Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Európsky parlament zavádza úplnú občiansku kontrolu zadnými dvierkami. BIOMETRICKÝ DIKTÁTOR podľa čínskeho vzoru!
Featured

Európsky parlament zavádza úplnú občiansku kontrolu zadnými dvierkami. BIOMETRICKÝ DIKTÁTOR podľa čínskeho vzoru!

VKontakte

O tomto som nedávno informoval !! Poslanci EP v marci hlasovali o nariadení o umelej inteligencii, v ktorom predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o rozpoznávaní tváre. Rozpoznávanie tváre je biometrický identifikačný systém, ktorý automaticky rozpoznáva fyzické, fyziologické, behaviorálne a psychologické charakteristiky ľudí. Zavádza aj vzdialenú identifikáciu osôb. Hlasovanie pozri dole a budete veľmi prekvapení z Uhríka, Radačovského, Hajšela, Smerákov a atď všetci proti vlastnému národu !!

"Klikni na Čínsky sociálny kredit do bodky"

Po snahe ubezpečiť verejnosť takzvanými ochrannými opatreniami proti narušeniu súkromia a súkromia systémami umelej inteligencie zaviedli poslanci na poslednú chvíľu ohromujúce zmeny.

V predošlom článku už sme informovali ohľadom Al "EÚ sa dohodla na zákone AI pre biometrický hromadný dohľad" a v tomto článku "Šéf EÚ sa chváli očkovacími pasmi, vyzýva na väčšiu globálnu digitálnu spoluprácu – pripravuje pôdu pre digitálne ID riadené umelou inteligenciou" máte aj s hlasovaním a vytvorením výboru pre Al pod vedením WEF,...samozrejme ako vždy, slovenskí europoslanci hlasovali ZA. 

Podľa jedného z pozmeňujúcich návrhov k návrhu európskeho nariadenia o využívaní umelej inteligencie bude biometrická identifikácia slúžiť na automatické rozpoznávanie fyzických, fyziologických, behaviorálnych a psychologických charakteristík ľudí, ako sú tvár, pohyby očí, výraz tváre, tvar tela, hlas. , reč, chôdza, držanie tela, pulz, krvný tlak, čuch, stlačenie klávesy, psychologické reakcie (hnev, smútok, bolesť atď.).

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Cieľom je určiť identitu osoby porovnaním jej biometrických údajov s biometrickými údajmi iných osôb uloženými v databáze bez ohľadu na to, či osoba dala súhlas alebo nie.

V ďalšej novele sa pojem „biometrická klasifikácia“ definuje ako zaradenie osôb do určitých kategórií alebo odvodenie ich charakteristík a vlastností ako pohlavie, vek, farba vlasov, farba očí, tetovanie, etnický alebo sociálny pôvod, zdravotný stav, duševné alebo fyzické schopnosti, správanie alebo osobnosť, jazyk, náboženstvo alebo príslušnosť k národnostnej menšine, sexuálna alebo politická orientácia na základe ich biometrických údajov alebo údajov, ktoré možno z týchto údajov odvodiť.

Vzdialená identifikácia

Treťou kontroverznou zmenou zahrnutou v návrhu nariadenia je definícia diaľkovej identifikácie fyzických osôb ako rozdiel medzi systémami biometrickej identifikácie na diaľku a systémami na overovanie osobnej blízkosti, ktoré využívajú biometrické identifikátory a ktorých jediným účelom je overiť, či konkrétna fyzická osoba, ktorá sa identifikuje má oprávnenie na prístup k službe, zariadeniu alebo budove.

Marius Tudor, bývalý poradca Európskeho parlamentu, upozorňuje, že nariadenie o umelej inteligencii porušuje článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zakotvuje právo na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, keďže ako aj základné právo na ochranu osobných údajov, ktoré je chránené najmä nariadeniami (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2018/1725 a smernicami 2016/680 a 2002/58/ES. Tento zákon je v rozpore so smernicou Rady 2000/43/ES o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania bez rozdielu rasového alebo etnického pôvodu a so smernicou Rady 2000/78/ES, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec na dosiahnutie rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní. Zákon tiež porušuje Zmluvu o fungovaní Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe národnosti, etnického pôvodu, pohlavia, veku, sociálneho postavenia alebo fyzických vlastností, ako aj základné princípy slobody a rovnosti, na ktorých EÚ stojí. založené.

„Tento zákon obmedzuje prístup na pracovisko a/alebo do súkromných/verejných priestorov pomocou diaľkovej identifikácie občanov. Zákon, ktorý nepatrí do európskej legislatívy, aspoň nie v tejto podobe, a ktorý je napriek tomu implementovaný a spôsobuje viac škody ako úžitku,“ povedal Marius Tudor.

Prevencia kriminality

Podľa tlačovej správy Európskeho parlamentu sa umelá inteligencia čoraz viac využíva v prevencii kriminality a trestnej justícii.

Umožnilo by to rýchlejšie spracovať obrovské súbory údajov, presnejšie posúdiť riziko úteku väzňov a predvídať a predchádzať trestným činom či dokonca teroristickým útokom. Online platformy už využívajú AI na odhaľovanie a boj proti nezákonnému a nevhodnému online správaniu. Vo vojenskom sektore možno AI využiť na obranné a útočné stratégie pri hackingu a phishingu alebo na cielené narušenie životne dôležitých systémov v kybernetickom boji; Hlavnou výhodou autonómnych zbraňových systémov je potenciál viesť ozbrojené konflikty s nižším rizikom fyzického poškodenia, uvádza sa v tlačovej správe Európskeho parlamentu. Inštitúcia na druhej strane pripúšťa, že čoraz častejšie využívanie systémov AI so sebou prináša aj potenciálne riziká.

Legislatívne observatórium (TU)

Prijaté texty (TU)

Hlasovanie prebehlo 13.3.2024:

Zákon o umelej inteligencii - Brando Benifei, Dragoş Tudorache - Dočasná dohoda - Am 808 Zákon o umelej inteligencii

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=166051&country=sk

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=166051&country=cz

Kompletné hlasovanie o Al nájdete pod dátumom13.3.2024 a pod číslom A9-0188/2023 

https://mepwatch.eu/9/?

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes