nebude cesty späť.“

Ale vieme sa brániť!

  • Opakovaným poukazovaním na to, že digitalizácia je nielen pohodlná, ale prináša so sebou aj nebezpečenstvá.
  • Žiadame našich poslancov, aby odmietli tieto typy sociálneho riadenia.
  • Demonštrovaním proti zrušeniu našich základných slobôd.

A môžeme spochybniť aj samotný megastroj. Pretože, ako zdôrazňuje Mumfort, nie je bez alternatív . Nie je to vyššia moc a ani fyzikálna konštanta prírody. Ale len možný svetonázor . Môžete tiež vidieť ľudské spoločenstvá úplne inak. Ako zložité tvory, ktorých časti sa organizujú samy, hoci sú na sebe závislé. Bez akéhokoľvek centralizovaného riadenia si diely vymieňajú informácie, navzájom sa regulujú a dokonale spolupracujú. Obraz centrálne riadeného stroja je obzvlášť užitočný pre tých, ktorí si chcú zachovať a rozšíriť svoj výkon. Ale táto moc stojí a padá s tým, že mlčiaca väčšina akceptuje svetonázor, ktorý sa za ňou skrýva. Začnime teda lámať ticho. Začnime sa rozprávať o tom, v akom svete chceme žiť!

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes