Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

17.11.2022 Z Bruselu - Systém spoplatňovania vzdialenosti - času a emisií CO2

VKontakte

 {jcomments off} V tomto článku uvedieme to, čo sme tvrdili, že čo vášnivý Brusel po totalite schvaľuje a nariaďuje. V posledných dňoch mnoho občanov SR sú v domnienke, že ich idú zachrániť nejakí politici z opozície. No v skutočnosti podporujú vlastnú záhubu. Podporujú práve tých čo tieto zvrátenosti prijali v rokoch 2015 až 2022. 

Začiatkom roka 2022 sme sa pýtali autodopravcov, ktorí šli údajne štrajkovať, že prečo nepovedia verejnosti, že čo sa schválilo vo februára 2022, ale aj v predošlých rokoch. Mnoho autodopravcov nemá ani poňatia, že čo ten úžasný Brusel s vládami pripravili a schválili. 

Pred časom sme dali verejnú výzvu všetkým autodopravcom a všetkým občanom SR - Tu klikni pre otvorenie dokumentov z Bruselu a hlavne by si mal každý otvoriť TOTO - Tu klikni "(so zreteľom na záverečnú správu Konferencie o budúcnosti Európy)"

V skratke povedané: koľko prejdeš Km, koľko budeš mať CO2 - takú platíš daň. Autodopravca zvýši ceny, predajcovia zvýšia ceny a ľudia si to už nekúpia, lebo nemajú peniaze hlavne na mäso kvôli CO2 daniam. Dokonalý plán o ktorom hovoríme a verejne. 

Revízia smernice 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (smernica o euroznámke)

V „Európskej zelenej dohode“

Revízia smernice Eurovignette zapadá do stratégie energetickej únie z roku 2015, v ktorej Komisia oznámila komplexný balík cestnej dopravy podporujúci najmä efektívnejšie spoplatňovanie infraštruktúry.

Smernica Eurovignette 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami stanovuje určité pravidlá, ktoré musia dodržiavať členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť cestné poplatky (mýto alebo diaľničné známky), hoci nie sú povinné. Spolu so svojimi dvoma aktualizáciami je cieľom regulačného rámca zabezpečiť, aby sa príjmy investovali do údržby infraštruktúry, aby sa zabránilo diskriminácii na trhu a aby sa internalizovali niektoré hlavné externé náklady.

 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie 

Podporte nás. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

Dňa 31. mája 2017 Komisia v rámci prvého balíka Komisie „Európa v pohybe“ prijala návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES.

Návrh by rozšíril rozsah pôsobnosti smernice tak, aby sa vzťahovala nielen na ťažké nákladné vozidlá (HGV), ale aj na ťažké úžitkové vozidlá (HDV) a ľahké úžitkové vozidlá (LDV), tj smernica by zahŕňala osobné autá, mikrobusy a dodávky, ako aj autokary a autobusy. . Návrhom sa dosahuje pokrok v uplatňovaní zásad „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“ postupným rušením používania užívateľských poplatkov založených na čase (známky), aby sa poplatky za používanie založené na čase postupne nahradili poplatkami založenými na vzdialenosti, ktoré sú za spravodlivejšie, efektívnejšie a efektívnejšie. V texte Komisie sa tiež navrhuje umožniť uplatňovanie poplatkov za preťaženie popri poplatkoch za infraštruktúru, aby sa vyriešil problém medzimestského preťaženia. V rovnaký deň,

Legislatívny návrh bol pridelený Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch (TRAN), ktorý určil Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D, Francúzsko) za spravodajkyňu. Podľa pravidla 54 rokovacieho poriadku EP bol pridruženým výborom Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) (spravodajca: Seb Dance, S&D, Spojené kráľovstvo). Členovia TRAN prijali správu 24. mája 2018. Správa podporuje návrh Komisie, ale snaží sa posilniť zásady „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ vo viacerých oblastiach. Parlament na plenárnom zasadnutí v júni 2018 potvrdil rozhodnutie výboru začať medziinštitucionálne (trialóg) rokovania. Keďže však diskusie v Rade, ktorá sa na svojom stanovisku ešte nemala dohodnúť, nepokročili, Parlament sa rozhodol predložiť správu výboru TRAN na druhé októbrové plenárne zasadnutie v roku 2018 s cieľom upevniť pozíciu Parlamentu. Plénum prijalo svoju pozíciu v prvom čítaní k návrhu pravidiel 25. októbra 2018 pomerom hlasov 398 za, 179 proti a 32 sa zdržalo hlasovania. V texte, ktorý prijal Parlament, sa najmä uvádza, že spoplatnenie ciest uložené členskými štátmi by sa malo od roku 2023 odvíjať od vzdialenosti pre HDV a väčšie nákladné vozidlá a od konca roku 2027 pre LDV. Osobné autá boli vyňaté z definície LDV. V texte, ktorý prijal Parlament, sa najmä uvádza, že spoplatnenie ciest uložené členskými štátmi by sa malo od roku 2023 odvíjať od vzdialenosti pre HDV a väčšie nákladné vozidlá a od konca roku 2027 pre LDV. Osobné autá boli vyňaté z definície LDV. V texte, ktorý prijal Parlament, sa najmä uvádza, že spoplatnenie ciest uložené členskými štátmi by sa malo od roku 2023 odvíjať od vzdialenosti pre HDV a väčšie nákladné vozidlá a od konca roku 2027 pre LDV. Osobné autá boli vyňaté z definície LDV.

LDV: Tak u osobných áut vymysleli zvýšenie daní

Nová daň zlikviduje ojazdené autá, auto už si nekúpite!!
 
Ako je známe, v súčasnosti prebieha v Európe plošný tlak na to, aby ľudia upúšťali od nákupov vozidiel so spaľovacími motormi a presedlali na elektromobily. Z odporúčaní sa pritom pomaly stáva nariadenie, keď sa vozidlá na benzín či naftu budú smieť predávať iba do roku 2030.
 
Všetko proti starým autám
Ak niekto očakával, že v súčasnej neľahkej situácii tento tlak aspoň na nejakú dobu ustúpi, bol by na omyle. Ba práve naopak, vyzerá to, že elektromobily sú tlačené viac ako kedykoľvek predtým, a to napriek tomu, že elektrina výrazne zdražuje a navyše nie je vôbec jasné, či jej bude dostatok.
Zástancovia nástupu čistých pohonov však čelia ešte jednému problému z druhej strany, a to veľké zásoby ojazdených áut, ktoré by mohli jazdiť ešte desiatky rokov, čo by snahu o zavádzanie elektromobility príliš brzdilo. Navyše by hrozilo, že si ľudia budú dlhú dobu ponechávať staré a len veľmi málo akože ekologické vozidlá. Pritom je verejne známe, že elektromobil vôbec nie je ekologický ako sa snažia presviedčať verejnosť. Veď každé také auto má byť pod úplnou kontrolou Bruselu. A ak si zoberieme, že čo sa schválilo v roku 2019 aj s podporou ĽsNS - podpora takzvaných eko palív, ktoré ničia staré motory, "pestovanie repky olejnej".
V tomto roku tiež sa stačí pozrieť do NR SR - iba podpora zvrátenej ideológie o obnoviteľných zdrojov bez podpory zemného plynu a ropy.
Preto už sa chystá koordinovaný postup proti starším vozidlám. Štáty s nimi urobia to, čo vedia najlepšie, a to - zdania ich. A potom už bude stačiť iba dane upravovať tak, aby sa stali pre tých, ktorí také vozidlá stále vlastnia. Bude to veľmi neúnosné. Potom im nezostane než staré vozidlá zlikvidovať.
Už sa totiž nahlas hovorí o tom, že by sa ekologická daň mala týkať aj noriem Euro 3 a 4 nielen 1 a 2. Zároveň by sa spolu s tým dane tiež mali zvýšiť, aby držanie takýchto vozidiel skutočne znepríjemnili.
Takzvané sankcie voči Rusku ohľadom dodávok fosílnych palív, tak je to v skutočnosti na dokončenie plánu toho, čo prijala vláda Smeru.
A to Uhlíková neutralita Zelená európska dohoda Agenda 2030. Stačí si to overiť Tu:https://www.dostojneslovensko.eu/sk/
 
Dnes už je úplne jasné, že sa z vozidiel so spaľovacími motormi stáva nežiaduca vec. A pri znalosti postupov Európskej únie bohužiaľ nie je vylúčené, že nebude stačiť ani zákaz predaja takýchto vozidiel od roku 2035. Teoreticky nemožno vylúčiť skutočne likvidačné dane na takéto autá, prípadne dokonca zákaz ich používania. Ak si ľudia myslia, že až po roku 2035 nebudú autá so spaľovacími motormi, tak sú vo veľkom omyle.
Urobia to rafinovaným spôsobom. A to vysokými daňami, kontrola spotreby vašich áut, dane za to, že koľko Vaše auto prešlo km a spálilo CO2.
Inak toto podporujú všetky politické strany a hnutia. Donkonca si stačí pozrieť na ich vyhlásenia typu: podpora železníc.
Dokonca o spoločných daniach v Eú už sa hlasovalo v EP: 
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2022 o vete členských štátov, ktoré ohrozuje globálnu daňovú dohodu (2022/2734(RSP))

Súčasný rozhodovací proces a vplyv národného veta

7.  pripomína členským štátom, že jednomyseľnosť stanovená v zmluvách musí byť vyvážená veľmi vysokou mierou zodpovednosti a musí byť v súlade so zásadou lojálnej spolupráce založenej na článku 4 ods. 3 ZEÚ;

8.  zdôrazňuje, že jednomyseľné hlasovanie v Rade o daňovej politike neumožňuje zaviesť zmeny potrebné na riešenie súčasných problémov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasná situácia často vedie k oneskoreniam a nedostatočnému pokroku v harmonizácii a koordinácii daňových pravidiel v celej Únii, ktoré by boli prospešné pre všetkých;

9.  zdôrazňuje, že vetá členských štátov neustále bránia pokroku v mnohých dôležitých oblastiach zdaňovania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy ako spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), revízia smernice o výplate úrokov a licenčných poplatkov a reforma kódexu správania pri zdaňovaní podnikov sú v Rade stále zablokované;

10.  odsudzuje skutočnosť, že niektoré členské štáty zneužívajú národné právo veta v daňových záležitostiach na dosiahnutie ústupkov v iných oblastiach politiky; zdôrazňuje, že existencia týchto viet prináša riziko pretrvávania škodlivých daňových praktík a sociálnej nespravodlivosti, ktoré oslabujú schopnosť Únie účinne fungovať, podporovať rovnaké podmienky a chrániť najlepšie záujmy svojich občanov a MSP; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0290_SK.html

Pokračovanie:

Po parlamentných voľbách v septembri 2019 výbor TRAN vymenoval za spravodajcu Giuseppe Ferrandina (S&D, Taliansko). Dňa 9. októbra 2019 bolo na plenárnom zasadnutí oznámené rozhodnutie výboru TRAN začať medziinštitucionálne rokovania.

Na základe kompromisného návrhu nemeckého predsedníctva z 1. decembra 2020 Rada prijala mandát na rokovanie, ktorý Coreper schválil 18. decembra 2020. Prvou úpravou sa zaviedla možnosť oslobodiť od poplatkov vozidlá s hmotnosťou od 3,5 do 7,5 tony, ktoré vykonávajú operácie prepravovať materiály, zariadenia alebo stroje na vlastný účet. Text obsahoval aj možnosť uplatnenia dodatočného mýta (prirážky) na konkrétnych preťažených úsekoch ciest, ak s tým budú súhlasiť všetky dotknuté členské štáty.

Počas portugalského predsedníctva na jar 2021 dosiahli medziinštitucionálne rokovania 15. júna 2021 predbežnú dohodu. Dohodnuté znenie schválil Coreper 30. júna. Výbor EP TRAN dohodu potvrdil 12. júla 2021 28 hlasmi za a 21 proti.

Zatiaľ čo súčasné pravidlá sa vzťahujú na nákladné autá nad 3,5 tony, dohoda rozširuje rozsah pôsobnosti na všetky ťažké a ľahké vozidlá a predpokladá primeranejšie cestné poplatky aj pre osobné automobily. Posilnením zásady „používateľ/znečisťovateľ platí“ budú budúce poplatky za nákladné autá a autobusy riešiť CO2, ako aj emisie znečisťujúcich látok. To sa premietne do všeobecného vyradenia diaľničných známok pre nákladné autá v základnej sieti TEN-T v priebehu ôsmich rokov. a prechod na spoplatňovanie na základe vzdialenosti. Členské štáty budú tiež môcť vytvoriť kombinovaný systém spoplatňovania zahŕňajúci kritériá vzdialenosti, času a emisií CO 2 .  

Poplatok za externé náklady za znečistenie ovzdušia sa zavedie pre ťažké nákladné vozidlá po uplynutí štyroch rokov od zavedenia mýta.Revidovaná smernica zavedie aj možnosť účtovať poplatky za preťaženie a účtovať viac za cestovanie v citlivých oblastiach, pričom príjmy z týchto dodatočných poplatkov sa použijú v prospech udržateľnej dopravy.

Rada formálne prijala svoju pozíciu 9. novembra 2021 a postúpila ju Parlamentu.

Výbor EP TRAN schválil dohodu 13. januára 2022 30 hlasmi za, 16 proti a 3 sa zdržali hlasovania.

Text schválilo plénum EP 17. februára 2022.

Konečný akt bol uverejnený v Úradnom vestníku EÚ dňa 24. februára 2022 a je už v platnosti. Členské štáty budú mať dva roky na to, aby sa pripravili na uplatňovanie nových pravidiel.

Referencie: Klikni na zvýraznené - presmerovanie priamo na PDF z EP

 Odporúčam si pozrieť: Výročná správa o členstve SR v EÚ za rok 2019, 2020, 2021 a 2022 
Otázky klásť týmto poslancom NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=166
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes