Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

1.7.2023 Digitálny prevrat eura je tu a všetci o tom mlčia!!
Featured

1.7.2023 Digitálny prevrat eura je tu a všetci o tom mlčia!!

VKontakte

 Oz Dôstojnosť Slovenska nedávno informovala o nadchádzajúcom zavedení „digitálneho eura“ (že 28.6.2023 predstavia digitálne euro tu a tu ). V týchto dňoch - uprostred "chaosu" okolo údajného pokusu o prevrat v Rusku (ktorý nebol jedení) masívnej propagandy "Pride" politické divadlo okolo Kollára, Uhrík s Mazurekom si točia videá o tom, o čom sme vás už veľmi dávno informovali, ďalší nejaký politológ tiež točí videá o testovaní, ale nikto už z nich nepovie, že čo sa udialo v Bruseli počas ich dohodnutých divadelných scén posledné týždne, pričom sme na to upozorňovali dosť dlhú dobu! 

Aktualizácia o pravdepodobne najdôležitejšom projekte EÚ/ECB súčasnosti.

Čitateľom týchto riadkov sa vďaka nešťastne zarážajúcom „stave“ „popredných a kvalitných médií“ pripomenie reportáže o mnohých iných témach – žiaľ, technické normy naďalej klesajú. Ani RTVS ani alternatívne média na Slovensku popri korune – neodkazujú vo svojich „relevantných“ článkoch o digitálnom eure na príslušné dokumenty Európskej komisie!! Ale takzvaní bojovníci z opozície si točia videá o úplne niečom inom!? Nakoniec zistíte, že tú digitálnu menu pre SR zaviazala minulá vláda Smeru_SD, Smeru-SD SNS, Most-Hídu tu čítaj!

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... znárodniť banky a vydať vlastnú menu, ktorú nám ukradli vláda Smeru!

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 

Naklonený čitateľ by mal teda slepo dôverovať politikom, alternatívnym médiám "popredným a kvalitným médiám“, ktorí/ré točia o úplne niečom inom než o tom, čo sa tento týždeň schválilo v Bruseli, či sú informácie správne – to je však otázna vec kvôli vynechaniu podstatných ďalších informácií, že........ .

Európska komisia včera (28. júna 2023) nepredložila „len“ návrh týkajúci sa „digitálnej hotovosti“; „Referovali“ o tom aj „popredné a údajne kvalitné médiá“.

Európska komisia včera zverejnila druhý návrh , ktorý sa zaoberá „modernizáciou“ platobných transakcií, o ktorom sa to aspoň stručne zmieňuje v úvode odkazovaný článok ORF ; v štandardnom článku však chýbajú akékoľvek odkazy .

Všetky nasledujúce citácie sú z príslušných oznámení Európskej komisie, pričom dôraz je kladený na mňa.

K „digitálnemu euru“

V prvom rade – ide o dva legislatívne návrhy Európskej komisie, na jednej strane ukotviť „eurohotovosť ako zákonné platidlo“ a na druhej strane „vytvoriť právny rámec pre prípadné digitálne euro ako doplnok k eurobankovkám a mince“.

Euro hotovosť je v eurozóne „zákonným platidlom“ . Tento návrh sa snaží zakotviť v zákone, čo to znamená v praxi, s osobitným zameraním na prijatie a prístup. Hoci je prijímanie hotovosti v eurozóne v priemere vysoké, v niektorých členských štátoch a oblastiach sa vyskytli problémy. Niektorí občania medzitým čelia ťažkostiam pri prístupe k hotovosti, napríklad v dôsledku odstránenia bankomatov a zatvorenia pobočiek bánk.

Cieľom dnešného návrhu je zabezpečiť, aby bola hotovosť naďalej široko akceptovaná v celej eurozóne a aby občania mali dostatočný prístup k hotovosti, aby mohli vykonávať hotovostné platby, keď si to želajú.

To znie rozumne, prinajmenšom v prvom rade, keďže „ťažkosti s prístupom k hotovosti“ sa vyskytli predovšetkým prostredníctvom podnikových rozhodnutí; či to môžu (mali) zmeniť ďalšie predpisy alebo podobné, je teda otvorenou otázkou.

Tu citovaný text pochádza z tlačovej správy Európskej komisie; Nasledujúce pasáže sú z navrhovaného zákona v mojom preklade a s mojim dôrazom:

Pojem „zákonné platidlo“, ako ho pre eurobankovky vykladá Súdny dvor, znamená: (i) povinné prijatie, (ii) v plnej nominálnej hodnote a (iii) splnenie akýchkoľvek platobných záväzkov...

Aby sa zachovala efektívnosť postavenia hotovosti ako zákonného platidla v praxi, je nevyhnutné zabezpečiť ľahký prístup k eurovej hotovosti , pretože ak občania nemajú prístup k hotovosti, nemôžu s ňou platiť a postavenie efektívneho zákonného platidla je narušené. .

V dôsledku toho tento návrh zabezpečuje, že fyzická forma peňazí centrálnej banky , eurohotovosti, bude naďalej existovať a bude akceptovaná všetkými rezidentmi a podnikmi eurozóny.

To znie na prvý pohľad „dobre“, no pri bližšom skúmaní to nie je to, o čo tejto spoločnosti ide.

Návrh po prvýkrát obsahuje definíciu a úpravu pojmu „zákonné platidlo“ pre hotovosť v zmysle sekundárnej legislatívy [nariadenia, n. d.]...článok 4 [Zmluvy o fungovaní EÚ, n. d.] definuje , že hotovosť je zákonné platidlo, ktoré zahŕňa prijatie v plnej nominálnej hodnote s právomocou oslobodiť sa od akejkoľvek povinnosti platiť. Príjemca platby nemôže odmietnuť prijať hotovosť v eurách, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na inom spôsobe platby alebo neplatí výnimka ...

V článku 5 sa uvádza neúplný zoznam dvoch legitímnych dôvodov, na základe ktorých možno na tomto základe odmietnuť eurohotovosť , a to predloženie bankoviek, ktorých hodnota je zjavne neúmerná hodnote sumy, ktorá sa má zaplatiť , a vo výnimočných prípadoch, ak Spoločnosť nemá zmeny v čase, alebo ak by v dôsledku takejto platby spoločnosť nemala dostatok zmien na vykonanie svojich bežných transakcií.

Článok 6 splnomocňuje Komisiu prijať dodatočné výnimky menovej povahy zo zásady prijatia prostredníctvom delegovaných aktov. Tieto výnimky by mali byť opodstatnené a primerané, nemali by mať vplyv na účinnosť štatútu zákonného platidla eurohotovosti a mali by byť povolené len vtedy, ak sú k dispozícii iné spôsoby splácania peňažných dlhov.

K puču digitálnych peňazí v troch krokoch

„Preložené“ do jednoduchej angličtiny tieto pasáže znamenajú nasledujúce skutočnosti:

V článku 4 sa uvádza, že použitie hotovosti možno odmietnuť, ak „strany [dohodli] iný spôsob platby alebo... [platí výnimka]“.

V článku 5 sú uvedené dva „oprávnené dôvody“, v ktorých sa jasne uvádza, že (hotovostná) platba môže byť odmietnutá, ak „spoločnosť nemá v danom čase žiadne zmeny alebo ak spoločnosť nemá dostatok zmien v dôsledku takejto platby, ktorou by disponovala“. z“.

Článok 6 zase „oprávňuje Komisiu rozhodnúť o dodatočných výnimkách peňažnej povahy... ak sú k dispozícii iné spôsoby splatenia peňažných dlhov“.

Podľa nemeckého odborníka na ústavné právo Carla Schmitta „zvrchovaný je ten, kto rozhoduje o stave núdze“. Článok 4 sa týka práve takýchto výnimiek, na určenie ktorých je Komisia EÚ „oprávnená“ rozhodnúť práve o tých „dodatočných výnimkách...ak sú dostupné iné spôsoby platby...“ (článok 6).

Spoločnosť – alebo daňový úrad – musí len upozorniť, že platba v hotovosti nie je možná, pretože by musela byť k dispozícii „žiadna“ alebo „nedostatočná hotovosť“ – pre ďalšiu (!) transakciu (článok 5).

Sprievodné opatrenia na „modernizáciu platobných transakcií

Tieto ciele však treba chápať v kontexte návrhu Komisie na „modernizáciu platieb“, ktorý bol tiež zverejnený 28. júna 2023.

Ak kliknete na odkaz „ právne texty “ v tlačovej správe, dozviete sa „skutočný“ dôvod tohto projektu Komisie:

„Modernizácia platobných transakcií“ znamená o niečo viac ako – „balíček prístupu k finančným údajom a platieb“: Európska komisia, oblečená v lacnom žargóne, plánuje vytvoriť vhodnú infraštruktúru a systémy na zabezpečenie trvalej výmeny informácií medzi zainteresovanými inštitúciami (môj preklad a dôraz):

Aktivity platobných inštitúcií môžu byť cezhraničné a relevantné pre rôzne príslušné orgány, ako aj pre EBA [Európsky orgán pre bankovníctvo, NB], Európsku centrálnu banku (ďalej len „ECB“) a národné centrálne banky ako menové orgány. a dozorných orgánov. Je preto vhodné zabezpečiť účinnú spoluprácu a výmenu informácií . Opatrenia na zdieľanie informácií by mali byť plne v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov….

Ako povestný „vlk v ovčom rúchu“ tento návrh Komisie počíta s „eurovou hotovosťou ako zákonným platidlom“ v rámci eurozóny – nad rámec akýchkoľvek vnútroštátnych právnych predpisov – a „možným digitálnym eurom ako doplnkom“ resp. ako dodatočný na definovanie variantu eurovej hotovosti.

Špinavé triky euro(klepto)kratov

Európska komisia opäť používa orwellovskú diskurznú zbraň a používa určité slovo („hotovosť“) a spočiatku mu dáva ďalší význam („digitálne euro“ = „hotovosť“):

Cieľom dnešného návrhu je zabezpečiť, aby bola hotovosť naďalej široko akceptovaná v celej eurozóne a aby občania mali dostatočný prístup k hotovosti, aby mohli vykonávať hotovostné platby, keď si to želajú.

Okrem „nevyhnutného“ vytvorenia (mechanickej) infraštruktúry na spracovanie digitálnych platobných transakcií – čo znamená masívne rozšírenie cezhraničnej výmeny našich osobných a finančných údajov – Komisia EÚ tvrdí nasledovné (zdôrazňujem) :

Najdôležitejšie je, že digitálne euro by bolo dostupné pre online aj offline platby... Kým online transakcie by ponúkali rovnakú ochranu súkromia ako existujúce digitálne platobné metódy, offline by používateľom ponúkali rovnakú ochranu súkromia a údajov – Platby sú obzvlášť dobre zaručené: zverejňovať pri digitálnych platbách menej osobných údajov, ako je to dnes pri platbách kartou, ako keby platili hotovosťou alebo vyberali peniaze z bankomatu. Nikto nevidel, čo ľudia platia digitálnym eurom offline.

Čo sa však stane, keď sa znova pripojíte k „online“? Potom sa nevyhnutne všetky tieto údaje o transakciách „aktualizujú“ a v prípade potreby sa zdieľajú s tretími stranami v iných krajinách.

Okrem toho sú tu reálne náklady najmä pre malé a stredné firmy, pretože

Obchodníci v celej eurozóne by boli povinní prijímať digitálne euro, s výnimkou veľmi malých obchodníkov, ktorí sa rozhodnú neprijímať digitálne platby (keďže náklady na zriadenie novej infraštruktúry na prijímanie digitálnych platieb v eurách by boli neprimerané).

K tomu sa pridáva blížiaci sa „dátum vypršania platnosti“ takejto „digitálnej hotovosti“, ako sa výslovne uvádza v navrhovanej smernici o platbách (s. 57; môj preklad a zdôraznenie):

Členské štáty môžu tiež stanoviť, že udelenie nepovinných výnimiek podlieha ďalšej podmienke, že platobný nástroj spotrebiteľa alebo platobný účet, na ktorom sú elektronické peniaze uložené, má maximálnu sumu.

Inými slovami, „digitálna hotovosť“ (sic) má „dátum vypršania platnosti“.

Okrem toho sa zdá, že „technické riešenia“ implementácie v súčasnosti presahujú regulačný rámec (môj preklad):

Do pôsobnosti tejto smernice nepatrí ani poskytovanie technických služieb vrátane spracovania alebo prevádzky digitálnych peňaženiek.

Inými slovami: vyhlášky Komisie EÚ – vyhlášky – to a to, upravuje veľké množstvo aspektov, ale vynecháva „technické služby“ spojené so zavedením „digitálnej hotovosti“ (sic). Cezhraničné zdieľanie alebo spracovanie všetkých našich údajov je (zatiaľ) v neregulovanom priestore.

Závery na konci júna 2023

„Digitálne euro“ by sa tak malo zadnými dvierkami stať „zákonným platidlom“, aby sa – na rozdiel od povrchných tvrdení – „legálne“ presadilo nútené vymáhanie peňazí digitálnych centrálnych bánk.

Súvisí to s rozsiahlou, spočiatku ťažko regulovanou oblasťou, ktorá ovplyvňuje zdieľanie alebo spracovanie dotknutých údajov o finančných transakciách.

Na záver treba spomenúť, že frázy o „súkromí“ v „offline prevádzke“ sú všetky dobré a dobré, no v konečnom dôsledku irelevantné – pretože akonáhle sa „digitálna peňaženka“ zosynchronizuje s bankovým účtom, všetky dáta migrujú cez interné hranice eurozóny. Najmenej.

Mimochodom, existujúce medzivládne dohody, ako napríklad dohoda týkajúca sa EÚ/EHP, ktorá bude pravdepodobne čoskoro nasledovať, týkajúce sa automatizovanej výmeny údajov s orgánmi USA sa v tejto súvislosti nespomínajú. Zatiaľ existujú „len“ bilaterálne dohody s USA, ale toto je reálny scenár, ako ukazuje relevantná otázka europoslanca Christopha Hansena z 27. októbra 2021 a odpoveď Európskej komisie .

Nakoniec treba poukázať na v súčasnosti prebiehajúce „ technické rozhovory “ medzi EÚ a USA, ktoré na verejnosť „iba“ unikli prostredníctvom relevantných „únikov“ v súvislosti s inštitucionalizovanou výmenou údajov v kontexte plánovaného zavedenia digitálnych pasov. .

O týchto snahách sme obšírne písali na tomto mieste tu, pričom rozhovory medzi EÚ a USA „pokračujú v júni 2023“. Zarážajúce však je, že práve tieto „technické služby“ zostávajú – zatiaľ – vylúčené zo zamýšľaných regulačných opatrení.

Dôvera je dobrá, kontrola je lepšia. Slepá dôvera v benevolenciu skorumpovanej byrokracie EÚ na čele s Ursulou von der Leyen a s jej europoslancami je v týchto dňoch vzhľadom na nedávnu minulosť zďaleka poslednou možnosťou.

 
 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes