Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

18.11.2022 Plánujú sa veľké zmeny Medzinárodných zdravotných predpisov WHO

VKontakte

 JASNE MY, ĽUDIA SVETA, NECHCEME UNIVERZÁLNY, GLOBÁLNY, INTEROPERABILNÝ DIGITÁLNY ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT (OČKOVACÍ PAS).

DÔRAZNE VYZÝVAM KAŽDÉHO, aby venoval pozornosť tajným rokovaniam, ktoré vedie WHO o zmenách a doplneniach Medzinárodných zdravotných predpisov.

Ako bolo oznámené, G20 na Bali sa dohodla na medzinárodnom zdravotnom certifikáte, ktorý je údajne povinný od mája 2023 pri vstupe alebo opustení národných hraníc. Takže odvtedy by ste museli preukázať, že ste dostali všetky očkovania, ktoré WHO predpísala v mene farmaceutického priemyslu.

Tento postup sa často označuje ako „Jedno zdravie“. Zhora je nariadené, čo musí každý človek urobiť, aby bol považovaný za zdravý, bez ohľadu na to, či je to prospešné alebo škodlivé, bez toho, aby sa riešila regionálna, miestna a individuálna situácia. Nemá to nič spoločné so zdravím alebo lekárskou etikou.

Faktom však je, že medzinárodní zdravotnícki byrokrati idú oveľa ďalej. Uznesenia G20 nie sú zákonom ani záväzné "zatiaľ". Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) WHO sú však podľa medzinárodného práva záväzné. Zdravotnícki byrokrati, rôzne mimovládne organizácie od Rockefellera, Sorosa, Gates & Co a ich PR - stroj WEF v súčasnosti intenzívne pracujú na ich enormnom rozšírení. © OZ Dôstojnosť Slovenska

V skutočnosti krajiny na celom svete tajne predložili návrhy na zmenu a doplnenie mnohých článkov Medzinárodných zdravotných predpisov:

EÚ zastupovala EÚ Komisia. V skutočnosti, to, čo vyvádzajú teraz opoziční politici, tak zakrývajú toto, pretože všetci o tom vedia!! Dokonca v EP sa schválilo TOTO - Tu klikni, a TOTO - Tu klikni.

Členské štáty Európskej únie, India, Indonézia a členské štáty Eurázijskej hospodárskej únie predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 23: Zdravotné opatrenia pri príchode a odchode.
India a Japonsko predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 28: Lode a lietadlá na miestach vstupu.

Indonézia predložila návrh na zmenu a doplnenie článku 31: Zdravotné opatrenia pri vstupe cestujúcich.

Brazília, členské štáty Európskej únie a MERCOSUR predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 35: Všeobecné pravidlá o zdravotných dokumentoch.

Členské štáty Európskej únie predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 36: Osvedčenia o očkovaní alebo iné profylaktické opatrenia.

Členské štáty Európskej únie a členské štáty regiónu WHO Afrika predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 43: Dodatočné zdravotné opatrenia.

Členské štáty afrického regiónu WHO, ako aj Indonézia a Japonsko predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 45: Zaobchádzanie s osobnými údajmi.

Brazília, členské štáty Európskej únie, Indonézia a MERCOSUR predložili návrhy na zmenu a doplnenie prílohy 6: OČKOVANIE, PROFYLAXIA A SÚVISIACE CERTIFIKÁTY – VZOR MEDZINÁRODNÉHO CERTIFIKÁTU O OČKOVANÍ ALEBO PROFYLAXII.

V máji zlyhal pokus na Svetovom zdravotníckom zhromaždení 75 zmeniť Medzinárodné zdravotné predpisy na žiadosť Spojených štátov. Pokus síce akoby zlyhal pre odpor krajín Afriky a globálneho juhu, a to na čas s predĺžením do mája 2023 namiesto do januára 2023. 

Ale plánovanie pokračuje bez prekážok. V dňoch 14. – 15. novembra 2022 sa uskutočnilo prvé tajné stretnutie Pracovnej skupiny pre zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (WGIHR), na ktorom sa prediskutovali navrhované zmeny.

V dňoch 16. – 17. novembra 2022 sa uskutočnilo tretie tajné stretnutie Medzinárodného výboru na preskúmanie zdravotných predpisov (IHRRC), na ktorom sa prediskutovali navrhované zmeny.

Roguski podal žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA), aby dostal zmeny navrhované krajinami po celom svete. Do dnešného dňa nebolo vyhovené mojim žiadostiam o informácie.

Oficiálne žiadosti o informácie podali aj iní jednotlivci v Austrálii, Kanade, Fínsku, Novom Zélande, Južnej Afrike a Spojenom kráľovstve. Poslali e-mailom otázky priamo informačnému oddeleniu WHO a všetky otázky boli ignorované.

Vieme, že tieto krajiny predložili návrhy medzinárodných zdravotných predpisov:

Je jasné, že ľudia nechcú univerzálny, globálny, interoperabilný zdravotný certifikát (očkovací preukaz), ktorý obsahuje všetky osobné údaje digitálne a robí ich čitateľnými.

PROBLÉM JE V SKUTOČNOSTI OVEĽA VÄČŠÍ, AKO SI VÄČŠINA ĽUDÍ MYSLÍ.

Videá nižšie sú väčšinou pravdivé, ale niečo ani nie je tak pravdivé ako hovoria a píšu poniektorí na sociálnych sieťach.
 
 Prečítajte si tento článok dole, aby ste lepšie porozumeli obrovským nebezpečenstvám, ktorým budeme všetci čeliť vo veľmi blízkej budúcnosti.
 
 
 

Počas podujatia G20 na Bali nebolo uzákonené NIČ. Ako sa snažia poniektorí na sociálnych sieťach zavádzať práve kvôli tomu nášmu referendu.

Čo sa stalo, bolo to, že „lídri“ vypustili mačku z vreca, pokiaľ ide o ich zámer zmeniť Medzinárodné zdravotné predpisy v snahe vytvoriť globálny „digitálny zdravotný certifikát“.

Tiež vypustili mačku z vreca vyhlásením, že chcú tieto zmeny uzákoniť v nadchádzajúcom máji (2023), a nie v máji 2024, ako sa oficiálne hovorilo po väčšinu roka.

Bolo to požehnanie, pretože som niektorých ľudí konečne aj nezobudil.

TERAZ môžu ľudia začať venovať pozornosť tajným rokovaniam, ktoré prebiehajú o zmene Medzinárodných zdravotných predpisov.

Tu je to, čo sa vo „Deklarácii lídrov G20 na Bali“ skutočne uvádza v súvislosti s „digitálnymi zdravotnými certifikátmi“…

úryvky:


#19

Podporujeme prácu Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB), ktorý navrhne a prerokuje právne záväzný nástroj, ktorý by mal obsahovať právne záväzné aj nezáväzné prvky na posilnenie pandemickej PPR a pracovnej skupiny pre Medzinárodné zdravotné predpisy, ktorá zváži zmeny k Medzinárodným zdravotným predpisom (IHR) (2005) s vedomím, že rozhodnutie prijme Svetové zdravotnícke zhromaždenie.

#23

Uznávame dôležitosť spoločných technických noriem a metód overovania v rámci IHR (2005), aby sa uľahčilo bezproblémové medzinárodné cestovanie, interoperabilita a uznávanie digitálnych riešení a nedigitálnych riešení, vrátane dôkazov o očkovaní. Podporujeme pokračujúci medzinárodný dialóg a spoluprácu pri vytváraní dôveryhodných globálnych sietí digitálneho zdravia ako súčasť úsilia o posilnenie prevencie a reakcie na budúce pandémie, ktoré by mali využiť a stavať na úspechu existujúcich štandardov a digitálnych certifikátov COVID-19.

 

Znenie Deklarácie balijských lídrov G20 NEZNAMENÁ, že očkovacie pasy boli „podpísané zákonom“. 

Tu je to, čo to znamená:

„Lídri“ G20 veľmi dobre vedia, že Svetová zdravotnícka organizácia tajne rokuje o dodatkoch k Medzinárodným zdravotným predpisom (IHR). Tiež vedia, že MZP v skutočnosti nemajú nič spoločné so zdravím.

Medzinárodné zdravotné predpisy by sa skutočne mali premenovať na „Medzinárodné predpisy o dohľade, monitorovaní, podávaní správ a dodržiavaní predpisov“.

Skutočnosť je oveľa horšia:

PROBLÉM JE V SKUTOČNOSTI OVEĽA VÄČŠÍ, AKO SI VÄČŠINA ĽUDÍ MYSLÍ. 

Ako už bolo uvedené hore , národy na celom svete tajne predložili návrhy na zmenu a doplnenie mnohých článkov v Medzinárodných zdravotných predpisoch.

  • Členské štáty Európskej únie, India, Indonézia a členské štáty Eurázijskej hospodárskej únie predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 23: Zdravotné opatrenia pri príchode a odchode.

  • India a Japonsko predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 28: Lode a lietadlá na miestach vstupu.

  • Indonézia predložila návrh na zmenu a doplnenie článku 31: Zdravotné opatrenia týkajúce sa vstupu cestujúcich.

  • Brazília, členské štáty Európskej únie a MERCOSUR predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 35: Všeobecné pravidlá týkajúce sa zdravotných dokumentov.

  • Členské štáty Európskej únie predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 36: Osvedčenia o očkovaní alebo inej profylaxii.

  • Členské štáty Európskej únie a členské štáty afrického regiónu WHO predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 43: Dodatočné zdravotné opatrenia.

  • Členské štáty afrického regiónu WHO, Indonézia a Japonsko predložili návrhy na zmenu a doplnenie článku 45: Zaobchádzanie s osobnými údajmi.

  • Brazília, členské štáty Európskej únie, Indonézia a MERCOSUR predložili návrhy na zmenu a doplnenie prílohy 6: OČKOVANIE, PROFYLAXIA A SÚVISIACE CERTIFIKÁTY – VZOR MEDZINÁRODNÉHO CERTIFIKÁTU O OČKOVANÍ ALEBO PROFYLAXIU.

DÔRAZNE VYZÝVAM KAŽDÉHO, aby venoval pozornosť tajným rokovaniam, ktoré vedie WHO o zmenách a doplneniach Medzinárodných zdravotných predpisov.

V dňoch 14. – 15. novembra 2022 sa uskutočnilo prvé tajné stretnutie Pracovnej skupiny pre zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (WGIHR) , na ktorom sa prediskutovali navrhované zmeny.

V dňoch 16. – 17. novembra 2022 sa Medzinárodný výbor na preskúmanie zdravotných predpisov (IHRRC) stretol na svojom treťom tajnom stretnutí, aby prediskutoval navrhované zmeny.

Oficiálne žiadosti o informácie podali aj ďalší ľudia v Austrálii, Kanade, Fínsku, Novom Zélande, Južnej Afrike a Spojenom kráľovstve. Poslali sa e-mailové žiadosti priamo na informačné oddelenie WHO a všetky naše žiadosti boli ignorované.

KLIKNITE SEM a stiahnite si Medzinárodné zdravotné predpisy

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes