Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +
Očkovanie – najlepší spôsob, ako dosiahnuť 14 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN Agendy 2030

Očkovanie – najlepší spôsob, ako dosiahnuť 14 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN Agendy 2030

VKontakte

 Určite ste si všimli foto článku. Práve týmto vlastizradcom môžete len ďakovať. OSN si stanovila veľmi vznešené, dobre znejúce ciele, ako napríklad 17 „Cieľov udržateľného rozvoja“ , ktoré vláda SR schválila uznesením ešte v roku 2016 a na valnom zhromaždení OSN v roku 2014- tu čítaj.

Ak sa však čo i len letmo pozriete do zákulisia, môžete vidieť, že sú určené na prerozdelenie moci zdola nahor a na centralizáciu moci vo svetovej vláde OSN. V súčasnosti sa to opäť ukázalo na „Summite OSN o udržateľnosti“ na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. "(Prv si naštudujte túto Agendu 2030 - kto ju prijal a schválil tu a tu )". Odporúčam si prečítať tento článok až dokonca, pretože sú aj dôkazy o jednom Summite o očkovaní, o digitálnych očkovacích pasoch a atď z roku 2019 v Bruseli . Vďaka prijatiu tejto Agendy nás môžu jednoducho a povinne zaočkovať a preto odporúčam aj článok z WHO - tu čítaj a z Úradu verejného zdravia - tu čítaj . Z OSN o zmluve s WHO - tu čítaj

 Najprv však oficiálna definícia OSN : „ Agenda 2030 so svojimi 17 cieľmi udržateľného rozvoja (SDG) je globálny plán na podporu udržateľného mieru a prosperity a na ochranu našej planéty. Od roku 2016 sa všetky krajiny snažia pretaviť túto spoločnú víziu boja proti chudobe a znižovania nerovností do národných rozvojových plánov. Je obzvlášť dôležité venovať sa potrebám a prioritám najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a krajín – pretože 17 cieľov možno dosiahnuť do roku 2030 iba vtedy, ak nikto nezostane pozadu.“

A tu je krátke video z tejto konferencie: 

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU PRÁCU a NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Tu sú snímky o 14 vybraných cieľoch, ktorých dosiahnutie bude vyžadovať očkovanie: 
 
 
 
 
Mimochodom, hovorca hovorí, že na povinné očkovanie má jasný názor...
 
Logo ESCAIDE vo videu znamená „Európsku vedeckú konferenciu o aplikovanej epidemiológii infekčných chorôb “. 

Niet divu, že za tým stojí očkovacia aliancia GAVI Billa Gatesa. Web aj vysvetľuje :

„Dozviete sa o kľúčovej úlohe imunizácie pri dosahovaní 14 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Očkovanie je jedným z najlepších obchodov v oblasti globálneho zdravia a zohráva rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní 14 zo 17 cieľov udržateľného rozvoja. Ako jedno z najďalekosiahlejších opatrení v oblasti zdravia je úzko späté s étosom cieľov udržateľného rozvoja: „nikoho nenechať pozadu“.

Takže „nikoho nenechávajte“ a zaočkujte všetkých. Za alebo proti:

 1. Žiadna chudoba: Očkovanie poskytuje platformu pre nutričné ​​intervencie a ide ruka v ruke s dobrou výživou na zníženie detskej úmrtnosti.

 2. Žiadny hlad: očkovanie a dobrá výživa idú ruka v ruke.

 3. Zdravie a pohoda: Očkovanie je jedným z nákladovo najefektívnejších spôsobov záchrany životov a podpory zdravia a pohody.

 4. Kvalitné vzdelávanie: Očkovanie zvyšuje úroveň vzdelania, pretože očkované deti sa učia viac.…

 5. Rodová rovnosť: očkovanie = posilnenie postavenia žien a dievčat
  Očkovanie je rodovo spravodlivým opatrením.

 6. Čistá voda a sanitácia : Vakcíny spolu s čistou vodou, sanitáciou a hygienou (WASH) sú osvedčenými zásahmi.…

 7. Cenovo dostupná a čistá energia : Očkovanie prináša do zdravotných systémov rozvojových krajín novšie, čistejšie a udržateľnejšie technológie.

 8. Dôstojná práca a ekonomický rast : Z očkovaných zdravých detí vyrastú produktívni pracovníci a významne prispievajú k ekonomike.

 9. Priemysel, inovácie a ekonomická štruktúra : Gavi zlepšuje fungovanie trhov s vakcínami tým, že priťahuje viac dodávateľov, dramaticky znižuje ceny vakcín a zabezpečuje spravodlivejší a udržateľnejší prístup k vakcínam a iným inovatívnym produktom, ktoré spĺňajú potreby rozvojových krajín.

 10. Zníženie nerovností : Očkovanie chráni zdravie komunít, znižuje počet ľudí tlačených do chudoby,...

 11. Udržateľné mestá a komunity : Posilnenie mestských imunizačných programov ich chráni pred zvýšeným rizikom prepuknutia chorôb

 12. Opatrenia na ochranu klímy : Vakcíny = zmierňujúce účinky zmeny klímy

 13. ….

 14. ….

 15. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie : Podpora Gaviho posilní úsilie krajín o zlepšenie spravodlivého prístupu k vakcínam...

 16. Partnerstvo na dosiahnutie cieľov : Využitím komparatívnych výhod každého partnera inovatívny model verejno-súkromného partnerstva Vaccine Alliance zmenil globálny pokrok urýchlením spravodlivého a udržateľného prístupu k vakcínam v rozsahu aj tempe.

Podľa želania svojho generálneho tajomníka Antónia „ zem vrie“ Guterresa by sa OSN mala zaviazať k prístupu viacerých zainteresovaných strán. Potom už nie je dôležité, čo je prospešné pre štáty a ich občanov, ale skôr to, čo veľké korporácie a finančná elita považujú za dobré a podporujú bohatstvo.

V tomto článku "tu" už sme spomínali o povinnom očkovaní. Niekoľkokrát sme spomínali jeden významný summit v Bruseli , o ktorom sa veľmi mlčí. Viete vôbec prečo? Pretože vláda Smer-SD SNS Most-Híd prijala očkovanie s Agendou 2030 ! 
 
Toto všetko hore uvedené schváli a prijali - tu dole čítaj !

Globálny samit o očkovaní

Práve o tomto sme už informovali pred dvoma rokmi. Lenže po ďalšom pátraní sme našli schválené dokumenty práve s touto Agendou 2030 . Samozrejme, že voliči Smeru a SNS si stále myslia, že ich politici sú proti očkovaniu, sú pre ich dobro a podobné klamstvá. Tak to je veľký omyl vážení !! Je zaujímavé, že hneď po tomto summitu vláda SR chcela povinné očkovanie detí - tu čítaj 

Čo myslíte, že kto v skutočnosti prijal tie očkovacie digitálne pasy a podobne !? Dávnejšie sme už dali pár dôkazov "tu" .

BRUSSELS, 12 SEPTEMBER 2019 O samite

Európska komisia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou zorganizovala 12. septembra 2019 v Bruseli globálny samit o očkovaní.

Podujatie sa uskutočnilo pod spoločnou záštitou predsedu Európskej komisie Jeana Claudea Junckera a generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Celkovým cieľom bolo zabezpečiť vysokú viditeľnosť a politickú podporu téme očkovania ... .

..... vedúce postavenie EÚ v oblasti globálneho záväzku v oblasti očkovania, posilnila politický záväzok k odstráneniu chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a zapojila politických lídrov a vedúcich predstaviteľov z oblasti vedy, medicíny, priemyslu, filantropie a občianskej spoločnosti do globálnych opatrení proti šíreniu dezinformácií o očkovaní.

Účastníci

Na samite sa zúčastnilo približne 400 účastníkov z celého sveta vrátane politických lídrov, predstaviteľov na vysokej úrovni z OSN a iných medzinárodných organizácií, ministerstiev zdravotníctva, popredných akademických pracovníkov, vedcov a zdravotníckych pracovníkov, súkromného sektora a mimovládnych organizácií.

Podujatie bolo usporiadané podľa týchto troch okrúhlych stolov:

Zo Summitu v PDF tu .

Vystupujúci. Veľmi dobre si pozrite vystupujúcich . S kým si asi podávali ruky slovenský minister zdravotníctva a členovia vlády SR !?

 

Ako už sme spomínali, tak sme našli potvrdzujúci dokument, že to bola práve vláda Smer-Sd SNS Most-Híd a poslancami NR SR, ktorí o tom zatajili. 

Je zaujímavé, že prečo sa vlastne konal tento summit tesne pred plandémiou. Dohodli sa na týchto bodoch a poriadne čítaj !!

DESAŤ OPATRENÍ NA OČKOVANIE PRE VŠETKÝCH

V týchto schválených opatreniach zistíte, že to, čo sa prežívalo pred dvomi rokmi, tak schválila a prijala vláda Smer-SD SNS Most-Híd !!

1. Propagovať celosvetové politické riadenie a odhodlanie v oblasti očkovania a budovať účinnú spoluprácu a partnerstvá na medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni so zdravotníckymi orgánmi, zdravotníckymi pracovníkmi, občianskou spoločnosťou, spoločenstvami, vedcami a priemyslom – s cieľom ochrániť všetkých kdekoľvek zachovaním vysokej miery očkovania.

2. Zabezpečiť, aby mali všetky krajiny zavedené vnútroštátne stratégie imunizácie a aby posilňovali jej finančnú udržateľnosť v súlade s pokrokom a tým sa priblížili k dosiahnutiu univerzálneho pokrytia zdravotnej starostlivosti, ktoré nikoho nevynechá.

3. Vybudovať silné systémy dohľadu nad chorobami, ktorým sa dá predchádzať, najmä tými, ktoré sú súčasťou cieľov celosvetovej eliminácie a eradikácie.

4. Riešiť hlavné príčiny váhavosti v očkovaní, zvyšovať dôveru v očkovanie, ako aj navrhovať a vykonávať zásahy na základe dôkazov.

5. Mobilizovať účinok digitálnych technológií, a tým posilniť monitorovanie vykonávania programov očkovania.

6. Pokračovať vo výskumnom úsilí s cieľom generovať aj naďalej údaje týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti vakcín a dosah programov očkovania.

7. Pokračovať v úsilí a investíciách vrátane nových modelov financovania a stimulov v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, vďaka ktorým vzniknú nové alebo vylepšené vakcíny a spôsoby očkovania.

8. Zmierňovať riziká týkajúce sa nedostatku vakcín zlepšeným monitorovaním dostupnosti vakcín, systémami predpovedania, nakupovania, doručovania a hromadenia a spoluprácou s výrobcami a všetkými účastníkmi v distribučnom reťazci s cieľom vyťažiť čo najviac z výrobnej kapacity alebo túto kapacitu zvýšiť.

9. Splnomocniť zdravotníckych pracovníkov všetkých úrovní, ako aj médiá na poskytovanie účinných, transparentných a objektívnych informácií verejnosti a bojovať proti nepravdivým a zavádzajúcim informáciám, a to aj prostredníctvom spolupráce s platformami pre sociálne médiá a technologickými spoločnosťami.

10. Zaviesť a integrovať očkovanie do agendy zdravia na celosvetovej úrovni a vývoja prostredníctvom obnovenej Agendy imunizácie 2030.

 

Zdroj dokumentov https://health.ec.europa.eu/

Koho budeš voliť !?

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU PRÁCU a NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes