Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

30.8.21 Začína sa „perimetrický uzáver“ Európskej únie: Brusel reviduje Schengenskú zmluvu

VKontakte

Európska komisia oznámila plán

(v ktorej je aj Komisár Smerák Šefčovič a samozrejme, že naši Europoslanci s Výborom NR SR pre EÚ záležitosti sú ticho) na revíziu pravidiel schengenského priestoru s cieľom vytvoriť kontrolovanejší a obmedzenejší priestor. Plán sa pripája k Macronovej výzve reformovať hraničnú kontrolu Európskej únie. Prognóza je taká, že nová hraničná politika schengenského priestoru bude zavedená toto leto.

Zbohom sloboda pohybu. V európskom meradle sa začína „obvodový uzáver“, jedna z noviniek, ktoré zostali a proti ktorým nikto nebude protestovať. Brusel preskúma kód na hraniciach schengenského priestoru voľného pohybu, identifikácie, zdravotného preukazu, pasov, víz a ďalších požiadaviek na vstup, výstup a pohyb v rámci Európskej únie.

V budúcnosti budú „nezdokumentovaní“ takmer všetci. Na cestu musíte nazbierať toľko dokumentov, že bude nemožné ich všetky zozbierať. Heslom je „Etias“ (Európsky informačný systém pre cestovné povolenie), byrokratická raketa, ktorá už má svoju vlastnú stránku na internete . Jeho uvedenie do prevádzky je naplánované na koniec budúceho roka.

Zmeny majú posilniť kontroly a mechanizmy identifikácie jednotlivcov. Tiež majú v úmysle zmeniť súčasné pravidlá vstupu bez toho, aby to ohrozilo slobodu pohybu - ako sa hovorí - okrem „ako opatrenia poslednej inštancie a na obmedzené časové obdobie“, aj keď je dobre známe, čo znamenajú „posledná možnosť“. . (čo je zvyčajne prvé) a na „obmedzený čas“ (ktorý je spravidla navždy).

Brusel chce zaviesť viac diskriminačných politík, a to aj pre cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti, ktorí sa tiež budú musieť pred vstupom do Európy zaregistrovať online. Za týmto účelom vytvorili Etias, ktoré považujú za nevyhnutné, „aby poskytlo príslušníkom pohraničnej stráže informácie, ktoré potrebujú vedieť, kto prekračuje hranice EÚ“. Niektorí majú otvorené dvere a iní nikdy nebudú môcť prekročiť prah, pretože vždy chýba nejaký papier.

Slovesnosť, s ktorou zavádzajú tieto reformy v Bruseli, osciluje medzi „terorizmom“ a „pandémiou“, ale medzi jedným a druhým nie je žiadny rozdiel, pretože, ako sme toľkokrát opakovali. V Európe je ubolená osoba teroristom a naopak.

Napríklad vízum „Etias“ je vyrobené podľa vzoru zdravotného a očkovacieho preukazu, ktorý bol práve schválený v Bruseli. Cestujúci musia odpovedať na inkvizičný dotazník, aby polícia mohla priznať svoj vstup do Európy na základe informácií o imigrácii, bezpečnosti, registroch trestov, zdravotnom stave, očkovaní ...

 

Ďalšie reformy sú v súlade s novými technológiami (rozpoznávanie tváre) a represívnou spoluprácou medzi policajtmi aj medzi sudcami, výmenou informácií, policajnými kontrolami a spoločnými vyšetrovacími tímami.

Dňa 27.8.2021 predložila naša vláda návrh zákona do Parlamentu o vysokofrekvenčných sieťach (5G). No samozrejme, že všetko bolo v tichosti a naši poslanci z opozície a z vlády toto všetko zatajili. Všetci poslanci tvrdili, že majú dovolenky a sú prázdniny. Už viete prečo sme boli každý deň pred Parlamentom? Všetci nám tvrdili, že nikoho tam nie je. No samozrejme, že tam boli. Boli tam aj členovia Výborov NR SR z vlády a z opozície. 

https://dostojneslovensko.eu/informacie-o-politike/nezavisla-kontrolna-cinnost-politikov/67-5-g

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 


 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes