Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

13.10.2022 Materské mlieko - prekročenie kompetencií EÚ a masívny zásah do súkromia!

VKontakte

 EÚ je zodpovedná za tie oblasti politiky, ktoré na ňu zmluvne preniesli členské štáty. Všetky ostatné oblasti politiky by museli zostať členským štátom.

Teraz pevne veríme, že sa pridajú ďalší k našej občianskej petícii (dole pod článkom) neberte to na ľahkú váhu a už vážne konajte, lebo čas nám kráti. 

Teraz však chce EÚ ďalej regulovať materské mlieko, spermie, vaječné bunky a krv. Európska komisia už zverejnila návrh nariadenia o látkach ľudského pôvodu!

Hovorkyňa pre záležitosti žien v EÚ parlamente CH. A. :

„Povedané tak, aby to technokrati EÚ pochopili: materské mlieko je produkt, ktorý konzumuje takmer výlučne v blízkosti miesta, kde sa vyrába, jedno alebo maximálne dve malé deti. Ibaže by existoval cezhraničný trh s ľudským materským mliekom, ktorý chce EÚ zlegalizovať. Nič z toho som si však nevšimla. Alebo majú predstavitelia EÚ v úmysle postaviť pašerákov materského mlieka na rovnakú úroveň ako pašerákov benzínu, alkoholu, tabaku a zbraní?

Ako skúsená matka a politička z celého srdca odmietam komisiu EÚ, ktorej cieľom je cezhraničná výmena materského mlieka a „implementácia politík pripravených na digitalizáciu“ v tejto oblasti.

Toto nariadenie o materskom mlieku je príkladom toho, ako EÚ zasahuje do tých najsúkromnejších detailov. No keď príde na skutočné problémy, za ktoré môže ona, úplne zlyhá. Ekonomický úpadok, nesprávna energetická politika a eurová inflácia sa spomínajú len okrajovo.

EÚ, ktorá má tendenciu všetko a všetkých označovať čiarovými a QR kódmi, všetko merať, kontrolovať a sponzorovať, si zaslúži odpor všetkých zodpovedných občanov.

V každom prípade som sa už dávno rozhodol: za slobodu, za Dôstojnosť, za demokraciu a za základné práva!“

Návrh nariadenia o látkach ľudského pôvodu

V júli 2022 Európska komisia prijala (1) návrh nariadenia o normách kvality a bezpečnosti pre látky ľudského pôvodu určené na použitie u ľudí. Zrušením smernice o krvi (2002/98/ES) a Smernice o tkanivách a bunkách (2004/23/ES) (oba hodnotené pokiaľ ide o dostupné preklady predchádzajúceho odkazu v roku 2019), navrhovaným nariadením sa uzatvára revízia právneho rámca pre krv, tkanivá a bunky, ktorá bola zahrnutá do prílohy REFIT (#37 s. 15) (2) pracovného programu Komisie na rok 2021 (3)

Tento nový návrh:

  • podporuje pokračujúce poskytovanie terapií SoHO , teraz aj v budúcnosti, na základe vysokých noriem bezpečnosti a kvality a aktuálnych technických pravidiel
  • rozširuje ochranné opatrenia na nové skupiny pacientov, darcov a potomkov narodených z medicínsky asistovanej reprodukcie
  • zlepšuje harmonizáciu medzi členskými štátmi, uľahčuje cezhraničnú výmenu SoHO a zlepšuje prístup pacientov k terapiám, ktoré potrebujú
  • vytvára podmienky pre bezpečné, efektívne a dostupné inovácie v jedinečnom sektore poháňanom službami verejného zdravotníctva a dobrovoľným a neplateným darcovstvom
  • zlepšuje pripravenosť a odolnosť na krízy s cieľom zabezpečiť prístup k terapiám
  • implementuje politiky pripravené na digitálne vysielanie
  • prispieva k Európskej zdravotnej únii zhromažďovaním technických odborných znalostí a dosahovaním úspor z rozsahu.

Keďže smernice, ktoré ruší, má navrhované nariadenie ako právny základ článok 168 ods. 4 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Spätná väzba k návrhu sa zbierala od 14. júla 2022 do 8. septembra 2022 na portáli Vyjadrite svoj názor, kde samozrejme, že naši Europoslanci a poslanci NR SR, ďalší politici o tom vôbec neinformovali!! Prečo? Lebo sú proti občanom SR!!

Ďalšie kroky

O návrhu, ktorý predložila Európska komisia, bude teraz súbežne diskutovať Rada a Európsky parlament. Po odsúhlasení a prijatí konečného textu nadobudne platnosť, hoci bude existovať 2-ročné prechodné obdobie, kým sa väčšina ustanovení začne uplatňovať, a 3-ročné obdobie pre niektoré konkrétne ustanovenia. Ďalšie relevantné informácie budú pridané na túto webovú stránku, keď budú dostupné.

Zdroj: https://health.ec.europa.eu/

(1) 

(2) Click to Open PDF

(3)  Dokument 52020DC0690

Nižšie nájdete zoznam zdrojov súvisiacich s obsahom oznámenia. Klikni na zvýraznené. 

Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa zákona č.85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov vyjadrujeme súhlas:
1) Súhlasím s vystúpením Slovenskej republiky z medzinárodného spoločenstva Európska únia a z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a následne s vyhlásením neutrality Slovenskej republiky.
2) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zaviazal Národnú radu SR neratifikovať zmluvy s medzinárodnými organizáciami (ako sú napríklad WHO, EÚ) týkajúcich sa boja proti pandémii, ak obsah takýchto zmlúv predstavuje zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.
3) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zakázal Národnej rade SR a výkonným orgánom moci SR do praxe implementovať povinné očkovanie (príklad: ako sú respiračné choroby – chrípka, Covid-19 a iné).
4) Súhlasím so sprísnením financovania politických strán a zrušením finančných príspevkov od štátu za volebné výsledky.
5) Súhlasím, aby Národná rada SR a výkonné orgány moci SR boli Ústavou SR zaviazané neimplementovať do praxe monitorovacie a kontrolné nástroje (QR kód, digitálny očkovací preukaz), ktoré predstavujú zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.

Alebo tu na stiahnutie
 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes