Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

19.11.2022 Plán očkovacieho digitálneho preukazu EÚ od roku 2018 a nariadenie EÚ na vytvorenie medicínsky transparentného občana

VKontakte

 Európska komisia a parlament predĺžili očkovací preukaz C19 do polovice roku 2023. Komisia EÚ vo vyhlásení z 27. apríla vyzvala na ďalšie očkovanie, posilňovacie dávky pre tých, ktorí už boli zaočkovaní, oslovenie neočkovaných a spoluprácu proti „ dezinformáciám a dezinformáciám o vakcínach proti koronavírusu“ . Základné očkovacie plány existujú od roku 2018, o ktorých sme iba jediní informovali, implementácia už zjavne veľmi pokročila a bol vytvorený základ pre transparentné údaje o zdraví v celej EÚ. Ďalej sme o tom informovali Tu - Dokument, ktorý dokazuje....

Akcie sú zjavne definované od roku 2018 v dokumente, ktorý dostal poslednú revíziu 19. júla 2022. Názov je:

PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍÁMENIA KOMISIE A ODPORÚČANIA RADY O POSILNENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHORENÍ, KTORÝM SA PREDCHÁDZA OČKOVANÍM) EURÓPSKEJ KOMISIE NA ZÁKLADE OZNÁMENIA KOMISIE A ODPORÚČANIA RADY O POSILŇOVANÍ SPOLUPRÁCE PROTI OCHORENÍM, KTORÝM SA PREDSTAVUJE očkovaním

(PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENIA EURÓPSKEJ KOMISIE NA ZÁKLADE OZNÁMENIA KOMISIE A ODPORÚČANIA RADY O POSILNENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHORENÍ, KTORÝM SA PREDCHÁDZA OČKOVANÍM)

Aktuálnu verziu nájdete tu na webovej stránke EÚ . Pre istotu tu je aktuálna verzia: 2019-2022_roadmap_sk

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie 

Plán očkovacích kampaní

Prvá akcia bola definovaná:

„Preskúmať realizovateľnosť vývoja spoločného očkovacieho preukazu/pasu pre občanov EÚ... kompatibilné s elektronickými očkovacími informačnými systémami a uznané na cezhraničné použitie...“

Od roku 2019 do roku 2021 si môžete prečítať:

"Štúdia uskutočniteľnosti pre vývoj spoločného očkovacieho preukazu EÚ - dokončená - čaká sa na zverejnenie."

Zaujímavosťou je, že vývoj očkovacieho preukazu je už ukončený, no výsledky štúdie sú utajované. Ako jedna z akcií, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre osvedčenie o očkovaní, sa spomína návrh na zriadenie „Európskeho priestoru údajov o zdraví“ a bol zrejme dokončený v tomto roku. Viac o tom nižšie.

Druhý riadok obsahuje konzistentnú úlohu v priebehu rokov:

„Usmernenie na riešenie váhavosti v očkovaní, prispôsobené špecifickým potrebám identifikovaným členskými štátmi a/alebo problémom špecifickým pre vakcíny – správa ECDC o váhavosti očkovania proti HPV.

Oz Dôstojnosť Slovenska nedávno informovalo o výrazne stúpajúcom výskyte gynekologických nádorových ochorení spojených s rastúcim šírením očkovania proti HPV . Film Berta Ehgartnera o vážnych vedľajších účinkoch a zraneniach spôsobených očkovaním proti HPV je dokončený, ale nemôže byť nikde premietaný. Akčný bod Európskej komisie už zaúčinkuje, o škode sa nesmie diskutovať, pretože to narúša obchodné záujmy farmaceutického priemyslu.

Na strane 2 nájdeme tretí akčný bod:

"Zvolajte Koalíciu za očkovanie, aby sa spojili európske združenia zdravotníckych pracovníkov a príslušné študentské zväzy, ktoré sa zaviazali poskytovať verejnosti presné informácie, búrať mýty a zdieľať osvedčené postupy."

Opäť je popísané, ako musí Európska komisia konať ako farmaceutický lobista. Ide o predaj drahých liekov a nie o zdravie ľudí.

Farmaceutický lobing je pre Európsku komisiu dôležitým problémom. Takže pointa PR, propagandy a reklamy prichádza opäť nižšie:

„Riešenie dezinformácií o vakcínach online a vývoj informačných nástrojov a usmernení založených na dôkazoch na podporu členských štátov pri reakcii na zamietnutie vakcín v súlade s oznámením Komisie o boji proti online dezinformáciám.“

Predseda Komisie, ktorý je ženatý s vysokopostaveným farmaceutickým šéfom, mal pre Big Pharma zrejme tiež ziskový efekt.

Ako vidíte, tak ten digitálny očkovací QR bude aj na očkovanie HPV, osýpok, mums a atď (očkovanie mRNA vakcínami Tu klikni)

„Priestor údajov o zdraví“ občanov EÚ

Prvým akčným bodom pre európsky očkovací preukaz je priestor pre zdravotné údaje, ktorý má zjavne vytvoriť transparentných občanov EÚ v oblasti zdravia. Zjavne vedie zoznam plánovaných európskych údajových chobotníc, pretože „ Európsky priestor údajov o zdraví (ďalej len „EHDS“) je prvým návrhom na takýto spoločný európsky priestor údajov špecifický pre daný sektor .“

Návrh nájdete tu na tejto webovej stránke EÚ - Dokument 1 a aktuálny Dokument 2.

Dôvody a ciele návrhu sú tieto:

„EHDS vytvára spoločný priestor, kde môžu jednotlivci jednoducho kontrolovať svoje elektronické zdravotné záznamy. Umožní tiež aktérom výskumu a inovácií, ako aj tvorcom politiky, používať tieto údaje elektronického zdravotníctva dôveryhodným a bezpečným spôsobom pri rešpektovaní súkromia.“

Jadro opäť zbavené prázdnych fráz: „ ...umožňuje politickým činiteľom s rozhodovacou právomocou používať tieto elektronické zdravotné údaje.... “

Neviem ako vy, ale ja rozhodne nechcem, aby moje zdravotné údaje použil nejaký politik na čokoľvek. A tiež od nikoho iného okrem lekárov, ktorým som zveril akékoľvek lekárske ošetrenie. Ak sa tvrdí, že údaje sú anonymné, tak sa pýtam, prečo je to uvedené v súvislosti s očkovacím preukazom v cestovnom poriadku, ako aj konkrétne ošetrenia jednotlivých ľudí. A z pandemických opatrení sme sa už naučili, že vstupy sú povinné. Neexistuje žiadna možnosť odmietnutia a vymazania.

Ďalšou motiváciou je:

To by umožnilo zainteresovaným stranám v oblasti výskumu a inovácií, tvorcom politík a regulačným orgánom na úrovni EÚ a členských štátov prístup k relevantným údajom elektronického zdravotníctva, čím by sa zlepšila diagnostika a liečba a blaho jednotlivcov a umožnilo by sa prijímať informovanejšie politické opatrenia."

Vždy existuje prístup pre politikov a úrady a spojenie s osobou prostredníctvom „ liečby a blaha fyzických osôb“ .

Toto je špecifikované nižšie pomocou príkladov. Cieľom EHDS je napríklad „ podpora boja proti rakovine a liekovej stratégie pre Európu. Vytvorí právny a technický rámec na podporu vývoja inovatívnych liekov a vakcín, ako aj zdravotníckych pomôcok a in vitro diagnostiky.“

Keď hovoríme o „inovatívnych liekoch“, máme na mysli zrejme očkovanie proti rakovine prípravkami mRNA, na ktorom už intenzívne pracujú BioNTech , Moderna a Big Pharma.

Tento týždeň sa aj konal summit o rakovine, kde bolo aj Slovenské zastúpenie!! 17. - 18. 11. 2022 Brusel - poslanec NR SR Marek Krajčí sa zúčastní na Európskom summite o rakovine. (podľa dostupných informácií, má byť aj povinné očkovanie). A túto veľmi dôležitú informáciu zatajili opoziční poslanci!!! Podporujú Brusel a WHO, preto celá opozícia aj s mimoparlamentnými stranami a hnutiami bojujú proti nášmu referendu.  

Zdá sa, že údaje sú v EÚ celkom verejné, keďže cieľom EHDS je „zlepšiť bezpečný cezhraničný prístup k zdravotným údajom v EÚ vrátane údajov o jednotlivcoch súvisiacich s rakovinou a ich cezhraničnú výmenu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti“.

Osobné údaje o rakovine by teda mali byť dostupné za hranicami.

Zrejme by k nemu mali mať prístup nielen ľudia, ale aj softvér AI:

Softvérové ​​aplikácie pre zdravotnícke pomôcky už podliehajú certifikačným požiadavkám nariadenia o zdravotníckych pomôckach a po nadobudnutí účinnosti zákona o umelej inteligencii musia aj zdravotnícke pomôcky založené na umelej inteligencii a iné systémy umelej inteligencie spĺňať požiadavky v ňom uvedené."

Týmito opatreniami sa má masívne rozšíriť kontrola a dohľad nad občanmi EÚ. Najcitlivejšie údaje sa majú zozbierať a sprístupniť „politickým osobám s rozhodovacou právomocou“ a iným, zjavne v celej EÚ. Pandémia Corona, ktorú WHO vyhlásila za bez dôkazov, zrejme hrala do karát plánom „hlbokej“ EÚ a Komisie.

Prenikanie vládnucej triedy, v podobe eurokratov v službách západných oligarchov už niekoľko rokov, do najsúkromnejších sfér ľudí nadobudlo bezprecedentné rozmery. Ak sa tieto plány zrealizujú, základné a ľudské práva zaniknú.

Poďakujme a spoločne vláde z roku 2018 a súčasnej!!

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes