Prihlás sa na odber

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Politici tvrdia verejnosti, že sú za Slovanské hodnoty, lenže NextGenerationEU tvrdí niečo iné!

VKontakte

Čo by ste na začiatok chceli počuť? Nejaké ódy na politikov? A akých prosím Vás? Že Vám tvrdia akí sú bojovníci proti LGBTI, proti očkovaniu, proti digitalizácii a podobne? Neverte im, pretože aj tento dokument z Bruselu dokazuje, že je úplne iná pravda! Šéf Smeru-SD so svojou družinou síce kričí, ale klamstvá. Ďalší šéf Oľano Matovič, ďalší sú KDHáci, šéf Patriotu Radačovsky, šéf Republiky Uhrík, a ďalší a ďalší.

Akú odpoveď dá zoskupenie okolo Danka!? Čo na to Ing Huliak so svojím šéfom Dankom? S kým sa to vlastne spájajú? S liberálmi Smeru-SD?

Už ste počuli o programe z Bruselu - NextGenerationEU ?Ilustračný obrázok Zdroj

Prv vysvetlenie tohto programu:

NextGenerationEU: Zdroj je viac ako len plánom obnovy

  • sa budete môcť v rámci celej EÚ pripojiť do 5G siete a k ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu,
  • dostanete digitálnu identitu (eID)
  • naše mestá sa stanú inteligentnejším
  • umelá inteligencia nám pomôže bojovať proti zmene klímy a zlepšiť zdravotnú starostlivosť, dopravu a vzdelávanie
  • investovať viac do výskumu a inovácií s cieľom vyvinúť vakcíny a liečebné postupy, a to nielen v prípade nových chorôb, akou je koronavírus
  • modernizovať naše systémy zdravotnej starostlivosti
  • bojujeme proti rasizmu a xenofóbii,
  • presadzujeme rodovú rovnosť a posilňujeme postavenie žien,
  • ochraňujeme práva komunity LGBTQI+ a bojujeme proti diskriminácii,
  • posilňujeme právne predpisy EÚ s cieľom zahrnúť všetky formy nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti.

O tom všetko sa dočítate tu

To, čo teraz čítate, tak toto politici podporujú a ešte aj za to hlasujú - pozri nižšie. Koho to vlastne chcete voliť? 

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 
Ak ste si prečítali pár slov o NextGenerationEU, tak by ste mali vedieť aj skutočnú pravdu o svojich politikoch. Ak si vážne myslíte, že je to tak ako sa prezentujú na plačovkách, na sociálnych sieťach.....ste vo veľkom omyle! Oni/y toto všetko podporujú!! O programe NextGenerationEU sa rokovalo ešte v roku 2020 vo výboroch NR SR!! Otvorte si link výboru NR SR pre európske záležitosti, kliknite na zápisnice tu, kliknite si na schôdze 13. až 15. a tam sa dozviete všetko!! 
Členovia tohto výboru v roku 2020 až 2021:
 
Marcinková, Vladimíra(ZA ĽUDÍ)predsedníčka
 
Hattas, Marek(ZA ĽUDÍ)náhradný člen
 
Kmec, Peter(-)podpredseda
 
Blaha, Ľuboš(SMER - SD)náhradný člen
 
Pleštinská, Zita(OĽANO)podpredsedníčka
 
Kozelová, Monika(OĽANO)náhradná členka
 
Goga, Ľudovít(SME RODINA)člen
 
Péter, Monika(SME RODINA)náhradná členka
 
Hudecová, Eva(SME RODINA)členka
 
Linhart, Patrick(SME RODINA)náhradný člen
 
 
Kočiš, Eduard(-)náhradný člen
 
Stančík, Andrej(OĽANO)člen
 
Čepček, Martin(OĽANO)náhradný člen
 
Šimko, Jozef(ĽS Naše Slovensko)člen
 
Ďurica, Ondrej(-)náhradný člen
 
Šudík, Tomáš(OĽANO)člen
 
Drábiková, Lucia(OĽANO)náhradná členka
 
Jarjabek, Dušan(SMER - SD)náhradný člen
 
Tabák, Romana(OĽANO)členka
 
Vaňová, Jarmila(OĽANO)náhradná členka
 
Záborská, Anna(OĽANO)členka
 
Mierna, Anna(OĽANO)náhradná členka
 
Žiak, Miroslav(SaS)člen
 
Halgašová, Jarmila(SaS)náhradná členka
 
Kéry, Marián(SMER - SD)overovateľ
 
Muňko, Dušan(SMER - SD)náhradný člen
 
Osuský, Peter(SaS)overovateľ
 
Zemanová, Anna(SaS)náhradná členka
 
Príklad taká jedná vec z EP aj s hlasovaním! 
 
V správach a od politikov počujete iba jedno: že z eurofondov na plán obnovy. Sklamem Vás. Nie sú to eurofondy ale pôžičky!! Také jednoduché klamstvo aby sa ľudia nevzbúrili proti vlastným politikom. 
 

SPRÁVA o vykonávaní stratégie vypožičiavania si na financovanie nástroja Únie na obnovu NextGenerationEU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní stratégie vypožičiavania si na financovanie nástroja Únie na obnovu NextGenerationEU

14.10.2022 - (2021/2076(INI))

A. keďže rozhodnutím o vlastných zdrojoch sa Komisia splnomocňuje vypožičať si finančné prostriedky až do výšky 750 miliárd EUR v cenách roku 2018 v rokoch 2021 až 2026 na kapitálových trhoch v mene Únie výlučne na účely riešenia dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 prostredníctvom nástroja EÚ na obnovu NextGenerationEU (NGEU); keďže 360 miliárd EUR v cenách roku 2018 sa môže použiť na poskytnutie úverov členským štátom a 390 miliárd EUR sa môže použiť priamo na výdavky EÚ;

B. keďže splatenie vypožičaných finančných prostriedkov a súvisiacich úrokov sa má uhradiť z rozpočtu Únie a naplánovať tak, aby sa zabezpečilo stabilné a predvídateľné znižovanie záväzkov najneskôr do 31. decembra 2058; keďže stropy vlastných zdrojov sa zvýšili o 0,6 % s cieľom pokryť všetky záväzky Únie vyplývajúce z pôžičiek na NGEU;

C. keďže Parlament, Rada a Komisia prijali právne záväzný plán na zavedenie nových vlastných zdrojov s cieľom vytvoriť dostatočné finančné prostriedky na pokrytie očakávaných výdavkov súvisiacich so splácaním NGEU, čím sa nezníži financovanie programov a politík Únie;

D. keďže podľa rozhodnutia o vlastných zdrojoch musí Komisia pravidelne a komplexne informovať Parlament a Radu o všetkých aspektoch svojej stratégie riadenia dlhu vrátane emisného harmonogramu s očakávanými dátumami a objemom emisií na nadchádzajúci rok a plánu, v ktorom sa stanovia očakávané splátky istiny a úrokov;

E. keďže celková suma naplánovaná pre NGEU a pravidelné vyplácanie kupónu a umorenie pri splatnosti (náklady na splácanie prostriedkov NGEU) bola na obdobie 2021 – 2027 stanovená na 14,7 miliardy EUR;

Odôvodnenie vypožičiavania si prostriedkov na nástroj NextGenerationEU

1. zdôrazňuje, že NGEU je najväčším spoločným programom pôžičiek EÚ a prvým, ktorý nielenže poskytuje úvery členským štátom, ale zabezpečuje aj priame rozpočtové výdavky Únie zakotvené v skutočných programoch a politikách EÚ; zdôrazňuje, že spoločný dlh Únie spravovaný Komisiou zvyšuje veľkosť, vplyv a pridanú hodnotu rozpočtu Únie, čím podporuje obnovu po pandémii COVID-19 a plnenie dlhodobých priorít EÚ, najmä zelenej a digitálnej transformácie;

2. poukazuje na to, že s priemerným ročným objemom pôžičiek vo výške 150 miliárd EUR do roku 2026 sa Únia vďaka vypožičiavaniu v rámci NGEU stáva kľúčovým aktérom na finančných trhoch, dostáva sa na rovnakú úroveň ako ostatní významní európski štátni emitenti a stáva sa najväčším nadnárodným emitentom a najväčším emitentom zelených dlhopisov;

3. zdôrazňuje, že úspech stratégie vypožičiavania sa bude posudzovať na základe jej schopnosti získať finančné prostriedky potrebné na vykonávanie NGEU na kapitálových trhoch včas a za pomerne nízke náklady, ako aj splatiť dlh do roku 2058 na základe bezproblémového a predvídateľného profilu bez vytesnenia zavedených programových výdavkov v rámci stropov VFR a ohrozenia budúcich činností EÚ; zdôrazňuje, že emisia Únie by nemala narúšať podmienky vypožičiavania pre iných európskych emitentov a mala by dokonca zohrávať pozitívnu úlohu na kapitálových trhoch, najmä uspokojovaním dopytu investorov po aktívach denominovaných v eurách a po nových produktoch, ako sú zelené dlhopisy;

Opis a posúdenie doterajšej stratégie vypožičiavania si prostriedkov na nástroj NextGenerationEU

4. konštatuje, že Komisia vypracovala a zaviedla nový a rozsiahly program financovania a rýchlo a efektívne vybudovala svoje kapacity na riadenie dlhu; víta skutočnosť, že emisie sa od prvej emisie v roku 2021 uskutočňujú stabilným tempom a v prípade všetkých z nich dopyt výrazne prevyšuje ponuku, čo poukazuje na silný záujem investorov a umožňuje Komisii plniť jej ciele v oblasti financovania; s uspokojením konštatuje, že v súlade s ratingom Únie na úrovni AAA sa s produktmi EÚ obchoduje za atraktívne úrokové sadzby, ktoré sú porovnateľné s inými veľkými európskymi a nadnárodnými emitentmi;

5. uznáva, že stratégia financovania, ktorú prijala Komisia, je diverzifikovaná a ponúka širokú škálu produktov (dlhopisy a zmenky) a splatností (od troch mesiacov do 30 rokov) prostredníctvom rôznych metód emisie (syndikované transakcie a aukcie) a podľa pravidelného harmonogramu;

6. berie na vedomie rozhodnutie Komisie využívať rozsiahlu sieť primárnych dílerov, ktorí sú dôležitými partnermi pri zabezpečovaní dobre fungujúcich primárnych a sekundárnych trhov a podávaní správ o trhových podmienkach Komisii; pripomína Komisii význam zabezpečenia toho, aby banky plnili zákonné požiadavky, a úsilia o lepšiu geografickú rovnováhu tak z hľadiska členstva v sieti primárnych dílerov, ako aj vedúcej úlohy v syndikovaných transakciách; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členovia siete primárnych dílerov majú dostatočné stimuly a povinnosti na to, aby mohli plniť svoju úlohu;

7. berie na vedomie ročné rozhodnutia o pôžičkách a plány financovania, ktoré doteraz uverejnila Komisia; zdôrazňuje, že transparentnosť v súvislosti so stratégiou a operáciami vypožičiavania si Komisie je kľúčom k dosiahnutiu úspešnej koordinácie s ostatnými účastníkmi trhu a zabezpečeniu zodpovednosti, najmä pre Európsky parlament, ako aj informovanosti a zodpovednosti subjektov s rozhodovacou právomocou a širokej verejnosti; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby urýchlene a systematicky informovala Parlament tým, že poskytne rozčlenené údaje o všetkých poplatkoch, ktoré vznikajú pri emisiách dlhu EÚ, vrátane poplatkov, ktoré Komisia účtuje NGEU ako administratívne náklady, ako aj nákladov, ktoré vznikajú členským štátom pri prijímaní úverov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti;

8. konštatuje, že v súlade s ročným rozhodnutím o pôžičkách a polročnými plánmi financovania Komisia na finančných trhoch získala od júna 2021 viac ako 113 miliárd EUR, z toho 23 miliárd EUR vo forme zelených dlhopisov a dlhopisov s krátkodobou, strednodobou a dlhodobou splatnosťou; pozorne berie na vedomie poskytnuté informácie o rozdelení podľa typu investorov a ich geografickom rozdelení; žiada, aby sa pokračovalo v transparentnej komunikácii o pokroku v aukciách a syndikáciách dlhopisov;

Potenciálne pozitívne účinky a výzvy spojené s vypožičiavaním si prostriedkov na nástroj NextGenerationEU

9. domnieva sa, že tým, že sa z Únie stane jeden z najväčších emitentov dlhopisov v Európe, môže mať NGEU pozitívny vplyv na stabilitu a likviditu kapitálových trhov EÚ, zlepšiť hospodársky výhľad EÚ, doplniť makroekonomickú architektúru eurozóny a posilniť medzinárodnú úlohu eura; konštatuje, že NGEU je právne obmedzený z hľadiska veľkosti a času a mohol by zohrávať ešte vplyvnejšiu úlohu ako zdroj bezpečných aktív a pomôcť integrovať finančné trhy EÚ a posilniť odolnosť Únie za predpokladu, že sa náležite zohľadnia ponaučenia; okrem toho konštatuje, že tak časová platnosť, ako aj objem programu vypožičiavania na NGEU obmedzujú potenciál dlhopisov EÚ stať sa skutočnými bezpečnými aktívami, slúžiť riadnemu fungovaniu finančných trhov a zlepšovať stabilitu hospodárskej a menovej únie; vyzýva Komisiu, aby zvážila možné spôsoby zachovania nesplateného objemu dlhopisov NGEU po roku 2027 s cieľom zabrániť poklesu likvidity krátko po dosiahnutí vrcholu na konci výdavkovej fázy NGEU;

10. berie na vedomie vysoký dopyt po dlhu EÚ a jeho hladkú integráciu na kapitálových trhoch; vyzýva Komisiu, aby konsolidovala postavenie dlhu EÚ diverzifikáciou profilu investorov, stimulovaním sekundárnych trhov a odstránením technických prekážok, ako sú nákupné obmedzenia Európskej centrálnej banky a vyššia zrážka uplatňovaná na dlhopisy EÚ oproti štátnym dlhopisom v jej rámci pre zábezpeku;

11. osobitne zdôrazňuje, že Únia by mohla stanoviť referenčné hodnoty pre udržateľné investície ako najväčší globálny emitent zelených dlhopisov, ako aj diverzifikáciou svojej investorskej základne a zabezpečením nižších nákladov na prijaté úvery a pôžičky; zdôrazňuje dôležitú úlohu zelených dlhopisov pri financovaní aktív potrebných na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo; víta skutočnosť, že rámec Komisie pre zelené dlhopisy uplatňuje prísne normy udržateľnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek druhu environmentálne klamlivých tvrdení a zabezpečila kvalitné vykazovanie využívania výnosov, aby sa neohrozila ekologická prémia; konštatuje, že zásada „nespôsobovať významnú škodu“ slúži ako štandard pre výdavky financované v rámci NGEU; zdôrazňuje, že emisiou časti dlhu NGEU vo forme zelených dlhopisov majú členské štáty a Komisia povinnosť urobiť všetko pre to, aby zabezpečili splnenie záväzkov prijatých voči investorom, pokiaľ ide o výdavky v oblasti klímy, a očakáva, že Komisia v plnej miere splní svoj záväzok vylúčiť problematické projekty z financovania zelenými dlhopismi hneď, ako sa objavia akékoľvek riadne odôvodnené obavy týkajúce sa environmentálne klamlivých tvrdení; víta interaktívnu webovú stránku prehľadu zelených dlhopisov NGEU s informáciami o investíciách financovaných zo zelených dlhopisov;

12. zastáva názor, že Komisia by mala zaviesť spoľahlivé audítorské opatrenia na zabezpečenie riadneho vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najmä s cieľom znížiť riziko akéhokoľvek druhu environmentálne klamlivých tvrdení, a vzhľadom na jedinečnú konfiguráciu NGEU, v rámci ktorej Komisia získava finančné prostriedky na kapitálových trhoch a je zodpovedná voči investorom, ale v skutočnosti ich vynakladajú členské štáty; vyzýva preto členské štáty, aby dodržali svoje záväzky uvedené v plánoch obnovy a odolnosti, tieto záväzky náležite a v plnej miere plnili a aby dôkladne informovali Komisiu o plnení míľnikov a cieľov; Pokračovanie tu: 

17. domnieva sa, že plný potenciál NGEU možno uvoľniť, len ak sa účinne a včas vykonajú všetky národné plány obnovy a odolnosti; je znepokojený nedostatkom finančnej absorpčnej kapacity viacerých členských štátov; vyjadruje poľutovanie nad dynamikou, ktorá sa objavila v niektorých členských štátoch, keď sa vykonávanie tradičných fondov EÚ oneskoruje s cieľom rýchlejšie čerpať finančné prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; nabáda členské štáty, aby plne a konzistentne využívali úvery poskytované v rámci NGEU;
 
18. zdôrazňuje, že na posilnenie konkurencieschopnosti, odolnosti a strategickej autonómie EÚ, najmä pokiaľ ide o priemysel a opatrenia v oblasti klímy, budú potrebné ďalšie investície do politík EÚ; domnieva sa, že neustále prerozdeľovanie prostriedkov nie je schodným dlhodobým riešením financovania priorít EÚ, a zdôrazňuje potrebu dodatočných prostriedkov; pripomína, že zmena klímy, ako aj prebiehajúca vojna na Ukrajine poukazujú na naliehavú potrebu ukončiť závislosť Únie od tretích krajín v kľúčových odvetviach jej hospodárstva, ako sú energetika, suroviny, priemysel a poľnohospodárstvo; v tejto súvislosti sa domnieva, že oznámenie predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej o vytvorení Fondu európskej suverenity je v súlade s uznesením Parlamentu z 19. mája 2022[7] a vyhlásením Konferencie predsedov z 30. júna 2022 o pracovnom programe Komisie na rok 2023; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby v súlade s odporúčaniami Konferencie o budúcnosti Európy ďalej zvážili spoločné vypožičiavanie si na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť priaznivejšie úverové podmienky a zároveň zachovať zodpovedné fiškálne politiky na úrovni členských štátov; vyjadruje poľutovanie nad systematickým vytváraním a využívaním nástrojov, fondov a programov spoločného vypožičiavania, medzi ktoré patrí aj NGEU, mimo rámca rozpočtu EÚ a bez dohľadu alebo kontroly zo strany rozpočtového orgánu; vyzýva preto na zahrnutie operácií prijímania a poskytovania úverov a všetkých budúcich programov alebo nástrojov EÚ do rozpočtu; žiada, aby bol Parlament v každom prípade plne zapojený prostredníctvom spolurozhodovania; Celý dokument - tu klikni
 
A všetko si to budeme aj financovať, lebo politici verejnosti  povedia, že to bol niekto iný. 
 
 
 
 
Hlasovanie pod číslom 9. :
 
 
 
 

Chceš žiť v takejto Eú? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 
 
 
  
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates