Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

31.7.2023 Europoslanci Smer-SD sú vo vrecku magnáta Sorosa
Featured

31.7.2023 Europoslanci Smer-SD sú vo vrecku magnáta Sorosa

VKontakte

Pekne sa usaďte pri čítaní a spytujte si svedomie, že koho budete voliť!! Za posledné týždne sa toho veľmi veľa udialo. Samé výkriky, že kto je od Sorosa, kto schválil financie pre Sorosa, všetci proti LGBTI, migrantom a podobne. Samozrejme, že pravdu už nikto nehľadá a ani nechce zverejniť pretože by to všetkým politikom veľmi ublížilo a ľudia určite by už reagovali a kto vie ako, zvlášť minulej vláde Smer-Sd SNS Most-Híd, všetkým poslancom NR SR a Europoslancom v rokoch 2016 - 2020!! Čo na to Bombič? Nech sa frajer vyjadrí!! Ešte aj dnes si robia predvolebné sľuby a pritom práve minulá vláda so svojimi Sorosovcami schválila a prijala! Hlavne, že alternatívne média mlčia a klamú slušných ľudí!? Stačí si pozrieť aj tento článok TU a zistíte, že všetci sú v tom.

Stálo to za to, že George Soros minul milióny eur v Európskej únii, najmä v lobistických skupinách Európskej komisie, že tam išiel viac ako dvadsaťkrát, aby sa stretol so šéfmi Komisie, aby vyslali skupiny neustály tlak na Európsky parlament a Komisiu. Za šéfmi z SK bol za  Šefčovičom(Smer-SD), a z CZ Jourovou Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska

Nakoniec Americkému akciovému špekulantovi sa v rámcovom rozpočte Európskej únie na roky 2021 – 2027 schválenom v pléne podarilo strojnásobiť podporu Európskeho parlamentu pre „ochranu demokratických hodnôt“ a najmä mimovládne organizácie Sorosovho impéria na zasadnutí Európskeho parlamentu 17. januára 2019 v Štrasburgu. Áno, dobre čítate, bolo to ešte v roku 2019!! To znamená, že tieto organizácie už bude financovať priamo Brusel a toto vám všetci zatajujú. Preto teraz súdruh Fico, Kpt Danko, Uhrík a ďalší kričia, že zastavia financovanie zo štátnej kasy. Normálne sa tomu rehocem ako šibalsky oklamali znova ľudí. Pritom Brusel peniaze má od nás všetkých výberom na daniach a povinných platbách do Bruselu !

Podľa zistení a študovania materiálov z EP sme zistili, že 17.1.2019 426 hlasmi ZA a 152 Proti (pozri nižšie) vyčlenila Európska únia v súčasných siedmich rokoch na nový európsky program „práva a hodnoty“ 1 800 miliónov eur namiesto 642 miliónov eur, ktoré pôvodne plánovala Európska komisia. . Následne zo 17.4.2019 472 ZA 129 Proti (Pozri nižšie) Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska

Po preštudovaní tohto schváleného dokumentu, vás posadí na zadok!! Že schválili 1,8 miliárd eur pre mimovládne organizácie Sorosovho Impéria, je to len kvapka v mori, lenže keď súčasná opozícia ide kričať ohľadom migrantov, LGBTI a podobne, tak to je už ozaj vrchol klamstiev! V dokumentu sa jasne uvádza čo, za čo, proti komu a atď atď ? Takže súdruhovia zo Smer - SD Beňová, Maňka, Zala, Smolková, súdruh z KDH Štefanec , Kukan hlasovali ZA !!! KDH s Ficom o čom kričia?? A čo takí súčasní opoziční poslanci? Koľko ste dostali za tie vaše hnusné klamstvá?

Schválili to ešte v roku 2019 a všetci podlo mlčali! Dokonca schválili aj tento program Equinet tu čítaj !!

Celé znenie , za čo hlasovali Smeráci (Beňová, Zala, Smolková, Maňka) Kukan, Štefanec z KDH. 

Priama podpora LGBTI, Migrantov, Sorosove organizácie, schválili 1,8 miliárd pre Sorosové organizácie, Istanbulský dohovor, hlasovanie vo výboroch:

Z dokumentu pár bodov !! 

- ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty

- s posilňovaním historického povedomia a kritické a kreatívne myslenie v súvislosti s historickou pamäťou Európy sú potrebné na to, aby si občania, najmä mladí ľudia, boli vedomí svojej spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti.

- v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; účinnú súdnu ochranu nezávislými súdmi vrátane ochrany základných práv; a oddelenia právomocí a rovnosť pred zákonom.

Rodovo motivované násilie a násilie voči deťom, mladým a starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím, utečencom a migrantom a voči členom rôznych menšinových skupín, ako sú príslušníci etnických menšín

- Rodová rovnosť je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie.

- osobám so zdravotným postihnutím, utečencom a migrantom a voči členom rôznych menšinových skupín, ako sú príslušníci etnických menšín a LGBTQI osoby, predstavuje vážne porušenie základných práv

- si vyžaduje viacrozmerný prístup zahŕňajúci právne, vzdelávacie a zdravotné aspekty vrátane sexuálnych a reprodukčných práv, hospodárskych a iných spoločenských aspektov, ako je podpora organizácií pre práva žien, poskytovanie poradenstva a pomoci a projekty zamerané na dosiahnutie cieľa väčšej rodovej rovnosti v spoločnosti. Je potrebné aktívne bojovať proti škodlivým stereotypom a normám už od raného veku, ako aj všetkým formám nenávistných prejavov a násilia na internete.

V Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulskom dohovore) aj v roku 2016 Smeráci hlasovali za "tu

- afrofóbie, homofóbie, či už online alebo offline, voči osobám patriacim k menšinám

- podporovať organizácie občianskej spoločnosti

Komisia prijala 22. júna 2018 odporúčanie o normách pre orgány pre rovnosť, ktoré sa zaoberá ich mandátom, nezávislosťou, účinnosťou, koordináciou a spoluprácou.

- koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

- Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018, zvýšenie finančných prostriedkov a náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, prostredníctvom primeraného základného financovania a možností zjednodušeného vykazovania nákladov, finančných pravidiel a postupov, hodnôt Únie, ako sú demokracia, právny štát a základné práva, na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni.

- k dosahovaniu všeobecného cieľa, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, a to čo najskôr, najneskôr však do roku 2027

- predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám, ako sú LGBTQI osoby, osoby so zdravotným postihnutím, menšiny, starší ľudia a migranti a utečenci, a boj proti nim;

- Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 627 000 000 EUR v cenách roku 2018 [1 834 000 000 EUR v bežných cenách].

- Komisia môže otvoriť výzvu na predkladanie návrhov vo forme zrýchleného postupu predkladania žiadostí o grant pre organizácie občianskej spoločnosti s cieľom uľahčiť, podporiť a posilniť demokratický dialóg v príslušnom členskom štáte a riešiť problém nedostatočného dodržiavania hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ.

- vyšovanie povedomia, verejné vzdelávanie, podpora a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík, zásad a práv v oblastiach a cieľoch, na ktoré sa program vzťahuje, vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie, ako aj občiansku a demokratickú angažovanosť

- podporovanie informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, so súkromím a s digitálnou bezpečnosťou

Nutnosť otvoriť si tento schválený Smerákmi dokument 

 

Hlasovanie 17.1.2019 pod číslom 16. A8-0468/2018 na návrh Komisie Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska

 

Hlasovanie na návrh komisie 17.4.2019

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska

Celý legislatívny proces tu

Ďalší spoluzákonodarca Európskej únie, Európska rada, ktorá združuje vlády členských štátov, vtedy ešte nedefinovala svoj postoj k vytvoreniu a financovaniu programu mimovládnych organizácií, po ktorom sa môžu začať medziinštitucionálne rokovania. Po zisteniach je to realitou "(TU čítaj - rada to schválila už v roku 2021)", práve súdruhovia a najväčší krikľúni na sociálnych sieťach Smer-SD, Republika, SNS, nezaradení poslanci ako boli Marček, Šimkovičová so Slovan Tv, s infovojnou tvrdia opak (na smiech a do plaču).  Ďalšie Oľano - ktoré tiež o tom mlčí (ich poslanec vtedy síce hlasoval proti, ale mlčia a chránia Smerákov, ĽSNS - ktoré tiež o tom mlčí, všetci mlčia o tom, pretože to bolo prijaté a schválené ešte za vlády Fica Danka Pellegriniho Bugára a celého parlamentu 2018 - 2019!! Výbory NR SR zvlášť pre európske záležitosti "tu", kde predsedom výboru bol Blaha, členkou výboru aj samotná Šimkovičová! (tu nájdete všetky výbory) z roku 2018 a 2019 tento dokument z Eú komisie a z EP mali na stole od začiatku marca 2018!! Danko bol šéfom parlamentu a Fico s Pellegrinim premiéri!! Minister zahraničia pravá ruka Fica - Lajčák (vláda SR 2016 - 2020) Práve vtedy sa začalo divadelné predstavenie s demisiou súdruha Fica, "(vražda novinára (nech odpočívajú v pokoji) )" a spustenie akože za Slušné Slovensko. Práve 25.4.2018 tiež boli schválené digitálne očkovacie pasy, zdravotný personál v školách výlučne na očkovanie a atď "tu" . Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 (ďakujeme všetkým za podporu)

Soros sa pravidelne stretáva s Európskou komisiou, osobne a prostredníctvom svojich lobistov.

Na základe predbežných vyšetrovaní z verejne dostupných údajov vyplýva, že George Soros absolvoval viac ako dvadsať stretnutí s hlavnými európskymi komisiami od nástupu Jeana-Clauda Junckera do úradu 1. novembra 2014 !! 

Na základe kalendára Európskej komisie alebo na stránkach Sorosových vlastných mimovládnych organizácií možno povedať, že Open Society European Policy Institute je akreditovaný v Európskom parlamente.

12 lobistov sa s predstaviteľmi Európskej komisie stretáva 52-krát do roka, teda v priemere raz týždenne. 

Našli sme zoznam stretnutí s komisármi, členmi kabinetu alebo generálnymi riaditeľmi Európskej komisie od novembra 2014. Európska komisia nezverejňuje informácie o lobistických aktivitách s nižšími zamestnancami.

V zápisniciach zo 45 stretnutí tiež poznamename, že od roku 2015 Franz Timmermans a Jean-Claude Juncker pravidelne diskutovali o záležitostiach Európskej únie, najmä o migračnej situácii a, samozrejme, aj o Maďarsku.

Milióny eur, ktoré Soros minul na európske loby, sa vyplatili. Zistili sme, že Sorosova organizácia sa úžasným spôsobom infiltrovala do Európskeho parlamentu.

Členovia Open Society Foundations boli v Bruseli prítomní už od roku 2008, no aktivizovali sa až sústredením sa na voľby v roku 2014. Potom na začiatku migračnej vlny zapli turbo a aktivovali desiatky oficiálne akreditovaných lobistov, ktorých chodili do parlamentu každý deň.

Len medzi 1. januárom a 1. decembrom 2016, počas ktorého už bolo akreditovaných 10 zo 17 lobistov, sa náklady na lobovanie podľa údajov úradníkov pohybovali od 2 250 000 EUR do 2 499 999 EUR.

V roku 2017 tím doplnili ďalšie dve nátlakové skupiny, ktoré sa päťdesiatkrát stretli s vedúcimi predstaviteľmi Eú Komisie.

Výsledkom je, že tretina poslancov Európskeho parlamentu je vo vrecku Sorosa.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu v 7/01/2019 nie je prekvapujúce, keďže, ako si pamätáme, sme v internej databáze Sorosovej nadácie otvorenej spoločnosti našli zoznam poslancov veľmi blízkych milionárovi.

Pod nadpisom „Dôveryhodní spojenci“ si môžete prečítať mená tých, ktorí rozhodujú, a ukázalo sa, že George Soros má priamy vplyv na 226 zo 751 poslancov EP.

S týmto je Soros najväčšou frakciou v Európskom parlamente s tretinou poslancov vo vrecku. A Slovenskí politici verejne klamú a zavádzajú verejnosť!! 

Bol zverejnený zoznam bruselských politikov, ktorí pôsobia pod kúzlom Georgea Sorosa. Zhrnutie, ktoré uniklo z internej databázy miliardárskej nadácie, odhaľuje, že Soros môže pohnúť viac ako dvesto poslancami Európskeho parlamentu, a tým sa môže vyhlásiť za „majiteľa“ najväčšej frakcie EÚ. Aká náhoda, že zástupcovia na zozname pripadli maďarskej vláde v prípade Stredoeurópskej univerzity (CEU), ktorú založil Soros, alebo dokonca bývalej vláde Smer-SD SNS Most-Híd. 

Existuje zoznam z internej databázy Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) europoslancov blízkych miliardárovi. V registri sú mená tých, ktorí rozhodujú, pod nálepkou „spoľahliví spojenci“, čo ukazuje, že György Soros má určitý vplyv na 226 politikov z celkového počtu 751 zástupcov EP. Upozornil na to ďalší analytik Inštitútu Nézőpont Dániel Deák . 

S TÝMTO POČTOM JE SOROS NAJVÄČŠOU FRAKCIOU V ORGÁNE, KTORÝ SA STRETÁVA V BRUSELI A ŠTRASBURGU, 

Zverejnil únikový portál DC Leaks asi 2 500 dokumentov z internej databázy OSF, vrátane publikácie „Dôveryhodní spojenci v Európskom parlamente 2014-2019“. 

V zozname sú také vplyvné mená ako 

  • Martin Schulz, bývalý predseda Európskeho parlamentu
  • Olli Rehn, bývalý ekonomický a finančný komisár
  • Gianni Pittella, vodca sociálnodemokratickej frakcie
  • Alexander Lambsdorff, podpredseda EP
  • a Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Sophie in't Veld a Ulrike Lunacek. 
  • Na Slovensku vplyvné mená a to priamo z najväčšej klamárskej strany Smer-SD - Beňová, Zala, Smolková, Maňka, z Eú Komisie sú Lajčák a Šefčovič (obaja Smer-SD) 

Zoznam komentovali viacerí pravicoví politici, takže napríklad Frank Engel z Luxemburska, ktorý hovoril o kauze CEU a ostro kritizoval maďarskú vládu a Viktora Orbána, tvrdí, že sú pripravení v prípade potreby konfrontovať vlastnú stranícku rodinu. V úvode publikácie podobnej príručke sa uvádza, že OSF si musí vybudovať „trvalé vzťahy založené na dôvere“ s 11 výbormi a 26 delegáciami, s osvedčenými alebo pravdepodobnými politikmi spriaznenými s Otvorenou spoločnosťou. Zasa Róbert Fico verejnosti tiež klame. Každého obviňuje, že je od Sorosa, že všetci sú za LGBTI, za migrantov, že sú proti slobode slova a neviem čo ešte? Nakoniec zistíte, že to práve strana Smer-SD je od Sorosa, hlasujú za LGBTI "tu" za migrantov, sú proti slobode slova!!

Menný Zoznam Priamo z Open Society!!!

Fico tvrdil, že Kiska bol za Sorosom bez zástupcu ministerstva. Nie je to pravda a Smerácke fb skupiny naschvál strihajú fotky Lajčáka so Sorošom!!

Zdroj

 Hasta la Vista Baby

Prv výstup z EÚ a nastoliť Slovanské hodnoty, slobodu, dôstojnosť, obnoviť poľnohospodárstvo, výrobu, znárodniť banky a vytvoriť vlastnú menu - ktorú nám ukradli politici s Bruselom, znárodniť strategické podniky...... Až vystúpením z Eú dokážeme vystúpiť z ďalších spolkov!
 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 
 
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes