Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

12.5.2022 Stop Zmluve o pandémiách s WHO

VKontakte

O tejto závažnej veci informujeme spoločnosť už veľmi dlhú dobu (niekoľko mesiacov). Samozrejme, že politici či koaliční, či opoziční, či z minulých vlád toto zatajujú.

Členovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahli 1. decembra 2021 konsenzus o začatí procesu prípravy a rokovania o dohovore, dohode alebo inom medzinárodnom nástroji podľa ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom posilniť predchádzanie pandémiám a pripravenosť, a reakciu na ne.

Návrh medzinárodnej zmluvy o pandémiách prvýkrát predstavil predseda Európskej rady Charles Michel na Parížskom mierovom fóre ešte v novembri 2020. Výzvu na vypracovanie medzinárodnej zmluvy o pandémiách zdôraznili aj lídri krajín G7 vo svojom vyhlásení z 19. februára 2021. 

Vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí Európskej rady 25. februára 2021 zdôraznili, že aktuálne a budúce hrozby v oblasti zdravia je potrebné riešiť na základe globálnej mnohostrannej spolupráce, a dohodli sa, že sa v rámci WHO budú usilovať vypracovať medzinárodnú zmluvu o pandémiách a presadzovať globálnu zdravotnú bezpečnosť.

Oz Dôstojnosť Slovenska odmieta zmluvu o pandémii: Do úvahy prichádza aj odchod z WHO a EÚ

O Slovenskej suverenite sa nerokuje. V súlade s tým sa „pandemická zmluva“ s WHO neustále odmieta. Za určitých okolností prichádza ukončenie členstva Slovenskej republiky v tejto organizácii a dokonca aj vystúpenie z Európskej únie.

Podporte nás. Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené  ®  OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené. Zákaz kopírovania!!!

Vysielanie (podrobný popis o WHO a Eú HERA) 22.4.2022

Alebo:https://youtu.be/i9xJ6njSuHE

Odporúčame si najprv prečítať tento článok:

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/407-12-5-2022-stop-zmluve-o-pandemii-who

V roku 2020 , keď nebolo dostupné žiadne očkovanie, nedošlo ani k jednému úmrtiu na Covid vo vekovej skupine do 15 rokov . Potom došlo k úmrtiam (Rakúsko, Nemcko a atď), z ktorých všetky súviseli s už existujúcimi stavmi. K maskám a očkovaniu detí proti Covidu  takto sa k tomu vyjadrujeme„

O to jasnejšie vidíte, že to, čo sa tu s našimi deťmi robí, treba striktne odmietnuť a bez ďalších dôkazov by to mohlo skutočne spôsobiť trestné činy. "

"Nie je možné vopred obmedziť základné práva."

"Buď iná politika EÚ, alebo ak nič iné nie je možné, vystúpme."
  • sloboda poskytovania služieb
  • voľný pohyb kapitálu
  • voľnosť pohybu
  • voľný pohyb tovaru

K.Jakub: Zásadnou témou je takzvaná pandemická dohoda. Do roku 2024 sa má rozhodnúť medzi EÚ a Svetovou zdravotníckou organizáciou .

 „Je tam odkaz na skutočnosť, že suverenita štátov sa v skutočnosti presúva z bábkových vlád na nevolenú WHO sponzorovanú miliardármi a Nadáciou Billa Gatesa. To znamená, že WHO môže kedykoľvek vyhlásiť pandémiu . Takáto zmluva je však úplne nezlučiteľná so Slovenskou ústavou . (...) Slovenské obyvateľstvo nikdy nevstúpilo do takejto EÚ, keď sa hlasovalo. Nemôžeme tolerovať ani digitálny očkovací preukaz. Pretože si rozhodne nenecháme diktovať, že cestovať môžeme len vtedy, ak svoje telá odovzdáme svojvoľným vládam a parlamentom. Rovnako aj systém sociálnych kreditov je súčasťou, ktorý treba zrušiť, zastaviť. Medzičasom sa EÚ stala likvidačným zariadením. Spoločná európska myšlienka v súčasnosti neexistuje. Je to z veľkej časti o korupcii a priateľskosti. 
EÚ je na ceste od jednotlivých federálnych štátov ku konfederácii štátov . Možné sú teda len dve riešenia. Buď iná politika EÚ, alebo ak nič iné nie je možné, odchod z EÚ.
 

EÚ chce vytvoriť organizáciu, ktorá efektívne prevezme suverénne práva štátu

Rozoberáme „sporný prvok“ zmluvy medzi EÚ a WHO .

„WHO,“ vysvetľuje K.Jakub, „je špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov, teda organizácia, ktorá má nezávislú právnu subjektivitu. Kto vlastní nezávislý rozpočet. V roku 2016 to bol druhý najväčší rozpočet zo všetkých špeciálnych agentúr OSN. Cieľom vychádzajúcim z Ústavy WHO je realizácia čo najlepšej úrovne zdravia pre všetkých ľudí.“

Hlavnými úlohami WHO sú:

  • boj proti chorobám (zamerajte sa na infekčné choroby)
  • podpora celkového zdravia všetkých ľudí na celom svete

Ústrednou úlohou WHO je vypracovať usmernenia, štandardy a metódy, štandardizovať ich a presadzovať ich celosvetovo. Podstatným aspektom toho je podľa právnika: „Ako sa to má stať? Tu sú nariadenia podľa medzinárodného práva založené na ústave WHO a nezáväzných odporúčaniach.“ Ďalším dôležitým aspektom by bola zmluva s právne záväzným účinkom . V tejto podobe sa to stalo iba raz, keď bola uzavretá zodpovedajúca dohoda o boji proti užívaniu tabaku.

V decembri 2021 WHO rozhodla, že zriadenie medzivládneho orgánu , organizačného orgánu vytvoreného medzi vládami, je potrebné na posilnenie „prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu“. Bolo rozhodnuté vytvoriť nástroj na riadenie tejto prevencie, pripravenosti a reakcie v oblasti pandémie – o tomto nástroji sa v súčasnosti diskutuje . V súčasnosti sa prijímajú prvé rozhodnutia a ďalšie previerky majú prebehnúť v auguste. Ak si USA, Brazília a India presadia, tento dokument by podľa mňa nemal pre členské štáty znamenať žiadnu právnu zodpovednosť. Malo by ísť o súhlas s určitými odporúčaniami, ale nie o zasahovanie do štátnej suverenity.

Hnacou silou myšlienky vytvorenia dohody, ktorá zasahuje do štátnej suverenity, je EÚ : "EÚ a 70 štátov tu chce vytvoriť medzinárodnú organizáciu, ktorá efektívne prevezme suverénne práva štátu."

Zjednodušený príklad: „Či by sme teraz v určitom čase mali alebo nemali hlásiť vážne zdravotné riziko, ako je pandémia. Či by sme mali zaviesť uzamknutie alebo ho zrušiť. To už nie je vecou slovenských rozhodovacích orgánov, ale potom WHO .

"Za organizáciou je ten, kto na ňu poskytuje peniaze."

Ide o ďalekosiahly zásah do štátneho a demokratického systému . Prevod suverénnych práv na medzinárodný orgán s nasledujúcimi smermi:

  • Je určená napríklad na šírenie vakcín.
  • Je určený na reklamu liekov a zlepšenie alebo zvýšenie ich používania.

Podľa mňa by to všetko bolo neškodné. Pokiaľ si nepoložíte otázku, kto vlastne stojí za WHO: „ Za organizáciou nestojí ten, kto je napísaný v ústave. Za organizáciou stojí ten, kto na ňu dáva peniaze .“

Tá má zase Gatesovu nadáciu ako jedného z darcov. Viac ako tretina financií teda pochádza z USA a takýchto nadácií alebo inštitúcií : „Keď si teraz uvedomíte, že USA majú veľké, dôležité zariadenia na výrobu drog. Na druhej strane, ak zoberiete do úvahy, že niektoré tu spomenuté základy nezaháľajú v oblasti výroby drog, tak to znamená niečo ako: Existuje určité podozrenie, že rozhodovanie vo WHO nie je založené len na objektívnych vedeckých kritériách, ale aj na tom, kto môže čo predávať, ako, kde a za akú cenu. Finančné prostriedky pre dvojročný rozpočet 2018/19.

Preto by sa na základe jej financovania azda nemalo až tak dôverovať WHO a súhlasiť so zmluvou o pandémii.„Suverenitu v oblasti farmácie by sme odovzdali organizácii, ktorá nie je v žiadnom prípade nepravdepodobné, že ľudia, ktorí vyrábajú takéto lieky, ovplyvňujú túto organizáciu v nezanedbateľnej miere. 

Iniciatíva „Oz Dôstojnosť Slovenska“ varuje:

"Takže ak táto navrhovaná dohoda nadobudne platnosť, WHO by nemohlo len
  vyhlásiť pandémiu kvôli stredne nebezpečnému vírusu a zaviesť prísne opatrenia na celý svet. Mohlo by tiež zaviesť povinné očkovanie vo všetkých            členských štátoch proti akejkoľvek infekčnej chorobe. Výrobcom vakcín (niektorí z nich financujú aj WHO) by to zrejme neprekážalo".

Slovenská republika by sa „nemala“ vzdať „suverenity“ národnej zdravotnej starostlivosti podpísaním pandemickej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorej text sa práve píše.

„Slovenská republika sa nesmie vzdať našej suverenity v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale presne o to sa niektorí kanadskí lídri snažia. A z celého sveta je obrovský tlak, aby sme to urobili,“

„Zmluva (WHO) zahŕňa 194 krajín a bola by právne záväzná. Zmluva definuje a klasifikuje to, čo sa považuje za pandémiu, a to by mohlo pozostávať zo širokých klasifikácií, vrátane nárastu rakoviny, srdcových ochorení, mŕtvice atď.

Medzinárodná zmluva o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu alebo takzvaná Zmluva WHO o pandémii má byť podpísaná v máji 2024 mnohými svetovými vládami.

Minulý rok v decembri sa Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO dohodlo „na spustení globálneho procesu návrhu a rokovania o dohovore, dohode alebo inom medzinárodnom nástroji podľa Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie na posilnenie prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu“.

Skupina sa opäť stretne 1. augusta, aby vypracovala presné znenie zmluvy, ktorá bude signatárske štáty podľa medzinárodného práva právne zaväzovať dodržiavať články dohovoru.

Podľa WHO usporiada verejné vypočutia, aby „informovala o svojich rokovaniach“ a potom predloží správu o pokroku 76. Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu v roku 2023 a potom „predloží svoj výsledok na posúdenie 77. Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu v roku 2024“.

V máji 2024 má byť zmluva podpísaná.

WHO hovorí, že Zdravotné zhromaždenie sa zišlo na „mimoriadnom zasadnutí“, ktoré bolo „vôbec druhým“ od založenia WHO v roku 1948, na ktorom prijalo „jediné rozhodnutie“ s názvom „Svet spolu“.

„Rozhodnutím zhromaždenia sa zriaďuje medzivládny vyjednávací orgán (INB) na vypracovanie a prerokovanie dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja WHO o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu s cieľom prijatia podľa článku 19 Ústavy WHO, resp. iné ustanovenia ústavy, ktoré môže INB považovať za vhodné,“ uvádza WHO.

Medzivládny vyjednávací orgán WHO umožňoval verejnosti predkladať pripomienky(3) k jej navrhovanej zmluve o pandémii, ale len do 13. apríla 2022. Takže vidíte ako nám politici zatajili ďalšiu skutočnosť, tak ako to bolo pri nových Covid pasoch.

Zmluva má pre Slovenskú republiku „veľmi vážne dôsledky“.

My hovoríme, že ak bude podpísaná zmluva WHO o pandémii, bude mať veľmi vážne dôsledky pre národnú zdravotnú „suverenitu“ Slovenskej republiky.

„Podľa tejto zmluvy by Slovenská republika v podstate odovzdala našu národnú zdravotnú suverenitu WHO, pokiaľ ide o reakciu na pandémie,“.

Slovenská republika musí byť „obozretná“ pri ochrane svojho systému zdravotnej starostlivosti pred „súkromnými“ záujmami

K Zmluve o pandémii WHO poznamenávame, že Slovenská republika musí byť „obozretná“, aby zabezpečila, že jej systém zdravotnej starostlivosti je chránený pred „potenciálnymi súkromnými záujmami“.

„Musíme si zachovať suverenitu nad našou reakciou na pandémiu. Je životne dôležité, aby Slovenská republika nemala žiadnu časť tejto zmluvy, aby sme vyvinuli vlastnú pandemickú stratégiu a aby sme investovali do nášho systému zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť robustnú infraštruktúru reakcie na pandémiu,“

Pokiaľ ide o WHO ako organizáciu, existujú „vážne výhrady“ k tomu, ako je skupina financovaná.

„Pôvodným cieľom bolo, aby suverénne štáty spojili svoje zdroje na pomoc v boji proti malárii, ebole a iným zdravotným problémom, ktoré do značnej miery poškodzujú ľudí v rozvojovom svete,“.

„Namiesto toho sa zameranie zmenilo nielen tak, aby zahŕňalo pandemické reakcie v suverénnych krajinách, ako je naša, ale veľká časť ich finančných prostriedkov teraz pochádza od súkromných darcov, ako je Gates Foundation. Nie je kontroverzné povedať, že súkromní darcovia prichádzajú so súkromnými záujmami.“

Z Eú (Brusel) 

Medzinárodná zmluva o prevencii pandémií a pripravenosti na ne

Členovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahli 1. decembra 2021 konsenzus o začatí procesu prípravy a rokovania o dohovore, dohode alebo inom medzinárodnom nástroji podľa ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom posilniť predchádzanie pandémiám a pripravenosť a reakciu na ne.

Návrh medzinárodnej zmluvy o pandémiách prvýkrát predstavil predseda Európskej rady Charles Michel na Parížskom mierovom fóre ešte v novembri 2020. Výzvu na vypracovanie medzinárodnej zmluvy o pandémiách zdôraznili aj lídri krajín G7 vo svojom vyhlásení z 19. februára 2021. 

Vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí Európskej rady 25. februára 2021 zdôraznili, že aktuálne a budúce hrozby v oblasti zdravia je potrebné riešiť na základe globálnej mnohostrannej spolupráce, a dohodli sa, že sa v rámci WHO budú usilovať vypracovať medzinárodnú zmluvu o pandémiách a presadzovať globálnu zdravotnú bezpečnosť.

V nadväznosti na rozhodnutie z 1. decembra na Svetovom zdravotníckom zhromaždení sa 24. februára 2022 uskutočnilo prvé zasadnutie medzivládneho rokovacieho orgánu, aby sa dohodol na spôsobe práce a harmonograme. Tento orgán má opäť zasadnúť do 1. augusta 2022, aby rokoval o pokroku v súvislosti s pracovným návrhom. Potom predloží správu o pokroku na 76. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v roku 2023 s cieľom prijať uvedený nástroj do roku 2024.

www.consilium.europa.eu
 

11.5.2022 Zmluva o pandémii WHO: Komisia EÚ potvrdzuje: Žiadny záujem o zachovanie demokracie (ďalší dôkaz, že všetci o tom vedia a bez rozdielu)

Plánovaná „pandemická zmluva“ WHO, ktorej cieľom je v konečnom dôsledku preniesť vládne právomoci na demokraticky nelegitímnu Svetovú zdravotnícku organizáciu v prípade „mimoriadnej situácie“, akou je kríza Covid, je naďalej predmetom ostrej kritiky. Christine Anderson (AfD) je poslankyňou Európskeho parlamentu a dlhodobo bojuje za ochranu základných práv a slobôd občanov. Nedávno zaslala Európskej komisii písomnú žiadosť, v ktorej jej dala možnosť vyvrátiť „konšpiračné teórie“ o progresívnej dedemokratizácii. Komisia však o to nemá záujem. 
 
Andersonová sa 8. mája obrátila na občanov prostredníctvom video správy , v ktorej načrtla svoju požiadavku (1) a odpoveď (2) Európskej komisie . Pýtala sa, do akej miery komisia dbá na to, aby boli zachované princípy ľudového vládnutia a politickej zodpovednosti volených zástupcov a aby občania nepodliehali svojvôli nevoleného orgánu, čo by podporovalo stále narastajúcu dedemokratickosť.

Odpoveď možno podľa Andersonovej zhrnúť veľmi stručne: Vôbec nie.

Vo svojej odpovedi (2) Komisia vôbec neodkazuje na občanov ani na zásady ľudového poriadku. Nevyužila príležitosť povedať, že demokratické rozhodovacie procesy sú rešpektované alebo že občania EÚ a ich záujmy sú pre Komisiu mimoriadne dôležité.

V poslednej vete odpovede bol Anderson informovaný, že Európska komisia zabezpečí, aby bola zaručená spolupráca s „príslušnými zainteresovanými stranami“ pri práci na príprave novej zmluvy. Kto sú však tieto „relevantné zainteresované strany“? To zostáva otvorené. Nemalo by sa tým rozumieť občan – inak by sa to podľa Andersonovej zaručene zdôraznilo. Veď aj tak sa dali vyvrátiť údajné „konšpiračné teórie“ o zrušení demokratických princípov. Ale to ste nechceli (alebo nemohli) urobiť.

(1) 7. marca 2022 Parlamentné otázky (v Eú parlamente)
      Prioritná otázka na písomnú odpoveď P-000921/2022
      pre Komisiu
      Článok 138
      Christine Anderson (ID)
      Predmet: Pandemická zmluva WHO

1. decembra 2021 (1) sa 194 členov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dohodlo na začatí procesu vypracúvania a vyjednávania dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja podľa Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie na posilnenie prevencie pandémie, pripravenosť a reakcia súhlasili.

V súčasnosti sa zriaďuje vyjednávací orgán na vládnej úrovni, ktorý sa na prvom zasadnutí zíde do 1. marca 2022 (na dohodnutie pracovných postupov a termínov) a na druhom do 1. augusta 2022 (na prerokovanie postupu na pracovnej verzii). Potom predloží správu o pokroku na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2023 s cieľom prijať nástroj do roku 2024.

Mnohí priaznivci zmluvy sa domnievajú, že ponúka najlepší spôsob, ako zvýšiť politické odhodlanie vlády reformovať globálne riadenie zdravotníctva. Pandémia COVID-19 však ukazuje, že tento návrh nemá reálny základ. Vládne reakcie na COVID-19 údajne porušili alebo zasahovali do mnohých zmlúv vrátane dohôd o ľudských právach (2) .

Do akej miery Komisia zabezpečí, aby občania, ktorí nemajú priamy hlas v orgáne, akým je WHO, neboli obchádzaní v rozhodovacom procese a aby sa presun kompetencií, ktorý sa stále viac vzďaľuje od voličov, nevedie k narastajúcej „dedemokratizácii“ našej spoločnosti?

 
(2) 19. apríla 2022 Parlamentné otázky (v Eú parlamente)
      Odpoveď Stella Kyriakides
      v mene Európskej komisie
      Referenčný dokument: P-000921/2022

Princíp informovaného názoru a aktívnej spolupráce zo strany verejnosti sú zakotvené v preambule Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ako mimoriadne dôležité pre zlepšovanie ľudského zdravia nanajvýš dôležité“). Svojím rozhodnutím zaviesť globálny proces na vypracovanie a prerokovanie dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja podľa Ústavy WHO na posilnenie prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu (1)pripomenula Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu dôležitosť plnej účasti pre úspech tohto nástroja. V rámci rozhodnutia navrhnúť a prerokovať nový nástroj sa medzivládny vyjednávací orgán dohodol na spôsoboch zapojenia príslušných zainteresovaných strán do svojej práce. Podľa toho istého rozhodnutia generálny riaditeľ WHO usporiada verejné vypočutia o rokovaniach medzivládneho vyjednávacieho orgánu (2) .

Rada Európskej únie prijala 3. marca 2022 rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje otvoriť a prerokovať v mene Európskej únie nový medzinárodný nástroj a dodatočné zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) (3) Podľa ustanovení článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (4) a článku 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (5)S udelenými právomocami bude Komisia v nadchádzajúcich rokovaniach vystupovať ako vyjednávač Únie v záležitostiach patriacich do právomoci Únie. V tejto funkcii Komisia zabezpečí spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami pri príprave nového nástroja WHO.

(3) Tu môžete predkladať pripomienky: https://inb.who.int/home/written-submissions

Preto je našim (Oz Dôstojnosť Slovenska) hlavným cieľom zastaviť Pandemickú zmluvu s WHO, EÚ HERA a podobné zmluvy či dohody.
 
Preto bude vyzvaná celá verejnosť na zastavenie takýchto zmlúv a dohôd. 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami. 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes