Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Agenda 2030: Totalitný trójsky kôň

Agenda 2030: Totalitný trójsky kôň

VKontakte

 Po preštudovaní 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN zahrnutých v známej Agende 2030 možno usúdiť, že všetky sú neškodné a úplne rozumné ciele.

Kto by mohol byť proti znižovaniu chudoby a hladu alebo rozvoju infraštruktúry, inovácií a priemyslu?

Trik, podobný príbehu o trójskom koni, je v tom, že tieto ciele si privlastnil ten najohavnejší intervencionizmus a byrokrati so základom domýšľavosti a hlúposti to využívajú na presadenie vládnej kontroly nad každým aspektom ekonomiky.

Útočia na poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo a takmer všetky súkromné ​​aktivity v Európe, ktorá sa začína podobať na spoločnosť dusenú predátorským štátom a zombíkmi blízkymi vláde, à la kapitola 9 z knihy Ayn Randovej „Atlas Shrugged“.

Klikni na:

9.7.2022 Uznesenie vlády SR o Agende 2030, Rada vlády SR pre Zelenú dohodu a...

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Po prvé, zničili práve ten priemysel, ktorý sa má Agenda 2030 údajne posilniť.

Najintervenčnejší politici skutočne útočia na Agendu 2030, pretože napriek ich predstieraniu opaku má ich politika vždy opačný účinok, ako sa zdá, že podporujú.

Socialisti vo všetkých stranách prevzali Agendu 2030, ktorá nepodporuje priemysel, rast, rovnosť ani boj proti chudobe či hladu.

Toto využitie cieľov Agendy 2030 je presne ako trójsky kôň, ktorý skrýva ľudí, ktorí zničia mesto pod maskou pôsobivého a krásneho daru.

Počet fariem v Európskej únii za posledné roky drasticky klesol. Podľa Eurostatu bolo v roku 2020 9,1 milióna fariem, čo je predpokladaný pokles o 37 percent, teda zhruba o 5,3 milióna menej ako v roku 2005. Tento trend sa od roku 2020 len zhoršil.

Podľa samotnej Európskej komisie sa predpokladá, že poľnohospodárska pôda v EÚ sa medzi rokmi 2015 a 2030 zmenší o 1,1 percenta, predovšetkým v dôsledku úbytku dvoch hlavných zoskupení (poľnohospodárska pôda a poľnohospodárstvo), ktorých pokles sa predpokladá o 4,0 percenta a 2,6 percenta. percent, resp. To znamená zničenie našej budúcnosti a zvýšenie závislosti a chudoby Európy.

Je neprijateľné, aby sa priemyselná tkanina zničila. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry teraz podniky platia za elektrinu a zemný plyn dvakrát toľko, ako by platili v Číne alebo Spojených štátoch, kvôli energetickej stratégii, ktorá je nesprávna a presadzujú ju aktivisti, ktorí nemajú znalosti z odvetvia. A ako sa to ospravedlňuje byrokraciou?

„Analýza rozdelenia ukazuje, že nižší ekonomický rast v EÚ vo vzťahu k svetu mal najväčší negatívny vplyv na príspevok jej výrobného sektora,“ uvádza sa v štúdii zverejnenej Európskou komisiou.

Nie je to tak, že by ničili priemysel, takže sa nebojte. Ide len o to, že EÚ rastie oveľa menej ako predtým. Fascinujúce (všimnite si tú iróniu). Ako keby pokles konkurencieschopnosti už nebol faktorom, ktorý prispieva k stagnácii.

V správe Európskeho okrúhleho stola pre priemysel (Vision Paper 2024–2029) sa uvádza, že trhový podiel priemyslu Európskej únie na svete klesol z 21 percent v roku 2001 na žalostných 14,5 percenta. Dokument ponúka aj pozitívne riešenia. Podiel USA, ktorý mal v rovnakom období 21 percentný podiel, klesol menej výrazne, na 16,5 percenta. Opätovne potvrdzujú, že „podnikanie je miazgou silnej ekonomiky“.

„Priemyselný sektor EÚ sa podieľa 16 percentami na jej HDP. Nepriamo vytvára milióny pracovných miest a 25 percent priamych pracovných miest. Okrem vytvárania príjmov a pracovných miest je nevyhnutný pre napredovanie inovácií a zvyšovanie schopností pracovnej sily. Jeho potenciál na podporu rastu a prosperity je za správnych podmienok obrovský. Tieto faktory jasne ukazujú, že Európa musí zvýšiť svoju príťažlivosť pre zahraničných investorov.

Okrem toho, čo sa podarilo dosiahnuť? Zvyšujú sa dane, obmedzenia a byrokracia, čím sa ničí to, čo údajne chránia.

Prečo ľudia akceptujú 17 cieľov Agendy 2030, ktoré sú nadbytočné, keďže kapitalizmus voľného trhu by ich všetky dosiahol bez potreby propagandy? Intervencionizmus očiernil kapitalizmus a voľné trhy, pričom sa postavil ako odpoveď na chyby spôsobené rozsiahlymi intervenciami. Jediný spôsob, ako sa ktorýkoľvek z týchto cieľov skutočne dosiahne, je prostredníctvom zvýšeného kapitalizmu a ekonomickej slobody. Socializmus nielenže zaostáva za všetkými týmito cieľmi, ale pridáva aj tajné číslo 18: zrušenie a prenasledovanie sťažovateľov.

Kritizovať nesprávne uloženie tejto agendy nie je protieurópske. Je to v prospech Európy.

Mnohí z nás boli pred rokmi označovaní za antieurópanov za podporu jadrovej energie. EÚ nedávno uzavrela dohody o vytvorení nových reaktorov vo veľkých množstvách. Keď sme pred rokmi kritizovali fiškálne drancovanie a byrokraciu v poľnohospodárstve, poľnohospodárstve a priemysle, boli sme označení za antieurópanov. Mnohé vlády si teraz uvedomujú, akú vážnu chybu urobili.

Podobne kritizovať digitálne euro neznamená útočiť na euro; skôr to znamená argumentovať, že by mal byť aj naďalej uchovávateľom hodnoty a zachovať si svoju kúpnu silu.

Byť proeurópskym neznamená akceptovať každú intervencionistickú politiku vypracovanú výborom byrokratov. Ak máme chrániť Európu, musíme odmietnuť socializmus a centrálne plánovanie. Napriek desaťročiam finančnej podpory sa východné Nemecko stále snaží zotaviť z devastácie spôsobenej centrálnym plánovaním.

Centralizované plánovanie nefunguje.

Nikdy to nebolo úspešné. Vždy sa však nájdu takí, ktorí veria, že ak to zavedú do praxe, bude to fungovať, pretože nebudú musieť platiť za následky.

Aká je lesť za týmto posledným útokom na slobodu?

Zvyčajné „dobré úmysly“ zamerať sa a potrestať tých, ktorí vytvárajú a vytvárajú pracovné miesta, pomocou cieľov, ktoré sa zdajú byť nevinné a ktoré všetci bránime. Ak teda nesúhlasíte, niektorí môžu tvrdiť, že ste proti ukončeniu chudoby, hladu a nerovnosti, ak uverejníte článok ako je tento alebo varujete pred rizikami centrálneho plánovania. Dokážete odhaliť lesť? V skutočnosti využíva rovnakú taktiku ako leninizmus, ktorou je vytvorenie utláčateľskej vlády, pričom sa skrýva za vec, ktorú všetci podporujú.

Ľudia, ktorí zásobili tohto trójskeho koňa bojovníkmi pripravenými nemilosrdne vyvraždiť obyvateľov mesta, keď sa dostanú za múr, si dobre uvedomujú, že ich plán zlyhá, takže musia presadiť cieľ číslo 18, ktorý vytvára jediné spojenie medzi realitou a omylom. centrálne plánovanie. Čo znamená cieľ číslo 18? Potláčanie a ničenie osobnej autonómie, ochudobnenie a eliminácia dopytu. Nie je to ani skrytý cieľ. Táto skupina samozvaných európskych spasiteľov si je vedomá toho, že zníženie dopytu je jediným spôsobom, ako vyrovnať rovnicu deštrukcie korporácií a klesajúcej ponuky, čím sa staneme menej slobodnými a chudobnejšími.

Prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je vzdať sa socializmu a postaviť sa za presadzovanie slobody jednotlivca, ak chceme dosiahnuť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja bez skrytej osemnástky chudoby a odstránenia práv jednotlivcov.

Jediným spôsobom, ako dosiahnuť ciele, ktoré má podporovať Agenda 2030, je vziať tieto politiky z rúk socialistického a vydieračského intervencionizmu a poskytnúť Európe väčšiu ekonomickú slobodu, robustnejšie podniky a regulácie, ktoré sú priame, predvídateľné a napomáhajú investície. Malo by byť menej prerozdeľovačov chudoby a viac výroby, poľnohospodárstva a poľnohospodárstva.

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes