Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

08.12.2022 WHO sa chce v rámci pandemickej zmluvy dohodnúť na cenzúre „dezinformácií“.

VKontakte

 Zástupcovia členských štátov WHO sa stretávajú, aby prediskutovali návrh medzinárodnej pandemickej zmluvy, ktorá by dala WHO nové právomoci „riešiť falošné, zavádzajúce, nepravdivé alebo dezinformačné informácie“ a ktorá by bola právne záväzná podľa medzinárodného práva. Zasadnutie Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB) ustanoveného na predchádzajúcom Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHA sa konalo od 5. do 7. decembra . (Tieto veci zatajujú politici SR!!)

Za posledné tri roky nadobudla cenzúra nepopulárnych vedeckých poznatkov nevídané rozmery. Ako nám nápadne ukazuje príklad Galilea Galileiho, cenzúra bráni pokroku vedy. A chráni tých , ktorí chcú konať v rozpore so zisteniami, pretože im to finančne prospieva. Na druhej strane, overiteľné a reprodukovateľné správne zistenia a stanoviská sa nemusia báť rozporu. Naopak, kritika a protirečenie sú motorom vedeckého pokroku.

Zapojte sa do referenda proti pandemickej zmluve s WHO "je dole pod článkom".

Pravidelný vedecký diskurz však znepokojuje platiacich sponzorov WHO z farmaceutického priemyslu, digitálneho a finančného priemyslu, ako aj rôznych nadácií Rockefellera, Forda, Gatesa, Sorosa, Rothschilda a im podobných. Preto návrh zmluvy obsahuje rôzne ustanovenia v článku 16 („Posilnenie pandémie a zdravotnej gramotnosti“), ktoré zaväzujú 194 členských štátov WHO (predstavujúcich 98 % všetkých krajín sveta) zakročiť proti údajným dezinformáciám.

Vyzývame členské štáty, aby „vykonávali pravidelnú analýzu sociálnych médií s cieľom identifikovať a pochopiť dezinformácie“, navrhli svoje vlastné správy na „boj proti dezinformáciám, dezinformáciám a falošným správam“ a riadili „infodémiu“ (výraz vytvorený WHO popisujúci „príliš veľa informácií, vrátane nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií v digitálnom a fyzickom prostredí počas prepuknutia choroby“).

Zatiaľ čo ustanovenia v článku 16 priamo nepožadujú od členských štátov cenzurovať obsah považovaný za dezinformáciu, ustanovenie v článku 14 („Vládne a iné medzisektorové opatrenia“) pripravuje pôdu pre spoločnosť Big Tech, aby cenzurovala obsah v mene WHO. .

Toto ustanovenie dokonca zaväzuje členské štáty, aby spolupracovali s neštátnymi aktérmi a súkromným sektorom v „zahŕňajúcom, celovládnom, multidisciplinárnom a viacúrovňovom prístupe s viacerými zainteresovanými stranami“.

Predtým, ako existovala táto pandemická zmluva, Big Tech ochotne hromadne cenzurovala akýkoľvek obsah, ktorý považovali za „dezinformáciu o Covide“, aj keď neexistovali žiadne dohody ani zákony, ktoré by ich k tomu nútili. Služba YouTube dokonca zaviedla zásadu, ktorá urobila z urážky WHO porušenie pravidiel služby YouTube, a v rámci týchto zásad odstránila viac ako 800 000 videí.

Dostali sme kópiu návrhu Medzinárodnej pandemickej zmluvy , ktorú si môžete pozrieť pod článkom . OZ Dôstojnosť o tom už viackrát diskutovalo v jeho častiach, ktoré boli zahrnuté v predbežnom vydaní aj tu na stránkach .

Aj keď sa v návrhu zmluvy nezmieňuje sledovanie a testovanie kontaktov, boli to dva hlavné nástroje sledovania, ktoré sa použili na sledovanie šírenia Covid-19 počas pandémie a vytvorenie siete hromadného sledovania. Ale za to máme na Slovensku tento zákon na dohliadanie kontaktov - tu si to môžete prečítať, a samozrejme legislatívny pakt z dielne Bruselu, s chválený v októbri 2022 - tu si to môžete overiť

Nielenže sú tieto prepojenia medzi veľkými technológiami a vládami posilnené zmluvou, ale WHO preukázala ochotu cenzurovať všetko, čo popisuje ako dezinformácie. Začiatkom tohto roka požiadala Big Tech, aby s ňou spolupracoval na cenzúre „dezinformácií“ o opičích kiahňach.

Okrem toho myšlienka, že by WHO mala konať ako arbiter pravdy, je obzvlášť ironická vzhľadom na to, že bola jedným z najznámejších producentov zavádzajúcich informácií počas pandémie Covid. Rovnako ako tvrdenie, že vakcíny môžu spôsobiť imunitu stáda. Každý už vie, že to neprichádza do úvahy. Tento nezmysel je stále na webovej stránke WHO :

Rokovanie o návrhu zmluvy sa začalo 5. decembra a skončilo sa včera, 7. decembra. Zúčastnili sa na ňom členovia Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB) zriadeného Svetovým zdravotníckym zhromaždením (WHA), rozhodovacím orgánom WHO, v decembri 2021 .

INB bola poverená vypracovaním a prerokovaním „Globálnej dohody o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu“. Táto globálna dohoda sa stala známou ako Medzinárodná zmluva o pandémii.

Podľa aktuálneho harmonogramu sa očakáva, že INB dokončí medzinárodnú pandemickú zmluvu do mája 2024 a predloží záverečnú správu na 77. zasadnutí WHA. Tiež sme dostali harmonogram a môžete si ho pozrieť nižšie pod článkom.

Ak bude Pandemická zmluva prijatá, bude prijatá v súlade s článkom 19 Ústavy WHO. Tento článok dáva WHA právomoc uvaliť právne záväzné dohovory alebo dohody členským štátom WHO, ak zaň budú hlasovať dve tretiny WHA.

Tento legislatívny proces obchádza zvyčajný proces, pri ktorom volení predstavitelia hlasujú o zákonoch, ktoré platia pre ich krajinu, pričom o pravidlách, ktoré platia pre všetky krajiny, rozhoduje hŕstka globálnych zástupcov. Aj keď zástupcovia tretiny členských štátov WHO budú hlasovať proti medzinárodnej pandemickej zmluve, bude sa na ich krajinu vzťahovať podľa medzinárodného práva.

Táto prax obmedzuje nielen právomoc politikov rozhodovať o zákonoch, ktoré sa vzťahujú na ich krajinu, ale aj právomoc občanov brať politikov na zodpovednosť pri volebných urnách. Väčšina zástupcov členských štátov sú nevolení diplomati, ktorí zostanú vo funkcii aj po zvolení novej vlády. Finančníkom z WHO sa zatiaľ evidentne darí oprášiť byrokratov podľa ich predstáv. Je otázne, či si aj ministri zdravotníctva všimnú a pochopia, čo sa deje.

Niektorí politici z týchto krajín sa vyslovili proti zmluve a podporu získalo množstvo petícií vrátane tých, ktoré si môžu vynútiť parlamentnú diskusiu o zmluve.

Medzinárodná dohoda o pandémii je však stále na dobrej ceste, ktorá má byť dokončená do mája 2024 a nie až v máji 2024, a WHO nepreukázala žiadny úmysel vzdať sa svojho rozsiahleho prevzatia moci.

Kópia návrhu Medzinárodnej pandemickej zmluvy

Harmonogram

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes